Patenty so značkou «keramický»

Žiaruvzdorný keramický výrobok a pridružený tvarový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11304

Dátum: 21.03.2009

Autori: Müller Mira-annika, Nilica Roland

MPK: C04B 35/043, C04B 35/04, C04B 35/484...

Značky: žiaruvzdorný, pridružený, keramický, výrobok, tvarový, dielec

Text:

...ďalšej úprave (rozdrvení) je možno tento výrobok spracovávať ako (zrnitú) zložku vytvárajúcu zmesi, ktorá ďalej obsahuje slinutý alebo vopred roztavený oxid horečnatý upravený na odpovedajúcu zrnitosťako aj ďalšie bežné prísady vrátane dočasného spojiva, pričom výsledkom tohto spracovania je Žiaruvzdorný keramický tvarový dielec.0013 Žiaruvzdorný keramický výrobok vytvorený zo stuhnutej taveniny (ďalej nazývaný zrnitá fáza z taveniny) je teda...

Viacvrstvový keramický výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286223

Dátum: 07.05.2008

Autor: Hanse Eric

MPK: B32B 18/00, B22D 41/14, B22D 41/22...

Značky: výrobok, výroby, viacvrstvový, keramický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Viacvrstvový keramický výrobok obsahuje množinu vrstiev prvej fázy (2), obsahujúcej tavený a/alebo uhlíkom viazaný časticový keramický materiál, pričom ďalej obsahuje medzi priliehajúcimi vrstvami prvej fázy (2) umiestnenú vrstvu mechanicky alebo chemicky odlišnej druhej fázy (3). Spôsob výroby viacvrstvového keramického výrobku obsahuje lisovanie množiny vrstiev na vytvorenie súčasti a vypaľovanie súčasti pri teplote postačujúcej na tavenie...

Keramický horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16657

Dátum: 30.04.2008

Autori: Krone Teodor, Dachs Franz, Eschmann Friedrich, Spengler Alois

MPK: F23D 14/22, C21B 9/00

Značky: horák, keramický

Text:

...tento predmet sa v predkladanom vynáleze navrhuje keramický horák na použitie V spaľovacej komore regeneračného tepelného generátora, ako je ohrievač prúdu vzduchu šachtovej pece, pričom keramický horák zahŕňa prívodnú komoru horáka s deliacou stenou,ktorá rozdeľuje prívodnú komoru horáka na palivovú komoru a vzduchovú komoru. Palivová komora má palivový vstup na prijímanie horľavćho paliva a palivový výstup na privádzanie horľavého paliva...

Keramický filter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11208

Dátum: 13.06.2007

Autori: Maybin David, Verkerk Robert, Farrelly Patrick, Mccormack Sean

MPK: B01D 39/20, C04B 38/06, C04B 38/08...

Značky: filter, keramický

Text:

...bóru (B 203), oxidu hlinitého (Al 203) a/alebo kremíka (SíOg), konkrétne truska pozostávajúca z od približne 10 do približne 30 oxidu bóru, prednostne približne 20 oxidu bóru od približne 2 do približne 15 oxidu hlinitého, prednostne približne 8 oxidu hlinitého a od približne 40 do približne 60 kremíka, prednostne približne 50 kremika. Je uprednostňovaný spečený materiál pozostávajúci z bóru, predovšetkým spečený materiál pozostávajúci z oxidu...

Keramický prášok, keramická vrstva a vrstevnatý systém s pyrochlórovou fázou so zmesovými kryštálmi gadolínia a oxidmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9722

Dátum: 07.05.2007

Autor: Subramanian Ramesh

MPK: C04B 35/468, C04B 35/50, C23C 28/00...

