Patenty so značkou «klietok»

Spôsob lisovania klietok valivých ložísk so zubami a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279663

Dátum: 17.12.1991

Autori: Grzeskowiak Jerzy, Wiegandt Ruszard

MPK: B21K 1/05, B21C 23/14

Značky: klietok, zubami, valivých, ložísk, lisovania, spôsob, spôsobu, zariadenie, vykonávanie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Klietky valivých ložísk sú zostavené z prstencovitej časti so zubami a z medzikruhovej príložky, ktoré sú navzájom znitované. Klietka so zubami sa lisuje pretláčaním. Spôsob a nástroj na lisovanie klietok so zubami pretláčaním sa dá charakterizovať tým, že do vybrania (15) v zápustke (12) sa vloží prstencovitý polotovar (16), ktorého hmotnosť je väčšia než hmotnosť výlisku, ktorý z neho má byť vytvarovaný. Pri lisovacom procese prebieha...

Zariadenie na vkladanie ihiel do klietok ihlových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 262764

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ponec Ivan, Mintál Ján

MPK: B23Q 7/10

Značky: klietok, ihiel, zariadenie, vkladanie, ložísk, ihlových

Text:

...odpruženou západkou. Pritom je zasúvač V prednej polohe a stĺpec ihiel jo zablokovaný. Por stlačení telesa pomocou páky smerom dol.e sa naplnené klietka vysunie. Po vložení novej klietky, vysunutí telesa hore a uvolnení odpruženej západky sa cyklus opakuje.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený princíp mechanizmu na plne 4Mechanizmus na plnenie ihiel pozostáva z telesa 1 s rohatkou, ktoré je posuvne a otočne uložená v ráme 2 -a...

Zariadenie na orientovanie ložiskových klietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 254169

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gutt Ján, Berger Ján

MPK: F16C 43/06, B23Q 7/10

Značky: ložiskových, orientovanie, klietok, zariadenie

Text:

...otočnú hlav-u a na obr. 5 jeprevedený rez ložiskovej klietky určenej k orientácii.Zariadenie na orientovanie ložiskových klietok je zložené z prívodného žlabu 18,spinača 24, otočnej hlavy 14, pridržiavače 15, zarážky 16, pružiny 27, dosky 17, hydraulického valca 2, piestnice 3, spojky 4, 4axiálneho ložiska 5, hriadela B, priečneho hydraulickěho valca 7, otáčacej piestnice 8,ozubeného hrebeňa 9, prevodovky 1, ozubených kolies 10, 11, 12,...

Zariadenie na rozdelovanie lisovaných klietok pre gulkové ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 252486

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kapitán Miroslav

MPK: F16C 43/04

Značky: gulkové, ložiska, lisovaných, klietok, zariadenie, rozdeľovanie

Text:

...usporiadanim podľa vynálezu docieli sa toho, že klietky s radiálne von prečnievajúcimi guľovými prelismi dajú sa v závislosti na týchto prelisoch mechanizovane roztriedit do dvoch skupín so vzájomne opačnom orientáciou.Zariadenie na rozdeľovanie klietok podľa vynálezu je ďalej vysvetlené na jeho príkladnom prevedení, ktoré je achěmaticky znázornená na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený pôdorys klietky s radiälne...

Forma pre výrobu klietok kuželíkových ložísk z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249208

Dátum: 12.03.1987

Autori: Horváth Jozef, Sopko Slavomír

MPK: B29C 33/38

Značky: výrobu, kuželíkových, ložísk, plastov, klietok, forma

Text:

...a zostávajúca časť čelnej plochy vyhadzovacích kolíkov 5 je využitá pre nútene vracianle sústavy vyhadzovacíoh kolíkov 5 do východzej polohy pri uzatváraní formysústava vyhandzovacích kolíkov 5 je »pritom kotvená v kotevnej doske vyhadzovania B a výškovo je ustavená krycou doskou vyhadzovania 7. Obidve tieto dosky sú spoločnestredene puzdrom vyhadzovanla 8, a zoskrutkovane skrutkami vyhadzovania 9, tak-že tvoria so sústavou vyhadzovacích...

Zariadenie na plnenie kuželíkov do klietok kuželíkových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 236624

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kodčík Vincent, Gajdoš Ivan, Ponec Ivan

MPK: F16C 43/04

Značky: kuželíkov, zariadenie, ložísk, klietok, kuželíkových, plnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstrániť nevýhody doterajších spôsobov plnenia kuželíkov, pri ručnom plnení unavujúcu a nehygienickú prácu, pri strojnom vysoká poruchovosť a možnosť používať iba na veľké série. Tohoto účelu sa dosiahne zariadením, ktorého podstatou je, že plniace teleso je opatrené pákou, ktorá pôsobením sily tlačnej pružiny pridŕža stĺpec kuželíkov v prípravku.

Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 227723

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kalinčík Jozef

Značky: sústruženie, hlava, upínacia, klietok, valivých, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk pozostávajúca z telesa, klieštiny, unášacích kolíkov, predp(tého guľkového ložiska a jadra spojeného s tiahlom vyznačená tým, že v telese (2) sú uchytené unášacie kolíky (11), na ktoré je nasunutá klieština (3) vedená svojou valcovou časťou (12) v otvoru (13) telesa (2), pričom klieština (3) je na svojej čelnej časti (14) spojená s jadrom (5) vedeným v predp(tom guličkovom ložisku (8),...

Spôsob montáže masívnych klietok valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 227451

Dátum: 15.04.1986

Autori: Horáček Vladimír, Koseček Albert, Bilský Milan

Značky: klietok, montáže, spôsob, valivých, masívnych, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob montáže masívnych klietok valivých ložísk, kde stykové plochy nákružku a tele sa klietky sú mechanickým obrábaním upravené na tvar zámku, rybiny a podobne, pri ktorom sa nákružok ohreje na teplotu, potrebnú na zväčšenie jeho priemeru, nasunie sa voľne na teleso klietky a klietka ložiska sa nechá vychladnúť na teplotu miestnosti, vyznačujúci sa tým, že v miestach styku telesa klietky s nákružkom sa klietke zverí prerušovaným zvarom s...

Lisovací nástroj na zrážanie sediel klietok ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 220943

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lyga František

Značky: sediel, lisovací, klietok, ložísk, zrážanie, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zrážania sediel klietok ložísk pre uloženie do valivých teliesok napr. kúželikov. Podstatou vynálezu je to, že razníky sú uložené na vodiacich plochách n-bokého ihlana a sú pohyblivé, pričom valcový povrch ihlana je opatrený pružinou a puzdrom dolným a horným, medzi ktorými sú guľôčky, a má vo vnútri priebežné mazacie otvory a naviac to, že razníky sú pritlačované pružinou hornou a dolnou, pričom funkčné plochy razníka sú...

Zariadenie na stanovenie akosti a rovnomernosti výroby klietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246033

Dátum: 13.02.1986

Autori: Ma?aš Michal, Okresová Sooa, Polievka Milan

MPK: G01N 3/40

Značky: rovnoměrnosti, klietok, zariadenie, stanovenie, akosti, výroby

Text:

...v pracovnom prostredí ako iaj pri hodnotení priebehu starnutia materiálu klietok v príslušnom pracovnom prostredí.Modifikácie Charpyho kladivo, je uvedená na obr. 2 takým spôsobom, že cca 90 jeho hmotnosti je sústneudelné v rtatmeni 13nad nárazovou hranou 14, ktorá má tvar strmeňa v-yčnievajúceho z miesta sústredenia hmotnosti a dotýka sa pozdIžnej osi ramena kladivo 12. Skúšanä klietka 6 je vyplnená potrebným počtom valivých telies-ok 4,...

Polotovar masívnych klietok valivých ložísk z rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226599

Dátum: 15.11.1985

Autori: Janoška Ladislav, Kocúr Jozef

Značky: klietok, polotovar, valivých, ložísk, masívnych, rúrky

Zhrnutie / Anotácia:

Polotovar masívnych klietok ložísk z rúrky je určen pre výrobu klietok valivých ložísk. Vynález se týka polotovaru masívnej klietky valivých ložísk vytvoreného z rúrky jej profilovým rozdelením. Účelom vynálezu je vyššie využitie základného materiálu a úspora energie na ďalšie mechanické opracovanie. Uvedeného účelu sa dosáhne tým, že rúrka je delená v strede po obvode válcovej plochy uzatvoreným rezom zubovitého tvaru stojín masívnych klietok...

Spôsob roznitovania nitov masívnych klietok ložísk a podobných súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215914

Dátum: 01.10.1984

Autori: Naumov Ivan, Gutt Ján

Značky: ložísk, súčastí, nitov, podobných, spôsob, roznitovania, klietok, masívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob roznitovania nitov masívnych klietok ložísk a podobných súčiastok. Vynález sa týka najmä oboru č. 324 valivé ložiská. Vynález rieši spôsob roznitovania nitov masívnych klietok ložísk a podobných súčiastok pomocou tlakového pôsobenia hlavičkára, ktorého nitovacia sila sa znižuje elektrickým ohrevom. Podstatou vynálezu je, že nit sa zahrieva v dobe medzi počiatkom pôsobenia tlaku hlavičkára na nit a dokončovaním tvarovania hlavy nitu, keď...