Patenty so značkou «kávovar»

Kávovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17047

Dátum: 06.10.2010

Autor: Al Najjar George Michel

MPK: A47J 31/40

Značky: kávovar

Text:

...(10).Na obr. 9 je pohľad zhora na tesniacu fóliu označenú vzťahovou značkou (11).Na obr. 10 je explodovaný rez kapsulou ukazujúci dve časti označené vzťahovými značkamiNa obr. ll je rez kapsulou naplnenou libanonskou alebo tureckou kávou a uzatvorenou spoužitím oboch častí (10) a (l l).0006 Cieľom vynálezu je vyriešiť vyššie spomenuté problémy tým, že dávka kávy pre jednušálku sa zabalí v presnom množstve do kapsule, ktorá kávu udržuje v...

Kávovar a nádobka na emulgovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286424

Dátum: 02.09.2008

Autori: Stieger Mischa, Yoakim Alfred

MPK: A47J 31/24, A47J 31/44

Značky: emulgovanie, kvapaliny, kávovar, nádobka

Zhrnutie / Anotácia:

Kávovar typu espresso zahŕňa nádržku na vodu, čerpadlo, zohrievaciu jednotku a obvody na dodávanie horúcej vody a pary do filtračnej dýzy (2). Stroj ďalej zahŕňa integrované zariadenie (3) na dodávanie pary, ktoré má vstup (12) na paru spojený s obvodom na dodávanie pary a výstup (10) pary. Obvod na dodávanie pary zahŕňa valcové teleso (14) vybavené otvorom spojeným so vstupom (12) na paru a valcový kus (13), ktorý sa môže pohybovať vnútri...

Kávovar a zodpovedajúci spôsob a zariadenie založené na sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10873

Dátum: 29.01.2008

Autori: Guard David Brent, Burton-wilcock Gary Vincent

MPK: A47J 31/40

Značky: zariadenie, zodpovedajúci, sietí, založené, spôsob, kávovar

Text:

...parametre vareniana optimalizáciu kvality dávkovaného nápoja. Tieto parametre sa môžu meniťnastavením zo vzdialeného miesta a používateľ dostáva informácie o stave0006 Vyššie uvedené požiadavky sú aspoň čiastočne splnené prostredníctvom poskytnutia kávovaru a zodpovedajúceho spôsobu založenéhona sieti a zariadení opísanom v nasledujúcom podrobnom popise zvlášť vtedy, keď sa študujú podľa výkresov, v ktorých 0007 OBR. 1 obsahuje blokový...

Zariadenie na prípravu horúcej vody a kávovar vybavený takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8265

Dátum: 17.10.2006

Autor: Huiberts Johannes Theodorus Emerentia

MPK: A47J 31/36, A47J 31/54

Značky: takýmto, zariadenie, vybavený, zariadením, kávovar, horúcej, přípravu

Text:

...z nádrže. Horúca voda v nádrži môže byť okrem výmeny tepla použitá na prípravu horúcej vody, za použitia ktorej sa môže pripravovať horúca voda a iné nápoje než káva, ako sú čaj, čokoláda, polievky zo sáčku a podobne.0013 Druhé čerpadlo môže byť pripojené k prívodnému vodovodnému potrubiu, ktoré je určené na dodávame vody do nádrže, keď tlakové čerpadlo nie je vprevádzke, keď sa nepripravuje žiadna káva. Druhé čerpadlo môže byť vložené do...

Automatický kávovar

Načítavanie...

Číslo patentu: 285230

Dátum: 14.08.2006

Autori: Merker Fritz, Puddu Raffaele, Karg Anton

MPK: A47J 31/40

Značky: kávovar, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Na kruhovej dráhe (R) je vedený sparovací blok (32) so sparovacími komorami (25, 26), ktoré zaujímajú tri rôzne pracovné polohy, a pritom sú sparovacie piesty (29, 30) a tiež pretláčacie a vyhadzovacie piesty (36, 37) v sparovacích komorách (25, 26) axiálne posuvné. Pohon a riadenie sparovacej skupiny (1) sú uskutočnené pomocou čelných kolies a krivkových kotúčov, ktoré sú uložené v dvoch vzájomne protiľahlo usporiadaných krytoch (59)...

Kávovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 266

Dátum: 13.12.2002

Autor: Bargiacchi Roger Manuel

MPK: A47J 31/44, A47J 31/06

Značky: kávovar

Text:

...3 predstavuje V pôdoryse kotúč na rozdeľovanie vody pod tlakom z hornej časti komory do uvedeného koša nesúceho filterumiestnenie uvedeného koša nesúceho filter aventil umiestnený v okruhu na privádzanie vody podtlakom do uvedenej komory.V spojení s výkresmi, najmä s obr. 1, vzťahová značka l označuje komoru, do ktorej sa zavádza pod. tlakom voda na prípravu extraktu kávy. Vo vnútri komory l je znázornená výtlačné zariadenie g na vodu...

Kávovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 131

Dátum: 18.11.2002

Autor: Lüssi André

MPK: A47J 31/24

Značky: kávovar

Text:

...komorou sa mohol ochladiť a dostať sa pri ďalšom novomodbere kávy V značne ochladenom stave do sparovacej komory.(0008) Vyhrievací element výhodne pozostáva 2 telesa, ktoré je zhotovené z tepelne Vodivého materiálu, ktorým preteká horúca voda a V ktoront je integrované teplotu regulujúcevyhrievanie a teplotný snímač. Použitím telesa sa dosiahneurčitá akumulácia tepla V tomto vyhrievacom. elemente,teplotu regulujúcim vyhrievaním a...

Kávovar na varenie kávy z mletej kávy, balenej v náplni

Načítavanie...

Číslo patentu: E 22

Dátum: 19.09.2002

Autor: Cortese Virginio

MPK: A47J 31/40

Značky: varenie, mletej, kávovar, balenej, kávy, náplní

Text:

...je Štrbina. prechádzajúca pozdĺž tvoriacej priamkyPrehľad obrázkov na výkresochVynález teraz opíšeme na príklade s odkazom na priložené výkresy. na ktorýchObr. 1 a 2 znázorňujú schematické axiálne rezy gvhodnćho Llskutočnenia vylúhovacej zostavy kávovaru podľa tohto vynálezu s časťami odstráneirvmi v záujme zrozumiteľnosti. a vo dvoch odlišných prevádzkových polohách.Obr. 3 a 4 znázorňuj ú pohľad zhora a zdola perspektíve na detail z...