Značky: zmesovými, keramický, gadolínia, fázou, systém, vrstevnatý, keramická, prášok, oxidmi, kryštálmi, vrstva, pyrochlórovou

Text:

...keramickú vrstvu a vrstevnatý systém, ktorý má dobré tepelnoizolačné vlastnosti, ako aj dobré pripojenie0007 Táto úloha sa rieši prostredníctvom keramickéhoprášku, keramickej vrstvy a vrstevnatého systému podľa nároku0008 Základom tohto vynálezu je poznatok, že celý systém samusí chápať ako jednotka a nesmú sa chápať a optimalizovaťvrstvy jednotlivo alebo jednotlivé vrstvy navzájom izolovaneod seba, aby sa dosiahla dlhá životnosť.0009 Vo...

Keramický dopravníkový valec s kovovými koncovými krytmi a jeho montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4129

Dátum: 21.02.2006

Autori: Flamme Arnaud, Gautier David

MPK: B65G 39/00, F16D 1/06, F27D 3/00...

Značky: keramický, válec, koncovými, krytmi, kovovými, montáž, dopravníkový

Text:

...a koncovýmkrytom. Montáž a opravy pružinového vinutia alebo bimetalického systému však môžu byť ťažké. Okrem toho takéto kovové konektory sú prispôsobené na špecifické teplotné rozmedzie (všeobecne 400 °C a viac). Mimo tohto rozmedzia môže0005 Mechanické pripevňovacie prostriedky môžu byť použité na pripevnenie koncového krytu k cievke. Patentový spis US 4 751 776 opisuje koncový kryt, opatrený prstencovito rozmiestenými skrutkami, ktoré...

Keramický produkt na báze kremičitanu hlinitolítneho a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284058

Dátum: 30.07.2004

Autor: Kotze Dirk Albertus

MPK: C04B 41/85, C04B 35/19

Značky: keramický, křemičitanu, produkt, spôsob, přípravy, báze, hlinitolítneho

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný keramický produkt, najmä keramický produkt na manipuláciu s roztaveným hliníkom, ktorý obsahuje aspoň 70 % hmotnostných kremičitanu hlinitolítneho, vzťahujúc na celkovú hmotnosť uvedeného produktu, a činidlo na zabránenie zmáčavosti. Spôsob výroby keramického produktu zahrnuje vpravenie činidla na zabránenie zmáčavosti vo forme síranu bárnatého do uvedeného produktu po tom, čo bol tento keramický produkt vypálený.

Žiaruvzdorný keramický konštrukčný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 507

Dátum: 01.08.2003

Autori: Retschnig Alexander, Pirkner Dieter, Longin Bernhard

MPK: B22D 41/00, B22D 11/103, B22D 35/00...

Značky: prvok, keramický, žiaruvzdorný, konštrukčný

Text:

...vyvoláva určitý druh zužovania medzi koncom na strane dna (teda tam, kam pri nalievaní dopadá kovová tavenina) a protiľahlým otvoreným koncom (teda tam, kde kovová tavenina vyteká). Toto zúženie vedie ku konštrukčnémua funkčnému členeniu konštrukčných prvkov.Voblasti medzi dnom azúženim dochádza kúčinnému odbúravaniu kinetickej energie taveniny. Okrem toho sa zabraňuje nekontrolovanému rozstrekovaniuVoblasti medzi zúžením a (homým)...

Keramický tvarovaný dielec s fotokatalytickým povlakom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3876

Dátum: 28.05.2003

Autori: Gast Eduard, Bauer Frederike, Thierauf Axel

MPK: C04B 41/87, C04B 41/89

Značky: povlakom, keramický, fotokatalytickým, tvarovaný, výroby, dielec, spôsob

Text:

...taška, tehla, kabrinec, obkladová tvarovka,0011 fasádová doska alebo fasádna tvarovkaa povrchovou vrstvou, vykazujúca pri skrápaní alebo vystaveníúčinku dažďa samočistiacu vlastnosť, pričom má tvarovanýdielec poréznu oxidokeramickú vrstvu, ktorá má fotokatalytickýúčinok a obsahuje fotokatalyticky účinné oxidokeramickémateriály T 102, A 12 O 3 a SiOg, pričom A 12 O 3 je oxid hlinitý C,a špecifickú povrchovú plochu V rozsahu od 25 mz/g...

