Patenty so značkou «kaučukových»

Dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6879

Dátum: 04.09.2014

Autori: Šedivý Vladimír, Málek Lubomír, Kaprálik Mário, Kurinec Pavol

MPK: B29C 47/60

Značky: spracovanie, dekompresná, závitovka, zmesí, kaučukových

Text:

...sa a/alebo aj stúpanie závitu je v zóne tavenia a taveniny v smere od naberacej zóny ku koncu zóny tavenia a taveniny zväčšujúce sa, a pomer objemu závitu od naberacej zóny k objemu závitu na konci zóny tavenia a taveniny je v rozsahu od 0,8 do 1.Vhodnou kombináciou zmeny priemeru jadra závitovky a stúpania závitu dochádza k príaznivému ovplyvneniu vývinu tlaku kaučukovej zmesi, čim sú využívané jej teologická a termodynamické...

Spôsob prípravy globulárnych kaučukových adjuvantov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13643

Dátum: 15.10.2007

Autori: Feng Xiaogen, Wang Luxin, Mao Xiaohui, Cheng Qianwen, Wang Nongyue

MPK: B29B 9/10, B01J 2/20, B01J 2/30...

Značky: spôsob, adjuvantov, kaučukových, globulárnych, přípravy

Text:

...problémovznečistenia prachom spôsobené práškom kaučukových chemikálií,semisférického alebo iného nepravidelného tvaru v procese granulácie. nízkej účinnosť prechodu tepla, nízkej kapacity produkcie a relatívne vysokých nákladov na zariadenie azmiernenie kvalitatívnych problémov nižšej teploty topenia voblastiach produktu spôsobené prítomnosťou jemných kryštálov prášku a úplného alebo číastočného tvrdnutia produktu v dôsledku spájania...

Extrudér na úpravu kaučukových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285497

Dátum: 01.02.2007

Autor: Röthemeyer Fritz

MPK: B29C 47/78, B29C 47/00, B29C 47/38...

Značky: úpravu, kaučukových, extrudér, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Pri extrudéri sú uhol (fí) stúpania (S) chodu a hĺbka (H) chodu závitovky vzájomne zvolené na vytvorenie vstupnej oblasti (7) valca (1) so stúpajúcim tlakom (p) v kaučukovej zmesi a výstupnej oblasti (8) s konštantným alebo klesajúcim tlakom (p) na zaistenie zvýšenia teploty kaučukovej zmesi na jej ceste k výtlačnému nástroju (5) rozptýlením tepla na priblíženie teploty extrudátu teplote vulkanizácie. Podľa spôsobu sa kaučuková zmes dopravuje...

Zariadenie na chladenie kaučukových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4571

Dátum: 07.09.2006

Autor: Kurpel Ľubomír

MPK: B29C 47/88, B29C 35/04

Značky: chladenie, kaučukových, pásov, zariadenie

Text:

...sa, aby bolí v konštrukcii využité dva a viac párov chladiacich bubnov tak, aby bol dosiahnutý efekt vstupu a výstupu V jednej osi, ak to je výhodou pre pôdorysné usporiadanie zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese na obr. l a obr. 2 je znázomené opísané zariadenie.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na chladenie kaučukových pásov pozostáva z rámu 7, V ktorom sú uložené chladiace bubny 3 a 5....

Použitie špecifickej kombinácie kopulačného činidla a povlakového činidla ako kopulačného systému (biele plnivo – elastomér) v kaučukových kompozíciách obsahujúcich anorganické plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17764

Dátum: 19.05.2006

Autori: Guy Laurent, Sterin Sébastien, Fernandez Michel

MPK: C08K 5/548, C07F 7/18

Značky: špecifickej, činidla, systému, plnivo, kaučukových, biele, kopulačného, použitie, anorganické, kombinácie, povlakového, obsahujúcich, elastomér, kompozíciách

Text:

...V súčasnosti týka kaučukových matríc na báze izoprénových elastomérov, pri ktorých je, ako je to známe, omnoho obtiažnejšie dosiahnut účinnú väzbu s elastomérom V porovnaní s použitím sadzí.Takto V prípade, že je známe znížiť hysteréziu a teda najmä znížiť vnútomé zahrievanie izoprénových elastomémych výrobkov V priebehu ich použitia anorganickým plnivom, akým je napríklad oxid kremičitý, potom sa to deje na úkor vystuženia kaučukovej...

