Patenty so značkou «kliešte»

Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob ich činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6908

Dátum: 03.10.2014

Autori: Panda Anton, Fedák Marcel, Čorný Ivan, Rimár Miroslav

MPK: B25J 1/06

Značky: stanovenie, skúšobných, biopalív, vzoriek, spôsob, obsahu, přípravu, kliešte, činnosti, energetického

Text:

...po vytvorenie kompaktnej zhutnenej vzorky.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že uvedené nedostatky odstraňujú kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob prípravy skúšobných vzoriek, a to tým, že zjednodušia činnosti na vytvorenie vzoriek v procese skúšky stanovovania výhrcvnosti. Kliešte na prípravu vzoriek pozostávajú z rámu, ktorý je pevne spojený s pevnou časťou rukoväti a valcom s...

Adhezívne kompozície spôsobilé úplne odstrániť roztoče, baktérie, mole, kliešte, blchy z tkanív a srsti zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17311

Dátum: 02.02.2009

Autor: Villanova Maria Angela

MPK: A01M 1/14, C09J 133/00

Značky: adhezívne, srsti, spôsobilé, úplné, kompozície, zvierat, bakterie, roztoče, blchy, tkanív, kliešte, mole, odstrániť

Text:

...je používaná adhezívna kefa.0013 Vo všetkých prípadoch nemožno predávané adhezivne kefy, ktoré súzvlášť vhodné na odstraňovanie vlasov a zvyškov relatívne veľkých rozmerov,považovať za schopné celkom odstrániť malé organizmy, ako sú baktérie, roztoče, mole, blchy alebo kliešte.0014 Avšak neadhezívne kefy, ktoré sa podobajú vyššie uvedeným kefám,inými slovami kefy opatrené rukoväťou zakončenou osou, okolo ktorej je uchytený kartónový valček...

Kliešte na koľajnice na uchopenie koľajovej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10765

Dátum: 04.11.2008

Autor: Wildroither Otto

MPK: B66C 1/64

Značky: kliešte, koľajovej, uchopenie, kolajnice

Text:

...závesný hák, upevnený na nosiči čeľustí.0005 Takto vytvorené kliešte na koľajnice je možné používať s pomocou závesného háku aj na transport úsekov výhybiek, pričom sa zabráni ich prestavbe bez toho, aby sa ovplyvnilouchopenie koľajníc. 0006 Ďalšie výhody vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov a z opisu výkresu.0007 Ďalej bude vynález bližšie opísaný na základe príkladu uskutočnenia. uvedeného na0008 obr. l zjednodušený bokorys nákladného...

Kliešte na odstránenie izolácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18148

Dátum: 23.10.2008

Autori: Hetland Detlev, Wedler Andreas, Heggemann Christian, Köster Thomas, Hanning Günther, Storm Siegfried

MPK: H02G 1/12

Značky: izolácie, kliešte, odstránenie

Text:

...v závislých nárokoch.0013 V nasledujúcom sú opísané príklady uskutočnení podľa priloženýchObr.1,2 pohľad z boku na variant uskutočnenia klieští na odstránenie izolácie s odnímateľnou bočnou časťou v dvoch činných polohách, Obr. 3 pohľad v perspektíve na variant uskutočnenia klieští na odstránenie izolácie s pripinateľným obalom rukoväte, Obr. 4 pohlad v perspektíve na držiak noža, Obr. 5 pohľad v perspektíve na doraz vodiča, EP 2 056 415 35...

