Patenty so značkou «kelímek»

Keramický tavicí kelímek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258926

Dátum: 16.09.1988

Autori: Suchomel Drahomír, Suchomel Antonín, Čunda Jindřich, Dvořáček Jaroslav

MPK: F27B 14/10

Značky: kelímek, tavicí, keramický

Text:

...o zrnitostí od 0,06 do 1,5 mm je zalita výztuha, podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořena nejméně dvěma kroužky kruhového nebo obdélníkového průřezu, obepínajícími tavici kelímek.Obalovánim pomocí máčecí techniky lze vytvořit souvislý povlak keramiky, na který se nasune kovová výztuha tak, aby netvořila závit nakrátko. Obalování ponořením kelímku do keramické břečky se opakuje vícekrág, až se upevní kroužky kovové výztuhy. Tavici...

Kelímek pro pěstování monokrystalů germanátu bizmutu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243358

Dátum: 15.09.1987

Autori: Moucha Vladimír, Heddich Rudolf, Loueka Tomáš

MPK: C30B 15/10

Značky: kelímek, monokrystalů, pěstování, bizmutu, germanátu

Text:

...jsou uzovírixw inkluze, nočíototy a podobné, coä vode v praxi k tomu. lo nočnú čin Ionokrystolu, obvykle 1/3 o 1/2 jeho objemu jo nepoułitolná pro další zpracování.Tyto potízo lzo odstranit použítím kolínku vdlcováho nebo mírně konickěho tvaru podla vyndlosu. jeho podstata spočívá v ton, to jeho dno mi tvar an. kulová plochy o poloin g, ktorý odpovídá výäce svislé částí kolínku, avätlonć o 5 až 35 i.Pro »nasou-non jo no pripojená výhrou...

Kelímek pro pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240922

Dátum: 16.07.1985

Autori: Fügner Milan, Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C30B 13/14, C30B 15/10

Značky: kelímek, monokrystalů, pěstování

Text:

...g v závislosti na vnitřní hloubce h odpovídá vztahuO , kde ga je epodní vnitřní průměr kelínku, ho vnitřní hloubka. 15 x 155 a průběh vnějšího průměru kelínku g v závislostina jeho výšce h odpovídá vztahu, kde d je spodní vnější průměr kelínku, 15 je vnější výška kelílku, k a L jsou konstanty o hodnotách 0.015135 0,3 a současně kšk a.D,3 sn 53 a současně nš n.Takovýnto tvaren kelínku se onezují nepříznivé účinky jejich deforlace, takže...

Kelímek pro pěstování monokrystalů gradientovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218473

Dátum: 15.03.1985

Autori: Jindra Josef, Filip Josef

Značky: kelímek, monokrystalů, metodou, pěstování, gradientovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kelímku pro pěstování monokrystalů gradientovou, metodou, zvláště pro hromadné pěstování krystalů destičkovitého a čočkovitého tvaru, kde s cílem zvýšení hydrostatického tlaku taveniny ze zásobníku suroviny je svrchní část kelímku vertikálně pohyblivá a působí jako píst.

Kelímek pro odpařování materiálů ve vakuu s ohřevem pomocí elektronového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225336

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kufa Josef, Holoubek Jiří

Značky: materiálů, kelímek, ohřevem, elektronového, svazků, odpařování, pomocí, vakuu

Zhrnutie / Anotácia:

Kelímek pro odpařování materiálů ve vakuu s ohřevem pomocí elektronového svazku vyznačený tím, že odklon vnitřní stěny kelímku /2/ od svislého směru v kterémkoliv jejím bodě je vyšší než hodnota, při které je tečná složka napětí působícího na stěnu kelímku /2/ vlivem rozpínání tuhé části vsádky /3/ v rovnováze se třením mezi vsádkou /3/ a kelímkem /1/.

Keramický tavicí kelímek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223752

Dátum: 01.07.1984

Autori: Suchomel Drahomír, Lifka Miloslav

Značky: tavicí, kelímek, keramický

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický tavicí kelímek vyrobený z izolačních surovin o vysokém měrném elektrickém odporu, jako z korundu, kysličníku zirkoničitého, periclasu, kysličníku křemičitého pro tavicí odporové kelímkové pece, vyznačený tím, že v obalu z keramické břečky (4), složené ze žáruvzdorného pojiva, jako etylsilikátu v množství 30 až 40 % a žáruvzdorného ostřiva, jako korundu v množství 60 až 70 % o zrnitosti od 0,06 do 1,5 mm, je zalit kovový drát (2) jako...