Patenty so značkou «kartón»

Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287894

Dátum: 15.02.2012

Autori: Blum René Vinzenz, Gane Patrick, Karth Beat, Buri Matthias

MPK: C09C 3/06, D21H 17/67, C09C 1/02...

Značky: papier, výroby, vodná, pigmentov, suchom, plnivo, pigment, úpravy, minerálov, použitie, spôsob, kartónu, kartón, kompozícia, suspenzia, listů, štávě, plniv, minerál, papiera, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúceho prírodný uhličitan vápenatý upravený jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ a plynným CO2 umožňujúcich zníženie plošnej hmotnosti papiera bez straty fyzikálnych vlastností pri použití vo výrobe uvedeného papiera ako pigment alebo náterová hmota. Vynález sa predovšetkým týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúcich prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, alebo zmesí...

Kartón na balenie nápojových nádob v tvare vrecka, stroj na uzatvorenie obalov a spôsob uzatvárania obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16573

Dátum: 05.12.2011

Autori: Kurz Michael, Embach Wolfgang

MPK: B31B 5/26, B65B 5/06, B65B 5/08...

Značky: uzatvárania, kartón, nádob, uzatvorenie, stroj, nápojových, vrecká, balenie, spôsob, obalov, tvare

Text:

...môže byť (otvorený alebo zatvorený) naplnený vzpriamenými vreckami, pričom vzpriamené vrecká sú umiestnené v každej polovici. vzpriamené vrecká ležia výhodne v príslušných poloviciach a s podlahou ukazujú na spoločnú pozdlžnu stranu. vzpriamené vrecká v rôznych poloviciach preto so svojou podlahovou stranou ukazujú na seba. vzpriamené vrecká môžu byť fóliové vrecká. vzpriamené vrecká môžu byť naplnené nápojmi.0016 V nárokovanej forme...

Kartón s prenášacím držadlom a prírezový polotovar na jeho zloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283547

Dátum: 11.08.2003

Autor: Bates Aaron

MPK: B65D 71/14

Značky: prírezový, držadlom, prenášacím, kartón, zloženie, polotovar

Zhrnutie / Anotácia:

Kartón obsahuje vrchný panel (12, 100, 164), dvojicu bočných panelov (14, 22, 102, 104), ktoré sú prehýbavo pripojené k bočným okrajom vrchného panelu a ktoré sú od týchto bočných okrajov vedené smerom dolu, a páskové držadlo (44, 120, 160), ktoré je sčasti vytvorené z horného panelu (12, 100, 164) a sčasti z bočných panelov. Držadlo prechádza naprieč vrchným panelom a je pripojené na svojich opačných koncových častiach (48, 50, 136, 138, 236,...

Kartón na nápojové kontajnery a polotovar kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283153

Dátum: 24.01.2003

Autor: Auclair Jean-michel

MPK: B65D 5/46, B65D 71/00

Značky: kartón, polotovar, kontajnery, kartónu, nápojové

Zhrnutie / Anotácia:

Kartón na nápojové kontajnery obsahuje pásku (S) rukoväti na jeho prenášanie, ktorá je súčasťou kartónu. Páska rukoväti (S) obsahuje zosilňujúci prúžok (68), ktorý je integrálny s páskou rukoväti a je vytvorený z materiálu na jednom konci polotovaru, z ktorého je kartón vytvorený a ktorý je umiestnený v prekrývajúcom sa vzťahu so susediacim panelom kartónu za poskytnutia viacvrstvovej pásky rukoväti (S). Polotovar kartónu obsahuje rad hlavných...

Kartón na uzavreté obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 282958

Dátum: 09.12.2002

Autor: Stout James

MPK: B65D 5/462, B65D 5/08, B65D 5/468...

