Patenty so značkou «keramické»

Monolitické keramické teleso s okrajovou oblasťou zmesného oxidu a kovovým povrchom, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16273

Dátum: 06.10.2010

Autori: Sorin Lenz, Mahringer Christian, Schreiner Alexander, Rübig Günter

MPK: A61L 27/10, C04B 41/52, A61L 27/30...

Značky: oblasťou, monolitické, okrajovou, použitie, kovovým, zmesného, výroby, spôsob, těleso, oxidů, keramické, povrchom

Text:

...vzhľadom na zmenu lcryštálovej mriežky je potrebné obávať sa pnutia, ktoré taktiež môže mať vplyv na oslabenie spoja. V porovnaní s inými dentálnymi zliatinami má titán zvlášť nízky koeficient tepelnej rozťažnosti. Koeficienty tepelnej rozťažnosti keramiky a kovu však musia vzájomne zladiť, aby sa zabránilo praskaniu a odlupovaniu keramiky, k akým by došlo pri fazetovaní titánu konvenčnou keramikou. Ako je známe odborníkovi v odbore, kovy sa...

Keramické výplňové materiály s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10630

Dátum: 03.11.2006

Autori: Pliner Sergey, Shmotev Sergey

MPK: C04B 35/20, C04B 35/04, C04B 35/16...

Značky: nízkou, keramické, hustotou, materiály, výplňové

Text:

...keramických výplňových materiálov s hustotou od 0,84 do 2,25 g/cm 3 (sypná hustota od 0,35 do 0,79 g/cm 3), ktoré majú vonkajší plášť z MgO alebo A 120 a mikroporézne jadro. Výplňový materiál sa testoval iba do 2,7 MPa. Táto metóda zahŕňa prípravu aluminosilikátovej suroviny,zavedenie SíC ako činidla na tvorbu plynu vmnožstve 0,1 - 50 hmotn., granuláciuapálenie. Navrhované použitie vyrobených guliek je ako nosiče katalyzátorov,...

Tehliarske alebo keramické cesto

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3512

Dátum: 03.06.2003

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 33/13

Značky: cesto, keramické, tehliarske

Text:

...alebo ako roztok priamo do keramickej suroviny, pričom musí byť potom zabezpečenájcj dokonalá homogenizácia.Pri tehliarskych hlinách a íloch s nízkym podielom CaCO je výhodné prísadu použiť pri výrobe výrobkov pre exteriérovú dlažbu, nakoľko sa výrazne zvyšuje nielen objemová hmotnosť a mrazuvzdornosť, ale sa súčasne výrazne znižuje ich obrúsnosť. Pri tehliarskych hlinách a íloch s vysokým podielom CaCOg je výhodné prísadu použiť pri...

Keramické dlaždice s dekorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3210

Dátum: 04.06.2002

Autor: Šorm Michal

MPK: B44C 5/04, B44F 1/04, B44F 1/02...

Značky: dlaždice, keramické, dekorom

Text:

...ktorými sú štrbiny. vSmer súboru rubovej potlače sa podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia miestne odchyľuje až o uhol 30 ° od z viac ako 50 rovnakého prevažujúceho smeru súborov.V jednom výhodnom vyhotovení keramickej dlaždice je jej glazúra vybavená na svojej prednej lícovej strane lícovou potlačou, pričom rubová potlač za rubovou stranou glazúry dlaždice je vytvorená na prednej lícovej strane spodnej glazúry, upravenej medzi glazúrou...

Zmes na keramické zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1258

Dátum: 06.11.1996

Autor: Zlamal Frank

MPK: C21B 7/06, C04B 35/65

Značky: zváranie, keramické

Text:

...zmes na keramické zvarovanie zmes tvorenú základnoudvomi granulometrickými frakciami práškového hliníka, a kontrolnou zložkou modifikujúcou priebeh oxidačného procesu a tvorenú jednak oxidom železitým s veľkosťou častíc asi 80 mikrometrov, jednak troskou vznikajúcou ako vedľajší produkt pri vytavovaní hliníka a konečne fluoritom s obsahom fluóru aspoň 70 a s veľkosťou častíc najviac asi 150 mikrometrov. Táto zmes na zvarovanie údajne...

