Patenty so značkou «katalytický»

Spôsob a katalytický systém na redukciu NOx

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16077

Dátum: 24.07.2009

Autori: Gabrielsson Pär, Stakheev Alexandr

MPK: B01D 53/86, B01D 53/94

Značky: redukciu, systém, spôsob, katalytický

Text:

...s nízkym obsahom NOX, ktorý obsahuje Špeciálne pripravenú katalytickú podporu kovového oxidu. Táto citácia spomínanezávisle použitie oxidu hlinitého alebo india na oxide hlinitomako katalyzátora vhodného pre NOX reakcie pri vysokej teplote V prítomnosti propénu ako redukčného činidla.0007 Cieľom uvádzaného vynálezu je zabezpečiť spôsob a katalytický systém s vyššou premenou NOX ako u predchádzajúcich systémov.0008 Ďalším cieľom uvádzaného...

Zóna obaleného katalyzátora, katalytický systém a spôsob na simultánnu redukciu NOx a zničenie amoniaka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19162

Dátum: 22.08.2005

Autori: Dettling Joseph Charles, Patchett Joseph Allan

MPK: B01D 53/94, B01J 23/63, B01J 35/00...

Značky: systém, katalyzátora, obaleného, simultánnu, redukciu, zničenie, katalytický, amoniaka, zóna, spôsob

Text:

...na zničenie NH 3 downstream od katalyzátora SCR. Totospojenie katalyzátora SCR s downstream katalyzátorom na zničenie NH 3 poskytuje systém spracovania emisií, ktorý môže oxidovať nadbytok amoniaku, ktorý sa nespotrebuje pri reakcii SCR na N 2. Teda, tento systém môže V princípe poskytovať injekcie množstiev amoniaku do výfukového plynu, ktoré sú väčšie ako stechiometrické množstvo potrebne na spracovanie NOx, so zníženým rizikom...

Katalytický reaktor s indukčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284015

Dátum: 08.07.2004

Autori: Ashmead James, Sengupta Sourav, Koch Theodore, Mehdizadeh Mehrdad, Blackwell Benny, Kirby Gregory

MPK: B01J 19/00, B01J 12/00, B01J 19/08...

Značky: reaktor, katalytický, ohrevom, indukčným

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne riadenie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze pri zvýšenej teplote zahŕňa nádobu (11) reaktora (10), obsahujúcu aspoň jeden vstup (12) reakčnej zložky na privádzanie plynnej reakčnej zložky do nádoby (11) reaktora (10) a aspoň jeden výstup (13) produktu na odvádzanie produktu z nádoby (11) reaktora (10), aspoň jeden katalyzátor (17) v tuhej fáze, umiestnený v nádobe (11) reaktora (10) v styku s plynnou reakčnou...

Katalytický spôsob výroby merkaptánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1856

Dátum: 23.09.2003

Autori: Zausa Elodie, Fremy Georges, Lacroix Michel, Essayem Nadine

MPK: C07C 321/00, C07C 319/00, C07B 45/00...

Značky: spôsob, katalytický, výroby, merkaptánov

Text:

...aktivity katalyzátora v čase.0012 Predmetom vynálezu je teda postup prípravy merkaptánu z olefínu a sulfánu, vyznačujúci sa tým, že sa uskutočňuje v prítomnosti vodíka a katalytického prostriedku obsahujúceho silnú kyselinu a najmenej jeden kov patriaci do skupiny VIII klasifikácie podľa periodickej tabuľky prvkov.umožňuje stabilizovať vysokú aktivitu katalyzátora v čase, ato dokonca pri relatívne vysokej teplote použitia. Tento výsledok...

Spôsob pokovovania katalyticky aktivovaného povrchu meďou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283024

Dátum: 16.12.2002

Autor: Soltys Joseph

MPK: C09D 5/00, B05D 1/18, B05D 3/10...

Značky: aktivovaného, spôsob, meďou, pokovovania, povrchu, katalytický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob, v ktorom sa na dosiahnutie redukcie na hydroxid meďný pridáva neamoniakové redukovadlo k meďnatým iónom, pričom nastáva prudká redukcia meďnatých iónov vo vodnom roztoku na hydroxid meďný bez výraznej redukcie na elementárnu alebo kovovú meď a nasledujúca kontrolovaná disproporcionácia výsledného hydroxidu meďného spôsobí vylúčenie kovovej medi. Neamoniakovým redukovadlom je výhodne hydroxylamín alebo jeho soľ v prítomnosti...