Keramický rúrkový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2203

Dátum: 11.06.1999

Autor: Šebík Miroslav

MPK: F28D 9/02

Značky: rekuperátor, rúrkový, keramický

Text:

...spojkou a zvyšok ich dnaje tvorený uzatváracími objímkovými spojkami.-3 Nakoniec podstata technického riešenia spočíva v tom, že počet prechodových objimkových spojok tvoriacich dno vnútomých horízontálnych kanálov a dno sady výstupných horizontálnych kanálov vnútomých podlaží sa na strane otvoreného dna sady vstupných horizontálnych kanálov smerom hore stupňovito zmenšuje. Na opačnej strane horizontálnych kanálov sa počet prechodových...

Stropný keramický závesný podhľad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1517

Dátum: 09.07.1997

Autori: Černušák Peter, Pekár Marian

MPK: E04C 1/39

Značky: závěsný, podhlad, stropný, keramický

Text:

...vymedzenej výške trením (na obr.1 nenaznačené) upevnená nosná tyčka §. Opačná strana nosnej tyčky § je zavesená na konzole 3 zaskrutkovanej V otvore stropu g, vyplnenom hmoždinkou g. Stenová vodiaca lišta zl je priamo upevnená na bočnú stenu l. Na jej výćnelok sa položí cez svoj okraj napr.plochá keramická platňa §. Túto platňu tvorí plošne tvarovaná keramická vrstva hrúbky 4 mm s negľazúrovaným povrchom pohľadovej strany. opačný okraj tejto...

Porézny keramický granulát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 895

Dátum: 11.07.1995

Autori: Hornig Rolf, Czempik Klaus, Lang Rüdiger

MPK: C04B 35/14, C04B 38/00, C04B 33/20...

Značky: keramický, porézny, granulát

Text:

...alebo absorbčného prostriedku. Je teda prekvapujúce, že je technickým riešením možno dosiahnuť okrem vyššej hospodárnosti postupu aj podstatne zlepšené a zvlášť rovnomernejšie Štruktúry pórov.Okrem toho je prekvapujúce ešte to, že pri vyššie uvedenom postupe je možné kladne termochemicky ovplyvniť aj farbu keramického vypáleného produktu. Železo, ktoré je obyčajne v íle obsiahnuté, vedie oxidáciou k sčervenaniu a redukciou k vzniku...

Keramický tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280669

Dátum: 06.04.1994

Autori: Trnovcová Viera, Smirnov Andrej Nikolajevič, Krivandina Elena Aleksejevna, Sobolev Pavlovič Boris

MPK: H01G 9/025, H01M 8/10, H01M 6/18...

Značky: tuhý, keramický, elektrolyt

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka chemického zloženia a prípravy keramického fluoridového tuhého elektrolytu s rýchlou iónovou vodivosťou zŕn a rozhraní zŕn, využiteľného v elektrochémii a pri výrobe súčiastok pre elektroniku, meraciu a regulačnú techniku a pod. Pozostáva z tuhého roztoku fluoridu prvku vzácnej zeminy vo fluoride prvku alkalickej zeminy a pripravuje sa lisovaním za horúca.

Keramický rošt na spaľovanie dreveného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 283

Dátum: 06.10.1993

Autori: Škulec Jaromír, Kleman Viliam, Gašparík Rudolf

MPK: F23H 13/08

Značky: rošt, keramický, odpadů, spaľovanie, dřevěného

Text:

...minerálnym tesnením. Pretlakový vzduch na spodnej časti rámu pod keramickými diskami sa tlačí cez disky do ohnišťa, pričom tento prívod vzduchu je do takej miery rovnomerný, že zabraňuje miestnemu zvíreniu drobných častíc paliva a ich prepadávaniu pod rošt. V priestore ohnišťa sa tak vytvára rovnomerná vznosná vrstva vzduchu a vznikajú tak ideálne podmienky pre spaľovanie zmiešaných druhov paliva. Hrúb ka tejto vznosnej vrstvy sa dá podľa...

