Patenty so značkou «kaučuku»

Spôsob spracovania výrobkov z prírodného kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12436

Dátum: 03.09.2009

Autori: Feil Herman, Domselaar Mark

MPK: B29C 71/00, C08C 1/04, C08J 5/02...

Značky: výrobkov, spracovania, prírodného, spôsob, kaučuku

Text:

...z konečnéhovýrobku a pri práci s týmito proteázami je potrebné zachovávať opatrnosť.0008 Pri oxidačnonl vypieraní (US 20020103333, US 5910567) sa všeobecne používa vypieranie koncentrovaným roztokom chlóru alebo chlórnanu, ktoré sú schopné znižovať uvoľňovanie alergénov z NRL pri ich styku s vodou. Ák je však koncentrácia oxidačného činidla príliš vysoká, je NRL ovplyvnený týmto vypieraním tak, že dochádza k zníženiu...

Devulkanizácia kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9288

Dátum: 12.08.2008

Autori: Dees Michiel Jan, Hough Philip James

MPK: C08J 11/08

Značky: kaučuku, devulkanizácia

Text:

...kaučuku je 27 kcal/mol, Vynález využíva slabšiu väzbu uhlik-síra a síra-síra aplikáciou trojdimenzionálncho namáhania povrchovej vrstvy častice kaučuku, ktorá prekračuje medzné zaťaženie zosieťovacích väzieb, pričom neprekračuje medzné zaťaženie väzieb uhlík-uhlík pozdĺž hlavnej štruktúry molekuly kaučuku.Výber teploty a tlaku nadkritickej tekutiny v priebehu napučania je zvolený tak, žeparametre rozpustnosti ô kaučuku a nadkritickej...

Vysoko dispergovateľné siliky na použitie v kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12581

Dátum: 08.01.2004

Autori: Uhrlandt Stefan, Luginsland Detlef, Stenzel Oleg, Wehmeier André, Blume Anke

MPK: C01B 33/193, C08K 3/36, B82Y 30/00...

Značky: dispergovateľné, kaučuku, siliky, vysoko, použitie

Text:

...kremičité majú okrem vysokého absolútneho počtu silanolových skupín (Sears-číslo V 2) v porovnaní so zrážanýmí kyselinami kremičitými podľa doterajšiehostavu techniky výrazne zvýšený pomer Sears-čísla k BET-povrchu. To znamená, že zrážanékyseliny kremičité podľa vynálezu majú obzvlášť vo vzťahu k celkovému povrchu značne zvýšený počet silanolových skupín.0013 Okrem zvýšeného počtu silanolových skupín sa zrážané kyseliny lcremičité podľa...

Mikrokapsuly na výrobu kaučuku a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2222

Dátum: 04.09.2003

Autori: Jobmann Monika, Gross Ingeborg, Sagala Jozef, Rafler Gerald

MPK: B01J 13/02, B01J 13/04, C08K 3/00...

Značky: mikrokapsuly, výrobu, spôsob, kaučuku, výroby

Text:

...ktoré sú inertné voči monomérom alebo oligomérom vytvárajúcim steny, respektíve matrice, to znamená, že nevstupujú do žiadnej reakcie s ostatnými zúčastnenými zložkami. Okrem melaminformaldehydových živíc sú pri týchto reaktívnych spôsoboch často potrebné dlhé reakčné časy až do 24 h. Veľkosť mikrokapsúl môže byť V závislosti od reakčných podmienok, ako je napríklad pridavok emulgátora alebo dispergačná metóda, V rozmedzí od 10 do 150...

Materiály na báze kaučuku a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279467

Dátum: 04.11.1998

Autori: Talma Auke Gerardus, De Block Rudolf Frank, Hogt Andreas Herman, Datta Rabindra Nath

MPK: C08L 21/00, C08K 5/3415, C08J 3/24...

