Patenty so značkou «klienta»

Doručovanie obsahu zo servera do klienta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19690

Dátum: 30.09.2011

Autori: Hui Pan, Petz Agoston

MPK: H04L 29/06, H04L 29/08

Značky: doručovanie, klienta, servera, obsahu

Text:

...existujúcej sieťovej infraštruktúry uspokojujúcej užívateľské očakávania pre včasné doručovanie.0008 US 2009/0088188 A 1 sa týka spôsobu, mobilného komunikačného zariadenia a systému na seiektívne nahrávanie do mobilného komunikačného0009 Podľa vynálezu je táto potreba vyriešená spôsobom detinovaným znakmi podľa nezávislého nároku 1, serverom deñnovaným znakmi podľa nezávislého nároku 6 a počítačovým programom detinovaným znakmi podľa...

Spôsob vzdialenej autentizácie klienta telefónnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13770

Dátum: 30.05.2007

Autor: Endrys Bretislav

MPK: H04L 29/06

Značky: telefónnej, siete, klienta, vzdialenej, spôsob, autentizácie

Text:

...prístroja,napr. v SIM karte (Subscriber Identiñcation Modul), Vygenerovať špecifické dáta, ako napr. autentizačný kryptogram, jednorázovo platné heslo (DTA) apod., a tieto pripojiť k ostatným dátam podieľajúcim sa na zriadení žiadaného spojenia. Na vhodnom mieste spracovania požiadavky na spojenie, teda ešte pred zriadením spojenia do volaného informačného systému(VIS), sa uskutoční automatické vyhodnotenie identifikačného kryptogramu...

Zapojenie internetového systému overenia identity klienta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4685

Dátum: 01.03.2007

Autori: Pavlišová Alena, Pavliš Ján

MPK: G06Q 30/00

Značky: zapojenie, systému, overenia, identity, internetového, klienta

Text:

...pri transakcií, pričom obsahuje nástrojový panel a digitálna peňaženka vyplňuje fomiuláre, ktoré môžu byť predvyplnené použitím zložky automatického zapamätania. Nevýhodou tohto riešenia je, že je možné zneužitie tejto inteligentnej známky a nevyužiteľnosť v oblasti poskytovania finančných pôžičiek.Ďalšie známe riešenie je opísané v českej zverejnenej patentovej prihláške PP č. 2000-4781 s prioritou z americkej patentovej prihlášky...