Nepálený žárovzdorný tepelněizolační keramický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270493

Dátum: 13.06.1990

Autori: Koudele Václav, Luňáček Jiří

MPK: C04B 35/10

Značky: keramický, materiál, nepálený, tepelněizolační, žárovzdorný

Text:

...keramická vložky do kokllových Inlavlc. Jsou však vytvrzovány vysokými přísadamí tluoru. Jejlch nevýhodou je. že vzhledem k relatłvni značné koncentracl fluorových eloučenm mají neaatlvní vllv na pracovní prostředí. rUvedená nedoetatky odstraňuje podle vyuálezu nepalený hpelnölzotačhí keramický materiál obsahující hmotnostnö lo až 30 dnů vodního ekla o husto 1 Joe až 1 óoo kg m 3. a dále o až 90 dílů pělehých lupků. z nichž 10 až So dílů je...

Obvodový dvouvrstvý keramický panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260860

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šlancar Ludvík, Šafek Miroslav, Šála Jiří, Tetour Zdeněk

MPK: E04C 2/46

Značky: dvouvrstvý, keramický, panel, obvodový

Text:

...oceli. Tyto panely sice mají vyšší tepelnou izolační schopnost, ale mají nevýhodu v tom, že obě vrstvy se navzájem ještě ve velkém rozsahu dotýkají a tím podstatné snižují izolační schopnost panelu.1. obvodový dvouvrstvý keramický panel, sestávající z nosné vrstvy z dutimových keramických tvárnic, spojených matt-ou, a z tepelné izolační vrstvy z tvárnic s tepelllě izolačními průběžnými otvory, opatřených alespoň, na jedné straně pľůběžłlýľľłĺ...

Keramický tavicí kelímek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258926

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dvořáček Jaroslav, Čunda Jindřich, Suchomel Antonín, Suchomel Drahomír

MPK: F27B 14/10

Značky: kelímek, keramický, tavicí

Text:

...o zrnitostí od 0,06 do 1,5 mm je zalita výztuha, podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořena nejméně dvěma kroužky kruhového nebo obdélníkového průřezu, obepínajícími tavici kelímek.Obalovánim pomocí máčecí techniky lze vytvořit souvislý povlak keramiky, na který se nasune kovová výztuha tak, aby netvořila závit nakrátko. Obalování ponořením kelímku do keramické břečky se opakuje vícekrág, až se upevní kroužky kovové výztuhy. Tavici...

Keramický nosič topných článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243703

Dátum: 11.04.1988

Autori: Hahn Alexadd, Širokorad Jurij

MPK: H05B 3/16

Značky: keramický, článků, topných, nosič

Text:

...dílu s opěrným talířem a ze souoaeumístěného válcováho tělesa, které je na volném konci opatŕené ve směru kolmém na podélnou osu průběžným otvorem s nástavei tvaru písmene U.Keramický nosič podle vynálezu spojuje výhody použití topného článku z vinutého odporového drátu na keramické trubce s výhodou lehkých keramických dílů nesoucích topné články a navlečených na koncích kotev ze žárupevné oceli. S uchycením topných článků v keramických...