Značky: spôsob, výroby, báze, kaučuku, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Materiály sú tvorené vulkanizačným reakčným produktom kaučuku, síry alebo donora síry a špecifického antireverzného pomocného činidla. Toto pomocné činidlo reaguje pri vulkanizačnej reakcii pomocou síry iba čiastočne až do optimálnej vulkanizácie a po optimálnej vulkanizácii tvorí priečne medziuhlíkové väzby. Spôsob vulkanizácie sa uskutočňuje v prítomnosti antireverzného pomocného činidla. Získané materiály sú vhodné najmä na výrobu pneumatík.

Kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelného silikonového kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269104

Dátum: 11.04.1990

Autori: Heidingsfeldová Marta, Čapka Martin

MPK: C08G 77/20

Značky: kompozice, kaučuku, hydrosilylačně, vulkanizovatelného, silikónového

Text:

...jako bydrotobizeční činidls nebo hydraulické kapaliny, jejich předstsviteli jsou především Etylsilikát 29 ą Etylsilikát 40, jedná se o směs oligomerů kyseliny křemičitá s jejich esterů (např. Etylsilikát 40 je směs rozvětvenýoh oligomerů vzniklé čáatečnou hydrolýzou totrsetoxysilanu mající obunh S 102 přibližně 40 s průměrným elošením odpovídajícím přibližně pentameru tetrsetoxysilsnu. Telechelickć nenssycené polysiloxnny s kstslyzátory...

Směs etylen-propylenového nebo EPDM kaučuku s lineárním polyetylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267484

Dátum: 12.02.1990

Autori: Binko Jan, Skřivan Vladislav, Mňuk Jiří, Štechmüllerová Jana, Kovář Josef, Ottis Jiří, Kruliš Zdeněk

MPK: C08L 23/16, C08L 23/06, C08L 23/12...

Značky: směs, polyetylénem, lineárním, kaučuku, etylén-propylénového

Text:

...N I 6 g/10 min. a 0,3 díly stabilizátoru.Hiseni bylo provedeno v tlokovém hnétiči. Smčs byla zpracována na granulàt, na jehož povrchubyl nanescn N,N- etylen-bis-searamid. Za účelom ověřoni modifikačni účinnosti směsi bylo provedeno smisoni s polypropylenem na jednošnekověm vytlačovacim stroji v poměru 3 díly PPna 1 díl směsi. Byl použit polypropylan s indexem toku NFI 230 ° C/21.N 3,2 g/10 min. vzniklý produkt byl granulován, na...

Způsob koagulace latexu syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262343

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šafránek Jiří, Mačka Miroslav, Týfa Zbyněk, Čihák Pavel, Petrů Vladimír, Souček Viktor, Vörös František, Kunín Karel

MPK: C08F 6/22

Značky: kaučuku, latexu, způsob, koagulace, syntetického

Text:

...ve směsi s hydrolyzovanýmkolagenemve hmotnostním poměru 301 až 120, s výhodou 110 až 15, přičemž množství pomocného koagulačního činidla, popřípadě jeho směsis hydrolyzovaným kolagenem je 0,01 až 10 kg na 1 t syntetického kaučuku, obsaženého v latexu.Sůl fenolaminových pryskyřic může být s výhodou produkt získaný reakcí hexametylentetraminu s fenoly a kyselinou salicylovou v přítomnosti hydroxidu alkalického kovu, zejménasodíku nebo...

Lepicí hmota pro stavební účely na bázi syntetického kaučuku a asfaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260894

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šesták Jiří, Podešva Milan, Blaha Vojtěch

MPK: C09J 3/30

Značky: účely, lepicí, asfaltu, syntetického, stavební, bázi, hmota, kaučuku

Text:

...rozpouštědla.Lepicí hmota může být modifikována pro zvýšení lepivosti montánními kysellnamí a jejich estery vznikajícíml jako ratinační zbytek pří čištění montanního vosku. ako antíoxidant může být použít fenyi-(í-nattylamin neho 2-merkaptobenzimidazol.Príncípem Vynálezu je skladba lepící hmoty určené pro iepení stavebních materiálů,zejména asfaltových pásů, hydroizolačních fólií na bázi kaučuku, používaných v hydroizolační techníce....