Katalytický prostriedok na polymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279025

Dátum: 06.05.1998

Autori: Tovrog Benjamin Samuel, Hoppin Charles Richard

MPK: C08F 4/646, C08F 10/00

Značky: katalytický, polymerizáciu, olefínov, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický prostriedok na polymerizáciu olefínov s obsahom pevnej zložky nerozpustnej v uhľovodíkoch s obsahom titánu na nosiči, halogenidu horčíka a donora elektrónov, ďalej obsahuje alkylhlinité zlúčeniny a organosilánové zlúčeniny, pričom organosilán sa volí zo skupiny rozvetvených alkyl-terc.butoxydimetoxysilánov s 3 až 10 atómami uhlíka v alkylovej časti.

Zmes materiálov, katalytický prostriedok, ktorý ju obsahuje a spôsob hydrokrakovania uhľovodíkových olejov.

Načítavanie...

Číslo patentu: 280770

Dátum: 11.07.1995

Autori: Minderhoud Johannes Kornelis, Stork Willem Hartman Jurriaan, Van Veen Johannes Anthonius Robert

MPK: B01J 29/08, C10G 47/16

Značky: katalytický, uhlovodíkových, obsahuje, materiálov, spôsob, prostriedok, olejov, ktorý, hydrokrakovania

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zmes materiálov vhodná ako základ katalyzátora na hydrospracovanie, obsahujúca kryštalický aluminosilikát typu zeolit Y, obsahujúci modifikovaný zeolit typu Y, ktorý má veľkosť jednotlivých častíc nižšiu ako 2,437 nm, adsorpčnú kapacitu vody (pri teplote 25 °C, pri hodnote p/p0 rovnajúcej sa 0,2) aspoň 8 % hmotnostných, vztiahnuté na modifikovaný zeolit, a objem pórov aspoň 0,25 ml/g, pričom od 10 do 60 % z celkového...

Katalytický systém na hydrochloráciu a jeho použitie na výrobu vinylchloridu z acetylénu a chlorovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280563

Dátum: 08.03.1995

Autori: Devos André, Strebelle Michel

MPK: B01J 31/30, B01J 31/02, B01J 31/28...

Značky: vinylchloridu, použitie, systém, výrobu, katalytický, hydrochloráciu, acetylénu, chlorovodíka

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém obsahuje aspoň jednu zlúčeninu kovu skupiny VIII, zvolenú medzi zlúčeninami paládia a zlúčeninami platiny, a hydrochlorid silne stericky chráneného amínu, ktorého teplota topenia je nižšia alebo rovná 25 °C, všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 predstavujú atómy vodíka alebo rovnaké, alebo rôzne alkylové alebo arylové skupiny a R3 je alkylová alebo arylová skupina, pričom uvedený hydrochlorid amínu obsahuje 8 až 30...

Alkylačný katalytický systém a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280340

Dátum: 08.06.1994

Autori: Abbott Ronald Gordon, Randolph Bruce

MPK: B01J 31/02, C07C 2/62

Značky: alkylačný, použitie, katalytický, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém obsahuje halogénovodík, sulfónovú zlúčeninu všeobecného vzorca R-SO2-R', v ktorom symboly R a R' predstavujú jednoväzbový uhľovodíkový alkylový alebo arylový substituent obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka alebo R a R' spolu tvoria rozvetvený alebo nerozvetvený uhľovodíkový dvojväzbový zvyšok obsahujúci 3 až 12 atómov uhlíka, takže skupina SO2 je zapojená do uhľovodíkového kruhu, pričom sulfónová zlúčenina prípadne obsahuje jeden...

Katalytický systém pro konverzi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266589

Dátum: 12.01.1990

Autori: Imai Tamotsu, Abrevaya Hayim

MPK: B01J 23/54, C07B 35/04

Značky: systém, katalytický, uhlovodíku, konverzí

Text:

...pro selektivní hydrogenaci konjuqovaných diolefinických uhlovodíkü na monoolefinické uhlovodíky. Ačkoliv je v tomto patentu skutečně zveřejněno, že složka alkalického kovu může obsahovat draslík a/neho lithium, není zde předuveřejněn specifický katalyzátor podle tohoto vynálezu, který jako alkalickou složku obsahuje od asi 0,05 do asi 2 8 hmotnostních lithia a od asi 0.05 do asi 3 hmotnostních draslíku, vztaženo na hmotnost kompozitu.Jak...

Nosná matrice pro zachycení katalyticky účinných sloučenin a způsob výroby této matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266575

Dátum: 12.01.1990

Autori: Veser Kurt, Frauenfeld Martin

MPK: C23D 13/00, B01J 32/00, B01D 53/36...