Keramický trubkový rekuperátor, zejména pro sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 242148

Dátum: 01.02.1988

Autori: Horníeek Zdenik, Stejskal Michal

MPK: C03B 5/16, F28D 7/00

Značky: sklářské, zejména, tavicí, keramický, rekuperátor, trubkový

Text:

...trubky pro vedení apalovacího vzduchu jsou z Jednoho kuau a tudíž odpadá jejich vzájemné apojování, což má příznivý vliv na těsnost rekuperároru. Připojovací prvky horizontálních trubek Jsou jednoho druhu, Jednoduché konstrukce a Jsou u místěny mimo dosah účinku horkých spalín. Totéž platí i o dila p 3 242 148tačních člancích. Úlet z kmene a zkondenzovené emiaeütěkavých složek skloviny se usazují na vnějěích plochách horizontálních...

Keramický hořák pro vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254262

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sokol Ludvík, Suchý Jaromír

MPK: H01J 61/36

Značky: keramický, horák, výbojky, vysokotlaké

Text:

...měl potřebné elektrické vlastnosti. Uzavírací kroužek musí být pomocí známých pájecích hmot a technik pevně a vakuově těsně připojen k čelu opěrného kroužku a případně i ke stěně hořákové trubice. Ve zvláštních případech lze použít í přídavné kroužky. S výhodou lze použít vynálezu i V případech spojování součástí tlakovým slinováním za použití vhodných pájecích hmot, přiměřených tlaků a bez použití speciálního lisovacího nástroje. Další...

Keramický plochý výrobek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253879

Dátum: 17.12.1987

Autori: Košťálová Helena, Jedlička Pavel, Vycudilík Pavel, Soukup Jaroslav

MPK: C04B 33/32

Značky: keramický, výrobek, plochy

Text:

...uvedené nedostatky se odstraní nebo omezí podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že kruhová nožka se po obvodu opatří nejméně třemi výřezy, které jsou provedeny ve tvaru U nebo V a jejichž celková délka je přímo úměrná délce obvodu nožky, což umožní přístup horkých plynů ke středníčásti výrobku a mezi jednotlivými výrobky ve sloupcích nad sebou. Velikost výřezů v nožce je určena podle velikosti plochy výrobku, která je kruhovou...

Keramický podstavec dekoračního svítidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245123

Dátum: 15.12.1987

Autor: Beauchamp Lilia Marie

MPK: F21V 21/06, F21S 1/12

Značky: podstavec, keramický, dekoračního, svítidla

Text:

...otvo-ry, z nichž alespoň jeden je opatřen průchodkou.Příkladné provedení keramického podstav ce dekoríačniho svítidla pradlevynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese v čelním pohledu a částečném řezu dolní části.Keramický podstavec tvoří těleso 1 vytvo- 1řené v podstatě jako dutý valec, na jehož jednom konci, jąguložen víko AZ-opatiíené opvodovýní osazením 3. V středovéni otvoru 4 víka 2 je uložena žáro-vkovaobjímłka 5. K...

Hmota pro části strojů pro keramický průmysl

Načítavanie...

Číslo patentu: 253021

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jelínek Ladislav, Novák Jiří, Scharhag Vilém

MPK: C08G 59/50

Značky: částí, hmota, strojů, keramický, průmysl

Text:

...při aplikací, zlepšení skladovatelnosti vyncchňním či snízením reaktivních modifíkečních činidel v epoxidech, zlepšení reprodukovatelností zínkivanych hmot znížením měn během skladování 9 možnost získat pružné hmoty pomocí tvrdidel, které lze získat energeticky méně náročnou e bezodpadovou technologií.Pro uživatele reektivních kompozic bývá většinou výhodnější nmotnostní mísĺci poměr epoxidové složky a tvrdidla co nejbližší 11. Použití...

Keramický izolátor vysokého a velmi vysokého napätia s hydrofóbnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252008

Dátum: 13.08.1987

Autori: Gábriš František, Rattay Vladimír, Chovanec Tibor, Kúdela Štefan, Garaj Ján

MPK: H01B 17/26

Značky: keramický, vysokého, napätia, hydrofóbnymi, velmi, vlastnosťami, izolátor

Text:

...montované navysokonapätové vedenia -22 kV, i v retazci na velmi vysokonapäťové vedenia 110 kV. Ide o driekové plnojadrové lzolátory závesného typu s piatimistrieškami, ktorý je na oboch koncoch vyzbrojený čiapkou s panvičkou. izolátor sa testoval na preskokové napätia najprv v suchom stave a potom za umelého dažďa ako neošetrený a rovnako ako ošetrený. Všetky izolátory sa pred ošetrením dokonale poumývali a volne na vzduchu vysušili a potom...