Modifikovaná kaučuková směs na bázi syntetického kaučuku pro výrobu hydroizolačních folií

Načítavanie...

Číslo patentu: 261270

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podešva Milan, Jiříček Květoslav

MPK: C08L 9/06, C08L 17/00

Značky: modifikovaná, bázi, hydroizolačních, kaučuku, směs, kaučuková, výrobu, syntetického, fólií

Text:

...polyetylenu s vinylacetátem, s výhodou typy obsahující 6 až 25 hmotnostních vinylacetátu. Typ pryžové drtě čí prachu může ovlivñovat odolnost směsi proti povětrnostnímu stárnutí, vyhovující výsledky byly dosažeñy u drti na bázi SBR a NR, nejlepší výsledky pak s drtí na bázi EPDM. Jemnost pryžové drtě rovněž může ovlivñovat zpracovatelnost kaučukových směsi a kvalitu výsledné fólie, vhodná je drť s velikosti Éástic do 0,6 mm....

Kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelných silikonových kaučuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259674

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čapka Martin, Zadák Zdeněk, Schraml Jan, Minárik Milan, Šír Zdeněk, Urban Miroslav, Czaková Marie, Heteflejš Jiří

MPK: C08L 83/04, C08G 77/04

Značky: kompozice, kaučuku, silikonových, hydrosilylačně, vulkanizovatelných

Text:

...komplexů platiny s vinylsiloxany a dimernich komplexů rhodia vybraných ze skupiny zabrnujici bis(hą-cyk 1 ooktadien)1,-dichlorodirhodný komplex, tetra(karbonyl)7 u,4 dichlorodirhodný komplex, di(norbornadien)7 u,ý-dichlorodirhodný komplex a (1,5-cyklooktadien)-2,4-pentandionát rhodný. Výběr katalyzátoru závisí na podmínkách technologického,zpracování kompozice a je určen zejména požadavkem na etálost kompozice při skladování a...

Způsob výroby obuvi s dílcem z termoplastického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258102

Dátum: 15.07.1988

Autor: Lewis Beverly

MPK: A43B 10/00

Značky: obuvi, výroby, způsob, dílcem, termoplastického, kaučuku

Text:

...velikost lze obecně Označit velikost menší,protože v. takověrm případě je pro absorpci plastifikatorů nebo dalších .kaípalných materiálů při následující úpravě k dispozici největší povrchová plocha. Na druhé straně se výhoda, získaná zvětšeuott povrchovou plochou, snižuje dobou a eko-nomickými náklady, vynaloženými ,na upřípravu mimořádně jemných čáeteček.Vyvstávají pak také problémy v souvislosti s manipulací s materiálem, jako je prášení,...

Způsob koagulace latexu syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257613

Dátum: 16.05.1988

Autori: Trněný Jaromír, Šafránek Jiří, Petrů Vladimír, Souček Viktor, Čihák Pavel, Kuník Karel

MPK: C08C 1/15

Značky: syntetického, způsob, koagulace, kaučuku, latexu

Text:

...na jeho obsahu koncových aminových skupin a reakce se provede V alkalickém prostředí V přítomnosti hydroxidů a/nebo soli alkalických kovů.Deriváty uvedeného složení jsou obecně známy, není však znâmo, že se dají použítjako koagulační činidlo. Jejich přítomnost přispívá V průběhu koagulace ke snadnějšimu vypírání kyseJiny sírová z polymeru a tudíž i ke zlepšení termooxidační stability syntetických kaučuků. Zvýšení podílu nižších molekulových...

