Patenty so značkou «kĺbu»

Endoprotéza kĺbu, najmä bedrového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6377

Dátum: 04.02.2013

Autori: Prikkel Karol, Haringová Andrea

MPK: A61F 2/32

Značky: kĺbu, najmä, endoprotéza, bedrového

Text:

...aby celý povrch hlavice endoprotézy bol vybavený jamkami aj s iným obdobným tvarom, Je daná aj taká možnosť, že aspoň časť povrchu alebo aj celý povrch kĺbovej jamky endoprotézy by bol vybavený jamkami.Vzhľadom na to, že technicke riešenie podľa úžitkového vzoru má za úlohu čo najviac zachovať pôvodnú štruktúru endoprotézy bedrového kĺbu, je veľmi významným faktom možnosť dostreknutia mazacieho filmu kyseliny hyalurónovej. S takouto...

Endoprotéza kĺbu, najmä bedrového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6376

Dátum: 04.02.2013

Autori: Prikkel Karol, Haringová Andrea

MPK: A61F 2/32

Značky: najmä, kĺbu, bedrového, endoprotéza

Text:

...Je daná aj taká možnosť, že aspoň časť povrchu alebo aj celý povrch kĺbovej jamky endo protézy bol vybavený drážkami. Drážky sú koncentrické vzhľadom na pozdlůiu os krčka pri hlavici alebo vzhľadom na vrchol kĺbovej jamky.Vzhľadom na to, že technické riešenie podľa úžitkového vzoru má za úlohu čo najviac zachovať pôvodnú štruktúru endoprotézy bedrového kĺbu, je veľmi významným faktom možnosť dostreknutia mazacieho ñlmu kyseliny hyalurónovej. S...

Kovanie kĺbu operadla pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12942

Dátum: 04.08.2009

Autori: Beneker Wilfried, Kaiser Michael, Becker Burckhard

MPK: B60N 2/20, B60N 2/235, B60N 2/22...

Značky: kovanie, vozidla, kĺbu, operadla, sedadlo

Text:

...Až ked je aretačná západka tak ďaleko zdvihnutá, že je výstupok vo výške oblúkovej oblasti, dá sa opustiť oblasť nastavenia. Tým sú jasne definované priebehy0008 Ozubenie oboch zaisťovacích oblastí je prispôsobené navzájom jedno druhému aje vyhotovené s čo možno najjemnejšími zubami. Oblasť nastavenia prebieha s výhodoucez väčšie uhlové rozmedzie, napríklad 10 - 30 °, takže je aj napriek jemnćmu ozubeniu dosiahnutá aretácia, ktorá je...

Sedadlo motorového vozidla premiestniteľné smerom dopredu s kovaním operadlového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15712

Dátum: 11.02.2009

Autori: Mishuris Alexander, Becker Burckhard, Beneker Wilfried

MPK: B60N 2/235, B60N 2/225

Značky: premiestniteľné, dopredu, smerom, operadlového, sedadlo, kováním, kĺbu, motorového, vozidla

Text:

...vynálezu sú uchytávací hák a blokovacia západka navzájom pohybovo spojené. Výhodne sú okolo spoločnej osi na hornej časti kovania usporiadané výkyvne. Pritom je výhodné usporiadať blokovaciu západku na jednej strane hornej časti kovania, vytvorenej ako plochý diel a uchytávací hák na stranedruhej. Tak je zabezpečená homá časť kovania proti ramenu operadla na jednej stranekovania a uchytávací hák a pretlačenie na druhej strane kovania,...

Zostava viacosového kĺbu a forma na túto zostavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286385

Dátum: 30.07.2008

Autori: Lagler Louis, Rentsch Rudolf

MPK: E05D 1/00, B65D 47/08

Značky: viacosového, zostava, forma, kĺbu, túto, zostavu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zostavy (1) viacosového kĺbu, pri ktorej aspoň dve prenášacie oblasti (45.1, 45.2, 45.3, 45.4) sú usporiadané priľahlo k ohybovým oblastiam (34.1, 34.2, 34.3, 34.4) a pružné oblasti (40.1, 40.2, 40.3) kĺbových častí (2, 3), pružne deformovateľné pri otváraní alebo uzatváraní zostavy (1) viacosového kĺbu, sú pripojené k prenášacím oblastiam, pričom v uzavretej polohe ohybovej oblasti (34.1, 34.2) prvého spojovacieho ramena (33.1)...