Dvouvrstvý keramický stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 251284

Dátum: 11.06.1987

Autori: Karlík Vladimír, Babka Vojtěch

MPK: E04C 2/40, E04C 2/46

Značky: stavební, dvouvrstvý, dílec, keramický

Text:

...tvarovky pro keramicw stavební dílec s dvěma velkýni polodréłkemi výrazně zlepšuje stabilizeci polohy jednotlivých tvarovek po uloiení do formy před jejich zelitím maltou pri výrobě dílce. I u řešení dílce podle vynález může být použit prídavný tepelné izolační materiál, jedná ee o jeho aplikaci v dutínách tvarovek. Taková použití prídavného tepelné izolačního materiálu dále zvyšuje účinky vynálezu a neovlivňuje pritom negatívne možnost...

Vrstvený keramický dílec pro svislé konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249634

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krubová Alena, Prokeš Bedřich, Šamonil Karel, Navrátil Dušan, Brabec Zdeněk

MPK: E04C 2/40

Značky: vrstvený, konstrukce, keramický, svisle, dílec

Text:

...tverovek. Tepelné izolpční vrstva je po obvodě vrstveného dílce.přiknyta pásy kovového pletiva, zakotvenýmí svými okraji v okrajových částech omítkových vrstev.Konstrukčním řešením stavebního dílce podle vynálezu dochází k podstatnému zlepšení jeho tepelné technických vlastností,přičemž není nutné pro spojení jednotlivých vrstev použití nerezové oceli. Na rozdíl od stávajících dílců lze vrstvený keramický dílec pro svislé konstrukce...

Plochý keramický kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234255

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sellner Vladimír

MPK: H01G 4/12

Značky: kondenzátor, keramický, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý keramický kondenzátor podle vynálezu řeší problém zjednodušené výroby třípólového plochého keramického kondenzátoru s vlastnostmi kvalitního průchodkového kondenzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jedna z obou elektrod (1, 2) kondenzátoru C je opatřena vodičem s dvěma vývody (1a, 1b) na protilehlých stranách kondenzátoru C. Druhá, protilehlá elektroda (2) kondenzátoru C je opatřena jedním vývodem (2a), který může být umístěn mimo...

Keramický stavební dílec se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234136

Dátum: 01.10.1986

Autori: Krubová Alena, Prokeš Bedřich, Šamonil Karel, Roch Jiří

MPK: E04C 2/40

Značky: dílec, tepelně, keramický, vlastnostmi, zlepšenými, technickými, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení tepelně technických vlastností stavebních dílců. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že vnější vrstva dílce je tvořena v obou směrech na sraz uspořádanými rozšířenými částmi tvarovek profilu T anebo L a vnitřní vrstva dílce je tvořena jednak zúženými částmi tvarovek a jednak tvarovkami uloženými na sraz do řad mezer vytvořených bočními tažnými plochami zúžených částí tvarovek a vnitřními tažnými plochami rozšířených...

Dvouvrstvý keramický panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234127

Dátum: 01.10.1986

Autor: Šlancar Ludvík

MPK: E04C 2/40, E04C 2/46

Značky: dvouvrstvý, keramický, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit a urychlit výrobu vícevrstvých obvodových keramických panelů při podstatně menší spotřebě energie a nedostatkových tepelně izolačních desek a antikorozních ocelí. Uvedeného účelu se dosáhne dvouvrstvým keramickým panelem z nosné vrstvy z tvárnic, vzájemně spojených tuhnoucí, hmotou a obkladové vrstvy z dutinových tvárnic, vytvořených třemi řadami průběžných větších otvorů, které se střední podstatně kratší řadou...