Spôsob výroby kaučukových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6298

Dátum: 18.05.2005

Autori: Früh Thomas, Heiliger Ludger, Steger Lothar

MPK: C08K 3/00, C08K 5/00

Značky: výroby, spôsob, zmesí, kaučukových

Text:

...a tiazolovej zlúčeniny. Kroka aktivácia lnidla ri .ko ulácia 0008 V kroku a) sa uskutočňuje aktivácia (kopulácia) svetlého plnidlas aspoň jedným alkoxysilánom obsahujúcim polysulfid za prítomnosti diénového0009 Svetlé plnidlo v zmysle vynálezu zahrňuje spevňujúce plnidlo.0010 Spevňujúce plnidlo v zmysle vynálezu je výhodne také, ktoré pri prídavku 10 až 100 hmotn. spôsobí zvýšenie modulu aspoň 100 .0011 Podľa vynálezu sa môže použiť...

Zmesi organosilánpolysulfánov a spôsob výroby kaučukových zmesí obsahujúcich tieto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283278

Dátum: 08.04.2003

Autori: Görl Udo, Lambertz Horst

MPK: C08K 5/54, C07F 7/18

Značky: spôsob, organosilánpolysulfánov, obsahujúcich, kaučukových, zmesí, tieto, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zmesí organosilánpolysulfánov všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená R alkyl, priamy alebo rozvetvený s 1 až 8 atómami uhlíka, najmä 1 až 3 atómami uhlíka, x celé číslo 1 až 8, z znamená 0 až 6, pričom súčet podielov organosilánpolysulfánov, v ktorých je z = 0 alebo z = 1, je => 80 % hmotn. s udanou mierou, že podiel zlúčeniny, v ktorej je z = 0, zostáva pod 80 %, a podiel organosilánpolysulfánov, v ktorých znamená z celé...

Chlazená nebo vyhřívaná forma, zejména pro tváření plastů a kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244274

Dátum: 01.05.1988

Autori: Šafranek Štefan, Iurica Milan

MPK: B29C 33/02

Značky: kaučukových, plastů, směsi, zejména, chlazená, vyhřívaná, forma, tváření

Text:

...metoda výroby kovových skořepin. Tato metoda umožňuje dokonale reprodukovat jakýkoliv tvar povrchu výrobku. Galvanicky zhotovené skořepina je všakmístně relativně tenká a má proto omezenou mechanickou pevnost. Proto se stabílizuje v rámu formy zaléváním různými zalěvacími hmotami a slitinami nebo se na ní připevňují jen závěsy a to v případě, že samostatná skořepina tvoří vlastní formu.Takto zhotovené formy však neřeší problém...

Vytlačovací hlava zařízení k plynulé tlakové parní vulkanizaci dutých profilů z kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245823

Dátum: 15.12.1987

Autor: Oezníeek Pavel

MPK: B29C 47/08

Značky: profilů, tlakově, směsi, kaučukových, vytlačovací, plynule, parní, zařízení, vulkanizací, hlava, dutých

Text:

...vnější okolí vytlačovaného profilu a jeho vnitřní prostor. je výhodné tyto otvory umístit tak, aby jeden otvor nebo část otvorů se nacházel v. horní části hubice vnitřní vložky a druhý otvor druhá část otvorů ve spodní části hubice a vnitřní vložky, s výhodou pod vytlačovaným profilom. otvory přichází pára do vnitřního prostoru vytlačovaného profilu, spodním otvorem pak vytéká voda kondenzující z páry, která proudítěmito otvory do vnitřního...

