Patenty so značkou «katalytickou»

Spôsob výroby kyseliny akrylovej dvojstupňovou katalytickou oxidáciou propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278383

Dátum: 05.02.1997

Autori: Etzkorn William George, Harkreader Gordon Gene

MPK: C07C 51/25, C07C 51/16, C07C 57/04...

Značky: kyseliny, výroby, spôsob, dvojstupňovou, propylenu, katalytickou, oxidáciou, akrylovej

Zhrnutie / Anotácia:

V prvom stupni sa vyrába hlavne akroleín a v druhom stupni hlavne kyselina akrylová, a prípadne sa používa recyklovanie aspoň jedného nástrekového prúdu do jedného alebo do obidvoch stupňov, pričom v obidvoch stupňoch sa používajú nástrekové prúdy, ktoré obsahujú kyslík a pridávaný inertný riediaci plyn. Do prvého stupňa sa privádza jeden alebo viacero inertných riediacich plynov s nízkym obsahom vodnej pary menším ako 0,4 mólu na 1 mól...

Způsob nepřetržité výroby monokarboxylových kyselin, zejména s 8 až 18 atomy uhlíku, katalytickou oxidací n-alkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270210

Dátum: 13.06.1990

Autori: Wieckiewicz Boguslaw, Obloj Józef, Zwierzykowski Wlodizimierz, Grzywa Edward, Sczepaňska Hanna, Jakubowicz Andrzej, Hofman Leslaw, Chmielewski Konstanty, Razimierowicz Wiktor, Schwenkgrub Edmund, Bednarska Halina

MPK: C07C 55/00, C07C 51/225

Značky: uhlíku, kyselin, zejména, atomy, nepřetržité, katalytickou, monokarboxylových, způsob, výroby, oxidací, n-alkanů

Text:

...5 m 3.m° 2.h 1, zatížení kolony plynnou fázíje 4000 až 8000 m 3.m 2.hl a použijeeli se absorpční kolony s patry 0 avětlém průměru 30 až 60 . Průtokové množství plynněho proudu v otvorech v patrech kolony pak činí8 až 14 m 3.s° 1. Tato množství jsou blízká a nižší než množství při nichž docházík zahloování kolony, což umožňuje odhánět produkty oxidační reakce pomocí plynů při teplotách značné nižších než Jsou teploty varu vzniklých kyselin.Při...

Spôsob výroby geraniolu a nerolu katalytickou izomerizáciou linaloolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267946

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kráľ Bohumil, Špacír Jozef, Zamiška Štefan, Glevitzký Edmund, Čamaj Vladimír, Hojč Ivan

MPK: C07C 29/56

Značky: geraniolu, spôsob, linaloolu, výroby, katalytickou, nerolu, izomerizáciou

Text:

...využíva bežné izcmorizaőnő katalyzátory (estery kyseliny crtovunadiönej), navyše spetrebováva kyselinu boritú, ciniöitú alebo zirkoniöitú, ktorých ostery s metanolcm resp. alkalické soli predstavujú odpadne produkty izomerizaöných reakcii.Nevýhody uvedených postupov rieši spâsob výroby geraniolu a nerolu katalytickou izomerizáoiou linaloclu v kvapelnej fáze v pritomosti esterov kyseliny ortovanadiönej v xmožshre 0,1 až 1,0 1, hmot. ako...

Způsob výroby benzenu katalytickou hydrodealkylací pyrolyzního benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253776

Dátum: 17.12.1987

Autori: Schöngut Jiří, Lederer Jaromír, Soldát Miloslav, Krupička Michael

MPK: C07C 15/04

Značky: způsob, hydrodealkylací, benzinu, výroby, katalytickou, benzenu, pyrolýzního

Text:

...bylo totiž zjištěno, že hlavními zdroji tvorby koksových úsad jsou zejména těžší uhlovodíky aromatické povahy, jako např. naftalen nebo difenyl. Tyto uhlovodíky se za podmínek katalytické hydrodealkylace štěpí na plynné produkty a koks. Zvyšuje se tak jednak spotřeba vodiku a energie, jednak je tím zkracována životnost katalyzátoru.Produkce benzenu z těchto uhlovodíkú je minimální. Je-li požadován maximální výtěžekbenzenu, postačí vracet...

