Patenty so značkou «kartónu»

Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287894

Dátum: 15.02.2012

Autori: Buri Matthias, Karth Beat, Blum René Vinzenz, Gane Patrick

MPK: C09C 3/06, C09C 1/02, D21H 17/67...

Značky: pigmentov, štávě, pigment, plniv, papier, úpravy, kartón, spôsob, minerál, plnivo, suchom, listů, obsahom, výroby, kartónu, vodná, kompozícia, suspenzia, minerálov, použitie, papiera

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúceho prírodný uhličitan vápenatý upravený jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ a plynným CO2 umožňujúcich zníženie plošnej hmotnosti papiera bez straty fyzikálnych vlastností pri použití vo výrobe uvedeného papiera ako pigment alebo náterová hmota. Vynález sa predovšetkým týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúcich prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, alebo zmesí...

Spôsob výroby papiera alebo kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287122

Dátum: 04.12.2009

Autori: Chen Gordon Cheng, Richardson Gary Peter

MPK: D21H 17/00, D21H 21/10

Značky: papiera, kartónu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby papiera alebo kartónu, pri ktorom sa vytvorí celulózová suspenzia, táto suspenzia sa vločkuje a odvodní na site, pričom sa vytvorí hárok a tento sa potom vysuší. Suspenzia sa vločkuje použitím vločkovacieho systému tvoreného kremičitým materiálom a organickými mikročasticami, ktorých priemer v nenapučanom stave je menší než 750 nm, pričom dodatočný vločkovací materiál sa pridá do celulózovej susupenzie pred pridaním polymérnych...

Spôsob výroby papiera alebo kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286455

Dátum: 08.10.2008

Autori: Williams Stephanie Caine, Chen Gordon Cheng

MPK: D21H 17/00, D21H 21/10

Značky: výroby, kartónu, papiera, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby papiera alebo kartónu, zahŕňajúci vytvorenie vodnej celulózovej suspenzie, pridanie retenčného systému k celulózovej suspenzii, odvodnenie suspenzie na site s cieľom formovať hárok a vysušenie hárku, ktorého podstata spočíva v tom, že retenčný systém je tvorený napučiavajúcou hlinkou, ktorá má hodnotu belosti TAPPI rovnajúcu sa aspoň 70.

Spôsob výroby papiera alebo kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286454

Dátum: 08.10.2008

Autor: Chen Gordon Cheng

MPK: D21H 17/00, D21H 23/00

Značky: papiera, kartónu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby papiera alebo kartónu zahrnujúci vytvorenie celulózovej suspenzie, vločkovanie suspenzie, odvodnenie suspenzie na site na vytvorenie hárku a potom vysušenie hárku, pri ktorom sa celulózová suspenzia vločkuje pridaním vo vode rozpustného katiónového syntetického polyméru s vnútornou viskozitou aspoň 4 dl/g, vyvločkovaná suspenzia sa vystaví mechanickému strihovému namáhaniu a potom revločkuje následným pridaním...

Spôsob výroby papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286444

Dátum: 17.09.2008

Autori: Chen Gordon Cheng, Heard Michael Barry

MPK: D21H 23/00, D21H 17/00, C08F 220/00...

Značky: papiera, kartónu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby papiera alebo kartónu zahŕňajúci vytvorenie celulózovej suspenzie, vločkovanie suspenzie, vystavenie suspenzie strihovému namáhaniu a prípadné revločkovanie suspenzie, odvodnenie suspenzie na site na vytvorenie hárka a potom vysušenie hárka, pri ktorom sa suspenzia vločkuje a revločkuje zavedením vo vode rozpustného polyméru s vnútornou viskozitou vyššou ako 3 dl/g do suspenzie, ktorého podstata spočíva v tom, že vo vode rozpustný...

Spôsob výroby papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285858

Dátum: 30.08.2007

Autori: Richardson Gary Peter, Chen Gordon Cheng

MPK: D21H 17/00, D21H 23/00

Značky: spôsob, výroby, papiera, kartónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby papiera alebo kartónu zahŕňa vytvorenie celulózovej suspenzie, vločkovanie suspenzie, odvodnenie suspenzie na site na získanie hárka a potom vysušenie hárka. Suspenzia sa vločkuje s použitím vločkovacieho systému obsahujúceho kremičitý materiál a aniónový rozvetvený polymér rozpustný vo vode, ktorý sa vytvoril z etylénovo nenasýteného aniónového monoméru rozpustného vo vode alebo z monomérnej zmesi a vetviaceho činidla a ktorý má...

