Patenty so značkou «karboxylové»

Adičné soli amínov obsahujúce hydroxylové a/alebo karboxylové skupiny s derivátmi kyseliny aminonikotínovej ako inhibítory DHODH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14856

Dátum: 11.03.2010

Autori: Carrera Carrera Francesc, Boix Bernardini Maria Carmen, Garcia Martin Digna José, Perez Garcia Juan Bautista

MPK: A61P 37/00, A61K 31/455, C07D 213/80...

Značky: obsahujúce, inhibitory, aminonikotínovej, derivátmi, amínov, skupiny, kyseliny, hydroxylové, adičné, karboxylové, dhodh

Text:

...a podobne. Keďje rozpúšťadlom voda, vzniknutým solvátom je hydrát .0018 Autoimunitné ochorenia, ktorým sa môže zabrániť alebo ktoré sa môžu liečiť. zahŕňajú okrem iného nasledujúce reumatoidná artritlda, psoriatická artritlda, systémový Iupus erythematosus, roztržená skleróza,Iupienka, ankylozujúca spondilytida, Wegenerova granulomatóza, polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída,zápalové črevné ochorenie, ako je napríklad...

Fenylamino-benzoxazolom substituované karboxylové kyseliny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12652

Dátum: 30.04.2007

Autori: Hessler Gerhard, Stengelin Siegfried, Defossa Elisabeth, Herling Andreas, Bartoschek Stefan, Follmann Markus, Klabunde Thomas, Haschke Guido, Drosou Viktoria

MPK: A61K 31/423, A61P 3/06, A61P 3/10...

Značky: přípravy, fenylamino-benzoxazolom, karboxylové, použitie, substituované, spôsob, liečivo, kyseliny

Text:

...podľa tohto vynálezu patria do rámca predkladaného vynálezu a predstavujú ďalšíVšetky odkazy na zlúčeninu (zlúčeniny) všeobecného vzorca (I) uvedené ďalej sa vzťahujú na zlúčeninu (zlúčeniny) všeobecného vzorca (I) opísanú (opísané) vyššie, ako aj jej soli aZlúčeniny všeobecného vzorca I a ich fyziologicky prijateľné soli predstavujú ideálne liečivo na liečenie zvýšenej koncentrácie lipidov v krvi, metabolického syndrómu,...

Prostriedky obsahujúce karboxylové kyseliny a ich použitie pri pestovaní rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2030

Dátum: 08.08.2003

Autori: Kober Reiner, Ziegler Hans, Fries Jürgen, Parg Adolf

MPK: A01N 33/00, A01N 25/30, A01N 43/34...

Značky: použitie, kyseliny, obsahujúce, pěstování, karboxylové, prostriedky, rastlín

Text:

...že celková koncentrácia prísad a účinných látok presiahne určitú maximálnu hodnotu, dochádza často k negatívnym efektom, napriklad k oddeleniu fáz, sedimentácii alebo silnému zakaleniu. Tieto inkompatibility v zmesi sa prejavujú bud priamo po výskyte dvojfázového systému, alebo dlhodobo vedú k nižšej skladovacej stabilite zmesí. Za týchto okolností je často nemožné pridat do hotovej zmesi želané prípadne potrebné prísady ako celok, takže...

Mikrobiologický spôsob hydroxylácie dusíkatých heterocyklických karboxylových kyselín, mikroorganizmy Ki101 DSM 6920 a dusíkaté hydroxyheterocyklické karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279322

Dátum: 07.10.1998

Autori: Tinschert Andreas Biológ, Kiener Andreas, Heinzmann Klaus, Tschech Andreas

MPK: C12N 1/20, C07D 241/24, C07D 213/80...

Značky: mikroorganizmy, kyselin, dusíkatých, spôsob, karboxylových, dusíkaté, heterocyklických, karboxylové, hydroxyheterocyklické, hydroxylácie, mikrobiologický, kyseliny, ki101

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového mikrobiologického spôsobu prípravy dusíkatých hydroxyheterocyklických karboxylových kyselín alebo ich rozpustných solí všeobecného vzorca (I). Východiskovou látkou sú dusíkaté heterocyklické karboxylové kyseliny. Vynález sa ďalej týka nových, na spôsob prípravy vhodných mikroorganizmov.

Způsob přípravy 7-chlor-6-fluor-1-(4-fluorfenyl)-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269728

Dátum: 14.05.1990

Autor: Rádl Stanislav

MPK: C07D 215/56

Značky: karboxylové, přípravy, způsob, kyseliny, 7-chlor-6-fluor-1-(4-fluorfenyl)-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3

Text:

...kyseliny v 30 až 70 roztoku suchého Iluorovodíku v pyridinu, pomocí alkalickáho dusitanu a rozkledom takto vzniklého diazoniumfluoriduzahřátím reakční směsi na teplotu 50 až 90 °c, s výhodou na 70 °G.Způsob příprsvy podle vynálezu 33 jednoduchý a poskytuje žádanou látku v čietotě vhodná pro další zpracování na dirloxaoin nebo podobné sntibakteriální preparáty. Uvedené příklady provedení uvádí další podrobnosti, vynález...