Vodní stříbřicí suspenze pro keramické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270390

Dátum: 13.06.1990

Autori: Nemec Ján, Hušek Bohumil, Kliková Květuše, Myšková Vlasta

MPK: H01G 9/04

Značky: suspenze, stříbřicí, vodní, kondenzátory, keramické

Text:

...pri výpalu ks vsdjenndzu sliuutí kovových vrstev, ale aneonudňujícín prístup vzduchu k povrchu dielektrik. Přítoznosti malých koncentraoí redukujících plynů vede vždy k tomu, e diet titenu prejde do trojmocná rony, coä sposobuje pokles vnitřního odporu, s tí zhoräení elektrických vlastností kondencdtorů. K takovénu jevu často dochází v nikroctnoefeře vypslovecích pousder při výpalu etříbra ne velni tenkýoh keramických dielektrikdch, jeko...

Modifikující přísada na bázi výšekondenzovaného naftalensulfonanu pro silikáty a ostatní keramické suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269230

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bezemek Jiří, Prachař Otakar, Chlumecký Jan, Zhoř Jiří, Hradský Josef, Zlesák Ivan, Bažout Zdeněk, Kohout Josef, Votápek Václav

MPK: C04B 24/30

Značky: naftalensulfonanu, suroviny, výšekondenzovaného, ostatní, bázi, silikáty, modifikující, keramické, prísada

Text:

...záměsově vody, vykazují poměrně nízky obsah vzduchu ve směsi, nevykezují retardační efekt při tvrdnutí betonu, nevykazují korozivní účinky na výatuž. Jsou mimořádně stále v elkelickém prostředí a při peření i autoklávování, lze jimi dosáhnout pevností v tlaku více jak 100 MPa.výhodných ztekucovacích vlastností těchto látek se dále využívá při přípravě ke ramických surovin na bázi stealitů, korundu, jílů a dalších pro přípravu zákledního...

Keramické dielektrikum pro elektrické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 268219

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vernerová Jana, Horský Miroslav, Stejskalová Božena

MPK: H01G 4/12

Značky: elektrické, kondenzátory, dielektrikum, keramické

Text:

...vízmutitého O až 3 Z, oxidu neodymitého 0 až 3 Z, oxidu títaničitěho 0 až 3 Z, oxidu manganičíteho 0 až 0,5 Z, kaolinu O až 3 Z, oxidu olovnateho O až 3 Z,oxidu křemičítěho 0 až 3 Z.funkci jednotlivých příměsí lze přibližně rozdělit do 4 skupin, přičemž některé z nich plní i funkci několika/ posouvače teplotního maxima permítivity - zirkoničitan vápenatý, oxíd zincčnatý,oxid olovnatý, oxid neodymitýb/ tavíva - snižují vypalovací teplotu -...

Žáruvzdorné vrstevnaté keramické tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267149

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fiala Miloš, Bartošová Jaroslava

MPK: B32B 18/00

Značky: keramické, tvarovky, vrstevnaté, žáruvzdorné

Text:

...Jap..57-2 o 53 e 4, jsou založena. na použití vláknového jádra do tepelněizolační hmoty, které se 29.11 suje nebo zalije keramickou suspenzí k vytvoření pracovní vrstvy.šíräímu uplatnění těchto kompozitních materiálů brání sloäzltá a nákladná technologie. Přígtom na trhu ołwběl druh vretevnatého wneteriálu výmbně nenákladného pro široké použití do teplot 1 4 oo°c. šlo í o to. aby tvcrovky akýtaly záruku pevného a trvalého spojení obyčajného...

