Patenty so značkou «kináz-3»

3,4-Disubstituované zlúčeniny 1H-pyrazolu a ich použitie ako modulátorov kináz závislých od cyklínu (CDK) a glykogénsyntázových kináz-3 (GSK-3)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12040

Dátum: 22.07.2004

Autori: Gill, Early Theresa Rachel, Trewartha Gary, Berdini Valerio, Carr Maria Grazia, Wyatt Paul Graham, Woodhead Andrew James, O'brien Michael Alistair, Woolford Alison Jo-anne

MPK: A61K 31/4155, A61P 25/28, A61P 31/10...

Značky: glykogénsyntázových, gsk-3, kináz-3, zlúčeniny, cyklínu, cdk, 1h-pyrazolu, modulátorov, použitie, 3,4-disubstituované, kináz, závislých

Text:

...uvoľňovanie transkripčných faktorov, ako je E 2 F a tým expresiou génov, ktoré súpotrebné na prechod fázou G 1 a vstup do fázy S, ako je napríklad gén pre expresiu cyklínu typu E. Cyklín typu E uľahčuje tvorbu komplexu CDK 2/cyclln typu E, ktorý zvyšuje alebo udržiava hladiny E 2 F prostredníctvom ďalšej fosforylácie Rb. Komplex CDK 2/cyclín typu E fosforizuje aj ďalšie proteíny, ktoré sú potrebné na replikáciu DNA, ako je NPAT, ktorý je...