Míchací šnek pro zpracování kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252278

Dátum: 13.08.1987

Autor: Čelák František

MPK: B29C 47/60

Značky: míchací, šnek, zpracování, směsi, kaučukových

Text:

...a spolehlivé upevnění, ale i těsnost vůci vnějšímu a vnitřnímu povrchu pracovního váłoe, nebot prochází teplosměnným prostorem, protékaným temperačním mediem. Konstrukční a výrobní problematika vynikne především tehdy, zváží-li se, že obvykle jedna řada obsahuje osm kolíků a že se jednotlivé řady až desetkŕát opakují. Při jakékoliv montáži a demontáži šneku je tedy nutno vyjmout a zpět nasadit a seřídit všech 80 kolíků.Uvedené nedostatky...

Dvoustupňový šnek pro zpracování kaučukových směsí a termoplastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230716

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bernard Václav, Čelák František

MPK: B29F 3/02

Značky: dvoustupňový, směsi, šnek, kaučukových, zpracování, termoplastických

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustupňový šnek pro zpracování kaučukových směsí a termoplastických hmot, opatřený vyměnitelnými evakuačními nákružky, vyznačující se tím, že v mezeře mezi prvním osazením (2) se zahloubením (3) na konci prvního stupně šneku (1) a druhým osazením (4) na začátku druhého stupně šneku (5) je vložen ze dvou shodných polovin sestávající evakuační nákružek (6) a distanční vložka (7), přes kterou je převlečen pojistný pružný kroužek (8).

Způsob spojování kaučukových vulkanizovatelných směsí se zinkem, pozinkovanými anebo zinek obsahujícími povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222737

Dátum: 15.03.1986

Autori: Skalský Jiří, Postava Miroslav

Značky: způsob, povrchy, obsahujícími, kaučukových, vulkanizovatelných, zinek, zinkem, směsi, pozinkovanými, spojování, anebo

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování kaučukové vulkanizovatelné směsi se zinkem, pozinkovanými anebo zinek obsahujícími povrchy, při kterém se do kaučukové směsi, obsahující obvyklé přísady, vmíchá produkt adsorpce koloidního kysličníku křemičitého a 2-etylhexanátu nebo naftenátu kobaltnatého a takto připravená směs se navulkanizuje za zvýšené teploty a tlaku na kovový povrch. Vynález je možno použít při výrobě dopravních pásů s pozinkovanými ocelovými lany, anebo...

Způsob automatické regulace teploty strojů pro zpracování kaučukových směsí nebo plastických hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221356

Dátum: 15.02.1986

Autori: Nový Jaroslav, Korous Přemysl

Značky: kaučukových, zpracování, provádění, strojů, tohoto, plastických, automatické, způsob, zařízení, regulace, směsi, teploty, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro automatickou regulaci teploty pracovních válců, šneků a hlav vytlačovacích strojů pro zpracování kaučukových směsí nebo plastických hmot. Zařízení podle vynálezu se vyznačuje tím, že chlazení regulovaných částí je provedeno jako dvoustupňové, kdy při prvním stupni je v činnosti tzv. chlazení nepřímé, při kterém je teplota regulované části určována nepřímo chladicím médiem působícím ve výměníku tepla na...

Urychlovač vulkanizace kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233320

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bělov Dimitrij Dimitrijevič, Alexandrov Sergej Segejevič, Rapoport Jurij Mejerovič, Chlybov Vjačeslav Ivanovič, Tarchov Gendrich Viktorovič, Maněljukova Irina Borisovna, Ovčinikov Alexandr Alexandrovič

MPK: C08K 5/37

Značky: urychlovač, vulkanizace, kaučukových, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslové výroby pryže, přesněji urychlovače vulkanizace kaučukových směsí. Cílem vynálezu je zvýšení fyzikálně mechanických vlastnosti pryže z kaučukových směsí a rovněž snížení ceny urychlovače vulkanizace. Uvedeného cíle se dosahuje tak, že navrhovaný urychlovač vulkanizace kaučukových směsí na bázi vyčištěného 2-merkaptobenzthiazolu obsahuje jako přísadu produkt kondenzace při 0 až 20 (C oxidovaných odpadů z...

