Patenty so značkou «katalyzátory»

Katalyzátory a spôsob hydroaminácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16160

Dátum: 19.04.2010

Autori: Kehrer Jens, Heidemann Thomas

MPK: C07C 209/60, B01J 37/02, B01J 29/70...

Značky: hydroaminácie, olefínov, spôsob, katalyzátory

Text:

...tablety alebo drvina.Bežnými spôsobmi výroby tvarovaných telies sú napríklad extrúzia,tabletovanie, t.j. mechanické zlisovanie alebo peletovanie, t.j. kompaktovanie krúživými alalebo rotačnými pohybmi asú opísané napríklad v Ertl, Knözinger,Weitkamp Handbook of heterogenoeous catalysis, VCH Weinheim, 1997, od strany 98 alebo v US 4,388,288.Na výrobu tvarovaných telies (vytvarovanie) je možné pridať od 2 do 60 hmotn. (vztiahnuté na...

Polohovacie zariadenie a spôsob s otočným polohovacím stolom pre monolitné automobilové a chemické katalyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16824

Dátum: 31.07.2009

Autori: Schmitz Kai, Schulz Andreas

MPK: B01J 37/02, B05C 13/02, B05C 3/09...

Značky: polohovacie, automobilové, otočným, katalyzátory, stolom, spôsob, zariadenie, polohovacím, chemické, monolitné

Text:

...vlnovca, ktorý pôsobí ako upínacie zariadenie pre nosné telesá katalyzátorov.Vyššie uvedený cieľ sa dosahuje koncepciou, na ktorej je založený vynález,podľa ktorej sa nosné teleso katalyzátora, ktoré sa má spracúvať, presúva medzi rôznymi spracovacími pozíciami pomocou úplného rotačného pohybu alebo rotačného pohybu siahajúceho len vrámci jednej obvodovej časti. Transportný pohyb prebiehajúci vmedzikruží medzi pevnými spracovacími...

Medené CHA zeolitové katalyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18729

Dátum: 27.02.2008

Autori: Caudle Matthew Tyler, Dettling Joseph Charles, Patchett Joseph, Boorse Samuel, Jaglowski William, Koermer Gerald Stephen, Moini Ahmad, Burk Patrick, Xue Wen-mei

MPK: B01D 53/00, B01J 29/76, B01J 29/072...

Značky: měděné, zeolitové, katalyzátory

Text:

...kremičítého k oxidu hlinitému približne 15 až približne 256 a atómový pomer medi ku hliníku je približne 0,25 až približne 0,50. Všpecifickejšom uskutočnení je molárny pomer oxidu kremičítého k oxidu hlinitémupribližne 25 až približne 40. V ešte špeciñckejšom uskutočnení je molárny pomer oxidu kremičitého k oxidu hlinitému približne 30. V jednom špecifickom uskutočnení je atómový pomer medi k hliníku približne 0,30 až približne 0,50. V...

Katalyzátorový nosičový materiál, katalyzátory z neho vyrobené a spôsob spracovania spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7307

Dátum: 28.09.2004

Autori: Hoj Jakob Weiland, Jorgensen Claus

MPK: B01J 21/00, B01D 53/86

Značky: spalin, spracovania, spôsob, katalyzátory, nosičový, vyrobené, katalyzátorový, materiál

Text:

...(priečne dierovane, zvlnené alebo doskovite) katalyzátory, skôr ako katalyzátory pre pevné lôžko V aplikáciách s Veľkým množstvom suspendovaných pevných látok V spalinách, t.zn. aplikáciách s Veľkým obsahom prachu. Monoliticke katalyzátory majú množstvo V podstate rovných kanálikových dier V priečne dierovaných alebo zvlnených štruktúrach alebo štrbinách V doskových typoch katalyzátorov(napr. US patent č. 6 571 420 B 1). Tento...

Hydrogenačné katalyzátory, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283777

Dátum: 11.12.2003

Autori: Malentacchi Marinella, Cavalli Luigi, Rubini Carlo

MPK: B01J 23/44, B01J 23/46, B01J 23/72...