Keramické nástavce horní části keramického rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267142

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bittner Ladislav, Vlček Věroslav, Slavík Vladimír, Vašica Leopold, Krivčík František

MPK: F28F 7/00

Značky: keramického, nástavce, keramické, rekuperátoru, částí, horní

Text:

...jehož podstata epočívá v tom, že průměr D 1 vnitřního otvoru ochranných keramických nástavců je roven 0,50 až 0.99 násobku průměru D 2 vnitřniho otvoru teplosměnných trubek rekuperátoru.Vnitřní povrch ochranných keramických náetavců tak zastiňuáe vnitřní povrch teploeměnných trubek rekuperátoru, takže produkty chemických reakcí, tj. struska odkapávející z náetavců. nedopedá na stěny teploeměnných trubek a nenapadá je chemicky. Trubkové...

Keramické pojivo k výrobě porézních korundových brusných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266202

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wiegmann Joachim, Haupt Dietmar, Niebuhr Manfred, Schiller Wolfgang

MPK: B24D 3/18

Značky: keramické, porézních, brusných, výrobe, nástrojů, pojivo, korundových

Text:

...Kopyąna, npuqeu ..- nonyuennuä nocne oömnra xepauuqeckuň Marepnan uueer npaKTHuecKH ouoponnym cwpyxwypy no nceuy aÓpa 3 HBHOMyHHCTpyMeHTy (noqrn CTaTHCTHqeCKQe pacnpenenemne sepen H nop, qwo osnaqaer óöuqnan Kepamqecxas cTpyKrypa),- nponyxr Moxuo nonyuawb Tpanuuonnoü Texnonorneň 5 rexwnqecxu HcnmTaH~ umi ycrauonxax,- nonyueHHuňHopManLno nopucwm aüpasnnnuň nucwpyueuw (cornacuo H 0 pMaM TPH 29-806) nonmąn nnerh cnoäcrna, yonnernopnmmué...

Topné těleso s topnou spirálou uloženou v dutině ochranné keramické trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265146

Dátum: 13.10.1989

Autori: Štěpánek Vladislav, Štolc Ivo

MPK: H05B 3/44

Značky: uloženou, trubky, ochranné, dutině, topné, těleso, spirálou, topnou, keramické

Text:

...trubkou. takže se manipuluje s celým topným tělesem v prostoru pece, kde je nedostetek místa.Výše uvedené nedostatky odstraňuje topné těleso podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vývodní svorníky jsou volně uloženy v dutině ochranné keramické trubky a jsou mechanicky propojeny elementem z elektricky nevodivého materiálu.Výhody vynálezu spočívají v tom, že lze ochrannou keramickcu trubku plynotěsně uzavřít a tím použít toto...

Keramické kyselinovzdorné barvy na porcelán pro aplikační teplotu 780 °C až 830 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264663

Dátum: 14.08.1989

Autori: Cvilink Zdeněk, Nováková Růžena, Novák Miroslav, Martan Jiří

MPK: C04B 33/14

Značky: kyselinovzdorné, porcelán, aplikační, teplotu, barvy, keramické

Text:

...dostupným způsobem s úsporou energie.Vynâlez blíže objasñují následující příklady díly a procenta jsou míněny vždy hmotnostně.84 dílů taviva o složení 36,1 oxidu, 37,9 oxidu olovnatého, 9 oxidu hlinitého, 6.9 oxidu boritého. 2 oxidu vápenatého, 2 oxidu sodného, 4,1 oxidu zinečnatého a 2,0 oxidu draselného, vzniklého tavením při 1 200 a 1 300 °C se mele na mokré cestě s 4 díly kalcinovaného oxidu chromitého a 12 díly keramického...

Způsob výroby pěnové keramické filtrační tvárnice pro filtraci roztavených kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264476

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kučera Václav, Langer Jiří, Bělík Vladimír, Kanclíř Robert, Sedláček Jiří

MPK: B22C 9/08, B22D 43/00, B22D 21/00...

