Patenty so značkou «kloubové»

Kloubová konstrukce pro napojení mechanického táhlového ústrojí v kloubové části motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264136

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pálfalvi Gábor

MPK: B62D 7/16

Značky: napojení, ústrojí, motorového, konstrukce, vozidla, mechanického, částí, kloubová, táhlového, kloubové

Text:

...Ě, lg vozidla a je uspořádána kolmo na obě tato táhle lg, Iľs, protože tyče 1, Š, 3, 3 stejných délek jsou svými konci připojeny prostřednictvím kloubů g, 19 na táhla lg, Iľaa také spolu nevzájem, zatímco jejich druhé konce jsou vzájemné spojeny v kluzných klou-vbech Z, §, ve kterých jsou připojeny také k diagonální tyči §. V důsledku toho jsou vzdá~ lenosti A-B a B-C stejné, jak je dobře patrno z obr. 2 a.Na obr. 2 b jsou obs díly l, ll...

Kloubové spojení a uložení článků vícečlánkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260915

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skalický Josef, Müller Ladislav

MPK: B61F 3/12

Značky: článků, kolejového, kloubové, vícečlánkového, uložení, vozidla, spojení

Text:

...a pánví a potřeba masivních stabilizátorů skříní vozidla, což nedovoluje uložení kloubu na podvozek s trakčními elektromotory. K přenosu vodorovných sil vznikajících při rozjezdu a brzdění vozidla je nutné použití soustavy táhel.Výše uvedené nedostatky odstraňuje kloubové spojení a uložení článků vícečlánkového kolejového vozidla s vozidlovými články opatřenými na svých konoích střídavě nosnou deskou s vidlici a hlavním čepem a dále kolébkou...

Kloubové spojení článkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247205

Dátum: 01.08.1988

Autori: Š?astný Petr, Mutl Silvestr

MPK: B61F 3/12

Značky: kloubové, článkového, vozidla, spojení, kolejového

Text:

...a brzděnf vozidla je nutné použití soustavy táhel.Výše uvedené nedostatky odstraňuje kloubovê spojení článkového vozidla podle Vynálezu, jehož podstata spočívâ V tom, že těleso kloubu přecházf po obou stranách ve dva protilehlê držáky vodorovných čepů, na které jsou vnitřními pouzdry navlečeny pryžovê vâlečky, uložené vnějšími pouzdry ve vidlici. Vidlice je upevněna na čelníku jedné ze dvou sousednfch skřínf vozidla. Horní část svislého...

Uložení válcového čepu kloubové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244089

Dátum: 01.06.1988

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: B21B 35/14

Značky: válcového, kloubové, uložení, spojky, čepu

Text:

...část, která je opatřena na své výstupní straně osazením zssou~ vaným mezi segmenty 5 a se středovým vybráním pro kostku g. Ve znázorněném podrobnějším obr. 3 odpovídá vnější kulové ploše § prstence 1 vnitřní kulová ploche 2 děleného pouzdra 4, přičemž-3244 089 lové plochy 2 pouzdra A je totožný s teoretickou osou lg čepu l. Snímatelnost kulových prstenců 1 s konců čepu l se dosahuje např. tím způsobem, že skutečně průměry vnitřní válcové...

Kloubové spojení článků nůžkového pákového mechanismu snovacího segmentového rozpínacího hřebenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253859

Dátum: 17.12.1987

Autori: Voplakal Jiří, Novák Jiří, Nechanický Jan

MPK: D02H 13/18

Značky: spojení, článků, mechanismu, snovacího, pákového, rozpínacího, kloubové, nůžkového, hřebenu, segmentového

Text:

...jsou odstraněny kloubovým spojením článků nůžkového páko~ vého mechanismu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do prvního článku tvořícího kloubově spojení je pevně nalisován čep a do druhého článku je nalisováno pouzdro s drážkamí. Pouzdro je z plastické hmoty. Do pouzdra druhého článku je nalisován čep s prvním článkem.Příklad provedení kloubového spojení podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech,kde značí obr. 1...

Kloubové spojení článkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238320

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kraus Vladimír, Novák Eduard

MPK: B61F 3/12

Značky: vozidla, článkového, kloubové, spojení, kolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Kloubové spojení slouží ke spojení sousedních skříní článkového kolejového vozidla. Kloubové spojení obsahuje těleso kloubu přacházející v rameno, upevněné na čelníku jedné ze dvou sousedních skříní vozidla. Na horní část svislého otočného čepu je svorníkem upevněn nosič soustavy pryžových segmentů. Spodní část nosiče má vespodu kuželovou plochu dosedající, pomocí kluzné vložky na horní kuželovou plochu tělesa kloubu. Horní část nosiče přechází...