Spôsob výroby papiera alebo kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285207

Dátum: 31.07.2006

Autori: Asberg Hans, Hjalmarsson Bo, Ljungqvist Torbjörn, Richardson Gary Peter, Eriksson Per-ola, Chen Gordon Cheng

MPK: D21H 17/00, D21H 23/00

Značky: kartónu, spôsob, papiera, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby papiera alebo kartónu zahrnujúci vytvorenie celulózovej suspenzie, vločkovanie suspenzie, odvodnenie suspenzie na site na formovanie hárku a potom vysušenie hárku, kde suspenzia sa vločkuje s použitím vločkovacieho systému obsahujúceho vo vode rozpustný katiónový polymér, pričom podstata spôsobu spočíva v tom, že vločkovací systém obsahuje napučiavajúcu hlinku a aniónový rozvetvený vo vode rozpustný polymér, ktorý je vytvorený z...

Paleta z lepenky alebo kartónu, obsahujúca prostriedok na spojenie s obalom, a paleta s týmto obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6528

Dátum: 26.06.2006

Autori: Boisard Philippe, Guardiola Pierre-henri, Leuillier Paul

MPK: B65D 19/02, B65D 19/38

Značky: prostriedok, lepenky, spojenie, paleta, obsahujúca, kartónu, týmto, obalom

Text:

...s obalom. Pre paletu s obalom z lepenky alebo kartónu, majúcim zvisle steny, tvoriace obvodovú časť, a dnovú stenu obsahujúcu najmenej jednu dnovú príklopku kĺbovo pripojenú pozdĺž okraja obvodovej časti, spočíva obal na doske a prehýbajúca chlopña je prehnutá medzi dnovou príklopkou a0013 Najmä paleta obsahuje druhú príklopku klbovo pripojenú pozdĺž druhého okraja dosky rovnobežnej s prvým okrajom dosky, pričom prvá a druhá príklopka sú...

Paleta z kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 527

Dátum: 19.04.2004

Autor: Schader Horst

MPK: B65D 19/38, B31C 1/00, B26F 1/00...

Značky: kartónu, paleta

Text:

...použit vedľajšie a prechodové pásy. ktore sa pri výrobe papiera vyskytujú ako odpad, a teda sa privádzajú na rozumné využitie. Širšie vedľajšie alebo prechodové pásy musia byt iba rozrezane na potrebnéšírky pruhov. čo je v papierenských továrňach bez problémov možné. Pretože vedľajšie pásy súinak takmer nepredajné, dajú sa získat veľmi lacno, ak nie dokonca zadarmo, čo značne znížimateriálové náklady na nohy paliet.Výhodne má kartónová rúrka...

Prírezový polotovar na skladanie kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283511

Dátum: 18.07.2003

Autor: Auclair Jean-michel

MPK: B65D 71/00

Značky: prírezový, kartónu, polotovar, skladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prírezový polotovar na skladanie kartónu na obaľovanie výrobkov obsahuje usporiadanie závesne prepojeného prvého vrchného (18), druhého vrchného panelu (20) a bočných panelov (14, 16) na vytvorenie škatule s otvorenými koncami. Každý z bočných panelov (14, 16) obsahuje ohýbateľné panelové časti (44b, 48b, 52b) rozmiestnené vo vzdialenostiach od seba, medzi ktorými sa nachádzajú bočné panelové časti (42a, 42b, 46a, 46b, 50a, 50b, 54a, 54b), a je...

