Patenty so značkou «katalyzátorových»

Spôsob prípravy katalyzátorových kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: 286006

Dátum: 17.12.2007

Autori: Van Welsenes Arend Jan, Gosselink Johan Willem, Van Veen Johannes Anthonius Robert

MPK: B01J 29/00, C10G 47/00

Značky: přípravy, katalyzátorových, kompozícií, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy katalyzátorovej kompozície, ktorá obsahuje ako prvú krakovaciu zložku zeolit beta a druhú krakovaciu zložku zvolenú z (i) kryštalických molekulových sít, ktoré majú póry s priemerom väčším ako 0,6 nm, (ii) ílov a (iii) amorfných krakovacích zložiek, pričom tento spôsob zahrnuje kroky: (a) prípravy zmesi obsahujúcej prvú krakovaciu zložku a želatínový materiál a dôkladné zmiešanie, (b) rozomletia s druhou krakovacou...

Spôsob odstránenia zvyškových katalyzátorových zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10857

Dátum: 30.08.2007

Autori: Knowles Daniel, Kosover Vilen, Fabian Jesus, Cohn Mitchel

MPK: C08F 110/14, C08F 6/08

Značky: zvyškových, zložiek, katalyzátorových, spôsob, odstránenia

Text:

...množstvo vodných odpadov. Taktiež je obťažné, aby sa uskutočňovalBolo by vhodné poskytnúť zlepšený spôsob na čo najúplnejšie odstránenie katalyzátorových zvyškov zreakčných produktov, ako je olefínový polymerizačný produkt, pred následnýmV súlade suskutočnením podľa tohto vynálezu je poskytnutý spôsob na zníženie hladiny zvyškového katalyzátora obsahujúceho jeden alebo viac alkylhalogenidov, alkoxyhalogenidídov,halogenidov kovov,...

Metalocénové zlúčeniny, medziprodukt na ich prípravu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako polymerizačných katalyzátorových zložiek na polymerizáciu a kopolymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285145

Dátum: 19.06.2006

Autori: Leino Reko, Luttikhedde Hendrik, Näsman Jan, Wilen Carl-erik

MPK: C07F 17/00, C07F 7/00, C08F 4/00...

Značky: polymerizačných, medziprodukt, zložiek, spôsob, zlúčeniny, katalyzátorových, olefínov, kopolymerizáciu, metalocénové, přípravy, polymerizáciu, přípravu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú metalocénové zlúčeniny, ktoré sa získali siloxy alebo germyloxy substitúciou v polohe 2 päťčlenného kruhu indenylovej zlúčeniny. Tieto zlúčeniny sa môžu použiť ako zložky polymerizačných katalyzátorov na polymerizáciu alebo kopolymerizáciu olefínov. Je tiež opísaný spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu.

Spôsob prípravy katalyzátorov alebo katalyzátorových prísad, katalyzátor a katalyzátorová prísada a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282572

Dátum: 09.09.2002

Autori: Csóka Árpád, Szirmai László, Fehér Pál, Tátrai Eszter, Czágler István, Terényi Née Gavrikova Olga, Galambos László, Tolvaj Gábor, Forstner János, Lenkei Mária, Katona Antal, Beyer Hermann, Sulyok Tamás, Kántor László, Pál Née Borbély Gabriella, Balai Mária

MPK: B01J 29/40, C10G 11/05

Značky: použitie, katalyzátorová, přísad, katalyzátorových, katalyzátor, prísada, přípravy, katalyzátorov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátorov alebo katalyzátorových prísad miesením a/alebo drvením, rozprašovacím sušením a tepelným spracovaním suspenzie obsahujúcej katalyticky aktívnu zložku, s výhodou zeolit H-ZSM-5, ako tiež hydroxid hlinitý a/alebo aspoň jednu zlúčeninu hydroxidu hlinitého a/alebo aspoň jedno iné spojivo a kaolín alebo kaolinit a tiež aspoň jedno tavivo pri použití aspoň jednej modifikovanej kyseliny kremičitej všeobecného vzorca (I),...

Způsob zpracování katalyzátorových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 228335

Dátum: 15.09.1986

Autori: Gutwirth Karel, Morávek Josef

Značky: způsob, zpracování, katalyzátorových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování katalyzátorových hmot sušením žíháním za současného nebo částečného nebo úplného termického rozkladu složek zpracovávané katalyzátorové hmoty tak, že se katalyzátorová hmota dávkuje do proudu horkého plynného média, popřípadě za současného míchání, do reakčního prostoru, který je popřípadě temperován médiem, které není v přímém styku se zpracovávanou katalyzátorovou hmotou, přičemž reakční prostor obsahuje částečně nebo úplně...

Způsob průběžné kontroly deformace reformingových katalyzátorových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217240

Dátum: 15.03.1985

Autori: Parma Ludvík, Dočekal Jiří, Sladký Petr, Vaněk Jiří

Značky: deformace, kontroly, průběžné, katalyzátorových, způsob, reformingových, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob předběžné kontroly deformace reformingových katalyzátorových trubek při najíždění, průběhu a odstavování provozu reformingovych pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se polem vztažených bodů (x, y, z), vyznačených na pohyblivých koncích katalyzátorových trubek reformingové pece, nechá probíhat svazek laseru rozmetaný vůči pevně stanovenému počátku měrného prostoru vytčeného vztažnými body (x, y, z), přičemž se...