Značky: sloučenin, katalytický, účinných, matrice, nosná, zachycení, této, výroby, způsob

Text:

...může mít ale taká formu žlábkovaněho a/nebo vlnitého kovového plechu. Takověto kovové plechy se sestavují na akumulační tělesa, například taká V oběhových regenerativních tepelných výměníoích pro předehřívání vzduchu pro kotel. Dodatečným převrstvením těchto akumulačních těles keramickou krycí vrstvou za spojení pomocí mezivrstvy ze smsltu se umožní to, že se dá zabudovat katalyzátor pro odstraňovaní sloučenin dusíku do reqenerativního...

Katalytický systém na bázi vanadu pro výrobu polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257283

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cann Kevin Joseph, Karol Frederick John, Maraschin Norma Jean, Jorgensen Robert James, Beran Debra Lyn, Marcinkowsky Arthur Ernest

MPK: C08F 4/62, C08F 10/02

Značky: bázi, výrobu, polyethylenu, katalytický, vanadu, systém

Text:

...tokových vlastností, distribuce molekulové hmotnosti, sypná hmotnosti a nasycenosti. Jejich hustotu a index toku taveniny, lze volit v širokém rozmezí.Takto připraveny polyetylen je homopolymer etylenu neho kopolymer převažujícího molárního podílu, to jest alespoň asi 50 , etylenu a menšího molárního podílu, to jest méně než asi 50 , jednoho nebo několika alfa-olefinů se 3 až 10 atomy uhlíku.Výhodnými alfa-olefiny jsou propylen, 1-buten,...

Katalytický systém pro polymeraci konjugovaných dioiefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246060

Dátum: 15.12.1987

Autori: Cibula Karel, Hein Milan

MPK: C08F 136/04, C08F 36/04, C08F 4/66...

Značky: katalytický, konjugovaných, systém, dioiefinů, polymeraci

Text:

...proces podle vynálezu. Například je možné použit monomery a případně ředidla bez jakékoliv operace k odstranění vody a všech obsažených hydroxylovaných nečistot.Další výhodou je, že vhodným výběrem přechodného kovu je m-ožné získat polymery konjugovaného diolefínu mající lineární strukturu, vysokou molekulovou hmotnost a obsah 1,4-cís strukturálních jednotek přesahující 90 0/0 a obvykle přesahující 97 0/0.Použití inertního ředidla není...

Kapalný katalytický komplex chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247366

Dátum: 16.11.1987

Autor: Polanský Václav

MPK: C01F 7/56

Značky: kapalný, katalytický, chloridů, hlinitého, komplex

Text:

...Vyrobené pryskyřice jsou sice kvalitní, ale náklady na ketalyzátor,na likvidaci odpadů, ne epareturní vybavení e celé řízení technologického procesu jsou vzhledem k charakteru používaných substancí neúměrně vysoké.Uvedené nevýhody odstraňuje tepelný ketelýticlqł komplet chloridu hlinitého podle vynálezu. Je tvořen předevlím nákladní smlsí eestćvajíoí s 5 a 90 ü hmotnosti, s výhodou s 4575( WAhmotnosti, bezvodého chloridu hlinitého s z 10 až 95...

Katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a trihalogenidů jednoho nebo více kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252802

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gamba Alessandro, Corbellini Margherita, Busetto Carlo

MPK: B01J 27/08

Značky: katalytický, kovů, jednoho, trihalogenidu, bázi, prostředek, více, titanu

Text:

...se použíjí sloučeniny obecného vzorceve kterém znamená X atom chloru nebo bromu,m je číslo od 1 do 18, a x znamená číslo od 1 do 4,přičemž sloučeniny tohoto obecnéhovzorce mohou současně sloužit jako ředidla.V alternativnim provedení je možno použit anorganických helogenů s vysokým mocenstvim prvků, od kterých jsou odvozeny, přičemž tyto prvky jsou schopné existovat přinejmenším ve dvou oxidačních stupnich, jako jsou například...

Způsob nanášení povlaku nebo filmu z katalyticky aktivních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251054

Dátum: 11.06.1987

Autori: Koberstein Edgar, Lakatos Eduard, Hensel Joerg, Bozon Alfred

MPK: B01J 37/02

Značky: aktivních, povlaků, způsob, nanášení, filmu, prvků, katalytický

Text:

...ethylenglykolu,moinomethylether ethyleinglykiolu,monomethyiethenacetát ethylenglykolu,moinopnopylether ethylenglyldolu,ethylformiát, ethylhexianol, ethylpropiionát, amylacetát, amylalkoihol, amylbutyrát, emylfłormiát, benzen, benzylacetát, beinzylalkollol, nrbutanol, n-butylacetát, n-butylbutyrát,1,3-butylenglykol-B-moinomethyletlíer,butylenglylnol-B-mon-omethylether-1jako rlozpouštědla, v nichž jsou rozpuštěny katalyticky aktivní...

