Patenty so značkou «klecí»

Zařízení pro vjezd a výjezd materiálu na závěsné dráze v náraží a kleci jámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261771

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bachorik Vladimír

MPK: B61B 3/00, E21F 13/04

Značky: zařízení, dráze, náraží, klecí, závesné, materiálů, jámy, výjezd, vjezd

Text:

...příloěeném výkresu je v nárysu schematícky znázorněno pŕíkladné provedení zařízení pro vjezd a výjezd materiálu na závěsné dráze v náraží e kleci jámy podle vynálezu.sekce závěsné dráhy ggg je před ústím do klece 1 vertikální dopravy opatřena úchytom lg ne závěsech łgł, ne kterém je upevněn tekutinový válec l napojený na ovládače łł. Pístnice lg je připevněna čepem lg k nájezdovému segnentu g, který je pevně spojen s prvním vloženým dlem 3...

Forma na výrobu kuličkových klecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259725

Dátum: 17.10.1988

Autor: Michel Vladimír

MPK: B29C 33/30

Značky: kuličkových, klecí, výrobu, forma

Text:

...pracnost a časová náročnost při výrobě klecí.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr. 1 představuje sestavu formy na výrobu ložiskových klecí v nárysu, kde střední a přední deska je v částečném řezu, obr. 2 vyrážeč v nárysu, a to v pravé části v pohledu a v levé části v řezu, obr. 3 stahovací viožku v řezu, obr. 4 trn v nárysu a půdorysu, obrázek 5 vložku trnů v nárysu a bokorysu,kde nárys je proveden v...

Zařízení pro vibrační odlévání hliníkových klecí nakrátko elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 253504

Dátum: 12.11.1987

Autori: Frček Vojtěch, Mašínský František, Pavlík Mojmír

MPK: B22D 21/04, B22D 27/08

Značky: točivých, vibrační, strojů, nakrátko, zařízení, hliníkových, odlévání, elektrických, klecí

Text:

...s horní licí formou i, nasezenou na horní čelo rotorového svazku 1 plechů.Ve spodní lící formě 3 je vytvořen prostor g pro odlití spodního zkratového kruhu s ventilačnímí lopatksmi. V hornílicí formě í je pak vytvořen prostor Q pro odlití horního zkratového kruhu s ventilačními lopatkami.V ose licího trnu g je vytvořena kuželovitá dutina §, rozšiřující se směrem dolů, která je nahoěe opatřena licím otvo rem lg pro nalévání roztaveného...

Jednočinný horizontální lis, zejména pro nalisování rotorových klecí na hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 233294

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jeništa Václav, Petr Oldřich

MPK: H02K 15/02

Značky: nalisování, jednočinný, horizontální, klecí, rotorových, hřídele, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení honstrukce a údržby a umožnění použití lisu ve výrobě používající manipulátorů běžného typu. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že na horizontálním loži (11) je kolmo uspořádána základ ní deska (1), která nese alespoň jednu dvojici vzájemně rovnoběžně a souměrně vůči ose (18) lisování uspořádaných pístových pohonů (5), s výhodou hydraulických, jejichž pístnice (6) jsou zakotveny v unášecí desce (7), pohyblivě...

Automat pro bradavkové svařování klecí kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248268

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ivanov Alexandr, Chvatov Leonid, Plužnikova Galina, Kurzin Viktor, Kurenkov Sergej

MPK: B23K 11/14

Značky: bradavkové, svařování, ložisek, kuličkových, klecí, automat

Text:

...Myàra 7B nepno xonocroro xoa Gapaőan 8 qepes-Konnp 10 H cncTeMy pmqarós Ha Bcex nosnuunx noaopornoro cTona 1 ocymecwsnnewcx paöora Mexaansuoa. Ha nosuuuu u nonycenapawopu nomwyqnoĺsuamrcg H 3 aaxonnŕenn na nnmnmm uacwh cBapoqHoro npncnocoönennn. Ha nosnunu 6 ocymecranaewcx nepeuoc nonoöpane Horo KoMnneK 1 a Mexauuqecxoä PYKOŘ 12 c opnenwaropa 15 na Hmnmmĺqacrb csa~ poqnoro npncnocoönenx. OT Konupa ĺ 0.n 0 B 0 p 0 THOe nnnmenne nepeaercn pmqary...

Forma pro tlakové lití polotovarů, zejména klecí rotorů a statorů elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 228973

Dátum: 01.02.1986

Autori: Nemec Ľubomír, Andrések Miloš

MPK: B22D 17/22

Značky: klecí, točivých, forma, polotovarů, statoru, rotoru, elektrických, strojů, tlakově, lití, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Forma je určena pro tlakové lití polotovarů, zejména klecí rotorů a statorů elektrických strojů točivých. Účelem vynálezu je takové usporádání formy, u něhož dochází mimo vlastní vstříknutí i k oddělení vtokové části, vylisování středicích trnů, k volnému uložení členu pro zajištění polohy a kompaktnosti polotovaru na vyhazovači polotovaru a k volnému uložení středicích trnů a polotovarů na kolících, čímž je umožněno jejich postupné odebírání.

Zařízení pro zjišťování vyváženosti klecí valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228845

Dátum: 01.01.1986

Autori: Ber Jaromír, Pavlík Jiří

MPK: G01M 1/04

Značky: klecí, zjišťování, ložisek, vyváženosti, zařízení, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zjišťování vyváženosti klecí valivých ložisek podle vynálezu je určeno zejména pro zjišťování vyváženosti kleci rychloběžných valivých ložisek. Sestává z prizmatické podložky upevněné na stolku snímače nevyváženosti. Na vnitřních šikmých a podle osy této podložky souměrných plochách jsou upevněna dvě vodítka pro klec, na niž přiléhá shora náhonný člen. Zařízeni je možno uplatnit ve výrobních podnicích valivých ložisek.

Způsob zkoušení trvanlivosti valivých těles a klecí ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220105

Dátum: 15.10.1985

Autor: Rathuský Jiří

Značky: ložisek, valivých, těles, klecí, zkoušení, trvanlivosti, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zkoušení trvanlivosti valivých těles a klecí ložisek. Při zkoušení se valivá tělesa, většinou oddělená klecí, odvalují mezi oběžnou drahou vnějšího kroužku uloženého v neotočném tělese a oběžnou drahou vnitřního kroužku uloženého na otočném hřídeli nebo oběžnou drahou vytvořenou přímo na otočném hřídeli. Na vnější kroužek působí zátěžná síla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po uplynutí časového intervalu, který je s...

Samonosný lištěný statorový svazek s klecí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218284

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mezírka Milan, Píchal Miroslav

Značky: výroby, samonosný, lištěný, způsob, klecí, statorový, svazek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání samonosného listěného statorového svazku s klecí, který je složen z jednotlivých plechových výlisků segmentů pro elektrické stroje, zejména s rybinovitým uchycením pólů, bez skruže kostry statoru a způsob jeho výroby. Využitím vynálezu se vytvoří samonosný listěný statorový svazek bez použití speciálních svazkovacích přípravků. Vynález lze využít u elektrických strojů všech typových velikostí a pro všechny počty pólů.