Patenty so značkou «klapkový»

Klapkový uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11775

Dátum: 13.11.2009

Autori: Wenske Gerd Dieter, Jordan Patrick

MPK: B61D 7/16

Značky: uzáver, klapkový

Text:

...zriadený ako výstredníkový alebo klukový hriadeľa má excentricky alebo v odstupe od osi otáčania ovládacieho hriadeľa usporiadané otočné uloženie, na ktorom je západkový hák uložený otočne pohyblivo. Usporiadanie pritom môžebyť napríklad uskutočnené tak, že otočné uloženie je usporiadané na ramene kľuky, pevne spojenom s ovládacím hriadeľom. Vo zvlášť výhodnom uskutočnení tejto konštrukcie sa nachádza rameno kľuky v blokovacej polohe v stave,...

Koncový klapkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4045

Dátum: 03.01.2005

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 17/19, F16K 7/12

Značky: klapkový, ventil, koncový

Text:

...na prírubu z nádrže v priečnom reze.Príklad uskutočnenia Koncový klapkový ventil na uzatvorenie a otvorenievýtoku kvapalných médií z nádrží a zásobníkov podľa obr. je tvorený plochým telesom 1, V ktorom je excentricky vy tvorená priechodná valcová dutina 2 V homej časti s priechodným obdĺžnikovým vybratím 3, v ktorom je dvoma presnými skrutkami 16 uchytená jednodielna klapka 4 v priečnom vybraní 5 ovládacieho hriadeľa 6 uloženého priečne...

Klapkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1871

Dátum: 08.07.1998

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 1/52, F16K 1/32, F16K 1/46...

Značky: ventil, klapkový

Text:

...je uložené v držiaku g a tesncne tesniacim krúžkom 15 . Klapka Q je na hriadeli Q/ñksovaná pružným kolíkom 3 l . Plášt 1 je opatrený duplikátorovýní plášťom Q k.Na Obr.3 je tesniaca čast klapkového ventilu , kde tesniací element 10 je tvorený aktívnym elastickým O-krúžkom uloženým medzi šikmými plochami 17 operného disku § a dotláčacieho disku 9 . Operný disk § je pevne spojený s klapkou Q a dotláčací disk 2 je osove posuvne uložený v...

Klapkový uzáver horného zhlavia plavebných komôr s priamym plnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 277706

Dátum: 06.07.1994

Autor: Malík Oto

MPK: E02B 7/20

Značky: zhlavia, komor, horného, klapkový, plavebných, priamym, uzáver, plnením

Zhrnutie / Anotácia:

Klapka (1) s rovinnou alebo hydraulicky zaoblenou hradiacou stenou (6) vystuženou nosníkmi (7) a nadväzujúcou na nosnú rúru je pomocou výsuvných čapov (19) uložená v hriadeli (18) resp. na opačnej strane v ložisku kotvenom do piliera. Ovládaná je dvojčinným hydromotorom (10) umiestneným v bočnom pilieri pomocou hriadeľa (18), s ktorým je pevne spojená páka hydromotora (13) a ovládacia páka (16). Zasunutá piestna tyč (28) hydromotora (10)...

Rotační klapkový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254871

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hvížďala Jaromír

MPK: F04C 7/00

Značky: rotační, klapkový, stroj

Text:

...podstata spočívá v tom, že rotor je opatřen nejméně dvěma klapkami. uloženými na čepech, přičemž rotor je soustředně umístěn ke statoru, jehož vnitřní plocha je tvořena částmi souosých válcových ploch, přičemž válcová plocha je totožného průŕezu jako rotor, a přechodovými plochami s radiálními drážkami, které končí v místě jejich styku s válcovými plochami.Výhoda stroje dle vynálezu spočívá V tom, že se mezi statorem a rotorem vytvářejí u...

Klapkový uzáver pre techniku a spalinovod

Načítavanie...

Číslo patentu: 250046

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tóth Ernest

MPK: F23L 13/00

Značky: uzáver, techniku, spalinovod, klapkový

Text:

...priereze priebežné liesty klapky, ktorých .pozdĺžna rovinnost je zabezpečená opernými držiakmi listu klapky pripevnenými o rám klapky tak, že list klapky pri ľulbovolnolm natočení na .prrednom ložiska listu ľklapky a na zadnom 1 ožisku listu rklatpky je držaný v rovinnej polohe proti pôs-obenlu sily wyvinutej prúdom vzdušniny vo vodiacom kanáli.Použitím predmetnej klapky sa docielivylepšenie prevád-zkyschopnosti klapiek,zjednoduší...

Klapkový uzávěr pro vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222408

Dátum: 15.09.1985

Autor: Prachař Oldřich

Značky: uzáver, vráta, plavebních, klapkový, komor

Zhrnutie / Anotácia:

Klapkového uzávěru podle vynálezu se používá převážně u vrat na dolním ohlaví plavebních komor jako uzávěru vratových otvorů, sloužících k přímému prázdnění zmíněných komor. Sestává z jednoduchého klapkového uzávěru podle čs. autorského osvědčení čís. 194 632, který je doplněn usměrňovačem proudění, vychylujícím protékající vodu směrem k hladině, aby nedocházelo k erozi neopevněného korytového dna za plavební komorou při jejím vyprazdňování.