Značky: spôsob, hydrogenačně, použitie, katalyzátory, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogenačné katalyzátory s obsahom paládiového kovu na aktívnom uhlí ako nosiči, kde menej ako 50 hmotn. % paládia sa nachádza v povrchovej vrstve do hrúbky 50 mikrometrov, zvyšok je lokalizovaný vo vrstve s hrúbkou od 50 do 400 mikrometrov. Katalyzátory možno použiť najmä pri purifikácii kyseliny tereftálovej získanej oxidáciou p-xylénu.

Imobilizované katalyzátory využiteľné na výrobu prirodzených nukleozidov a modifikovaných analógov prostredníctvom enzymatických transglykozylačných reakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2611

Dátum: 16.01.2003

Autori: Orsini Gaetano, Tonon Giancarlo, Capra Emanuele, Zuffi Gabriele

MPK: C12N 9/10, C12P 19/00, C12N 11/00...

Značky: prirodzených, nukleozidov, transglykozylačných, využitelné, enzymatických, reakcií, modifikovaných, imobilizované, prostredníctvom, analógov, výrobu, katalyzátory

Text:

...enzymes. Protein Express. Purif. 24, 56-60, 2002, ako aj na použitie celých buniek ako biokatalyzátorov na produkciu prirodzených nukleozidov a analógov transglykozylačnými reakciami Spoldi E. a ďalší,Recombinant bacterial cells as efficient biocatalysts for the production of nucleosides. Nucleosides Nucleotides 20 (4-7), 977-979, 2001.Avšak vo všeobecnosti sa akceptuje, že enzýmy imobilizované na tuhom substráte predstavujú...

Katalyzátory obsahujúce meď a horčík na oxichloráciu etylénu na 1,2-dichlóretán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 452

Dátum: 18.10.2002

Autori: Cavalli Luigi, Casagrande Francesco

MPK: B01J 27/06, C07C 19/00, C07C 17/00...

Značky: 1,2-dichlóretán, horčík, etylénu, obsahujúce, katalyzátory, oxichloráciu

Text:

...konverziou kyseliny chlorovodíkovejV procese spoužitím kyslíka ako okysličovadla snižšími molámymi pomerrni HCl/C 2 H 4 je konverzia kyseliny chlorovodíkovej uľahčená, ale žiaľ sú uľahčené aj reakcie spaľovania na oxidy uhlíka, čo vedie k strate selektivity, a preto aj kvyšším špecifickýmV záujme kompenzácie tejto nevýhody sa spravidla teplota íluidného lôžka udržuje na nízkej úrovni (210 - 225 °C) takto je konečný výťažok reakcie vyšší než...

Katalyzátory a katalyzátorové nosiče vo forme granúl a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281745

Dátum: 25.05.2001

Autori: Rubini Carlo, Cavalli Luigi

MPK: B01J 23/28, B01J 23/881, B01J 21/04...

Značky: katalyzátorové, formě, katalyzátory, spôsob, granúl, nosiče, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory a katalyzátorové nosiče vo forme granúl majú pravidelný geometrický tvar a také hodnoty poréznosti, že najmenej 70 % objemových pórov má polomer zodpovedajúci hodnotám vrcholu na distribučnej krivke poréznosti. Katalyzátory a nosiče sa získajú tvarovaním stlačením, pri ktorom sa použité mastivo aplikuje na povrch lisovacej komory (vonkajšie mastenie).

Katalyzátory s vysoko disperzným rozdelením aktívnej zložky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280464

Dátum: 14.09.1995

Autori: Wistuba Hermann, Irgang Matthias, Buechele Wolfgang, Buerger Gert, Fetzer Thomas, Otto Bernhard

MPK: B01J 23/00, C07C 29/154

Značky: spôsob, katalyzátory, rozdělením, aktívnej, zložky, disperzným, výroby, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

M-Al2O4, kde M predstavuje prvok z I., VII. alebo VIII. vedľajšej skupiny periodickej sústavy prvkov sa uvedie do styku s cínom, olovom alebo prvkom z II. hlavnej alebo vedľajšej skupiny periodickej sústavy prvkov, ktoré sú vo forme oxidu, soli alebo v elementárnej forme, a uskutoční sa kalcinácia pri teplote od 300 do 1300 °C a tlaku do 10 kPa do 2 MPa.

Spôsob výroby katalyzátorov typu Ziegler-Natta, katalyzátory vyrobiteľné týmto spôsobom a ich použitie na polymerizáciu a kopolymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280560

Dátum: 07.09.1994

Autori: Speakman John Gabriel, Collomb Joelle, Berardi Alain, Daire Erick

MPK: C08F 110/02, C08F 4/654, C08F 4/651...

