Patenty so značkou «kinázové»

Chinolínové a chinoxalínové deriváty ako kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19441

Dátum: 02.09.2011

Autori: Ford Daniel James, Parton Andrew Harry, Ali Mezher Hussein, Brown Julien Alistair, Brookings Daniel Christopher, Franklin Richard Jeremy, Neuss Judi Charlotte, Langham Barry John, Quincey Joanna Rachel

MPK: A61P 29/00, A61P 25/28, A61K 31/519...

Značky: chinoxalínové, chinolínové, kinázové, deriváty, inhibitory

Text:

...zverejnené 19. mája 2011, opisujú osobitné triedy kondenzovaných bicyklických heteroarylderivátov ako selektívnych inhibítorov enzýmov PI 3 K, ktoré sú použiteľné pri liečbe nepriaznivých zápalových,autoimunitných, kardiovaskulárnych, neurodegenerativnych, metabolických, onkologických, nociceptivnych a očných ochorení.Žiadne zdroje doterajšieho stavu techniky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii,nepublikujú ani nenavrhujú presnú štruktúrnu...

Apoptózový signál regulujúci kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18122

Dátum: 12.07.2010

Autori: Melvin Lawrence, Corkey Britton, Graupe Michael, Notte Gregory, Koch Keith

MPK: A61K 31/444, A61K 31/437, A61K 31/4439...

Značky: kinázové, regulujúci, apoptózový, inhibitory, signál

Text:

...type bunky. Bolo uverejnené, že aktivácia a signalizácia ASKl hrajú dôležitú v širokom rozsahu ochorení vrátane neurodegeneratívnych,kardiovaskulárnych, zápalových, autoimunitných a metabolických porúch. Okrem toho, ASK 1 sa preukázala v sprostredkovanípoškodenia orgánov po ischémii a reperfúzii srdca, mozgu aobličiek (Watanabe et al. (2005) BBRC 333, 562-567 Zhang et al., (2003) Life Sci 74-37-43 Terada et al. (2007) BBRC 364 1043-49)....

3,4-Dihydropyrazíno[2,3-b]pyrazín-2(1H)-ónové zlúčeniny ako MTOR kinázové inhibítory pre onkologické indikácie a ochorenia spojené s MTOR/P13K/AKT dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21012

Dátum: 27.10.2009

Autori: Madakamutil Loui, Harris Roy, Zhao Jingjing, Shevlin Graziella, Parnes Jason, Tehrani Lida, Riggs Jennifer, Fultz Kimberly Elizabeth, Narla Rama, Sapienza John, Lee Branden, Papa Patrick, Perrin-ninkovic Sophie, Xu Weiming, Sankar Sabita, Packard Garrick, Mortensen Deborah, Elsner Jan

MPK: A61K 31/4985, A61P 29/00, A61P 25/28...

Značky: ochorenia, onkologické, 3,4-dihydropyrazíno[2,3-b]pyrazín-2(1h)-ónové, dráhou, kinázové, spojené, indikácie, inhibitory, zlúčeniny

Text:

...aktívnej kinázovej aktivite, ako je napr. akútna myeloidná Ieukémia a gastrointestinálne nádory, (3) dereguláciou kinázovej aktivity aktiváciou onkogénov alebo stratou nádorových supresorových funkcií, napríklad pri rakovinách s onkogénnou RAS, (4) dereguláciou kinázovej aktivity nadexpresiou, ako je tomu v prípade EGFR a (5) ektopickou expresiou rastových faktorov, ktorá môže prispieť k vývoju a udržiavaniu neoplastického fenotypu. Fabbro et...

Diagnostický test na citlivosť na B-Raf kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16610

Dátum: 11.09.2008

Autori: Will Stephen, Langland Rachel, Wu Lin, Sharp Thad

MPK: C12Q 1/68

Značky: diagnostický, b-raf, inhibitory, citlivosť, kinázové

Text:

...OOE, alebo V 6 OOD alebo V 600 K mutácie u BRAF pričom stanovuje citlivosť rakoviny na B-Raf inhibitor. V niektorých koncepciách má sonda nukleotidovú sekvenciu podľa SEQ ID č.1. Amplifikácia môže byť uskutočnená V prítomnosti druhej sondy,ktorá detekuje prítomnosť prírodnej (wild type) sekvencie na V 6 OOE mutačnonl mieste. V niektorých koncepciách druhá sonda zahrnuje aspoň 15 nukleotidov podľa SEQ ID č.2. V niektorých koncepciách má druhá...