Kliešte na zovretie plechov, ktoré sa používajú v spojení s manipulačným ramenom a vysunutým vyvažovacím modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14171

Dátum: 16.05.2007

Autori: Tiberghien Olivier, Boyer Jean Nöel, Chevassu Daniel

MPK: B23K 11/31

Značky: používajú, spojení, zovretie, plechov, vysunutým, modulom, vyvažovacím, kliešte, manipulačným, ramenom

Text:

...že ked je prirodzený bod styku elektród 2 a 9 posunutý smerom k pevnému ramenu 3, hovoríme o nedostatočnom pritlačeni a naopak, ked je tento prirodzený bod posunutý smerom k pohyblivému ramenu 8, hovoríme o nadmemom pritlačení.0018 V pripade nevykonania alebo nesprávneho vykonania prítlačnej operácie a/alebo vyvažovacej operácie môže dôjsť k defonnácii plechov 1, ktorá by sa mohla stat nezvratnou, ak by došlo k prekročeniu sily na medzi...

Kliešte na zovretie plechov používané v spojení s manipulačným ramenom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13516

Dátum: 16.05.2007

Autori: Chevassu Daniel, Tiberghien Olivier, Boyer Jean Nöel

MPK: B23K 11/31

Značky: používané, manipulačným, ramenom, zovretie, plechov, kliešte, spojení

Text:

...3, hovoríme o nedostatočnom pritlačení a naopak, ked je tento prirodzený bod posunutý smerom k pohyblivému ramenu 8, hovoríme o nadmemom pritlačenl.0018 V prípade nevykonania alebo nesprávneho vykonania prltlačnej operácie a/alebo vyvažovače operácie môže dôjsť k deformácii plechov 1, ktorá by sa mohla stať nezvratnou, ak by došlo k prekročeniu sily na medzi klzu týchto plechov alebo aj vtedy. ak by po uskutočnení zvarového spoja existovala...

Panvové kliešte

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3634

Dátum: 07.10.2003

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/28

Značky: kliešte, pánvové

Text:

...dutý držiak s aretačnou skrutkou, do ktorého je zjednej strany zasunuté ramienko s ñxačným mechanizmom je na druhej strane tvorený z pevne alebo rozoberateľné osadenej predĺženej pracovnej časti držiaka.Panvové kliešte podľa technického riešenia umožňujú pomocou rýchlo zaisťovacieho spoja rýchlu aretáciu posuvného pomocného zakriveného dutého držiaka s hlavným nosný zakriveným držiakom.Nová konštrukcia a tvar panvových kliešti umožňuje nielen...

Hnacie zariadenie pre zváracie kliešte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1042

Dátum: 05.02.2003

Autori: Schmitt-walter Stefan, Hartmann Robert

MPK: B23K 11/25, B23K 11/30, B23K 11/11...

Značky: kliešte, hnacie, zariadenie, zváracie

Text:

...prvkom a spodkom koncovej dosky.US-A-S 321 225 sa týka elektrického ovládacieho zariadenia pre rameno zváracích klieští. Elektrické ovládacie zariadenie zahrnuje stator a rotor. Rotor jespojený s rotačnou maticou závitového pohonu, pričom otáčaním rotačnej matice sadá zodpovedajúce vreteno prestavovat v pozdlžnom smere. Rotačná matica je pevne spojená s rotorom a cezen je Liložená otočne.Vynález má za úlohu zlepšiť hnacie zariadenie v úvode...

Axiálne upínacie kliešte

Načítavanie...

Číslo patentu: 281022

Dátum: 04.06.1997

Autori: Barnes Francis, Fuller Anthony, Dahl Raymond, Sorensen Joseph

MPK: B25B 7/12

Značky: kliešte, axiálně, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Axiálne upínacie kliešte (10) sú vybavené základnou časťou (12) s pevnou čeľusťou (14), umiestenou pevne k základnej časti (12), s pohyblivou čeľusťou (22), pripojenou k základnej časti (12) prostredníctvom závesného čapu (26), s ovládacou pákou (34) otočne pripevnenou k pohyblivej čeľusti (22) a s výstredným blokovacím elementom (38), spájajúcim ovládaciu páku (34) so základnou časťou (12). Pevná čeľusť (14) je vybavená pevným nadstavcom (16),...

Zvieracie kliešte

Načítavanie...