Značky: tvárnice, roztavených, keramické, výroby, filtrací, pěnové, filtrační, kovů, způsob

Text:

...mstrice, pro odstranění přebytečné keramické suspenze, podrobí odstředění.Výhodou zpúsobu výroby pěnové keramické filtrační tvárnice pro filtraci roztavených kovů podle vynálezu je, že při výrobě nedochází k zaslepování otevřených póro v polyuretanové matrici keramickou suspenzí a tím k zmenšováni průtočnosti roztaveného kovu pěnovou keramickou filtrační tvárnicí. Další výhodou je, že průměr pôrů a tlouščke stěn mezi jednotlivými póry...

Keramické víčko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260861

Dátum: 12.01.1989

Autori: Varhaníček Antonín, Merta Josef, Vašíček Milan, Markl Otto, Tomáš Milan

MPK: B28D 1/30, C04B 37/04, H01L 23/02...

Značky: víčko, keramické

Text:

...Na druhou stranu velkoplošné keramické destičky je nanesena síto-tiskem skelná pájka V požadovaném motívu a tloušťce tak, že rýhoivání tv-oří stred stopy pájky, skelná pájka je sesintrována, čímž došlo ke změně tvaru pájky, v řezu má kruhovou úseč. Velkoplošná keramická destička se sesiutrovanou skelnou pájkou je rozdělena lámáním podle rýhování na jednotlivé Víčka, čímž je u skelné pájky vytvořen tvar v řezu. poloviny kruhové úseče s...

Roztoková akrylová pojiva pro keramické fólie a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261256

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čejgl Jiří, Hloušek Zdeněk, Mandík Lumír, Vrbacký Ivan

MPK: C08F 2/06, C08F 220/06

Značky: způsob, pojiva, jejich, fólie, akrylová, přípravy, roztoková, keramické

Text:

...2-hydroxypropylmethakrylát, 4-hydroxybutylmethakrylât. Z monomerů obsahujících amídické skupiny se použivají akrylamid, methakrylamid, dálemetylolamidy kyseliny akrylové a methakrylové, metylolamidy těchto kyseliny etherifikované alkoholy 0 1 až 4 atomech uhlíku, popřípadě také N-alkylsubstituované amidy kyseliny akrylové a methakrylové s l až 5 atomy uhlíku v alkylovém substituentu. zmonomerů obsahujících oxiranovou skupinu jsou...

Topné keramické elementy pro elektrický odporový a indukční ohřev a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258943

Dátum: 16.09.1988

Autori: Oboril Ján, Brožek Vlastimil, Tesařík Bohumil, Hubáček Milan, Baláž Milan, Nágr Jindřich

MPK: C04B 35/58

Značky: způsob, keramické, ohrev, elektricky, jejich, výroby, elementy, topné, indukční, odporový

Text:

...ve směsi pre přípravu elektricky vodivé keramiky zastáva funkci pojiva,vodivost materiálu zajišiují boridy titanu a zirkonia. Halogenidy kovů alkalických zemin nebo alkalických kovů, s výhodou fluorid lithný zvyšují hutnost, respektive snižují pôtovi~ test keramického materiálu. Keramika připravená podle vynâlezu obsahuje maximálně 5 obj. pôrů. Vyšší pčrovitost je pro aplikace s roztavenými kovy nepřípustná.Způsob výroby a vlastnosti...

Keramické pojivo pro výrobu brousicích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257551

Dátum: 16.05.1988

Autor: Juříček Vítězslav

MPK: C04B 14/32, B24D 3/14

Značky: pojivo, nástrojů, brousicích, výrobu, keramické

Text:

...na lepší využití zrna v nástroji. Použití vicesložkových skelně krystalických pojiv je známé u nástrojů z korundu např A 0 ČSSR č. 217 082.Podstatou vynálezu je, že funkční vrstva hrousicího nástroje obsahuje 15 až 30 hmot. keramického pojiva o složení 70 až 98 8 hmot. skelná frita ze systému oxid zinečnatý-oxid boritý-oxid křemičitý a 2 až 30 S hmot. skelně krystalická hmota ze systému oxid křemičitý-oxid hlinitý-oxid hoŕečnatý-oxid lithný....

