Patenty so značkou «kináz-3»

3,4-Disubstituované zlúčeniny 1H-pyrazolu a ich použitie ako modulátorov kináz závislých od cyklínu (CDK) a glykogénsyntázových kináz-3 (GSK-3)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12040

Dátum: 22.07.2004

Autori: Wyatt Paul Graham, Gill, O'brien Michael Alistair, Trewartha Gary, Carr Maria Grazia, Woodhead Andrew James, Berdini Valerio, Woolford Alison Jo-anne, Early Theresa Rachel

MPK: A61P 31/10, A61P 25/28, A61K 31/4155...

Značky: glykogénsyntázových, 3,4-disubstituované, modulátorov, cdk, 1h-pyrazolu, použitie, kináz, gsk-3, cyklínu, kináz-3, závislých, zlúčeniny

Text:

...uvoľňovanie transkripčných faktorov, ako je E 2 F a tým expresiou génov, ktoré súpotrebné na prechod fázou G 1 a vstup do fázy S, ako je napríklad gén pre expresiu cyklínu typu E. Cyklín typu E uľahčuje tvorbu komplexu CDK 2/cyclln typu E, ktorý zvyšuje alebo udržiava hladiny E 2 F prostredníctvom ďalšej fosforylácie Rb. Komplex CDK 2/cyclín typu E fosforizuje aj ďalšie proteíny, ktoré sú potrebné na replikáciu DNA, ako je NPAT, ktorý je...