Patenty so značkou «kladecí»

Vedení kladecího drátu v kladecí hlavě plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262919

Dátum: 11.04.1989

Autori: Syřiště Milan, Toms Ladislav

MPK: H05K 3/10, H05K 5/02

Značky: spojů, hlavě, plošných, kladecí, vedení, kladecího, drátu, drátových

Text:

...odměřování délky kladecího drátu pod kladecím hrotem. Poloměr oblouku je volen tak, že pro daný kladecí drát ještě nedochází při ohnutí drátu do tvaru oblouku k jeho plastické deformaci.Konkrétní provedení popisovaného uspořádání je V celkovém pohledu s částečnými řezy znázorněno na výkresuKladecí hlava, např. podle AO 246 520,sestává z pevné části l uchycené ve příčníku kladecího stroje a z části pohyblivé 3 ł,v níž je uložena rotační...

Odvíjecí zařízení kladecího drátu pro kladecí stroj na plošné drátové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261909

Dátum: 10.02.1989

Autori: Toms Ladislav, Syřiště Milan

MPK: H05K 3/00, B21C 47/16

Značky: plošné, spoje, odvíjecí, kladecí, stroj, drátové, kladecího, drátu, zařízení

Text:

...je nastavitelná napnutím pružiny pomocí napínáku. Pomocí RC členu u hnacího elektromotoru napäjeného přes spínač je nastaven rozběh a doběh hnacího kotouče vytahujícího kladecí drát s ohledem.3 261 sus na moment setrvačnosti plné cívky tàk, aby při daném zdvihuvyrovnávecího.ramene bezpečně nepřestoupila vytahovací síla mez kluzu kladecího drátu. Provedení pásové brzdy s planžetous vetknutými konci umožňuje vysoký brzdný účinek a úplné...

Kladecí člen pro zanášení útku do prošlupu na pletenotkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242113

Dátum: 01.02.1988

Autori: Steszkál Jozef, Botoree Marián

MPK: D04B 39/06

Značky: člen, stroji, pletenotkacím, kladecí, útku, prošlupu, zanášení

Text:

...kladecího ramena, přičemž v umělé hmotě kladecího ramena je současně uchyceno samostatnékovové vodící očko.Podle dalšího provedení vykazuje kladecí člen horní dřík a vodicí očko, které tvoří jeden kovový díl, jehož242 113 nosná část je zalita v umělé hmotě kladecího ramena, přičemž v téže umělé hmotě kladecího ramena je uchycen samostatný epodní dřík. Toto řešení síce snižuje hmotnost kladecího členu, avšak jeho tvar je po výrobní stránce...

Mechanika kladecí hlavy stroje pro kladení plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246520

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopernický Ivan, Náter Pavel, Jánošík Štefan

MPK: H05K 3/10

Značky: hlavy, kladení, stroje, kladecí, spojů, drátových, plošných, mechanika

Text:

...na unášeči 45, přičemž matici šrouhu 47 tvoří třmen 49, upevněný na držáku 46 a v příčném směru p dvojici tlačných šroubů 50 s přítužnými maticemi 51. Tlačné šrouby 50 jsou zašroubovány v protilehlých závitech rozvidlení unášeče 45 a opírají se o držák 46, který je V nastavené poloze zajištěn dvěma šrouby 52, zašroubovanými v unášeči 45. Tento nese i výškově seřiditelný kontakt 66, na který dosedá kontakt 67, upevněný na ultrazvukovém...

Zařízení pro natočení a ustavení kladecí hlavy plošných drátových spojů do požadovaných směrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237097

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vojtíšek Jaroslav, Toms Ladislav

MPK: H05K 3/00

Značky: požadovaných, spojů, zařízení, ustavení, plošných, směru, kladecí, natočení, drátových, hlavy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší presné nastavení a ustavení směru natočení rotační části kladecí hlavy zařízení plošných drátových spojů, dle zadaného kódu nejkratším směrem, přičemž clonící kotouč a snímací bloky světelných signálů mají přímou vazbu na ovládací logiku zařízení, se spětnou vazbou kontroly nastavené polohy a možnosti korekce této polohy. Zařízení podle vynálezu lze použít v jakemkoliv systému pro přesné nastavení technologické rotační části do...

Zařízení pro zásyp spáry po kladeči trubkové drenáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 236979

Dátum: 01.10.1986

Autori: Zvánovec Jaroslav, Michal Jiří

MPK: E02B 11/00

Značky: kladecí, zařízení, spáry, trubkové, drenáže, zásyp

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obsyp drenážního potrubí humózní zeminou, je použit při provádění trubkové drenáže bezvýkopovou technologií. Vsypem ornice, nebo rozpojením humózní vrstvy lze dosáhnout vyšší hydrologické účinnosti drenážního potrubí s povrchovou vrstvou půdy. Lze ho použít při provádění melioračního detailu bezvýkopovou technologií. Účelem vynálezu je dopravit rotačním přihrnovačem zeminu nad drenážní potrubí. Celé zařízení sestává z radlice a...

Kladecí soustava pro kladení drátových plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231645

Dátum: 01.05.1986

Autori: Regner Václav, Štrajbl Jan

MPK: H05K 3/00

Značky: drátových, spojů, plošných, kladecí, soustava, kladení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit časovou náročnost, nadměrnou potřebu kvalifikovaných pracovníků a potřebu drahých, složitých zařízení při výrobě plošných drátových spojů. Tohoto účelu se dosahuje tím, že u kladecí soustavy pro kladení drátových plošných spojů, sestávající z čtecího zařízení a libovolného kladecího stroje, je snímací článek čtecího zařízení (televizní kamera, čtecí hlava, digitalizátor) spojen s pamětí připojenou na výstupní blok...