Patenty so značkou «katalytickú»

Spôsob regenerácie katalyzátora pre selektívnu katalytickú redukciu otráveného fosforovými zložkami v dymových plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14331

Dátum: 29.10.2008

Autori: Hartenstein Hans-ulrich, Hoffmann Thies

MPK: B01J 23/92, B01J 38/64

Značky: otráveného, plynoch, katalyzátora, dymových, spôsob, fosforovými, selektívnu, regenerácie, redukciu, zložkami, katalytickú

Text:

...Bio-Residues, J. Beck, S. Unterberger, K. Hein,náhrada fosílnych palív biologickými zvyškami, ako je splaškový kal, odpadové drevo alebo mäsovovokostná múčka, je diskutovaná ako čim ďalej tým zaujímavejšia na zníženie emisií oxidu uhličitého (C 02). Podla článku v priebehu spoločného spaľovania týchto palivových zmesi v existujúcich elektrárňach spaľujúcich uhlie je pozorovaná zvýšená deaktivácia SCR-DeNOx katalyzátorov. Rovnaký efekt môže byť...

Spôsob a zariadenie na katalytickú oxidáciu plynov obsahujúcich SO2 kyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13121

Dátum: 13.10.2007

Autori: Erkes Bernd, Kürten Martin, Haverkamp Verena

MPK: C01B 17/80, B01J 8/06, C01B 17/765...

Značky: plynov, obsahujúcich, kyslíkom, oxidáciu, katalytickú, zariadenie, spôsob

Text:

...strane dať k dispozícii ekonomicko-ekologický spôsob pre odpadne plyny obsahujúce oxid siričitý (S 02 5 obj.) z rôznych chemických procesov.V predloženom vynáleze bola riešená úloha kvázi-izoterrnickým vedením procesu pri prívádzaní alebo odvádzaní energie, výhodne pomocou vloženej cirkulácie a pri použitírúrkového kontaktného prístroja. Pre východiskové plyny s SO 5 obj. sa vznikajúcereakčné teplo kontinuálne odvádza vloženou...

Zariadenie na katalytickú oxidáciu plynov obsahujúcich SO2 kyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9760

Dátum: 13.10.2007

Autori: Kürten Martin, Haverkamp Verena, Erkes Bernd

MPK: C01B 17/765, B01J 8/06, C01B 17/80...

Značky: katalytickú, obsahujúcich, zariadenie, oxidáciu, plynov, kyslíkom

Text:

...zariadení na kyselinu sírovou so spaľovaním síry vychádza potreba úspornejšieho spôsobu spracovania východiskových plynov s koncentráciou S 02l 3.5 °/o obj. pri zachovaní objemových prúdov a tým hydrauliky.V značnom počte chemických procesov, v ktorých sa používajú zlúčeniny síry. sa vyžaduje okrem ekonomického a ekologického spôsobu spracovania východiskových plynov s S 025 obj. tiež spracovanie so silne premcnlívými...

Katalyzátor na báze ferrierit/železo na rozklad N2O a katalytickú redukciu NOx a N2O

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11965

Dátum: 24.10.2006

Autori: Le Guern Delphine, Le Lamer Olivier, Hamon Christian, Navascues Luc

MPK: B01J 29/68, B01D 53/86

Značky: katalytickú, katalyzátor, redukciu, báze, rozklad

Text:

...dusíčnej a na výrobu oxidáciou kyselinou dusičnou v oblasti organickej chémie tento katalyzátor má základ v aglomerátoch pripravených z 80 až 90 ferrieritu/titračného železa od 1 až 6 železa s obsahom draselných iónov v polohe výmeny od 0,1 do 0,5. Avšak účinnost tohto katalyzátora, aj keď je zdokonalená v porovnani s katalyzátormi podľa uvedeného stavu techniky, vyžaduje ešte zlepšenie. Predovšetkým je potrebné pripraviť nové, ešte...

Modulárne a integrované zariadenie pre filtráciu a katalytickú denitrifikáciu spalín, čistiaca inštalácia obsahujúca toto zariadenie a postupy pre ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4125

Dátum: 04.03.2005

Autori: Costa Stephano, Tabaries Franck, Blanc Dominique, Siret Bernard

MPK: B01D 53/96, B01D 53/86, B01D 53/56...

Značky: inštalácia, denitrifikáciu, použitie, filtráciu, katalytickú, postupy, modulárne, zariadenie, čistiaca, spalin, obsahujúca, integrované

Text:

...° C.Keď je teplota. denitrifikácie relatívne vysoká, prináša táto Voľba vyššiu bezpečnosť V zmysle zamorenia alebo usadzovania solí, je Však nutné navýšiť teplotu spalín z úrovne pracovnej teploty premývača, napriklad zhruba 65 ° C,alebo i z úrovne pracovnej teploty filtru s trubicami,pohybujúcej sa napríklad V rozmedzí 120 a 200 ° C. V tomto je tak implikovaná nutnosť inštalácie horákov a/alebo rekuperačných výmenníkov tepla, ktoré sú...

Zariadenie na katalytickú redukciu NOx

Načítavanie...