Značky: katalyzátorov, spôsobom, olefínov, vyrobiteľné, spôsob, katalyzátory, použitie, výroby, týmto, ziegler-natta, kopolymerizáciu, polymerizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby katalyzátorov typu Ziegler-Natta nanesených na granulovanom nosiči spočíva v tom, že sa granulovaný nosič uvedie do styku s a) organokremičitou zlúčeninou, b) dialkylhorečnatou zlúčeninou a prípadne trialkylhlinitou zlúčeninou, c) monochlórovanou organickou zlúčeninou a d) aspoň jednou zlúčeninou štvormocného titánu.

Způsob výroby polyhalogensloučenin adiční reakcí katalyzovanou imobilizovanými katalyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267459

Dátum: 12.02.1990

Autori: Včelák Jaroslav, Hradil Jiří, Hájek Milan, Švec František, Chvalovský Václav

MPK: C07C 19/02, C07C 17/28

Značky: katalyzátory, způsob, adiční, katalyzovanou, výroby, reakcí, imobilizovanými, polyhalogensloučenin

Text:

...etylenoimetakrylátu modifikovaném dietylentriaminem s koncentraci primárnich aminoskupin 1,30 mmol/g,specifickým povrchem 5 A,1 mz/g a objemom porú 1,091 ml/g o zrnitosti 400 až 500 um byl přilit roztok 0,469 dilú chloridu měůného rozpuštěného v 15 dilech aoetonitrilu. Po A hodinách michání vibračnim míchaolem při 20 GC byl polymer odfiltrován na frité v atmosféře dusiku, promyt pětkrát 5 díly acetonitrilu. Po vakuovém vysuseni obsahoval 0,736...

Buněčné katalyzátory pro biotransformace a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231458

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jirků Vladimír, Krumphanzl Vladimír, Vojtíšek Vladimír, Čulík Karel

MPK: C12N 11/16

Značky: buněčné, jejich, způsob, katalyzátory, biotransformace, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká buněčných katalyzátorů pro biotransformace a způsobu jejich výroby. Tyto katalyzátory sestávají z celých, neporušených, enzymově aktivních, nativních, popřípadě předem permeabilizovaných buněk nebo jejich fragmentů a jejich podbuněčných částic a/nebo ze směsi celých nativních buněk s jejich fragmenty, podbuněčnými částicemi, a celým uvolněným obsahem buněk a/nebo z celých, individuálně zesítěných a permeabilizovaných buněk,...

Enzymové katalyzátory pro biotransformace a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231656

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jirků Vladimír, Bárta Miroslav, Krumphanzl Vladimír, Vojtíšek Vladimír, Čulík Karel

MPK: C12N 11/08

Značky: biotransformace, způsob, jejich, výroby, enzymové, katalyzátory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká enzymových katalyzátorů pro biotransformace na bázi imobilizovaných enzymů mikrobiálního, živočišného a rostlinného původu a způsobu jejich výroby. Enzymové katalyzátory získané postupem podle vynálezu sestávají z různých enzimů o různé čistotě, s výhodou technických nebo surových enzymových preparátů, nesoucí zejména hydrolázovou, izomerázovou, lyázovou nebo racemázovou aktivitu, které jsou imobilizovány chemicky reaktivním...

Zakotvené hydrogenační katalyzátory a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242004

Dátum: 14.05.1984

Autori: Gilman David John, Yellin Tobias Oregon

MPK: B01J 23/46, C07B 31/00

Značky: způsob, katalyzátory, jejich, hydrogenační, výroby, zakotvené

Text:

...m má hodnotu 0 až 1 v případě dienů obsahujících dvě CC vazby a hodnotu 0 až 2 V případě alkenü,index p je roven 1 až 2, přičemž počet koordlnačních vazeb centrálního kovu k olefinu a lígandu L 2 je roven čtyřem.Katalyzátory výše uvedené struktury lze výhodné připravit reakcí olefin pentadionátorjrhodných komplexů s lígandem L 2 a sulfoprlopylovaným glycidylmetakrylátovým kuopolymerem, tj. postupem analogickým přípravě rozpustných...