Způsob výroby citronellolu katalytickou hydrogenací citralu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252922

Dátum: 15.10.1987

Autori: Červený Libor, Srna Václav, Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín

MPK: C07C 29/17, C11B 9/00, C07C 29/132...

Značky: katalytickou, citronellolu, způsob, výroby, hydrogenaci, citralu

Text:

...s hmotnostním obsahem 40 až 45 oxidu měčnatého a 40 až 45 oxidu chromitého, stabilizovaný 2 až 5 hmot. oxidu2 252 922 manganičitého a/nebo oxidu barnatého při teplotě 140 až 170 °C a tlaku l až 25 MP 3.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že použitím těchto katalyzátorů lze hydrogenaci uskutečnit již při teplotách kolem 140 °C s vysokými výtěžky citronellolu. Reakci je výhodné provádět za zvýšeného tlaku V rozmezí 1 až...

Způsob chlazení plynu vstupujícího při teplotě nižší než 190 stupňů do druhé absorpce při výrobě kyseliny sírové dvoustupňovou katalytickou oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251311

Dátum: 11.06.1987

Autori: Prusek František, Tomášek Karel, Bulička Milan

MPK: C01B 17/765

Značky: druhé, výrobe, dvoustupňovou, katalytickou, stupňů, sírové, plynů, způsob, vstupujícího, chlazení, oxidací, absorpce, kyseliny, nižší, teplotě

Text:

...vody nebo / a do předehřívací části předehřívače. Regulací poměru dílčích proudů lze dosáhnout Požadované teploty těsně nad rosnym bodem plynu.Důsledkem tohoto poznatku je, že plyn vstupující do druhé absorpce je možno ochladit psdstatně níže než plyn vstupující do první absorpcą to o 154 80 °C v závislosti na způsobu chlazení a celkovém stavu technologievčetně tvorby mlhy kyseliny sírové V první absorpci) která má za následek zvýšený...

Způsob odstránění vázaného kyslíku z aparatury pro nízkoteplotní katalytickou isomerizaci lehkých uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238187

Dátum: 01.05.1987

Autori: Švajgl Oldřich, Kratochvíl Václav, Srb František, Bittner Bedřich

MPK: C07C 5/13

Značky: nízkoteplotní, aparatury, isomerizaci, lehkých, kyslíku, vázaného, uhlovodíku, katalytickou, způsob, odstranění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob odstranění vázaného kyslíku z aparatury používané pro nízkotepelní katalytickou izomerizaci lehkých uhlovodíků zvláště pentanů a hexanů na katalyzátoru obsahujícím platinu na alumině aktivované halogenidy hliníku při najíždění po demontáži a opravách chlorovodíkem vznikajícím z chlorderivátů uhlovodíků na používaném katalyzátoru zvětší části desaktivovaného vodou.

Sposob výroby oxidu dusnatého katalytickou oxidáciou amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249211

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čollák Mikuláš, Sabadoš Július, Bernauer Bohumil, Harmaniak Ivan, Vosolsobě Ján, Švergo Ján, Šimeček Antonín, Jurovčák Ondrej, Kondrát Emanuel

MPK: B01J 21/00, B01J 23/74, C01B 21/26...

Značky: amoniaku, spôsob, oxidů, dusnatého, výroby, katalytickou, oxidáciou

Text:

...1.m 2 sa predtým používala vrstva 5 kus-ov Pa~Rh sít ako katalyzátor pre oxidáciu amoniaku v plynnej zmesi so vzduchom na oxid dusnatý. Oxidácia prebiehala pri teplote 820-850 °C a výťažnost oxiidu dusnatého z .amoniaku sa pohybovala -v rozmedzí 95 až 97 0/0. Priemerné merná straty katalyzátora Pt-Rh za obdobie niekolkych rokov boli 150 mg na 1 tonu vyrobenej 100 Ú/o-tíej kyseliny duvsičnej.Úpravou katalyzátorového lôžka bola do lkonvertora...