Kartón na nápojové kontajnery a polotovar kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283153

Dátum: 24.01.2003

Autor: Auclair Jean-michel

MPK: B65D 71/00, B65D 5/46

Značky: kartónu, polotovar, nápojové, kartón, kontajnery

Zhrnutie / Anotácia:

Kartón na nápojové kontajnery obsahuje pásku (S) rukoväti na jeho prenášanie, ktorá je súčasťou kartónu. Páska rukoväti (S) obsahuje zosilňujúci prúžok (68), ktorý je integrálny s páskou rukoväti a je vytvorený z materiálu na jednom konci polotovaru, z ktorého je kartón vytvorený a ktorý je umiestnený v prekrývajúcom sa vzťahu so susediacim panelom kartónu za poskytnutia viacvrstvovej pásky rukoväti (S). Polotovar kartónu obsahuje rad hlavných...

Prepravný a dávkovací box z výstrižku z kartónu, vlnitej lepenky alebo podobne a s pásom navinutým do zvitku a umiesteným vo vnútri

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1419

Dátum: 29.10.2002

Autor: Horn Joachim

MPK: B65D 83/08

Značky: výstrižku, vlnitej, dávkovací, prepravný, kartónu, vnútri, zvitku, navinutým, podobně, umiesteným, pásom, lepenky

Text:

...jednotlivý exemplár spotrebného artikla, ale vo vnútri boxu zostáva neodtrhnutý koniec pásu,takže zostáva len možnost prepravný a dávkovací box otvorit,aby bolo možné dostat sa k vo vnútri nachádzajúcemu sa koncu pásu a ten opät vyviest von. Pri zvitkoch s relatívne veľkým počtom spotrebných artiklov V páse a zodpovedajúcej šírke navinutého zvitku vzniká príslušné vysoká hmotnost a príslušné veľké trenie zvitku v prepravnom a dávkovacom...

Paleta z kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280084

Dátum: 06.08.1999

Autor: Iseli Fredy

MPK: B65D 19/34

Značky: paleta, kartónu

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta je tvorená doskou (1), minimálne štyrmi na spodnú stranu dosky (1) nalepenými pätkami (2) a minimálne dvomi na minimálne dve pätky (2) nalepenými lištami (3). Paleta (1) má jadro dosky z vlnitého kartónu, ktorého pozdĺžny smer vĺn prebieha prednostne kolmo na rovinu dosky a obal dosky prednostne zo sivého kartónu, ktorý obaľuje všetky čelné plochy. Pätky (2) obsahujú vlnitý kartón s vlnami kolmými na rovinu dosky. Konštrukcia líšt (3) je...

Konštrukčný modul z papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 539

Dátum: 10.08.1994

Autor: Tutka Alojz

MPK: A47B 47/06, A47B 55/06

Značky: kartónu, papiera, modul, konštrukčný

Text:

...profily je aj samostatne požadovaná ochrana formou priemyselného vzoru.Konštrukčná moduly podľa úžitkového vzoru majú výborné mechanické vlastnosti s obnoviteľnosťou zdroja surovin a to papiera či kartőnu s možnosťou využitia recyklovanej suro. viny ako aj možnosť bezozbytkovej recyklácie. Konštrukčný modul svojou pevnosťou a ekologickou nezávadnosťou je ide aálny pre mnohostranné využitie či už pąąerového nábytku, bytových...

Zařízení k uzavření a zalepení kartonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262443

Dátum: 14.03.1989

Autori: Koemdjiev Ivan, Sutschev Hristo, Vulkov Kiril

MPK: B65B 51/02

Značky: kartónu, zařízení, uzavření, zalepení

Text:

...protí příklâpěcímu a vynášecímu mechanísmu,sestává ze svislého šroubu 17 s matící 18,která je spojene s plošinou 19. Zalepovací mechanismus 4 sestava z ústrojí k tažení lepící pásky 4 U, která jsou umístěna po obou stranách šroubového zdvihacího mechanismu 3. Každé ústrojí k vytahování lepící pásky 40 obsahuje horní vytahovací váleček 20 a dolní váleček 11, které jsou spojeny neznázorněnym převodem se svislym šroubem 17. Za válečky 2 U, 21...

