Patenty so značkou «katexu»

Spôsob zneškodňovania katexu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281355

Dátum: 06.08.1997

Autori: Gassen Rainer, Bertholdt Horst-otto

MPK: G21F 9/12, B01J 49/00, G21F 9/28...

Značky: tohto, spôsobu, zneškodňovania, katexu, vykonávanie, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zneškodňovania katexu nasýteného rádioaktívnymi a inaktívnymi katiónmi spočíva v premieňaní inaktívnych katiónov, ktoré nie sú dvojmocné na aniónové komplexy, ktoré sa z katexu vymývajú, takže tento môže prijímať ďalšie dvojmocné rádioaktívne katióny, pričom po striedajúcom sa nasýtení a selektívnej regenerácii sa živica katexu privedie na konečné úložisko. Katex (3) je napájacím potrubím (4) napojený na nádrž (5) s komplexotvornou...

Spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238421

Dátum: 15.05.1987

Autori: Rattay Vladimír, Ríšová Juliana, Hladký Zdeněk, Garaj Ján, Polonský Jozef

MPK: B01J 45/00

Značky: spôsob, ditiokarbamátovou, skupinou, přípravy, katexu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou. Postupuje sa tak, že anex obsahujúci najmä sekundárne amínové skupiny v aktívnej forme sa nechá 24 hodín vo vodnom roztoku hydrooxidu amónneho alebo hydroxidu alkalického upraveného na hodnotu pH 7,5 až 9 napučať. Po odfiltrovaní sa anex premyje destilovanou vodou a na 1 milimól výmennej kapacity anexu sa pridáva 1 milimól hydroxidu amónneho a 2 minimóly sírouhlíka. Výsledný...

Způsob přípravy katexu na bázi sulfonovaného 3-fenoxypropylsilikagelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249610

Dátum: 15.04.1987

Autori: Špaček Pavel, Vozka Stanislav, Rosenberg Ivan

MPK: B01J 39/08

Značky: přípravy, katexu, 3-fenoxypropylsilikagelu, způsob, sulfonovaného, bázi

Text:

...do kolony nebo běžným způsobem usušen a uskladněn.V dalším bude vynález blíže objasněn na několika příkladech, aniž je na ně omezen.Do reakce byl vzat l g 3-fenoxypropylsilikagelu, který byl roztřepán s 5 ml koncentrované kyseliny sírové (Hzsoh) (p.a. resp. ch.č.,obsah min. 96 kyseliny sírové) ve skleněné, dobře uzavřené nádobce. Reakční doba byla 1 týden při 25 - 30 °c, přičemž každý den byla sedimentovaná část suspenze...

Způsob defenolace katexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247629

Dátum: 15.01.1987

Autor: Procházka Lubomír

MPK: B01J 49/00

Značky: způsob, katexu, defenolace

Text:

...e vysokými energetíckými ndklldy.Podle vynelezu byl nalezen nový způsob defenolace ketexů, ktorý používá k defenolacl vodní páru.Podstata tohoto postupu epočívá vtom, že ee ne ketex s fenolem působí vodní parou . o tlaku 10 kPa až 1 MPa o teplote vyšší než je teplote katexu. vodní pára kondenzuje do zrníček ketexu, ohłívá je, zvyšuje v nich obsah vody e snižuje obsah fenolu v ketexu.vodný fenol odpedává ne katex v nižších vrstvách, kde...

Způsob přípravy katexu na bázi perlového styrendivinylbenzenového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221614

Dátum: 15.05.1985

Autor: Šrejber Josef

Značky: katexu, přípravy, perlového, kopolymerů, bázi, styrendivinylbenzenového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zkrácení doby sulfonace styrendivinylbenzenového kopolymeru za přítomnosti organického botnadla při výrobě silných katexů při zachování vysoké kvality produktu. Cílem vynálezu je rovněž vytvoření podmínek pro efektivní kontinualizaci technologie. Tohoto cíle se dosahuje postupem podle vynálezu, při němž se do směsi kopolymeru a kyseliny sírové přidá organické botnadlo ze skupiny chlorových alifatických uhlovodíků v množství...

Způsob přípravy silně kyselého katexu styrendivinylbenzenového typu s indikátorem vyčerpání

Načítavanie...

Číslo patentu: 216982

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mlejnek Jaromír

Značky: přípravy, styrendivinylbenzenového, silně, indikátorem, vyčerpání, způsob, katexu, kyselého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru přípravy ionexů s indikátorem vyčerpání, používaných při výměnách iontů v malých, skleněných kolonách. Cílem vynálezu je zjednodušení technologie přípravy silně kyselého katexu styrendivinylbenzenového typu s indikátorem vyčerpání při zachování jeho funkčních vlastností. Tohoto cíli se podle vynálezu dosahuje mícháním vodní suspenze katexu s trifenylmetanovým barvivem nebo azobarvivem v množství 0,02 až 0,1 g na 1 dm...

Způsob vzájemné separace soupádného katexu a anexu ze směsi těchto ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216100

Dátum: 01.07.1984

Autori: Douša Svatopluk, Malý Josef

Značky: těchto, anexu, směsi, soupádného, ionexů, separace, katexu, způsob, vzájemné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vzájemné separace soupádného katexu a anexu z jejich směsi, vyznačený tím, že separace se provede vsádkovým způsobem v roztoku anorganické soli o specifické hmotnosti menší, než je specifická hmotnost katexu v kationtovém cyklu této soli a větší, než je specifická hmotnost anexe v aniontovém cyklu této soli, s výhodou v nasyceném roztoku chloridu sodného, v němž se oba ionexy oddělí podle specifických hmotností.