Keramické nízkoztrátové dielektrikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 257420

Dátum: 16.05.1988

Autori: Horský Miroslav, Vernerová Jana, Stejskalová Božena, Mašek Pavel

MPK: H01B 3/02

Značky: nízkoztrátové, keramické, dielektrikum

Text:

...být upraven dalšími příměsmi pro zvýšení permitivity apro úpravu teplotního koeficientu kapacity jako jsou kysliöní-Výhodou popisovaného keramického dielektrického materiálu je vedle nízká ceny použitých surovin také nízká slinovací teplota a vysoká permitivita. Permitivita.nárokovanéhoídielektríka činí až 115 při předepsané hodnotě teplotního koeficientu kapacity.Á c - 750 . l 06/°K Dielektrický materiál má technologické vlastnosti jen...

Kontaktovací elektroda pro jednovrstvé keramické kondenzátorové čipy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244261

Dátum: 01.05.1988

Autori: Mikuš Oldoich, Mioínský Jioí, Neužil Lubomír, Budíeek Ludvík Praha, Bydžovský Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: keramické, čipy, jednovrstvé, kondenzátorové, kontaktovací, elektroda

Text:

...první vrstvu niklu nanesena druhá vrstva hliníku, zatímco na druhé straně keramické hmoty je na první vrstvu niklu nanesena třetí vrstva mědi nebo zlata.Použitím kontaktovací elektrody podle výnálezu se dosáhne úspor drahch kovů až 100 . Keramický kondenzátorový čip s kontaktovací elektrodou podle vynálezu je spolehlivější než dopo~ sud používaný jednovrstvý keramický kondenzátorový čip, je lacinější než používané monolitické kondenzátorové...

Přívod keramické elektrody, určené pro elektrochemickou ochranu topných elektrod elektrické sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256514

Dátum: 15.04.1988

Autori: Steklý Zdeněk, Prihara František, Bláha Jiří

MPK: C03B 5/16, C03B 5/027

Značky: tavicí, sklářské, topných, elektrody, keramické, ochranu, elektrod, určené, elektrochemickou, elektrické, přívod

Text:

...bloky sundat, očietit, zarovnat korodovanou stěnužáromateriálu a pasiveční bloky znovu instalovat.- 3 Při této manipulaoi dohhází k poškozeí celistvosti žúromateriálu, což má za následok protěkání skloviñy a snížení životnosti elektrické pece. Další nevýhodou Je, že výroba a montáž pasivučníoh bloků Jsou praoâ a čąeovö náročná. T V A. Uvedené nevýhody se odatraní.nebo podstatné omezí- přívodem keramické elektrody podle vynálezu, jehož...

Tunelová pec pro výpal keramické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 253889

Dátum: 17.12.1987

Autori: Polách Josef, Batelka Stanislav

MPK: F27B 9/30

Značky: tunelová, hmoty, výpal, keramické

Text:

...ventilátorů rozmístěných po obou stranách pece její přední části, v pásmu odpovídajícím teplotní úrovni 400 až S 00 °C na teplotní křivce pece, jejichž odtahové potrubí je zaústěno do pálicího pásma pece v místě poslednísekce hořáků před začátkem chladicího pásma.Tĺmto řešením se využije energetický potenciál spalitelných podílů v kouřových plynecha zvýší se stupeň využití energetického obsahu paliva zalisovaného do vypalované...

