Patenty so značkou «kľukové»

Kľukové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279547

Dátum: 09.09.1993

Autor: Temme Hans-werner

MPK: F16C 3/28, F16C 3/18

Značky: kľukové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kľukové zariadenie má otočný diel (2), otočný okolo osi a kľukový diel (1), pričom sú oba diely vzájomne spojené záberom s bajonetovým uzáverom. V kľukovom diele (1) sú otočne uložené dva výstredníky (7, 10). Každý výstredník má proti svojej otočnej osi excentricky pravý čap (8) a druhý čap (11), pričom každý z čapov zapadne do príslušnej drážky (9, 12) otočného dielu (2). Otočením oboch výstredníkov sa kľukový diel (1) prestaví relatívne proti...

Kľukové ústrojenstvo na ručnú reguláciu závesnej súpravy náradia traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 244981

Dátum: 15.11.1987

Autor: Svinarenko Nikolaj Michajlovie

MPK: A01B 63/16

Značky: ručnú, reguláciu, závesnej, súpravy, ústrojenstvo, kľukové, náradia, traktora

Text:

...obr. 1 je schematicky znázornená kluk-ové ústro 4jenstvo na pozadí zadného kolesa traktora a na obr. 2 je časť ústrojenstva s doplnkovou klukou.Kľukové ústrojenstvo sa skladá z ovládacieho kolieska 1 s klukou 2, ktoré je uložené V gulovom čape 3 pripevnenom na zajdnú stenu 4 kabíny traktora. ovládacie -kvoliesko 1 s klukou 2 tvori trubka s mn-ohouholníkovým lôžkom, vnútri ktorej je uložená rnnohouholnílková tyč 5 spojená prostrednictvom...