Patenty so značkou «klietky»

Usporiadanie klietky pre hydinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13265

Dátum: 15.02.2008

Autor: Wienken August

MPK: A01K 31/00

Značky: usporiadanie, klietky, hydinu

Text:

...ak je úmyslom poskytnúť zvieratám životný priestor, na ktorý majú nárok. Dokonca aj Vtomto pripade je možné najvyššie poschodie sledovať len pomocouvysokozdvižného vozíka alebo podobne.0006 V inom známom uskutočnení takých usporiadaní klietok je upravené, že podlahová plocha je vytvorená ako pevná podlaha z plastovej mreže a môže byť bočne z klietky vysunutá do uličky, takže zvieratá opäť vypadávajú na nižšie usporiadaný dopravník na trus...

Spôsob výroby klietky valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4036

Dátum: 06.03.2007

Autori: Niedermeier Herbert, Wiedmann Ferdinand

MPK: F16C 33/38

Značky: výroby, spôsob, ložiska, klietky, valivého

Text:

...ložiska vychádzajúc z pásového materiálu na základe kovu s rovnou spodnou a rovnou hornou plochou, pričom klietka zahŕňa povlak na zníženie súčiniteľa trenia najmenej s fluórovým polymérom a vrstvu na priľnutie (2 umelej hmoty).0008 Predmetom predkladaného vynálezu je preto vypracovať postup vhodný na výrobu klietky valivého ložiska, ktorý je jednoduchý a hospodárny, a pritom sú výsledkom klietky valivýchložísk, ktoré sa môžu podrobiť...

Oddeľovacie hrdlo podávacieho zásobníka pre klietky guľkových ložísk a im podobné súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236616

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kapitáň Ladislav

MPK: F16C 41/00, B65G 47/26, F16C 43/00...

Značky: guľkových, podávacieho, podobně, oddeľovacie, zásobníka, hrdlo, súčiastky, klietky, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovacie hrdlo podávacieho zásobníka je určené pre oddeľovanie jednej klietky od skupiny dvoch a viac klietok, ktoré sú svojimi axiálnymi prelismy navrstvené na seba. Oddeľovacie hrdlo je na strane odvádzacieho žľabu vytvorené pevným dorazom a z protiľahlej strany bočnou navádzacou lištou zakrívenou k odvádzaciemu žľabu, pričom svetlosť oddeľovacieho hrdla je o 1 až 4 mm väčšia ako vonkajší priemer klietky. Oddeľovanie klietok v oddeľovacom...

Zariadenie na odihlovanie kapies ložiskovej klietky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221017

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šmalo Jaroslav

Značky: kapies, klietky, ložiskovej, odihlovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odihlovanie kapies ložiskovej klietky. Účelom vynálezu je zabezpečenie zníženia pracnosti a zlepšenia pracovnych podmienok pri odihlovaní kapies ložiskových klietok. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré má na stojane (2) odihlovacieho stroja umiestnený lineárny motor (3) spojený s držiakom (8), na ktorom sú upevnené dva sklonené vretenníky (4) fréz (5). Medzi vretenníkmi (4) je v držiaku (8) upravený upínací tŕň (6)...

Zariadenie na nitovanie klietky valčekového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 228984

Dátum: 01.02.1986

Autor: Šmalo Jaroslav

MPK: F16C 33/46

Značky: zariadenie, ložiska, klietky, valčekového, nitovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nitovanie klietky valčekového ložiska pozostávajúce z telesa, zváracieho prípravku a otočného stola vyznačené tým, že k telesu (1) je pripevnený stojan (2), na ktorom je upravená zvyšovacia doska (3) s pneumatickým otočným stolom (4), opatreným zváracím prípravkom (5), umiestneným v nádrži (6) chladiacej kvapaliny, pod ktorou je umiestnená spodná elektróda (9), pričom na spodnej časti pneumatickej hlavy (8) telesa (1) je upevnený...

Zariadenie na upínanie ložiskovej klietky pri frézovaní čapov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228983

Dátum: 01.02.1986

Autor: Horňák Jozef

MPK: B23C 9/00

Značky: zariadenie, upínanie, klietky, frézování, čapov, ložiskovej

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie produktivity práce a kvality pri frézovaní čapov ložiskovej klietky. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim zo zakladnej dosky, na ktorú je pripevnené teleso, v ktorom je uložený kotúč pre uloženie ložiskovej klietky. V telese je upravený hydraulický valec, na ktorom je uložená prítlačná doska, opatrená púzdrom pre vodiaci kolík, upravený v telese a otočnou podložkou pre uchytenie piesta hydraulického...

Zachycovač klietky výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221792

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kodrle Václav, Jaššo Ivan, Včelík Ján, Ježík Jozef

Značky: zachycovač, výtahu, klietky

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zachycovač klietky výťahu, najmä kotvených mobilných stožiarov opatrených v celej výške ozubeným hrebeňom. Účelom vynálezu je zaistiť bezpečnosť posádky klietky v prípade pretrhnutia lana. Uvedeného účelu sa dosiahne spojením zubovej spojky, čím sa zastaví pohyb pastorka zapadajúceho do hrebeňa na stožiari a tým sa znemožní pád klietky výťahu.

Zariadenie na ustavenie valivých ložisk pri nitovaní klietky najmä za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215627

Dátum: 15.10.1984

Autori: Gutt Ján, Rajdík Miloš, Berger Ján

Značky: najmä, zariadenie, tepla, klietky, nitovaní, ustavenie, valivých, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká najmä odboru 324 -val. ložiská. Vynález rieší zariadenie na ustavenie valivých ložisk pri nitovaní klietky najmä za tepla. Vynález sa skládá z podpernej dosky pevne spojenej s kotúčom optreným púzdrom, ktorým je podperná doska otočne uložená na čape vidlice, jednostranne výkyvne uloženej cez priečne púzdro a priečny čep v saniách ovládaných horizontálnou nastavovacou skrutkou. Podperná doska je podoprená nastavitelným dorazom a...