Patenty so značkou «katalyzovanej»

Spôsob iniciácie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283767

Dátum: 11.12.2003

Autori: Koch Theodore, Mehdizadech Mehrdad, Bueker David Julian

MPK: B01J 12/00, B01J 19/00, B01J 19/08...

Značky: iniciácie, spôsob, katalyzovanej, reakcie, plynnej, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Zlepšený spôsob iniciácie katalyzovanej chemickej reakcie v plynnej fáze zahŕňajúci poskytnutie reaktorovej nádoby (10), v ktorej sa plynný reaktant kontinuálne prechádzajúci reaktorom kontaktuje s tuhým kovovým katalyzátorom (18), s indukčnou cievkou (14) vnútri reaktora (10) na vstupnej strane katalyzátora a s pórovitou teplotnou bariérou a bariérou na ochranu pred iskrami a žiarením (17) medzi indukčnou cievkou (14) a tuhým katalyzátorom...

Prostriedok na inhibíciu epimerizácie aldóz katalyzovanej molybdénanovými iónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260395

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C07H 3/00

Značky: inhibíciu, katalyzovanej, iónmi, prostriedok, aldóz, epimerizácie, molybdénanovými

Text:

...vzťahujúce sa na glukózu 1,00 je pre xylózu v elučnom systeme A 1,72 a v elučnom systéme B 1,54,pre lyxózu v elučnom systéme A 1,82 a v elučnom systéme B 1,66.Pí k l a d 1 3 Postupuje sa ako v príklade 10 s tým roz dielom, že sa rozpustí D-lyxóza. Chromatografický záznam dokazuje prítomnosť D-ly xózy a neprítomnosť D-xylózy ani v stopovom množstve.Postupuje sa ako v príklade 4 s tým rozdielom, že sa rozpustí 210 mg 1 nnnól...

Porstriedok na inhibíciu epimerizácie aldóz katalyzovanej molybdénanovými iónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260391

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/00

Značky: epimerizácie, porstriedok, inhibíciu, katalyzovanej, iónmi, aldóz, molybdénanovými

Text:

...v oxidačnom stupni Vl je 1 1. Odiiltruje sa 9,4 g fenylhydrazónu D-manózy, čo pred stavuje výťažok D-manózy 23,3 0/0, vztahujüci sa na východiskovú D-glukózu.V 20 ml Vody sa rozpnsti 3 g 2. 1,07 mólov L-arahinózy, 49,4 mg 4.105 mólov tetrahydrátu heptamolybdénanu hexuamonného (t. j. 2,8.10 mólov inolybdénu V oxidačnom stupni VI, 0,59 g 2,55 . 10 Í mólov monohydrátu kyseliny citrónovej mólový pomer kyseliny citrónovej k inolybdénu V...

Spôsob homogénne katalyzovanej oxidácie fenolu dikyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232629

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pado Marián, Sýkora Jan

MPK: C07C 50/04

Značky: homogénne, oxidácie, katalyzovanej, spôsob, fenolů, dikyslíkom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu homogénne katalyzovanej oxidácie fenolu dikyslíkom v homogénnej fáze za prítomnosti komplexov medi v prostredí acetonitrilu. Roztok zloženia Cu (I) - Cl-N03-fenol-acetonitril o koncentraci Cu (I) 1.10-3 až 1.10-1 mol.dm-3, fenolu 2.10-2 až 2.10-1 mol.dm-3 a molárnym pomerom [Cu(I)] : [Cl-] : [N03-] v rozmedzí 1 : 1 : 1 až 1 : 8 : 8 sa pri 15 až 55 °C prebubláva dikyslíkom v čase nad 10 minút.

Spôsob komplexne katalyzovanej prípravy polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215217

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kuniak Ľudovít, Fedoroňko Michal

Značky: komplexne, přípravy, spôsob, katalyzovanej, polyolov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká sposobu komplexne katalyzzovanej prípravy polyolov bazicky katalyzovanou aldolovou kondenzáciou karbonylových zlúčenin s formaldehydom. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sa na začiatku reakcie súčasne aplikujú organické alebo anorganické redox-inhibítory v množstve 0,01 až 0,1 % na hmotnosť použitého formaldehydu pri nepretržitom prefukování reakčného roztoku vzduchom alebo kyslíkom a katalyzátory urýchľujúce prevod...