Způsob omezení reverze kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225360

Dátum: 30.06.1985

Autori: Hube Harry, Urban Otto, Metz Ostrain, Antonová Elisabeth

Značky: omezení, směsi, způsob, reverze, kaučukových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob omezení reverze kaučukových směsí na bázi přírodního kaučuku a nebo směsí z přírodního a syntetického kaučuku, které se sírují sírou a aktivátory vulkanizace během 10 až 240 minut při 453 až 373 K, vyznačený tím, že se k směsi kaučuků přidává na 100 hmotnostních dílu kaučuku 2 až 5 hmotnostních dílu alfametylstyrenového oligomeru s karbodithioskupinami obecného vzorce. přičemž n je 2 až 8, s výhodou 4 až 6.

Způsob plynulé výroby porézních kaučukových profilů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218378

Dátum: 15.02.1985

Autori: Janík Jaroslav, Dědek Lubomír

Značky: tohoto, plynule, kaučukových, výroby, provádění, porézních, způsobu, profilů, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení rozměrové přesnosti porézních kaučukových profilů, umožňující zkvalitnění výroby zejména u tvarově složitých a dutých profilovaných výrobků. Uvedeného účelu se dosáhne zlepšením technologického režimu z hlediska výrobních rychlostí. V první fázi vulkanizace, kdy materiál prochází při ohřevu stavem změknutí, se profil vede vulkanizační lázní pomocí celistvé plochy, pohybující se rychlostí vstupujícího profilu a...

Šnek pro zpracování termoplatických hmot a kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224080

Dátum: 01.10.1984

Autori: Čeláková Magdalena, Čelák František

Značky: šnek, termoplatických, zpracování, kaučukových, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Šnek pro zpracování termoplastických hrot a kaučukových směsí s proměnlivou excentricitou jádra profilu šroubovice, vyznačující se tím, že profil šroubovice (1), vytvořený paralelně k ose (3, 7), různoběžné s hlavní osou šneku (4), vůči které je střídavě přikloněn a odkloněn.

Míchací sekce vícechodých šneků pro zpracování termoplastických hmot a kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223780

Dátum: 01.07.1984

Autor: Čelák František

Značky: směsi, šneku, sekce, zpracování, termoplastických, míchací, kaučukových, vícechodých

Zhrnutie / Anotácia:

Míchací sekce vícechodých šneků pro zpracování termoplastických hmot a kaučukových směsí, vyznačující se tím, že prameny jednotlivých chodů (7, 8) jsou po obvodě šneku (1) sníženy proti sobě tak, že jejich obalové plochy (9, 10) jsou vytvořeny podle os (5, 3), excentrických a po obvodě rovnoměrně rozdělených k ose rotace šneku (6).

Plnivo kaučukových směsí určených pro výrobu tvrdých pryží

Načítavanie...

Číslo patentu: 213689

Dátum: 01.04.1984

Autori: Zapletal Jiří, Vítů Luboš

Značky: tvrdých, plnivo, směsi, výrobu, kaučukových, určených, pryží

Zhrnutie / Anotácia:

Předměte vynálezu je použití popílku, vznikajícího při spalování uhlí v energetických zařízeních a jímaného pomocí mechanických nebe elektrostatických odlučovačů, jako plniva kaučukových směsí, určených především pro výrobu tvrdé pryže. Účel spočívá v částečné, nebo úplné záměně k tomu účelu běžně používaných plniv odloučeným popílkem, jehož chemické složení, fyzikální struktura a distribuce velikosti částic mají příznivý vliv na fyzikálně...