Spôsob liečenia poškodenia kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17853

Dátum: 14.11.2006

Autori: Agarwal Sunil, Shaw Timothy Mark, Totoritis Mark, Kelman Ariella, Yocum David

MPK: A61K 31/00, A61P 19/02, A61K 39/395...

Značky: spôsob, liečenia, poškodenia, kĺbu

Text:

...(1995) Wassenburg aspol., Arthritis Rheum, 42 Suppl 9 S 243 (1999, antagonistu receptora interleuklnu-1 (Bresnihan a spol., Arthritis Rheum, 41 2196-2204 (1998, alebo kombináciu infliximab/MTX (Lipsky a spol., N. Eng. J. Med., 343 1594-1604 (2000, a že rádiografická progresia po liečbe s etanerceptom bola pomalšia ako pri nasledujúcej liečbe s MTX (Bathon a spol., N. Engl. J. Med., 343 1586-1593(2000. Iné štúdie vyhodnocovali...

Súprava na transplantáciu chondrocytov na povrchu kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285075

Dátum: 03.05.2006

Autori: Osther Kurt, Idouraine Ahmed, Lundsgaard Charlotte, Vide-hansen Henrik

MPK: A61F 2/30, A61B 17/326

Značky: kĺbu, povrchu, súprava, transplantáciu, chondrocytov

Zhrnutie / Anotácia:

Súprava na transplantáciu chondrocytov na povrchu kĺbu obsahuje hemostatickú bariéru (1) vopred spracovanú na odolanie resorpcii, na uloženie na uvedený povrch, kryciu náplasť (2) vopred spracovanú na odolanie resorpcii, na prekrytie daného povrchu, a organickú glejovinu, na prilepenie uvedenej hemostatickej bariéry (1) a/alebo uvedenej krycej náplasti (2) na daný povrch. Súprava prípadne ďalej obsahuje chirurgický nástroj na tvarovanie stien...

Puzdro pre kovanie kĺbu automobilového sedadla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7193

Dátum: 22.03.2006

Autor: Frauchinger Paul

MPK: B60N 2/235, B60N 2/225

Značky: spôsob, kĺbu, automobilového, sedadla, výroby, kovanie, puzdro

Text:

...stien pre časti kĺbov,pričom časti kĺbov a ozubený element spolu tvoria statický kompaktnú jednotku puzdra, ktorá má výrazne zníženú hmotnost pri súčasne flexibilnej montážnej spôsobilosti a vysokej zaťaži teľností, a napriek tomu má veľkú presnosť.(0012) Táto úloha je vyriešená puzdrom pre kovanie kĺbu podľa vyššie uvedeného spisu EP 0694434 B 1 so znakmi nárokov 1 a 8.(0013) Výhodné uskutočnenia kovania kĺbu podľa vynálezu sú zjavne zo...

Prvok protézy členkového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4232

Dátum: 08.11.2005

Autori: Orthner Ernst, Siorpaes Robert, Fellinger Michael

MPK: A61F 2/42

Značky: členkového, kĺbu, prvok, protézy

Text:

...príslušne ku komponentu píšťaly.0011 Komponent píšťaly ďalšej známej protézy (LINK S.T.A.R® Waldemar Link GmbH Co. KG) pozostáva z kovovej dosky S plochou artikulačnou plochou vyleštenou na vysoký lesk, ktorámá dva spätne usporiadané valcove fixačné podstavce na ukotvenieV pišťalovej kosti. Ako talárny komponent slúži konvexná kovová hlavica, ktorá sa na svojej spodnej strane zbieha do zaobleného tupého uhla. V strede konvexného povrchu...

Zariadenie guľového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3352

Dátum: 25.11.2004

Autor: Morales Arnaez Agustin

MPK: F16C 11/06

Značky: zariadenie, gulového, kĺbu

Text:

...ochranné klenuté časti so zvyšnými súćasťmi0008 Ďalší prídavný znak, ktorý musi mať zariadenie guľového kĺbu je modularita, tým sa rozumie schopnosť vytvoriť modul,integrovaný do systému, ktorého je zariadenie guľoveho kĺbu súčasťou. Zariadenia známe zo stavu techniky majú dizajn a konštrukciu, ktorá neuľahčuje túto schopnosť začlenenia do systému spôsobom ľahko prispôsobiteľným rôznym systémom, alena ich začlenenie je nevyhnutné upraviť...