Katalytický systém pro polyuretanové pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239739

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rajtár Vojtech, Ryšavý Drahomír

MPK: C08G 18/24, C08L 75/04

Značky: polyuretanové, systém, pěny, katalytický

Text:

...je složitější než katalytický účinek tercíárních aminů, které tvoří komplexy buä shydro 1 ylem nebo izokyanâtem. Katalyaátory organokovových sloučenín aktivují současně polyol i izokyanát, nejdříve tím, že vytvoří binární komplex mezi katalysátorem a polyolem a potom vazbu 3 izokyanátem, čímž se vytvoří ternární komplex nebo vazba organokovové sloučeniny, polyolu a izokyanátu.U reakčí, kde jsou terciární aminy a organokovové sloučeniny...

Způsob izolace solí katalyticky aktivních kovů kobaltu, niklu, manganu a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 249560

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brožek Vlastimil, -, Kálalová Eliška, Kovářová Zdeňka

MPK: C01G 45/00, C01G 49/00, C01G 51/00...

Značky: železa, manganu, izolace, katalytický, aktivních, kovů, způsob, kobaltu, solí, niklu

Text:

...který tvoří náplň v koloně příslušné výšky, podle objemu koncentrátu a množství kovů v něm obsažených. V další fázi se kationty z ionexu uvolni použitím různých a různé koncentrovaných kyse 1 in,a to kyseliny sírové, popřípadě i kyseliny chlorovodíkové koncentrace 0,05 až 5 mo 1.1 l.Kyselina určité koncentrace se volí podle záměru zpracování průmyslových koncentrátů. Kyselina sírová o koncentraci 5 mol.l 1 vytěsní z ionexu všechny vázané...

Katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a halogenidu jednoho nebo více kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249105

Dátum: 12.03.1987

Autori: Greco Alberto, Corbellini Margherita, Osellame Mirko

MPK: B01J 27/135

Značky: katalytický, více, trihalogenidu, halogenidů, jednoho, titanu, kovů, bázi, prostředek

Text:

...který tvoří derivát hliníku obecnélio vzorcep je číslo od l do 3, a katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a líalogenídu jednoho nebo více kovů podle vynálezu, který byl definován vyse.Tento Výše uvedený katalyzátor může být použit přímo pro danou polymeraci alfa-oletinů ve stavu V jakém byl připraven bez jakékoliv předběžné Iiltrace nebo přečištovani. Polymerace se provádí v přítomnosti uhlovodíkového rozpouštědla, přičemž...

Katalytický systém pro polymeraci nebo kopolymeraci konjugovaných diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249511

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ferraro Domenico, Carbonaro Antonio, Bruzzone Mario

MPK: C08F 4/06, C08F 36/04

Značky: kopolymeraci, katalytický, diolefinů, konjugovaných, polymeraci, systém

Text:

...molekulových hmotnosti, krteré se mění ve stejném smyslu, jak již bylo uvedene.Podle výše uvedeného postupu je rovněž možno převést zcela monomer na polymer v nepřítomnosti ředitel.Technologické, mechanické a elastické vlastnosti získaných polymerních produktů jsou vynikající i -p-o vytvrzení, nebot obsah 1,4-cis jednotek je vždy velmi vysoký větší než 98 a struktura polymeru je dokonale lšneární.Teplota tání polybutadienu je například v...

Katalytický systém pro výrobu methanolu a vyšších alkoholů ze syntézního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236697

Dátum: 15.02.1987

Autori: Laganá Vincenzo, Fattore Vittorio, Paggini Alberto, Notari Bruno

MPK: C07C 31/04, B01J 23/72

Značky: syntézního, systém, výrobu, alkoholů, katalytický, plynů, vyšších, methanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je katalytický systém podle vynálezu pro výrobu methanolu a vyšších alkoholů ze syntézního plynu, složený z prvků zinku, chrómu, mědi a alkalickéno kovu A, s výhodou draslíku nebo sodíku, příp. jiných kovů Me, s výhodou manganu, hliníku nebo ceru, přičemž prvky mohou být celkově nebo pouze částečně chemicky spojené s kyslíkem a/nebo navzájem, odpovídá empirickému vzorci ZnCrwCuxAyMezOt. Při použití uvedeného katalytického systému se...

