Patenty so značkou «kationické»

Kationické esteramíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246432

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueková Jitka, Nimeeek Petr

MPK: C07C 87/20

Značky: esteramíny, kationické

Text:

...teplota nasady vystúpila na 90 °C a udržovala sa pri 100 °C 1,5 h. K 100 g takto pripraveného esteramínu sa pridala kyselina octová a po homogenizácii pri 30 °C sa násada ochladila. Množstvo kyseliny a vlastnosti kaltionickýćh esteramínov .pri 20R 4 OOCCHCHZCOOR 4 stupňoch C sú uvedené v tabuľke 1. R 2 zbytok o štruktúre ~ Cl-I 2 Cl-I 2 NH mCH 2 CH 2 Tabuľka 1 Kyselina k Mól. hmot- Vlskozita Hustota nn g nosť mPa us kg . m 4 g.mól 1-) 10,7 1...