Patenty so značkou «karvedilolu»

Spôsob čistenia karvedilolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287987

Dátum: 09.08.2012

Autori: Hercek Richard, Proksa Bohumil

MPK: C07D 209/82, C07D 209/84, C07B 63/00...

Značky: spôsob, čistenia, karvedilolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia karvedilolu, pri ktorom sa karvedilol rozpustený v zmesi rozpúšťadla miešateľného s vodou a vody vystaví pôsobeniu silne bázického anexu v OH- forme, potom sa roztok zbaví tuhého podielu, kvapalný podiel sa po prípadnom zahustení ochladí a nechá kryštalizovať.

Spôsob prípravy karvedilolu a jeho enantiomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6607

Dátum: 05.12.2005

Autori: Pomares Marco Marta, Marquillas Olondriz Francisco, Trepat Guixer Elisenda, Munoz Alvarez Anna

MPK: A61P 9/00, C07D 209/00, A61K 31/403...

Značky: přípravy, karvedilolu, spôsob, enantiomérov

Text:

...2 mólových ekvivalentov EPOC s 1 mólovým ekvivalentom MFA.0009 Tieto nedostatky je možné prekonať buď použitím vysokého prebytku (to znamená prebytku vyššieho ako 2,8) MFA, ako je to opisované v publikovanej medzinárodnej patentovej prihláške WO 02/00216 (Teva Pharmaceutical Industries) alebo použitím benzylového derivátu MFA (benzyl MFA), ako je to opisované v európskom patente č. EP 0 918 055 (Egis Gyógyszergyar).0010 Obe tieto...

Nitroxyderiváty karvedilolu a iné beta blokátory ako antihypertenzné liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2185

Dátum: 01.12.2004

Autori: Ongini Ennio, Benedini Francesca, Del Soldato Piero

MPK: A61P 9/00, C07C 203/00, A61K 31/403...

Značky: blokátory, liečivá, karvedilolu, nitroxyderiváty, antihypertenzné

Text:

...publikujú deriváty vzorca R-Ar-O-CHg-CH(OH)-CH 2-NH-CH(CH 3)2 používané na liečbu kardiovaskulárnychochorení, kde R je reťazec, ktorý má aspoň jednu nitroxyskupinu ako substituent.Patent USA č. 4,801,596 publikuje aminopropanolové deriváty vzorcaktoré možno použit na profylaxiu alalebo liečbu srdcových aobehovýchchorôb, kde R 3 je alkyl alebo nitroxyalky|ový radikál obsahujúci 3 až 8 atómov uhlíka.Cieľom predloženého vynálezu bolo...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Vereczkey Donáth Györgyi, Seres Péter, Domán Imre, Greff Zoltán, Kótay Nagy Peter, Gregor Tamás, Balázs László, Rátkai Zoltán, Simig Gyula, Barkóczy József, Szabó Tibor, Nagy Kalman, Cselenyák Judit, Németh Norbert

MPK: C07D 209/82, C07D 209/88

Značky: přípravy, spôsob, 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino, karvedilolu, 2-propanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...