Číslo patentu: 280644

Dátum: 09.11.1994

Autori: Kreutmair Josef, Jacob Eberhard

MPK: B01D 53/56

Značky: redukciu, zariadenie, katalytickú

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na katalytickú redukciu NOx v splodinách, ktoré obsahujú kyslík, použitím močoviny, s redukčným katalyzátorom (5) obsiahnutým v odťahu spalín a takisto nádržou (7) na močovinu, ktorá je spojená prostredníctvom vstupného zariadenia napríklad pozostávajúceho zo vstupného vedenia (10) a magnetického ventilu (16) s rozprašovacou dýzou (9), ktorou je tekutý roztok (6) močoviny jemne rozprášený do výparníka (3), ktorý je zároveň vytvorený...

Spôsob úpravy suroviny pre nízkotepelnú katalytickú izomerizáciui

Načítavanie...

Číslo patentu: 280524

Dátum: 19.02.1992

Autor: Švajgl Oldřich

MPK: C07C 5/13, C07C 5/22, C07B 63/00...

Značky: katalytickú, úpravy, nízkotepelnú, suroviny, izomerizáciui, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava suroviny na nízkotepelnú katalytickú izomerizáciu na odstránenie látok škodlivých pre izomerizačný katalyzátor, katalytická hydrogenačná rafinácia zmesi ľahkých uhľovodíkov na katalyzátore obsahujúcom ako aktívne zložky molybdén, kobalt a nikel vo forme sulfidov nanesených na oxide hlinitom, pričom hmotnostný pomer MoS2 : NiS : CoS je 10 až 14 : 1,5 až 2,5 : 1,5 až 2,5 a celková koncentrácia sulfidov na aktívnom oxide hlinitom je 13 až...

Zmesný difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219666

Dátum: 01.12.1985

Autori: Novák Ivan, Veselý Václav, Révus Miloš, Bratský Daniel

Značky: katalyzátor, uhľovodíkov, výroby, katalytickú, zmesný, spôsob, difunkčný, hydrokonverziu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby. Katalyzátor obsahuje dve hlinitokremičitanové zložky a kovovú zložku. Jednou hlinitokremičitanovou zložkou je syntetický hlinitokremičnan obsahujúci viazané kovy, druhá zložka je vybraná zo skupiny zahrňujúcej hlinitokremičitany rôzneho typu a pôvodu. Kovová zložka je vybraná z kovov 6. až 8. skupiny periodickej sústavy. Spôsob výroby...

Viaczložkový difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219665

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bratský Daniel, Novák Ivan, Révus Miloš, Veselý Václav

Značky: uhľovodíkov, viaczložkový, spôsob, hydrokonverziu, výroby, katalyzátor, katalytickú, difunkčný

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby. Katalyzátor obsahuje tri hlinitokremičitanové zložky a kovovú zložku. Jednou hlinitokremičitanovou zložkou je syntetický mordenit s rôznym molárnym pomerom SiO2 : Al2O3, druhou je syntetický hlinitokremičitan obsahujúci kovy zvyšujúce jeho katalytickú aktivitu a treťou zložkou je materiál vybraný zo skupiny zahrňujúci rôzne typy prírodných...

Dvojzložkový difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218724

Dátum: 01.06.1985

Autori: Veselý Václav, Révus Miloš, Novák Ivan, Bratský Daniel

Značky: difunkčný, dvojzložkový, uhľovodíkov, výroby, spôsob, katalyzátor, katalytickú, hydrokonverziu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný prekatalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby.Katalyzátor obsahuje dve hlinitokremičitanové zložky a kovovú zložku. Jednou hlinitokremičitanovou zložkou je mordenit s rôznym molárnym pomerom SiO2 : Al2O3 a druhou je syntetický hlinitokremičitan, ktorý obsahuje kovy alebo ich zmesi vybrané zo skupiny zahrňujúcej meď, berylium, horčík, zinok, nikel a kobalt. Kovová zložka je vybraná z...

Syntetický difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218723

Dátum: 01.06.1985

Autori: Novák Ivan, Bratský Daniel, Veselý Václav, Révus Miloš

Značky: katalytickú, spôsob, difunkčný, uhľovodíkov, syntetický, katalyzátor, hydrokonverziu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby. Katalyzátor sa skladá zo syntetického hlinitokremičitanu, ktorý obsahuje kovy alebo ich zmesi, ktoré podstatne zvyšujú jeho aktivitu a z kovovej zložky, ktorá je vybraná z kovov 6. až 8. skupiny periodickej sústavy. Spôsob výroby katalyzátora zahŕňa tepelné spracovanie a aktiváciu za stanovených podmienok.Uvedený katalyzátor možno použiť v...

Zmesnekryštalický katalyzátor pre katalytickú konverziu uhĺovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222773

Dátum: 01.02.1984

Autori: Révus Miloš, Novák Ivan, Veselý Václav, Bratský Daniel

Značky: spôsob, konverziu, zmesnekryštalický, katalyzátor, uhľovodíkov, katalytickú, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú konverziu uhľovodíkov a sp(sob jeho výroby. Katalyzátor podľa vynálezu je dyntetický hlinitokremičitan, ktorého kryštalická štruktúra je zmiešaného typu, v ktorej pomocou röntgenovej analýzy možno identifikovať fázu mordenitu a fázu vrstevnatého hlinitokremičitanu. Zmesnekryštalický katalyzátor vkryštalickej štruktúre obsahuje okrem hliníka a kremíka aj ďalšie kovy, ktoré zvyšujú jeho...