Plněná směs na bázi latexu přírodního nebo syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242810

Dátum: 01.04.1988

Autori: Se Dláeek Marián, Ppáznovský Jozef, Waradzin Walter, Šonovský Pavel

MPK: C08L 7/02, C08L 9/04

Značky: plnená, syntetického, kaučuku, bázi, přírodního, latexu, směs

Text:

...možnos tí výrobců e dodavatelů plniv. Druhá možnost zvýšení aedimentační stability spočívající ve zvýšení viskozity latexové směsi použitím různých zehuštovadel je velmi omezene vzhledem k tomu,že technologie máčení vyžaduje pouze úzké viekozitní rozmezí latexové směsi pro dosežení rovnoměrného vzhledu e tlouätky výrobků.Účelom vynálezu bylo připrevit latexovou směs plněnou enorganickými plnivy o tekovém složení, aby byla dosažena...

Směs polypropylenu a EPDM kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239981

Dátum: 01.02.1988

Autori: Moravec Josef, Widerlechner Jaroslav, Burkhard Jioí, Janku Josef, Milota Josef

MPK: C08K 3/26, C08L 23/12

Značky: směs, kaučuku, polypropylénu

Text:

...Tyto UV-absorbéry samy o sobě nezajišřují požadovanou odolnost výrobků vůči škodlivěmu působení světla,ale v kombinaci s estery 2,2,6,6-tetranetyl-4-piperidinolu lze dosáhnout potřebné odolnosti. V případě, že se jako světelný stebilisátor použije směs esterů připravených esterifikací 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu se stearinem, není nutno tuto látku kombinovat s UV-absorbéry benzofenonového nebo benztriazolového typu. V Aby nedocházelo...

Způsob čištění odpadních vod z výroby syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254400

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dvořák Josef, Kašpar Vlastimil

MPK: C02F 1/56, C02F 1/46

Značky: syntetického, odpadních, výroby, způsob, kaučuku, čištění

Text:

...anionaktivní flokulant v množství 1 až 5 mg/1.Při výrobě l tuny kaučuku odpadá (podle typu vyráběněho kaučuku 4 až 5 m 3 koncentrovaných odpadnich matečních lázní z kolagulace (sér) a 13 až 14 m 3 pracích vod z propirání vyrobeného kaučuku. Teplota odpadních lázní z koagulace bývá 70 až 50 °C. Jejich reakce se pohybuje 3 pH. V 1 m 3 odpadních lázní z koagulace bývá přítomno V závislosti na technologii koagulace od 1 kg do 3 kg...

Způsob koagulace syntetických kaučuků z latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254132

Dátum: 15.01.1988

Autori: Něnachov Vladimir, Sapronov Vasilij, Sosnovskaja Naděžda, Plutalova Irina, Markova Zinaida, Kuperman Felix, Kosovcev Vladimir, Polumestnyj Viktor, Troickij Andrian, Sotnikov Ivan, Popova Olga, Kantor Faina, Moisejev Vladimir, Masagutova Ljudmila

MPK: C08C 1/15

Značky: kaučuku, syntetických, latexu, koagulace, způsob

Text:

...H Bnnnnapónarnqecxnx MonoMepçn.Benxonuü runponuaaw nonyuamr na oöpeaxon xon 6 ącHoñ~oöonouKu. Oőpeaxn 6 en~ Konoů xonöacnoü oöonouxu, B caom oqepenb nonýhénuoň na orxonon Konnarena cnnnxonoñ oöpesu ononnuwenhuo usmenbqamr H Bľxonaqecrae 120 r ąarpymamr B xonöy c Memanxoñ, oöannnmr 200 Mn 0,2 Z 4 Horo áonnoro pacTaopa cepnoä Knenovu. Temneparypy nbnnnwamm no 100-l 20 °C B weqenne 30 MHH H aror Momeur npunnmamw sa Hyneaoň orcuer. . ., Ho xony...