Chránič bedrového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3203

Dátum: 04.06.2002

Autor: Pedan Alexej

MPK: A61F 13/06

Značky: bedrového, chránič, kĺbu

Text:

...zápal pľúc, e možnosťou až úmrtia pacienta.Uvedené nedoetatkj do značnej miery odstraňuje chránič bedrovćho kĺbu, ktoršho podsteta spočíva v tom, že pozostáva z pružnáho tlmieceho materiálu, napr. filcu alebo silikőnu,ktorý je opevnený na vnútornej strane ošatenie, s výhodou nohavíc e spodnej bielizne, v oblastí bedrovćho kĺbu. Tlmiaci materiál je opatrený suchým zipsom.Chránič tým, že tlmí nárazy, značne obmedzuje nebezpečenstvo zlomeniny...

Fixácia polôh abdukčnej dlahy ramenného kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1809

Dátum: 08.04.1998

Autori: Pikner Tomáš, Pikner Zdeněk

MPK: A61F 5/01, A61F 5/02

Značky: fixácia, abdukčnej, dlahy, poloh, ramenného, kĺbu

Text:

...tvarovaného, ale dostatočne pevného materiálu (duralu). Na konci horizontálne smerovanej časti g vertikálne vysúvacej pravouhlej opory 2 je dvomi skrutkami E pripevnená aretačná točňa g s aretačnými dierami 1 LJ. Medzi aretačnou točňou jl 1 a otočným ramenom § je uložená klzná podložka 18, zaisťujúca medzioboma dielmi trecie spojenie. Aretačné diery Q sú taktiež vytvorené na vodíacomdržiaku 1, ako je to znázornené na obr. 1, 3 a a 3 b....

Fixačná bandáž ramenného kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1790

Dátum: 08.04.1998

Autori: Pikner Tomáš, Pikner Zdeněk

MPK: A61F 5/02, A61F 13/10

Značky: ramenného, kĺbu, bandáž, fixačná

Text:

...návlekom tixácie ramena umožňuje prispôsobiť chorý ramenný klb požadovanej polohe a umožňuje podložit rameno klinom.Prehľad obrázkov na g kresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázkov, kde na obr. 1 je znázornená zostavené ñxačná bandáž, na obr. 2 až 7 je znázornený postup zostavovania bandáže, na obr. 8 je znázornený návlek tixácie ramena, na obr. 9 sú znázornená fixačné pásiky a na obr. 10 je znázornený podperný...

Súdržná protéza kolenného kľbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244960

Dátum: 15.11.1987

Autori: Weissflog Wolfgang, Marx Jörg, Rauh Wolgang

MPK: A61F 2/38

Značky: kĺbu, súdržná, protéza, kolenného

Text:

...umiestnená na hornej časti tibiovej hlavice2. V strede tibiovej excentrickej drahy 6 je drážka 10, cez ktorú prechádza krček 19 väz-obnej spojky 3, zako-nčený na hornej časti valcovou časťou 18, pohyblivo vloženou vo vnútri femurovej hlavice 1, dolná časť krčka 19 je zakončená guľovou časťou 20, pohyblivo vloženou vo vnútri tibiovej hlavice 2.Na obr. 2 je znázornená protéza kolennéh-o kĺbu pri pohľade spredu. Femurová hlavica 1, zakončená...

Zariadenie pre axiálnu aretáciu stredu univerzálneho kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215324

Dátum: 31.05.1984

Autor: Turanský Dušan

Značky: axiálnu, aretáciu, stredu, zariadenie, kĺbu, univerzálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usporiadanie zariadenia pre aretáciu stredu univerzálneho kulisoveho kĺbu typu tripod. Podstatou vynálezu je, že aretačný čap, ktorý je pevne spojený s objímkou kĺbu, nesie na svojom konci strediaci prvok uložený v dutine, ktorá je vytvorená v hriadeli. Aretačný čap je do objímky votknutý v medzere medzi dvomi jej drážkami a do dutiny hriadeľa zasahuje otvorom medzi dvomi čapmi trojčapovej hviezdice hriadeľa. Aretačný čap pomocou...