Zařízení pro dopravu kartonů do stohovacích strojů obkládaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 259781

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hořica Miloš, Fencl Vratislav

MPK: B65G 49/08, B07C 5/00

Značky: zařízení, dopravu, strojů, kartónu, obkládaček, stohovacích

Text:

...tím, že závěsný dopravník (30) opatřený vozíky (40) je umís~ těn nad podavačem (1) kartonů (80) a stohovacímí stroji (70). obkládaček, které Jsou opatřeny sklápěči (so) vidlic (43),přičemž v místě před podavačem (1) kartonů (80) je závěsný dopravník (30) opatřen zvedačem (60) vidlic (43).Zařízenípdle bodu 1, vyznačené tím, že podavač (1) kartonů (80) aestává ze stojanu (10) nesomww dopravník (13) 5 pohoňem (14),přičemž koncové...

Sposob sušenia pásu papiera, kartónu a lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259298

Dátum: 17.10.1988

Autor: Šťovíček Jozef

MPK: D21F 5/02

Značky: sušenia, pásu, papiera, lepenky, kartónu, spôsob

Text:

...rozdiel je v tom, že sušený pás je v styku s ochladzovanou plochou valca V 2 na väčšej ploche a teda i dlhší čas. V prevedení vynalezu podľa obr. 3 je prevedenie viazané na využitie plstencov na pritlačovaní pása papiera,kartónu alebo lepenky, na vykurovaný valec V 1, event. i ochladzovaný valec V 2. Prevedenie vynálezu vyžaduje odstraňovanie ulpinajúcej vody na ochladzované plochy valca V 2.Ku všetkým trom typom prevedenia je treba opät...

Papírovina pro výrobu filtračního papíru a kartónu k čištění kapalných produktů ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259023

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kudrjašova Nina, Sazonova Galina, Novikov Gennadij, Bantikov Alexandr, Nevolin Valerij, Ivanova Inna, Alešin Vasilij

MPK: D21H 5/12, D21F 11/14

Značky: papírovina, výrobu, produktů, kapalných, papíru, kartónu, filtračního, čištění

Text:

...noammenm qncna naoüuąx nepernöos Qunhrponanbnoü óymarn.TaKHM o 6 pa 3 oM, nocraanexuan uenb nocwnraercx TBM, HTC öyMamHau.Macca uns HSPOTOBHEHHH Qnnbrponanbnoň öymarn H Kapwona nan OWHCTKH mnnxux HemTenponyKTOB, conepmamaa uenhwnosy na xnoňnoň npeaecnnu, ôenenym nucrnennym uennmnosy,o 6 paöoraHHympacTBopoMmenoqu,nnonoxnoBuHon,cornacnon 3 o 5 peTeHnm,coepmnm axaqecraenonoxnannnoncnemçcmopuosänaoeaonoxuoannoncreunepawypoňpacraopeHm s none...

Způsob impregnace kelímků a pohárků z běleného kelímkového kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246742

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vasilev Ljudmil, Patúc Jaroslav, Heglas Ladislav, Lajda Jaroslav

MPK: B31D 5/00

Značky: kelímkového, kartónu, impregnace, kelímků, běleného, pohárků, způsob

Text:

...o teplotě 90 °C. Vnitřní strana pohárku, která je na plašti a dnu jednolvrstvá a v přelepu pläště dvouvrstvá, absorbuje vstříknutý parafin tak, že tento se nachází zásadně v~ kartónu a nikoliv na jeho povrchu. Následně jsou pohárky Sterilizovány při teplotě 115 °C v~ peci.Ve druhé fázi impregnace se pohárky, otočené dnem dolů, smáčejí ve vertikální po 4loze v- málčecím zařízení tak, že spodní část pohárků se maximálně do výše 7 mm ponoří do...

Tvarovacia kompozícia na reliéfnu ražbu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243599

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eichoo Viktor, Zelenka Miroslav

MPK: B31F 1/07

Značky: tvarovacia, kartónu, reliéfnu, kompozícia, ražbu, papiera

Text:

...pomeru epichlórhydrínu a najčastejšie používaného bisfenolu A i podľa zvolených reakčných .podmienok sa pripravia polyepoxidové zlúčeniny o rôznej molekulovej hmotnosti 450 až 900, epoxidového hmotnostného ekvivalentu 225 až 400 a viskozite 3 000 až 16 000 mPas/25 °C vzorca I.Epoxidové živice na báze diánu bisfenol A, vytvrdené bežnými tvrdidlami sú tuhé, neohybne až krehké hmoty, ktoré po vytvrdení, V spojeni s materiálmi s inou...

