Patenty so značkou «kinázové»

Chinolínové a chinoxalínové deriváty ako kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19441

Dátum: 02.09.2011

Autori: Brown Julien Alistair, Ford Daniel James, Parton Andrew Harry, Ali Mezher Hussein, Brookings Daniel Christopher, Neuss Judi Charlotte, Franklin Richard Jeremy, Quincey Joanna Rachel, Langham Barry John

MPK: A61K 31/519, A61P 29/00, A61P 25/28...

Značky: deriváty, kinázové, chinoxalínové, chinolínové, inhibitory

Text:

...zverejnené 19. mája 2011, opisujú osobitné triedy kondenzovaných bicyklických heteroarylderivátov ako selektívnych inhibítorov enzýmov PI 3 K, ktoré sú použiteľné pri liečbe nepriaznivých zápalových,autoimunitných, kardiovaskulárnych, neurodegenerativnych, metabolických, onkologických, nociceptivnych a očných ochorení.Žiadne zdroje doterajšieho stavu techniky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii,nepublikujú ani nenavrhujú presnú štruktúrnu...

Apoptózový signál regulujúci kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18122

Dátum: 12.07.2010

Autori: Koch Keith, Notte Gregory, Corkey Britton, Graupe Michael, Melvin Lawrence

MPK: A61K 31/437, A61K 31/4439, A61K 31/444...

Značky: apoptózový, regulujúci, kinázové, signál, inhibitory

Text:

...type bunky. Bolo uverejnené, že aktivácia a signalizácia ASKl hrajú dôležitú v širokom rozsahu ochorení vrátane neurodegeneratívnych,kardiovaskulárnych, zápalových, autoimunitných a metabolických porúch. Okrem toho, ASK 1 sa preukázala v sprostredkovanípoškodenia orgánov po ischémii a reperfúzii srdca, mozgu aobličiek (Watanabe et al. (2005) BBRC 333, 562-567 Zhang et al., (2003) Life Sci 74-37-43 Terada et al. (2007) BBRC 364 1043-49)....

3,4-Dihydropyrazíno[2,3-b]pyrazín-2(1H)-ónové zlúčeniny ako MTOR kinázové inhibítory pre onkologické indikácie a ochorenia spojené s MTOR/P13K/AKT dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21012

Dátum: 27.10.2009

Autori: Xu Weiming, Perrin-ninkovic Sophie, Mortensen Deborah, Narla Rama, Madakamutil Loui, Harris Roy, Shevlin Graziella, Riggs Jennifer, Sankar Sabita, Parnes Jason, Packard Garrick, Zhao Jingjing, Tehrani Lida, Fultz Kimberly Elizabeth, Sapienza John, Lee Branden, Elsner Jan, Papa Patrick

MPK: A61K 31/4985, A61P 25/28, A61P 29/00...

Značky: onkologické, 3,4-dihydropyrazíno[2,3-b]pyrazín-2(1h)-ónové, inhibitory, indikácie, spojené, ochorenia, zlúčeniny, dráhou, kinázové

Text:

...aktívnej kinázovej aktivite, ako je napr. akútna myeloidná Ieukémia a gastrointestinálne nádory, (3) dereguláciou kinázovej aktivity aktiváciou onkogénov alebo stratou nádorových supresorových funkcií, napríklad pri rakovinách s onkogénnou RAS, (4) dereguláciou kinázovej aktivity nadexpresiou, ako je tomu v prípade EGFR a (5) ektopickou expresiou rastových faktorov, ktorá môže prispieť k vývoju a udržiavaniu neoplastického fenotypu. Fabbro et...

Diagnostický test na citlivosť na B-Raf kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16610

Dátum: 11.09.2008

Autori: Sharp Thad, Wu Lin, Langland Rachel, Will Stephen

MPK: C12Q 1/68

Značky: inhibitory, kinázové, b-raf, diagnostický, citlivosť

Text:

...OOE, alebo V 6 OOD alebo V 600 K mutácie u BRAF pričom stanovuje citlivosť rakoviny na B-Raf inhibitor. V niektorých koncepciách má sonda nukleotidovú sekvenciu podľa SEQ ID č.1. Amplifikácia môže byť uskutočnená V prítomnosti druhej sondy,ktorá detekuje prítomnosť prírodnej (wild type) sekvencie na V 6 OOE mutačnonl mieste. V niektorých koncepciách druhá sonda zahrnuje aspoň 15 nukleotidov podľa SEQ ID č.2. V niektorých koncepciách má druhá...