Způsob výroby tvarovaných pryžových výrobků z telechelických kapalných kaučuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253841

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kohoutek Petr, Mojžíš Miroslav, Bobovský Jaroslav, Svoboda Pavel, Šlesingerová Marie, Baleja Miroslav, Šmatlová Taťána

MPK: B29K 19/00, B29B 7/00

Značky: kaučuku, kapalných, výroby, výrobků, tvarovaných, pryžových, způsob, telechelických

Text:

...přísady. Složky jednotlivých směsí jsou vzájemně inaktivní nebo spolu reagují na definované a dále reaktivní meziprodukty. Proces chemícké reakce je v případě inaktivních složek jednostadiový, tzn., že chemickä reakce začne probíhat teprve po smíchání základních směsi, nebo se jedná o proces dvoustadiový.V tomto případě začne chemická reakce probíhat již po smíchání vstupních složek v některé nebo ve všech základních směsích a pokračuje...

Směs polypropylenu, EPDM kaučuku a uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241923

Dátum: 01.12.1987

Autori: Smilý Zdenik, Karásek Otakar, Maleovský Eugen, Jasanovský Pavel, Hadobáš František

MPK: C08L 23/12

Značky: směs, kaučuku, polypropylénu, uhličitanu, vápenatého

Text:

...1-4-piperidinolu s UV-absorbéry typu 2(2- hydroxy 3- terc-buty 1- 5-Amety 1 feny 1)5 - chlorbenztriazolu nebo 2-hydroxy-4-oktoxybenzofenonu. Tyto UV-absorbéry samy o sobě nezajišłují požadovanou odolnost výrobků vůči škodlivému působení světla, ale v kombinaci s estery 2,2,6,6-tetramety 1-4-piperidinolu lze dosáhnout potřebné odolnosti. V případě, že se jako světelný stabilisátor použije směs esterů připravených esterifi ekací 2,2,6,6 -...

Způsob regenerace silikonových kaučuků, jejich směsí a vulkanizátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236391

Dátum: 01.11.1987

Autori: Schätz Miroslav, Trejbal Jiří, Müller Stanislav

MPK: C08J 11/04

Značky: směsi, jejich, regenerace, vulkanizátů, kaučuku, silikonových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Drť silikonových kaučuků, jejich směsí a vulkanizátů se vystaví působení přihřáté vodní páry, výhodně za tlaku 0,5 až 8 MPa po dobu 10 až 360 minut, načež se regenerát vysuší a zhomogenizuje. K regenerátu je možno přidávat změkčovadla na bázi metylfenylpolysiloxanu nebo silikonových olejů, případně kysličník hořečnatý. Způsob je možno využit v gumárenských a kabelářských závodech a k výrobě tmelů.

Termoplastický elastomérny kompozit kaučuku a polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252989

Dátum: 15.10.1987

Autori: Skřivan Vladislav, Lačok Ján, Bíňa Jaroslav, Synak Dušan, Mňuk Jiří

MPK: C08F 110/02, C08F 210/18, C08L 9/06...

Značky: kompozit, kaučuku, polyetylénu, elastomérny, termoplastický

Text:

...materiálu, zmäkčovadlá migrujú, čím negatívne ovplyvňujú nielen fyzikálne vlastnosti materiálu pri zvýšených teplotách, ale aj samotný proces starnutia materiálu, sfarbujú zmesi a obmedzená znášanlivosť s kaučukmi vedie pri vyššom obsahu zmäkčovadiel k spracovatelským problémom, akými sú zvýšená lepivost na zariadenia a tvorba plynných dutín vo výrobku.Na zlepšenie fyzikálnych vlastností termoplastických elastomérov sa používajú rôzne druhy...

Sposob na finálnu úpravu vlhkých sypkých urychľovačov vulkanizácie kaučuku a zariadenie na vykonávanie tohto sposoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 237191

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jaššo Igor, Poór Alexander, Czimcsik Vojtech, Molnár Alexander

MPK: B29B 7/60, B29B 7/52

Značky: tohto, vlhkých, finálnu, spôsob, vykonávanie, úpravu, zariadenie, kaučuku, vulkanizácie, urýchľovačov, spôsoba, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka finálnej úpravy urýchľovačov vulkanizácie kaučuku do formy granulátu kontinuálným postupom v spracovateľskej linke zhutňovaním medzi dvomi protibežne sa pohybujúcimi valcami s následným dotvarovávaním za pohybu vo vrstve, ktorého podstatou je, že východzí materiál s obsahom vlhkostí do 30 % hmot. je privádzaný gravitačne alebo nútene medzi dve protibežne sa pohybujúce valcové, obvodovo profilované alebo hladké plochy, kde takto...