Pyrazolopyrimidínové deriváty na použitie ako kinázové antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14967

Dátum: 04.04.2007

Autori: Shokat Kevan, Knight Zachary, Apsel Beth

MPK: A61P 35/04, A61P 35/00, A61K 31/519...

Značky: kinázové, pyrazolopyrimidínové, deriváty, použitie, antagonisty

Text:

...sekvenciu ľudskej p 110 B kinázy.PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU l. Definície0022 Skratky používané v tomto dokumente majú v chemických a biologických odvetviach obvyklý zmysel.0023 Ak sú skupiny substítuentov špecifikované ich konvenčným chemickým vzorcom, ktorý sa píše zľava doprava, tieto skupiny rovnakou mierou zahŕňajú chemicky identické substituenty, ktoré by boli výsledkom toho, ak by sa štruktúra písala sprava doľava, napr. -CHŽO- je...

5-Fenyltiazolové deriváty a ich použitie ako P13 kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10553

Dátum: 27.02.2003

Autori: Bruce Ian, Mccarthy Clive, Finan Peter, Whitehead Lewis, Shukla Lena, Kirman Louise, Bloomfield Graham Charles, Hayler Judy, Leblanc Catherine, Press Nicola Elaine, Oza Mrinalini Sachin

MPK: A61K 31/427, A61P 11/00, A61K 31/426...

Značky: kinázové, 5-fenyltiazolové, použitie, inhibitory, deriváty

Text:

...ako NF-kB inhibítory a ich použitie na liečbu zápalových ochorení.W 0 01/053266 opisuje určité pyrido-pyrimidínové, chínolónové a benzopyranonové deriváty ako Pl-3 kinázove antagonisty na liečenie určitých stavov vrátane respiračných ochorení,akou je astma a COPD.W 0 O 2/ 10162 opisuje štruktúme vzdialené oxazolyl-metyltio-tiazolyl-deriváty ako inhibítory cyklín dependentných kináz, vrátane PI-3 kináz, na liečenie zápalových...

Arylmočoviny ako kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11170

Dátum: 11.02.2003

Autori: Musza Laszlo, Lee Wendy, Nassar Ala, Chien Du-schieng, Scott William, Dumas Jacques, Riedl Bernd, Bjorge Susan

MPK: A61P 19/00, A61K 31/44, A61P 11/00...

Značky: arylmočoviny, inhibitory, kinázové

Text:

...Lung Dis. 1996, 13, 139), alergického respiračného ochorenia (CasaIe et al. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 1996, 15, 35), silikózy (Gossart et al. J. lmmunol. 1996, 156, 1540 Vanhee et al. Eur. Respir. J. 1995, 8, 834), pneumokoniózy u baníkov (Borm et al. Am. Rev. Respir. Dis. 1988, 138, 1589), alveolárneho zranenia (Horinouchi et al. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 1996, 14, 1044), zlyhania pečene (Gantner et al. J. Pharmacol. Exp. Therap....

Imunogénne ALK (anaplastické lymfómové kinázové) peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 407

Dátum: 14.11.2002

Autori: Gambacorti-passerini Carlo, Passoni Lorena

MPK: C07K 14/435

Značky: imunogénne, lymfómové, peptidy, anaplastické, kinázové

Text:

...krvných lymfocytoch(PBLs) od zdravých darcov. PBLs získané od piatich darcov (DG, ZB, SA, PG aBF) saaktivovali s autológnymi DCs spulzne zavedeným peptidom arestimulovali sa týždenne s autológnymi monocytmi naplnenými peptidom. Výsledné T bunkové masové kultúry sa testovali na antígénovú špeciñcitu začinajúc v treťom kole stimulácie. Cytotoxická aktivita sa determinovala v štandardnom Cr-vylučovacom teste pri ET pomere 501 (I) a 251...