Značky: obaly, uzavreté, kartón

Zhrnutie / Anotácia:

Kartón na uzavreté obaly, ako sú plechovky alebo fľaše, obsahuje diel vrchnej steny (12) s protiľahlými prvými a druhými líniami ohybu (16, 40) a protiľahlými ohybovými líniami (32, 36). Ďalej obsahuje diely stien (14, 18, 22), ohýbateľne pripojených jeden k druhému, prvé a druhé koncové chlopne (30, 34), kde prvá koncová chlopňa (30) je pripojená pozdĺž ohybovej línie s dielom vrchnej steny (12) a druhá koncová chlopňa (34) je pripojená pozdĺž...

Deliteľná nádoba, najmä kartón na fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: 278769

Dátum: 13.08.1991

Autor: Umiker Hans

MPK: B65D 25/32, B65D 21/02

Značky: najmä, dělitelná, fľaše, kartón, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Deliteľná nádoba pozostáva z dvoch polovíc (3, 4) kartónu s nosnými držadlami (6, 7) na uzamknutie a uvoľnenie polovíc (3, 4) kartónu prostredníctvom zamykacích elementov. V každej polovici (3, 4) kartónu je posuvne uložené jedno nosné držadlo (6, 7) na zasunutie do polovice (3, 4) kartónu. Nosné držadlá (6, 7) sú v poloviciach (3, 4) kartónu uložené priamočiaro posuvne vo vertikálnom smere. Nosné držadlá (6, 7) sú posuvne uložené v dutých...

Papír a karton, zejména pro grafické a speciální účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255551

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gorgoň Oldřich, Kopelent Jindřich, Živanský Josef, Mostecký Jiří, Zdukos Angelis

MPK: D21H 3/66

Značky: zejména, papír, grafické, kartón, speciální, účely

Text:

...eniž by se jimi omezoval vynálezPříklad 1 Skladba zanášky pro výrobu ofsetového papíru600 kg dlouhovlákníté sulfátové buničiny /nebo sulfitové/ bě 1 ené, 151 kg krátkovláknité sulfátové /hebo sulfitové/ buničiny bělené 90 kg vraceného výmětu. 70 kg kysličníku křemičítého z výroby superfosfátu,100 kg kaolimí 22 kg pryskyřičného klížidla,18 kg síranu hlinitéhq 0 l 3 kg optického zjasňovače,52 kg po 1 yakPylamidu,V 0,23 kg odpěňovače.§ 255 551...

Kartón pre kryciu vrstvu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249204

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lajčiak Silván, Fellegi Ján, Masloviec Igor, Janči Ján, Menyhart Ladislav, Uhrina Štefan

MPK: B32B 29/08, D21H 3/00

Značky: kartón, lepenky, vlnitej, vrstvu, kryciu

Text:

...hlinitého v množstve 1,7 0/0 hmot. na a. s. papierovinu. Po egalizácii bol z .papieroviny vyrobený jednovrstvovým formovaním krycí kartón o plošnej hmotnosti 125 g/mZ s nasledovnými fyzikálne-mechanickými parametramiprstencová vzperová pevnosť naprieč pri šírke pásku 12,7 m-mVýroba kartónu pre kryciu vrstvu vlinitých lepeniek podľa príikladu 1, sa uskutočnila na experimentálnom papierenskom stroji.Prednosťou postupu ,podľa príkladu 1, je...

Kartón pre kryciu vrstvu vlnitých lepeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217670

Dátum: 16.07.1984

Autori: Janči Ján, Uhrina Štefan, Masloviec Igor

Značky: vlnitých, kryciu, vrstvu, kartón, lepeniek

Zhrnutie / Anotácia:

Kartón pre kryciu vrstvu vlnitých lepeniek, vyznačujúci sa tým, že obsahuje buničinu alebo polobuničinu s výťažkom 55-70 % tvorenú zmesou 20 až 80 % tvrdých a 80 až 20 % mäkkých listnáčov, ďalej sulfátovú ihličnatú nebielenú buničinu a netriedený zberový papier, pričom pomer zložiek v celkovej zmesi je 2 : 1 : 2 alebo 2 : 2 : 1.