Patenty so značkou «klzná»

Klzná vodiaca koľajnica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19439

Dátum: 11.05.2012

Autori: Petersson Christer, Hakansson Pontus

MPK: A47B 88/04

Značky: vodiaca, koľajnica, klzná

Text:

...hľadiska tohto vynálezu je poskytnutá klzná vodiaca koľajnica. KIzná vodiaca koľajnica obsahuje prostriedky na pripevnenie koľajnice k zásuvke, prvý povrch súvisle prechádzajúci od prvého konca k druhému koncu koľajnice, prvý povrch je zachytiteľný s klzným členom ďalšej koľajnice, a nastavovacie zariadenie, schopné deformovať prvý povrch na druhom konci, takže poloha prvého povrchu na druhom konci je posunuteľnávoči prostriedkom pre...

Vylepšená klzná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10513

Dátum: 29.02.2008

Autori: Meidl Michael, Charette François

MPK: E21D 21/00

Značky: vylepšená, kotva, klzná

Text:

...rozmer do voľného prierezu priechodného otvoru klzného vodiacehoprvku, môže byť pomocou tohto rozmeru sila zovretia, ktorou klzné teleso alebo klzné telesá pevne zachytia kotevnú tyč rozprestíerajúcu sa cez priechodný otvor, veľmi presne nastavená vopred. Okrem toho je táto jednorazovo nastavená sila zovretia po jednorazovom nábehovom pochode dosiahnuteľná dokonca opakovateľne presne, pretože každé klzné teleso vypĺňa, až na zvyčajné...

Zlepšená klzná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7087

Dátum: 09.11.2007

Autor: Meidl Michael

MPK: E21D 21/00

Značky: zlepšená, kotva, klzná

Text:

...výrezov nedochádza k deformácií materiálu na klzných telesách a na klietke klznéhotelesa, ale iba na kotevnej tyčí. Predpoklad na to je prirodzene, že - ako už pri citovanom stavetechniky - tvrdosť materiálu klzného telesa je väčšia, než kotevnej tyče.0006 Ďalšie ovplyvňujúce veličiny, ktorými sa dá ovplyvniť sila zovretia príp. uvoľňovacia lámacia sila, sú tvar klzného telesa príp. klzných telies a klietky klzného telesa, počet...

Klzná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15541

Dátum: 17.03.2006

Autori: Kornsteiner Walter, Spari Karl Heinz, Lenherr Reinhold, Künkel Rolf

MPK: F16D 7/02, F16D 43/21

Značky: klzná, spojka

Text:

...osobitne jednoduchým a nákladovo efektívnymRiešenie tohto problému je predmetom nezávislého nároku. Podľa vynálezu prvý diel spojky a druhý diel spojky dosadajú rovnými plochami tak, že sú v zábere až do maximálneho krútiaceho momentu len vdôsledku statického trenia. Rovné plochy medzi prvým adruhým dielom spojky nezahŕňajú žiadne mechanické záberové prostriedky, ako napríklad žlíabky avýstupky. Tým, že sa nevyužívajú mechanické záberové...

Klzná podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260382

Dátum: 15.12.1998

Autori: Szabó Vincent, Czupek Jozef

MPK: B23Q 3/10

Značky: podložka, klzná

Text:

...operácie a znižuje fyzickú a časovú náročnosť pri tejto činnosti.Príklad vyhotovenia klznej podložky je na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 jeKlzná podložka podľa vynálezu pozostáva zo základovej dosky 10, klznej dosky 211,vodiacich vložiek 31, 32, spojovacieho elementu 4 D, dorazov 51, 52 a pružin 61, 62. Základová doska 10 je opatrená vodiacou. drážkou, V ktorej je vodiaca vložka 31 medzi dorazmi 51 stredená pružinami E 1. Klzná...

Klzná podložka so samonastaviteľným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234866

Dátum: 15.01.1987

Autor: Urban Cyril

MPK: F16S 1/14

Značky: samonastaviteľným, podložka, klzná, účinkom

Zhrnutie / Anotácia:

Klzná podložka je určená na prenos zaťaženia medzi vzájomne posuvnými časťami mechanizmu, napríklad výložníka. Za účelom využitia celej stykovej plochy klznej podložky (1) je táto uložená výkyvne na podložkovom čape (2), čo jej zaručuje prispôsobenie sa okamžitému tvaru a polohe výložníka. Po opotrebení klznej plochy stačí klznú podložku pootočiť do ďalšej polohy. Využitie vynálezu je možné v stavbe dopravných a manipulačných zariadení pre...