Patenty so značkou «klínovým»

Brzdové zariadenie s klinovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7474

Dátum: 22.02.2008

Autor: Herr Michael

MPK: F16D 55/22, F16D 65/18

Značky: mechanizmom, klínovým, zariadenie, brzdové

Text:

...pohyb potrebný pre dosiahnutieÚkol vynálezu teda spočíva v tom, že sa má vytvoriť brzdové zariadenie v úvode označeného druhu, u ktorého sa môžu klinové telesá pomocou jednoduchých prostriedkov pohybovať relatívne vočiTento úkol je vyriešený znakmi nezávislého patentového nároku l. Brzdové zariadenie podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že pre vratný pohyb prvého klinového telesa v pozdĺžnom smere je upravený lineárny ovládač prostý otočného...

Výťah s remeňovým prenosovým prostriedkom, najmä s klinovým remeňom, ako nosným prostriedkom a/alebo hnacím prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3247

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst

MPK: B66B 11/00, B66B 11/04, D07B 1/00...

Značky: prostriedkom, klínovým, hnacím, nosným, výtah, najmä, remeňom, remeňovým, přenosovým

Text:

...toho samého prostriedku, je pri tomtosysteme tiež potrebný Väčší počet kladiek alebo remenic.Iný výťahový systém s prenosovým prostriedkom V podobe ozubeného remeňa je známy z patentu US 5,191,920. Pri uvedenom výťahovom systéme stojí prenosový prostriedok v podobe ozubeného remeňa vo výťahovej šachte na mieste. Hnacia jednotka sa nachádza na výťahovej kabíne alebo na tak zvanomprostriedku ma uchopenie bremena.Tento systém vykazuje...

Výťah s remeňovým prevodom, najmä s rebrovaným klinovým remeňom, ako nosný prostriedok a/alebo pohonný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 408

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst Friedrich

MPK: B66B 7/06

Značky: prevodom, remeňom, najmä, remeňovým, výtah, pohonný, prostriedok, klínovým, nosný, rebrovaným

Text:

...preto je, poskytnúť zlepšený výťahový systém úvodom menovanehodruhu, ktorý zredukuje nevýhody známych systémov, alebo im zabráni.Riešenie tejto úlohy je definované v patentových nárokoch.Výťahový systém podľa vynálezu má výťahovú kabínu, pohon, remeňový prenášacíprostriedok, výhodne klinovýi rebrovaný remeň aprotizávažie. Pohon je stacionárnya prenášacie prostriedky spolupôsobia s pohonom, aby sa výťahova kabína pohybovalaNasledovne je...

Plynulý převod s klínovým řemenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260044

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kunze Dieter, Rauschenbach Stefan

MPK: F16H 9/18

Značky: plynulý, řemenem, převod, klínovým

Text:

...pasmemeuu oaanbnue owsepcwna c syxcTopoHHnMn ynopHwMu nonepXHOCTHMH nnn csoôoumm Konuón nosoxonmx uanbues.Cornacno nanbneňmum npusnaxam naoöpewenun ornepcrna 5 nonosnnax mxnna KnuHo~ peuennoñ nepenaqn BHHOHHEHH Taxu oöpasom, qwo COOTBETCTBGHHO nosonxonuň na~ neu ónuoro npHmnMHoro Konbua n nonoxonmň naneu npyroro npnnnuoro Konbuâ COBMECTHO H onospenenao BxonzT B aux. Memny nbnosnnamn mxhna KHHHODBMQHHOŘ nepenaun H npHmHMHmMM Konbuamn...

Způsob výroby fólie s barevným klínovým pásem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241117

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hanajíková Emília, Tureániová 1udmila

MPK: B29C 47/04

Značky: způsobu, barevným, zařízení, výroby, tohoto, klínovým, způsob, fólie, pásem, provádění

Text:

...korektura.Při menších šířkách zbarvené oblasti fólie nebo požadovaných menších celkových šiřkách főlie je možné odclonit trysky-se širokou štěrbinou vždy v požadované míře punoci hliníkových vložek.Zbarvena Lnvcnína s. pŕíváaí obtokovýnn vedením do dráäky kuäelovlté sondy injektovací trysky, čímž se vytvoří proud zbarvené taveniny, který se průchodem sondou menäuje a na konci sondy je jeho množství nulová.současně se bezbarvý proud taveniny...

Kolejový pražec s klínovým rozebíratelným úchytem kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247361

Dátum: 16.11.1987

Autor: Buksa Jaroslav

MPK: E01B 9/20

Značky: rozebíratelným, klínovým, úchytem, pražec, kolejnic, kolejový

Text:

...případě demontáží koleje.Další výhodou je rovněž dlouhá životnost neporušeného spoje, neboč tento spoj je schopen zachytit boční tlaky pojíždějících vlaků, jakož i tlaky nákolkñ na hlavu kolejnice a tak vzniklého klopného momentu.Pro spolehlivost a trvalou provozuschopnost spoje pražce s kolejnicí poklesnou náklady na údržbu kolejiště na minimum, což proti stávajícímnákladům je jedna z hlavních výhod řešení podle vynálezu.Pro jednoduchost...