Modifikovaná směs na bází latexu přírodního nebo syntatického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245398

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zahradnak Ernest, Honearív Róbert, Kvapil Jioa, Šponták Juraj

MPK: C08L 9/04, C08L 7/02

Značky: syntatického, směs, kaučuku, přírodního, bázi, latexu, modifikovaná

Text:

...směsi pro dosažení rovnoměrného vzhledu a tlouštky výrobků.Učelem vynálezu bylo připravit latexovou směs Płněncu anorganickými plnivy o takovém složení, aby byla dosažena dlouhodobá sedimentační stabilita, umožňující kontinuální technologický proces máčení. Bylo zjištěno, že tento požadavek splňuje latexové směs na bázi pžírodniho nebo syntetického kaučuku s obsahem vulkanizačních činidel, dispergátorů, stabilizátorů, urychlovačů,...

Obuvnícke lepidlo na báze vysokokryštalického a strednekryštalického polychloroprénového kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240497

Dátum: 15.08.1987

Autori: Boros László, Santini Georges

MPK: C09J 3/12

Značky: lepidlo, strednekryštalického, báze, vysokokryštalického, polychloroprénového, obuvnícke, kaučuku

Text:

...živice na báze allfametylstyrénu.Nevýhodou uvedených lepidiel je čiastočne to, že pri danej sušine kaučukov majú vysokú viskozitu a relativne .nízke hodnoty pevnosti spojov. Pri manipulácii dochádza k toku viskozneho lepidla a k jeho nerovnomernému nánosu na zlepovąané materiály.Uvedené nevýhody odstraňuje lepidlo podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že obsahuje 10 až 20 hmot. dielov vysokokryštalického polychloroprénovêho...

Způsob výroby butadienstyrenového kaučuku emulzní kopolymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 239520

Dátum: 01.06.1987

Autori: Štichauer Josef, Eernohorský Vladimír, Smolek Petr

MPK: C08F 236/06

Značky: butadienstyrénového, emulzní, kopolymeraci, kaučuku, výroby, způsob

Text:

...butadienu na vstupu do kopolymerace může být prováděna např. změnou poměru nátoku čistého a ísurového butadienu do kopolymeraoe. Protože kopolymeraci škodí časté změny koncentrace butedienu na vstupu do kopolymerač 239 520 nich reaktorů více, než provozování kopolymerące s nižší ale rovnoměrnou koncentracíbutadienu, přináší nový způsob kopolymerace další výhodu v~tom, že se zrovncměrni koncentrace butadienu na vstupu do kopolymeràčních...

Směs polypropylenu a EPDM kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231873

Dátum: 15.12.1986

Autori: Chládek Jaromír, Ryšavý Drahomír, Šabat René, Kratochvíl František, Jelínek Jaromír, Šulc Zdeněk

MPK: C08L 23/12

Značky: kaučuku, směs, polypropylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizace směsi polypropylenu a elastomerního etylén-propylendienového kopolymeru. Aby tyto směsi měly dobré mechanické vlastnosti, nesmí obsahovat více než 1 hmotnostní % sazí, které nezaručují dostatečnou světelnou stabilitu. Stabilizovaná směs obsahuje 0,15 až 0,35 hmotnostních esterů 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, 0,05 až 0,15 % hmotnostních esteru kyseliny thiodipropionové, 0,05 až 0,15 hmotnostních %...

