Patenty so značkou «kloubní»

Kloubní jamka zejména pro plastiky kyčelních kloubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263406

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav

MPK: A61F 2/36

Značky: jamka, kyčelních, kloubní, zejména, plastiky, kloubu

Text:

...dokonàejší fixaci v lůžku a rovněž lubrikace kloubu je bližší normálnímu stavu. Jsou rovněž vytvořeny podmínky pro lepší biomechanické vztahy mezi kostí a inplantátem, pro vytvoření dokonalejší funkční jednotky mezi oběma komponentami. Tim jsou dány i podmínky pro fyziologičtější tkáňové reakce v okolí kloubu. Při použití kloubní jamky podle vynálezu se u acetábula odstraní pouze kloubní chrupavka s nejpovrchnější vrstvou subchondrální...

Čepička kloubní hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 263405

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slavík Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 2/36

Značky: čepička, hlavice, kloubní

Text:

...jamka podle vynálezu dále umožňuje vyhovující lubrikaci kloubu pomocí kloubní tekutiny. Vytvářejí se ilepěí biomechanické vztahy mezi kostí a implantátem a tím i vytvoření dokonalejší funkční jednotky mezi oběma komponentami. Tím se vytváří i lepší podmínkypro fyziologičtější tkáňové reakce v okolí kloubu.vynález je blíže vysvětlen na popisu dále uvedených příkladů jeho provedení pomocí připojeného výkresu. Na obr.l až 3 Jàou znázorněny...

Stavitelná kloubní jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261579

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hýbler Jaroslav

MPK: A61F 2/00

Značky: jednotka, kloubní, stavitelná

Text:

...pravidelně ho n-bekého konolého jehlanu hlavice ga vo dnu dutiny i pouzdra 2, Qey šroubů É v zivitovýeh otvoreeh 2 pouzdra 2 jsou v pravidelných úhlovýeh rozteěíeh a eněřují do oey dutiny A s výhodou kolmo na vložený jehlan hlavice 3. Po ueaaení hlavice 3, pevně opojené e těleeen l, do dutiny 3 je nožno těleeo ł vůči dutině 5 libovolně otičet kolem jejieh podělnýeh oe.zvolonä poloha se fixuje utaženín šroubů Q. Jejich počet je od počtu...

Kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255061

Dátum: 15.02.1988

Autori: Slavík Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 2/34

Značky: jamka, kloubní

Text:

...původní kloubní jamky je narušena minimálně. Anipozdější kostní přestavba dna acetábula nemůže vést k protruzi jamky. Další podstatnou výhodou kloubní jamky podle vynálezu je, že umožňuje nepoužívat kostního cementuvynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popisu dále uvedených dvou příkladů jeho provedení pomocí připojeného výkresu, na jehož obr. 1 je znázorněn pohled na kloubní jamku s pevně připojeným fixačním ramenem a na obr. 2...

Lůžko pro uložení kyčelní kloubní jamky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244866

Dátum: 14.08.1987

Autori: Nosek Jindoich, Rychlíková Milena, Cukrová Vira, Hinzová Eva

MPK: A61F 2/34

Značky: jamky, kloubní, lůžko, uložení, kyčelní

Text:

...kostí, eventuelně jsou zajiětěny koetními Etěpy vnořenými do dutiny implantátu v brázdě kyčelní kosti.Použitím popsanáho lůžka se také šstří kostěná spodina acetabula, čímž se nesnižuje ünosnost kosti. Navrlený umělý implantát dále zajišťuje anatomicky správné postavení své styčné kloubní plochy vzhledem k ose krček endoprotézy - hlavice - jamka a stred rotace hlavice není medializovän.Typ lůžka podle vynálezu nepodmiňuje medializaci, která u...

Kloubní jamka pro totální náhradu kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234434

Dátum: 01.03.1987

Autori: Slavík Miroslav, Řehák Boris, Vach Vladimír, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 1/03

Značky: kloubní, kloubu, jamka, totální, náhradu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fixace umělé kloubní jamky např. z keramiky při implantaci umělého kloubu. Podstata vynálezu spočívá v tom,že fixační element (2)je tvořen samostatným tělesem, které má horní část uloženou v centrálním otvoru kloubní jamky, přičemž je centrální otvor tvořen proti sobě umístěnými a navzájem propojenými vybráními (5, 7).

Umělá kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236035

Dátum: 01.02.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf, Valenta Jaroslav

MPK: A61F 1/03

Značky: umělá, jamka, kloubní, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká umělé kyčelní kloubní jamky pro totální endoprotézu, sestávající ze styčného tělesa (l) pro fixaci kloubní jamky, které je na vnější straně opatřeno lůžkem (5) pro umělou hlavici endoprotézy. Styčné těleso (l) je v distálním směru prodlouženo ve tvaru distální opěry (2). Styčné těleso (l) je na horním konci, nad lůžkem (5) pro umělou hlavici endoprotézy, opatřeno pólovým zaobleným opěrným výčnělkem (3). Styčné těleso (l) je na...

Rozebíratelná totální kyčelní kloubní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 223355

Dátum: 15.03.1986

Autori: Maranov Ivanov Venelin, Gerčev Ivanov Alexander

Značky: kloubní, endoprotéza, totální, rozebíratelná, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Rozebíratelná totální kyčelní kloubní endoprotéza je určena pro použití v ortopedii a traumatologii jako náhrada poškozených přirozených kyčelních kloubů. Endoprotéza podle vynálezu má nekovové sedlo zasazeno do sedla acetabulárního pouzdra a s tímto je spojeno nerozebíratelně pomocí jeho čepu a přítažné matice, zašroubované v závitu acetabulárního pouzdra, přičemž nekovové sedlo je ve své vnější kónicky uspořádané periferní části opatřeno...

Umělá kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227101

Dátum: 01.01.1985

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav

Značky: jamka, kloubní, kyčelní, umělá

Zhrnutie / Anotácia:

Umělá hmota kloubní jamka, tvaru duté polokoule, která je opatřena na jedné straně prohloubeninou pro umělou hlavici stehenní kosti, vyznačující se tím, že sestává z vnějšího pláště /1/, který je vytvořen z kovu nebo plastické hmoty a je opatřen nejméně dvěma malými otvory /4/, ve kterých jsou uloženy vruty /8/, které jsou zašroubovány do hmoždinek /9/, uložených v kostní tkáni, a ve kterém je uložena výstelka /2/ z plastické hmoty.

Umělá kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227094

Dátum: 01.01.1985

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav

Značky: kyčelní, jamka, kloubní, umělá

Zhrnutie / Anotácia:

Umělá kloubní kyčelní jamka tvaru duté polokoule, vyznačující se tím, že na vnějším povrchu duté polokoule /1/, obráceném ke kosti, je vytvořena šroubovice /3/.

Kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224081

Dátum: 01.10.1984

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav

Značky: kyčelní, kloubní, jamka

Zhrnutie / Anotácia:

Kyčelní kloubní jamka tvaru duté polokoule, na jejíž vnitřní straně je prohloubenina pro umělou hlavici stehenní kosti, vyznačující se tím, že na vnější straně /3/ kloubní jamky obrácené ke kosti je vytvořen nejméně jeden stabilizační výstupek /4, 5/.