Katalytický systém pro použití při konverzi syntézního plynu na etherový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 234042

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bell Weldon Kay, Chang Clarence Dayton

MPK: B01J 23/76, C07C 41/01

Značky: konverzí, použití, syntézního, katalytický, etherový, plynů, produkt, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém pro použití při konverzi syntézního plynu na etherový produkt, který obsahuje společně vysrážené složky zahrnující složku mědi, složku zinku a složku hliníku v množstvích odpovídajících atomárnímu poměru Al/(Cu+Zn) v rozmezí od 0,1 do 2,0, přičemž atomární poměr Cu/Zn je v rozmezí od 0,2 do 5,0, který dále obsahuje 5 až 95 % hmotnostních, vztaženo na celý katalytický systém, kyselé dehydratační složky zvolené ze souboru...

Katalytický systém na bázi halogenidu titanu pro polymeraci a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228906

Dátum: 15.08.1986

Autori: Epstein Ronald Alan, Mink Robert

MPK: C08F 4/64, C08F 10/06

Značky: halogenidů, bázi, katalytický, polymeraci, systém, a-olefinů, titanu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém na bázi halogenidu titanu pro polymeraci ?-olefinů, vyznačující se tím, že obsahuje a ) složku obsahující organohlinitou sloučeninu a b) složku obsahující halogenid titanu, získanou 1. společným zpracováváním na prášek sloučeniny hořčíku obsahující halogen s organickou sloučeninou obsahující aktivní vodík za vzniku společně na prášek zpracovaného produktu, 2. reakcí společně na prášek zpracovaného produktu s organokovovou...

Katalytický systém pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225839

Dátum: 15.01.1986

Autori: Epstein Ronald Alan, Mink Robert

Značky: polymeraci, katalytický, systém, olefinu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém pro polymeraci olefinů, vyznačený tím, že obsahuje složku obsahující organohlinitý podíl a složku obsahující halogenid titanu, získatelnou reakcí hořečnaté sloučeniny obsahující halogen s organickým fosfitem v množství 0,01 až 10 molů fosfitu ne mol hořečnaté sloučeniny, společným rozpráškováním reakčního produktu s komplexem halogenidu titanu a sloučeniny, která je donorem elektronu a reakcí společně rozpráškovaného produktu...

Katalytický systém pro homopolymeraci butadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240958

Dátum: 13.06.1985

Autori: Lonský Jioí, Dlabaja Zdenek

MPK: C08F 136/06, C07F 4/52

Značky: katalytický, butadienu, systém, homopolymerací

Text:

...omezeně stabilní. Je dostatečně použít jednoduché stálé sloučeniny jako jejich oxidy a spojit je s halogenovodíkovou kyselinou, aluminiumalkylem a alkoholem nebo organickou kyselinou nebo vodou, aby se získal katalyzátor schopný polymerovat konjugované diolefiny na linesrní produkty vysoké molekulární hmotnosti a s vysokým stereouspořádáním typu 1,4-cis.Taková katalytické sloučeniny jsou nové a nejsou popsány v literatuře. Například Nd oxid...

Katalytický systém a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216239

Dátum: 15.12.1984

Autor: Bujadoux Karel

Značky: způsob, výroby, systém, katalytický

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém, vyznačující se tím, že zahrnuje jednak katalyzátor tvořený látkou získanou uvedením do styku a) komplexní sloučeniny hořčíku, obsahující alespoň jednu sloučeninu Y ze skupiny zahrnující monohalogenidy obecného vzorce MgX, kde X znamená halogen, dále hydrohalogenidy HMgX a hydrid MgH2, přičemž tato sloučenina Y v případě, že jí je uvedený monohalogenid MgX nebo hydrohalogenid HMgX, vznikla tepelným rozkladem práškového...

Katalytický systém a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215014

Dátum: 15.10.1984

Autori: Goeke George Leonard, Karol Frederick John, Wagner Burkhard Eric

Značky: katalytický, způsob, systém, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém sestávající z prekursoru obecného vzorce MgmTi1(OR)nXP[ED]q kde představuje ED elektrondonorní sloučeninu, m číslo od 0,5 do 56, včetně mezních hodnot, n číslo 0,1 nebo 2, p číslo od 2 do 116, včetně mezních hodnot, q číslo od 2 do 85, včetně mezních hodnot, R C1 až C14 alifatický nebo aromatický uhlovodíkový zbytek nebo zbytek obecného vzorce COR´, kde R´ představuje C1 až C14 alifatický nebo aromatický uhlovodíkový zbytek a...