Keramický trn pro kotvení vrstev vysokoteplotní izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 233830

Dátum: 01.07.1986

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: izolace, keramický, vrstev, kotvení, vysokoteplotní

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický trn pro kotvení vrstev vysokoteplotní izolace k opláštění tepelných zařízení, zejména pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že alespoň na volném konci keramického trnu, odvráceném od opláštění směrem do pracovního prostoru, je uspořádána keramická podložka, jejíž poloha na vnější vrstvě vysokoteplotní izolace je fixována prostřednictvím na ní uložené pomocné kovové podložky a keramického tmelu.

Jednovrstvý keramický stěnový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 231416

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sodomka Josef, Novák Vladimír

MPK: E04C 2/40

Značky: keramický, dílec, jednovrstvý, stěnový

Zhrnutie / Anotácia:

Stěnový dílec je určen pro obvodové zdi vytápěných budov. Sestává z cihel, mezi nimiž jsou nejméně dvě svislé a dvě vodorovná spáry vyplněné alespoň zčásti maltou, v níž jsou uloženy ocelové pruty. Svislé a vodorovná spáry jsou vyplněny maltou jen v části své šířky. Ve zbývající části jsou vyplněny tepelně izolačními tělesy.

Keramický žebrový panel pro velké rozpony

Načítavanie...

Číslo patentu: 229755

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jurajda Petr, Šafková Ludmila, Šafek Miroslav

MPK: E04C 2/50

Značky: keramický, panel, rozpony, žebrový, velké

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický žebrový panel pro velké rozpony vyznačený tím, že sestává ze žeber /1/ vytvořených keramickými dutinovými tvárnicemi /2/ o příčném průřezu písmene U, jehož příruby /7/ jsou v horní i v dolní části zeslabeny, přičemž v drážce je ukotvena tuhnoucí hmotou /3/ výztuž /4/ a deska mezi žebry /1/ je vytvořena nižšími tvárnicemi /5/, jež jsou vzájemně a se žebry /1/ spojeny tuhnoucí hmotou /3/ s ocelovou výztuží /4/.

Způsob výroby chemického prostředku pro kožedělný a keramický průmysl, pro geologický průzkum a stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 223412

Dátum: 15.03.1986

Autori: Adámek Milan, Exner Rudolf

Značky: výroby, chemického, prostředků, geologický, keramický, průzkum, způsob, průmysl, stavebnictví, kožedělný

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chemického prostředku pro kožedělný a keramický průmysl, pro geologický průzkum a stavebnictví, na bázi nenasycených kyselin, hydrolýzou substituovaného polybutenu obecného vzorce kde přičemž M = -OH, -OCH3, -OC2H5, B = -A, -C6H5, -OCOCH3, D = -H, -CH3 a n = 1 až 500, účinkem hydroxidu alkalického kovu za teplotyy 20 až 100 °C, vyznačující se tím, že se hydrolýza provádí v přítomnosti sulfitových výluhů v hmotnostním množství...

Keramický obklad svislých stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 222348

Dátum: 01.12.1985

Autori: Horsák Milan, Paseka Petr, Sovíček Jindřich

Značky: keramický, svislých, obklad, stěn

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický obklad svislých stěn řešící vzájemné propojení svislých stěn a keramického obkladu mechanickým způsobem s vyloučením mokrých procesů. Účelem vynálezu je zlepšení vzájemného spojení keramických obkladových tvarovek se svislými stěnami. Uvedeného účelu se dosáhne nasunutím obkladové tvarovky na lamelu tvarovaného profilu, přičemž tvarovky jsou podloženy pružicí hmotou. Prostor vymezený lícem stěny a lícem tvarovky je vyplněn izolantem.