Způsob výroby anilinu katalytickou hydrogenací nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231717

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bancíř Karel, Marek Jaroslav, Hejda Zdeněk, Pexidr Václav, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/52

Značky: zařízení, plynné, anilinu, fázi, výroby, provádění, nitrobenzenu, způsob, katalytickou, hydrogenaci, vodíkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje snížit spotřebu katalyzátoru při výrobě anilinu z nitrobenzenu v plynné fázi. Podstatou vynálezu je střídání směru toku reakční směsi v průběhu hydrogenačního cyklu při katalytické hydrogenaci nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi. Reaktorový uzel je tvořen kombinací reaktoru izotermního a adiabatického. Součástí předmětu vynálezu je také zařízení k provádění způsobu.

Způsob reaktivace platinových a paládiových katalyzátorů pro katalytickou oxidaci 2,3;4,6-di-O-isopropyliden-L-sorbózy na 2,3;4,6-di-O-isopropyliden-2-keto-L-gulonovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218314

Dátum: 15.02.1985

Autori: Chvalovský Václav, Málek Jaroslav, Fialová Marie, Nondek Lubomír

Značky: platinových, paládiových, 2,3;4,6-di-o-isopropyliden-2-keto-l-gulonovou, kyselinu, 2,3;4,6-di-o-isopropyliden-l-sorbózy, reaktivace, katalyzátoru, katalytickou, způsob, oxidací

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu reaktivace platinových a paládiových katalyzátorů používaných při katalytické oxidaci 2,34,6-di-O-isopropyliden-L-sorbózy na 2,34,6-di-O-isopropyliden-2-keto-L-gulonovou kyselinu podle vynálezu spočívá v tom, že se použitý desaktivovaný katalyzátor promývá po dobu až 10 hodin za teploty 20 až 120 °C vodou, metanolem, acetonem nebo toluenem nebo jejich směsí v množství 0,5 až 50 litrů na litr katalyzátoru, načež se uvede při...

Způsob přípravy 2,3;4,6-di-O-isopropyliden-2-keto-L-gulonové kyseliny katalytickou oxidací 2,3;4,6-di-O-isopropyliden-L-sorbózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216309

Dátum: 15.06.1984

Autori: Málek Jaroslav, Chvalovský Václav, Fialová Marie, Nondek Lubomír

Značky: kyseliny, přípravy, 2,3;4,6-di-o-isopropyliden-2-keto-l-gulonové, katalytickou, oxidací, 2,3;4,6-di-o-isopropyliden-l-sorbózy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2,34,6-di-O-isopropyliden-2- keto-L-gulonové kyseliny katalytickou oxidací 2,34,6-di-O-isopropyliden-L-sorbózy spočívá v oxidaci kyslíkem nebo směsí kyslíku s inertním plynem v přítomností platinových kovů jako katalyzátorů při teplotě 40 až 130 °C, pH 7,5 nebo vyšším a celkovém tlaku 0,098 až 2,45 MPa. Vodně alkalický roztok obsahující 5 až 20 % hmot. 2,34,6-di-O-isopropyliden-L-sorbózy a 5 až 60 % teoretický přebytek alkálie...

Způsob výroby čistého argonu katalytickou deoxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 222552

Dátum: 01.02.1984

Autori: Jirsa Jan, Doležal Lubomír, Chrz Václav

Značky: argonu, deoxidací, katalytickou, výroby, čistého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby čistého argonu katalytickou deoxidací stlačeného surového argonu, vyráběného nízkoteplotním dělením vzduchu, jehož podstata spočívá v tom, že se koncentrace kyslíku v surovém argonu před deoxidační reakcí automaticky reguluje na konstantní hodnotu tak, že signál, odvozený od hodnoty koncentrace kyslíku v surovém argonu před deoxidační reakcí, působí na průtočné množství části deoxidovaného ochlazeného argonu,...