Směs polypropylenu a EPDM kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231867

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kratochvíl František, Šabat René, Chládek Jaromír, Šulc Zdeněk, Jelínek Jaromír, Ryšavý Drahomír

MPK: C08L 23/12

Značky: polypropylénu, směs, kaučuku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizace směsí polypropylenu a elastomerního etylén - propylendienového kopolymeru. Aby tyto směsi měly dobré mechanické vlastnosti, nesmí obsahovat více než 1 hmotnostní % sazí, které nezaručují dostatečnou světelnou stabilitu. Stabilizovaná směs obsahuje 0,15 až 0,30 hmotnostních % směsi fenolických stabilizátorů 2,6 diterc.butyl-4-metyl fenolu a pentaerythrityltetrakis /3,5 diterc.butyl-4-hydroxy-fenyl propionátu v...

Způsob výroby kompozic na bázi zesíťovaných EPDM kaučuků a olefinických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235519

Dátum: 15.11.1986

Autori: Denesi Sergio, Forti Sergio, Manica Michele

MPK: C08L 23/16

Značky: olefinických, kaučuku, bázi, způsob, kompozic, výroby, polymerů, zesíťovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kompozic na bázi zesíťovaných EPDM kaučuků a thermoplastických olefinických polymerů, vyznačující se tím, že se mastikuje směs 20 až 60 % hmotnostních olefinického polymeru s 80 až 40 % hmotnostními nenasyceného elastomerního terpolymeru skládajícího se ze dvou alfa-olefinických monomerů a dienického monomeru v přítomnosti vymezeného zesíťovacího systému při teplotě postačující pro roztavení olefinického polymeru a po dobu...

Kaučuková směs na bázi přírodního butadienstyrénového kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232274

Dátum: 15.06.1986

Autori: Postava Miroslav, Podešva Milan, Mosorjak Štefan

MPK: C08L 7/00, C08L 9/06

Značky: butadienstyrénového, směs, kaučuku, přírodního, kaučuková, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou kaučukové směsi, umožňující po jejich zvulkanizování za zvýšené teploty dosáhnout vysokou adhezi k zinku, pozinkovanému a nebo zinek obsahujícímu povrchu. Směs obsahuje kromě adhezivních přísad a obvyklých gumárenských chemikálií i termoreaktivní fenolformaldehydovou pryskyřici, která podstatně zvyšuje odolnost spoje pryže s kovem proti tepelnému stárnutí. Vynález je možno použít při výrobě dopravních pásů s...

Reflexní hydroizolační pružná hmota na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230819

Dátum: 15.06.1986

Autori: Podešva Milan, Vícha Bronislav, Birklen Radomír, Blaha Vojtěch

MPK: C09D 5/10, C09D 3/36

Značky: kaučuku, asfaltu, hliníkového, reflexní, prášků, hydroizolační, pružná, hmota, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem reflexní hydroizolační hmoty na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku je vytvoření pružného, reflexního, ochranného nátěru povlakových krytin na plochých střechách, jakož i dalších částí stavebních konstrukcí. Podstatou vynálezu je reflexní hydroizolační hmota na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku, vyznačená tím, že sestává z 3 až 15 % hmotnostních butadien-styrenového kaučuku nebo butylkaučuku, 30 až 50 % hmot. asfaltu, 2,0...

Pojidlo k navulkanizování kaučuku na kovy nebo jiné, za vulkanizačních podmínek stálé, pevné substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226014

Dátum: 15.02.1986

Autori: Gierenz Gerhard, Özelli Riza Nur, Kohlstadt Hans-peter

Značky: vulkanizačních, pevně, substráty, jiné, stálé, pojidlo, podmínek, kaučuku, navulkanizování

Zhrnutie / Anotácia:

Pojidlo k navulkanizování kaučuku na kovy nebo na jiné za vulkanizačních podmínek stélé pevné substráty na bázi vodných disperzí popřípadě systémů polymerů, polykondenzátů, několikafunkčních nitrososloučenin a dalších běžných pomocných látek, vyznačené tím, že je tvořeno směsí 1 000 hmotnostních dílů polyvinylidenchloridu popřípadě kopolymeru vinylidenchloridu a esteru akrylové kyseliny a/nebo kopolymeru butadienu a akrylonitrilu, 100 až 500...