Glejacie zmesi pre povrchové glejenie papiera, kartónu a lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252021

Dátum: 13.08.1987

Autori: Obetko Dušan, Jurák Štefan

MPK: D21H 3/02

Značky: papiera, kartónu, glejenie, povrchové, lepenky, zmesí, glejacie

Text:

...látok, čím vznikajú úspory energie na sušenie a zvýši sa výkon papierenského stroja z hladiska funkčných vlastností, pri zvýšení povrchovej pevnosti, zvýši sa belosť a hladkost takto upravených papierov.Pripravi sa suspenzie rozdispergovaním 100 kg kaolínu vo vode obsahujúcej ako dispergačný prostriedok 0,25 kg sodnej soli polyméru kyseliny akrylovej v prítomnosti 0,10 kg hydroxidu sodného a 0,15 kg hydroxidu amónneho s koncentráciou 40 ...

Zařízení pro ukládání obkládaček a dlaždic do kartónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242988

Dátum: 15.04.1987

Autori: Máša Jaroslav, Kabátník Milan

MPK: B65B 5/10

Značky: ukládání, dlaždíc, kartónu, zařízení, obkládaček

Text:

...pohon od hnacího kotouče 23 přes spojku âä ovládanou ovlšdačem âi spojky,horní řemenici gg, dvojitou řemenici 31, od motoru 33. Proti střední části řetězového dopravníku 3 ve výškové úrovni vozíku łł jsou umístěny dvě chlopně gg upevněné na otočných válcích 2 ovládaných lankem gg, jehož jeden konec je upevněn na tažné pružině âá, druhý uchycen na dvojité páce 23, která druhým ramenem kopíruje povrch vačky gł. Vąška gł s talířem gg je k rámu...

Vláknitá hmota pro výrobu kartónu a dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237243

Dátum: 15.06.1986

Autori: Grudinin Vladimir Pavlovič, Dergunova Taťana Vladimírovna, Buchtějev Boris Markovič

MPK: B27N 3/00, D21H 3/00

Značky: drevovláknitých, desek, kartónu, výrobu, hmota, vláknitá

Zhrnutie / Anotácia:

S cílem snížení spotřeby vláknitého polotovaru, zlepšení jakosti výrobku a podmínek jeho výroby vláknitá hmota jako složka obsahuje směs vlákna a kůry, vyloučenou z odpadních vod a zpracovanou produkty louhové hydrolýzy aktivního kalu, nehydrolyzovaný aktivní kal a vláknitý polotovar.

Zariadenie na vztyčovanie stien skladaného kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216436

Dátum: 01.06.1985

Autori: Marton Pavol, Ponec Peter

Značky: vztyčovanie, skladaného, kartónu, stien, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka strojových zariadení na skladanie veľkých nízkych kartónov s fixovaním tvaru zakladaním bočných záložiek dvoch protiľahlých stien kartónu, používaných na zmrazovanie a skladovanie potravinárskych výrobkov (hydiny, mäsa, ovocia a pod.). Účelom vynálezu je vztyčovanie stien skladaného kartónu so zníženými nárokmi na neporušenosť, rovinnosť, malú vlhkosť a presnosť rozmerov prírezov. Tento účel sa dosiahne zariadením pozostávajúcim...

Laminát obsahující vrstvu kartónu a vrstvu na báze zmesi polymérov olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214253

Dátum: 01.06.1984

Autori: Pospíšil Ladislav, Majling Ján, Sirůčková Milena, Vaško Milan, Preclík Bohumil, Obetko Dušan

Značky: olefínov, báze, zmesí, vrstvu, laminát, kartónu, polymérov, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka laminátu obsahujúceho vrstvu kartónu a vrstvu na báze zmesi polymérov olefínov a spôsobu jeho výroby jednostranným alebo obojstranným extruzným nanášaním zmesi polymérov olefínov na karton, so zlepšenými mechanicko - fyzikálnymi a barierovými vlastnosťami. Vrstva na báze zmesi polymérov obsahuje 75 - 85 % hmotových pevného lineárneho polyméru, propylénu o objemovej hmotnosti od 890 do 910 kg/cm3 s indexom toku taveniny od 80...