Tunelová pec pro výpal keramické hmoty se zalisovaným palivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253183

Dátum: 15.10.1987

Autori: Batelka Stanislav, Polách Josef

MPK: F27B 9/30

Značky: zalisovaným, výpal, palivem, tunelová, hmoty, keramické

Text:

...vháněným v uvedeném pásmu do pece je hoření zalisovaného paliva značné podpořeno a vyhoří prakticky úplně.Příklad uspořádání vzduchotechniky tunelové pece podle vynálezu je uveden na přiloženém výkrese, na němž na obr. 1 je nakreslena teplotní křivka pece, na obr. 2 je schcmatický náčrtek tunelové pece V podélném řezu a na obr. 3 je schematický náčrtek této pece v půdo rysném podélném řezu.Tunelová pec l pro nepřetržitý výpal keramických...

Uzávěr keramické hořákové trubice vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241702

Dátum: 15.09.1987

Autori: Škvor Václav, Kolliner René, Uhlío Karel

MPK: H01J 61/36

Značky: uzáver, výbojky, keramické, trubice, hořákové, vysokotlaké

Text:

...Počtu zmetkü pri výrobě horäků a výbojek. Další prednosti uzavěru podle vynálezu je vyloučení nadmerne silných vrstev pajky v exponovaných mis u tech, což potlačuje možnost vzniku a dalšíhošíření trhiin v pájce. Nezanedbatelnou výhodou je úspora materiálu i energie a menší technologická naročnost, což vyplýva z menších rozměrů uzavíracích kroužků, pridavných členü a pájecích hmot, například krystalické pájky. Presahující stěna trubice...

Mnohovývodové keramické pouzdro s diagonálním umístěním plochy pro čip

Načítavanie...

Číslo patentu: 246220

Dátum: 15.09.1987

Autori: Astachov Jevgenij Arkaijevie, Anochin Vjaeeslav Nikitovie, Ivanov Vladimír Viktorovie

MPK: H01L 23/02

Značky: keramické, plochy, mnohovývodové, umístěním, diagonálním, pouzdro

Text:

...současným konstrukcím pouzder PGA možno bud snížit počet vrstev pouzdra nebo zmenšit celkové rozměry pouzdra.Provedení vychází z upravené technologie laminování metalizovaných keramických vrstevs použitím techniky sítotisku, která je používána pro výrobu pouzder dual-in-line.Přínos řešení podle vynálezu spočívá ve zjednodušení konstrukce s cílem přiblížit se možnostem stávající technologie výroby keramických pouzder. Nová konstrukce je...

Mobilný prepojovač teplého vzduchu pre keramické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252391

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pažický Július, Smolka Jozef

MPK: F27B 13/06

Značky: teplého, mobilný, prepojovač, vzduchu, keramické

Text:

...a nie sú flexibilné, preto i v tomto pripade dochádza k zníženiu účin-nosti pri využití naakumulovaného tepla v chladnúcom pásme pece. je to ak.o v predchádzaiúcom pripade, t.j. prisávanie falošného vzduvzduchu »a prestup tepla stenami do okolia.Nevýhody doteraz známych prepojovačov teplého vzduchu sú odstránené mobilným prepojovačom s plechovou nosnou konštrukciou podľa vynálezu, ktorá zároveň vytváravzcluchovod. Tento je opatrený na...

Prostředek pro zlepšení lisovatelnosti granulované keramické směsi a zpevnění výlisků za syrova

Načítavanie...

Číslo patentu: 252139

Dátum: 13.08.1987

Autori: Neumann Jiří, Vycudilík Pavel, Jedlička Pavel

MPK: C04B 33/20, C04B 33/13

Značky: granulované, zpevnění, směsi, výlisků, zlepšení, lisovatelnosti, keramické, prostředek, syrová

Text:

...nebo neoinogením tenzidem, například nonylfenolpentsetylenglykolatersultstem vodným, etoxylovenými alkoholy nebo etoxylovenými amidy mastných kyselin. Prostŕedek pro zlepšení lisovatelnosti a zpevnění výlisků za syrova podle vynálezu tedy obsahuje snšs dvou různých akrylových kopolymerů nebo smšs akrylovóho kopolymeru s nodirikovsného škrobu.Účinek prostředku podle vynález spočívd ve zvýšení mechanické pevnosti výlisku,ve zvýšení...