Pyrazolopyrimidínové deriváty na použitie ako kinázové antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14967

Dátum: 04.04.2007

Autori: Shokat Kevan, Apsel Beth, Knight Zachary

MPK: A61P 35/00, A61K 31/519, A61P 35/04...

Značky: kinázové, antagonisty, deriváty, použitie, pyrazolopyrimidínové

Text:

...sekvenciu ľudskej p 110 B kinázy.PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU l. Definície0022 Skratky používané v tomto dokumente majú v chemických a biologických odvetviach obvyklý zmysel.0023 Ak sú skupiny substítuentov špecifikované ich konvenčným chemickým vzorcom, ktorý sa píše zľava doprava, tieto skupiny rovnakou mierou zahŕňajú chemicky identické substituenty, ktoré by boli výsledkom toho, ak by sa štruktúra písala sprava doľava, napr. -CHŽO- je...

5-Fenyltiazolové deriváty a ich použitie ako P13 kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10553

Dátum: 27.02.2003

Autori: Whitehead Lewis, Oza Mrinalini Sachin, Kirman Louise, Hayler Judy, Press Nicola Elaine, Leblanc Catherine, Mccarthy Clive, Finan Peter, Bruce Ian, Shukla Lena, Bloomfield Graham Charles

MPK: A61P 11/00, A61K 31/426, A61K 31/427...

Značky: deriváty, inhibitory, kinázové, 5-fenyltiazolové, použitie

Text:

...ako NF-kB inhibítory a ich použitie na liečbu zápalových ochorení.W 0 01/053266 opisuje určité pyrido-pyrimidínové, chínolónové a benzopyranonové deriváty ako Pl-3 kinázove antagonisty na liečenie určitých stavov vrátane respiračných ochorení,akou je astma a COPD.W 0 O 2/ 10162 opisuje štruktúme vzdialené oxazolyl-metyltio-tiazolyl-deriváty ako inhibítory cyklín dependentných kináz, vrátane PI-3 kináz, na liečenie zápalových...

Arylmočoviny ako kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11170

Dátum: 11.02.2003

Autori: Lee Wendy, Nassar Ala, Musza Laszlo, Dumas Jacques, Bjorge Susan, Scott William, Chien Du-schieng, Riedl Bernd

MPK: A61P 11/00, A61P 19/00, A61K 31/44...

Značky: kinázové, arylmočoviny, inhibitory

Text:

...Lung Dis. 1996, 13, 139), alergického respiračného ochorenia (CasaIe et al. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 1996, 15, 35), silikózy (Gossart et al. J. lmmunol. 1996, 156, 1540 Vanhee et al. Eur. Respir. J. 1995, 8, 834), pneumokoniózy u baníkov (Borm et al. Am. Rev. Respir. Dis. 1988, 138, 1589), alveolárneho zranenia (Horinouchi et al. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 1996, 14, 1044), zlyhania pečene (Gantner et al. J. Pharmacol. Exp. Therap....

Imunogénne ALK (anaplastické lymfómové kinázové) peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 407

Dátum: 14.11.2002

Autori: Passoni Lorena, Gambacorti-passerini Carlo

MPK: C07K 14/435

Značky: lymfómové, anaplastické, imunogénne, peptidy, kinázové

Text:

...krvných lymfocytoch(PBLs) od zdravých darcov. PBLs získané od piatich darcov (DG, ZB, SA, PG aBF) saaktivovali s autológnymi DCs spulzne zavedeným peptidom arestimulovali sa týždenne s autológnymi monocytmi naplnenými peptidom. Výsledné T bunkové masové kultúry sa testovali na antígénovú špeciñcitu začinajúc v treťom kole stimulácie. Cytotoxická aktivita sa determinovala v štandardnom Cr-vylučovacom teste pri ET pomere 501 (I) a 251...