Kloubové uložení podvozku kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250924

Dátum: 14.05.1987

Autor: Tuček Aleš

MPK: B61F 5/02

Značky: vozidla, podvozku, uložení, kloubové, kolejového

Text:

...je, že osové zatížení šroubovité pružiny se nepřenáší přes pružící elementy, které jsou zatěžovány pouze vlivem natáčení opěrné desky pružiny při působení síly kolmé na osu šroubovité pružiny. Zařízení umožňuje změkčení tuhosti vypružení jak v příčném, tak V podélném směru, přičemž rozsah tohoto změkčení je možno do jisté míry nezávisle pro oba směry měnit, a to v závislosti na druhu použitých pružících elementů, jejich počtu a jejich...

Zařízení pro omezení úhlu vybočení, zejména zadního vozu kloubové soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236852

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ivony József, Karászy György, Ratskó István, Mádi Jenö

MPK: B62D 5/06

Značky: vybočení, omezení, zařízení, úhlu, zejména, soupravy, zadního, kloubové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení úhlu vybočení pro kloubové soupravy, které slouží k zamezení vybočení předního a zadního vozu v nepřípustném směru. U zařízení je mezi oběma vozy soupravy vestavěno hydraulické ústrojí s alespoň dvěma pracovními válci, které je vždy přes den ventil napojeno na hydraulickou nádrž ventily jsou funkčně spojeny s čidlem směru rejdu řízení pro zachycení pootočení hřídele řízení, přičemž danému směru rejdu řízení je přiřazeno...

Vřeteno kloubové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247635

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ondřej Antonín

MPK: B21B 35/14

Značky: vřeteno, kloubové, spojky

Text:

...P 2 spodního přestavění vřetena l dosahuje se zpravidla celkovým menším provedením hlavy g než je u hlavy 3, což zákonite vede k větší napjatosti vidlichlavy g než u vidlic hlavy 3, zejména ve středových průřezech g.Radiálními mazacími otvory g v plné části hlavy 2 ruší se jinak nutné radiální mazací otvory ve středových průřezech g vidlic i, čímž se ruší kritický napěčový stav v těchto průřezeoh se všemi negativními důsledky únavověho...

Kloubové kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 229575

Dátum: 15.09.1986

Autor: Trmal Vladimír

MPK: B25B 33/00

Značky: kleště, kloubové

Zhrnutie / Anotácia:

Uvolňování rolí, barelů či sudů při vykládání z ložných plošin je spojeno s potížemi, zejména v uzavřených vagónech. Dřevěné klíny se totiž musí uvolňovat vytloukáním kladivem nebo páčením sochorem, což je spojeno s nebezpečím zavalení pracovníka těžkou rolí či barelem. Podstata kloubových kleští podle vynálezu záleží v tom, že sestávají z čelistí, tvořených párem samosvorných výstředníků s hrubě vroubkovaným povrchem, které jsou otočně...

Zařízení k převodu pohybu od hnací jednotky k rameni kloubové jednotky průmyslového manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224945

Dátum: 01.11.1984

Autor: Greill Antonín

Značky: rameni, průmyslového, hnací, pohybu, převodů, manipulátoru, zařízení, jednotky, kloubové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k převodu pohybu od hnací jednotky k rameni kloubové jednotky průmyslového manipulátoru sestávající z rotační jednotky a jejího pohonného agregátu, zdvihové jednotky, jejíž lineární motor má pístnici ukotvenou na základním talíři rotační jednotky, kloubové horizontální jednotky, jejíž naklápěcí dvouramenná páka je svým středním čepem uložena v tělese zdvihové jednotky a spojena vloženou pákou se šnekovou převodovou skříní opatřenou...

Kloubově uchycená opěrná zeď

Načítavanie...

Číslo patentu: 227374

Dátum: 01.08.1984

Autor: Gülzow Dietrich

Značky: kloubové, opěrná, uchycená

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká opěrné zdi pro výstupky terénu. Cílem vynálezu je použití zpětného násypu ve spojení s vhodnými mantážními dílci pro stabilitu opěrné zdi a ekonomii materiálu. Dílce úhlového tvaru tuhé na ohyb se montují jeden na druhýtak, že volné rameno se opírá o upěchovaný zpětný zásyp a ve zdi se vytváří jeden nebo několik kloubů. Umístění kloubověuchycené opěrné zdi je variabilní co do výšky a délky a podle potřeby může být zeď přímá nebo...