Číslo patentu: 280469

Dátum: 10.05.1995

Autori: Tyser Gene Lee, Leseberg Terry Gene

MPK: B25B 7/12, B25B 7/02

Značky: kliešte, zvieracie

Zhrnutie / Anotácia:

Zvieracie kliešte (10) s veľkou kapacitou sú opatrené základnou časťou (12), pevnou čeľusťou (14) pripevnenou k základnej časti (12), vybavenou prvou pracovnou plochou (16). Zvieracie kliešte (10) majú čeľusťovú os (J) prechádzajúcu medzi osou (28) otáčania a prvou koncovou častou (18). Prvá konkávna vnútorná časť (22) prvej pracovnej plochy (16) je odchýlená od čeľusťovej osi (J) o maximálnu hodnotu rovnajúcu sa parametru x. Druhá vnútorná...

Zvierka a kliešte na jej zovretie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279538

Dátum: 18.03.1992

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02, B65D 63/04, B65D 63/06...

Značky: kliešte, zovretie, zvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka tvorená zvierkovým pásom (11), ktorého aspoň jedno plasticky deformovateľné oko (12) obsahuje dve, v podstate von vystupujúce prírubové časti (13), prechádzajúce do spoločnej mostíkovej časti (14), je opatrená najmenej jedným deformovateľným prvkom, ktorý je tvorený výstužným členom (20), ktorý je oddelený od zvierkového pásu (11), pripojený zvonka k oku (12) a ktorého hrúbka je väčšia, ako je hrúbka zvierkového pásu (11). Kliešte na...

Samosvorné pákové kliešte

Načítavanie...

Číslo patentu: 255307

Dátum: 15.03.1988

Autori: Radosa Emil, Kalina Pavel, Ščepka Peter

MPK: B66C 1/44

Značky: samosvorné, kliešte, pákové

Text:

...požadovanú manipnlácii celého širkovêho sortimentu pórobetonových dielcov V rozmedzí šírok od 400 mm do 1500 mm. Tým sa dosahuje v prevádzke zníženie prácnosti, prestože pri manipulácii s pórohetónovými dielcami nie je potrebné prevádzať výmenu kliešti na manipulařnom žeriave pri šírkovej zmene sortimentu dielcov.Snmosvorné pákové klieštiny podla výnálezu síl zobrazené na výkresoch, kde 1 znázorňuje schématické usporiadanie pákového mechanizmu...

Závesné kliešte pre manipuláciu s predmetom hranolových tvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235247

Dátum: 15.02.1987

Autori: Prestl Walter, Kostečka Richard, Bolyky Štefan

MPK: B66C 1/42

Značky: manipuláciu, závesné, tvarov, hranolových, kliešte, predmetom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka závesných klieští pre manipuláciu s predmetmi hranolových tvarov najmä stohov plechu o rôznej hrúbke a rieši problém prenášania bez poškodenia materiálu. Jednoramenné kliešte pozostávajú z celozváraného rámu na závesnom čape vybaveného párom bočných vedení. V drážkach bočných vedení sú klzne uložené posuvné ramená vodiacej matice osadenej na osovej skrutke poháňanej servomotorom, ktorý je vybavený nastaviteľným snímačom...

Kliešte na prenášanie ťažkých bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 230280

Dátum: 15.10.1986

Autor: Prandorfy Milan

MPK: B66C 1/10

Značky: kliešte, ťažkých, prenášanie, bremien

Zhrnutie / Anotácia:

Kliešte na prenášanie ťažkých bremien, vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z nosníka (1) s centrálnym otvorom, ktorého os je kolmá na pozdĺžnu os nosníka (1), v ktorom sú proti sebe pevne zasunuté ozubená ružica (5) a drážkovaná objímka (7) s ozubením, pričom na ramenách nosníka (1) je pomocou nosných čapov (11) otočne uložená dvojica čeľusťových pák (2) opatrená vymeniteľnými čeľusťami (13) a dlhšími ramenami zavesená v čapoch (15) cez lamely...