Způsob výroby kopolymerů polyalkenů s polymery obsahujícími esterové anebo karboxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269107

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kimmer Dušan, Majerová Karla, Kučera Miloslav

MPK: C08F 299/00, C08G 81/02

Značky: výroby, anebo, karboxylové, polyalkenů, obsahujícími, skupiny, kopolymerů, esterové, způsob, polyméry

Text:

...nebo pobočném řetězci a karboxylové nebo anhydridové skupiny V pobočném řetězcí.Příprava kopolymerů se uskutečňuje dvěma kroky ve vysokovakuové aparatuře, která maximálně omezuje možnost kontaminace iontových center. Nejprve dochází k interakci iniciátoxu s vysušeným polyalkenem, při které se na povrchu polymerní matrice vytvářejí kationtová aktivní centra. Interakce probíhá při teplotách 253 až 295 K po dobu 1 dne. Ve druhém stupni dochází...

Způsob přípravy 1-(4-aminofenyl)-7-chlor-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267850

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rádl Stanislav

MPK: C07D 215/56

Značky: kyseliny, přípravy, způsob, 1-(4-aminofenyl)-7-chlor-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3, karboxylové

Text:

...7 5 ethyl 7-chlor-6-flucr-1, 4-dihydrc-1-(4-nitrofenyl)-4-oxcchinolin-3 ~karboxy 1 átu (18 mmol) v roztoku 40 g hydroxidu scdného v 1000 ml vody byla vařena pod zpětným chlndičem 4 hodiny. Potć lyl přilit rcztok 75 5 hcptahydrátu stranu železnatého v 500 ml vody n amřs 3 y 1 a vaření pod zpštným chladičem l hodinu. Horké reakčni smie byla za horka zfiltrována, fi 1 trá byl okyselen octcvcu kyselinou a cchlazen. Nerozpustný...

Způsob výroby esterů nenasycené karboxylové kyseliny o stereokonfiguraci 2E, 2Z

Načítavanie...

Číslo patentu: 266596

Dátum: 12.01.1990

Autori: Körtvélyessy Gyula, Pataki Sándor, Barkóczy József, Reiter József

MPK: C07C 69/587

Značky: způsob, nenasycené, výroby, stereokonfiguraci, esterů, kyseliny, karboxylové

Text:

...obecného vzorce VIIICH 3-CEC~R 2 (VIII). ve kterém R 2 znamená lithimn, soątk, draslik nebo hcl-čtk,vzniklý acetylenový derivát vzorce Ix ,OHse přeměni v allenový ester obecného vzorce xR má výše uvedený význam, působením ortho-esteru V přítomnosti slabé kyseliny jakožto katalyzátoru, načež se vzniklý produkt přemění ve směs isomerních esterů obecných vzorců I a IV, ve kterých X znamená vodĺk a R má výše uvedený význam. Během přeměny se...

Způsob výroby nové 6-fluor-7-(pyrrol-1-yl)-1-cyklopropyl-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258136

Dátum: 15.07.1988

Autor: Soler Esteve

MPK: A61K 31/47, A61K 31/40, C07D 207/327...

Značky: 6-fluor-7-(pyrrol-1-yl)-1-cyklopropyl-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3, výroby, karboxylové, způsob, nové, kyseliny

Text:

...30 ml Vroucího hexąnui Hexanové frakce se zkoncentruji na 20171111 a ponechají se po dobu 12 hodin při teplotě 5 ° Celsia, čímž se získá 0,41 g krystnlü o teplotě tání 90 až 92 °C.Přidá. se 0,07 g 0,001 15 molu 60 suspenze hydnidu sodíku V minerálnímmleji do roztoku 0,41 g 0,00114 molu ethyl-S-cyklopropylamino-z-zñvdifluorA-pyrroi-l-ylbenzoylľeikrylátu v 10 ml bezvodého dioxanu. Směs se udržuje na teplote 80 °C po dobu- dvou hodin V...

Způsob přípravy derivátů (6R, 7R)-[(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(oxyimino)acetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251797

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nakao Akio, Yamada Yoshihisa, Yamato Eisaku, Oine Toyonari

MPK: A61K 31/545, C07D 501/46

Značky: karboxylové, 7r)-[(z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(oxyimino)acetamido]-3-cefem-4, kyseliny, derivátů, způsob, přípravy

Text:

...(například směsný anhydrid sloučeniny obecného vzorce II s alkylakrbonátem), reaktivní estery (například p-nitrofenylester, 2,4-dínitrofenylester,sukcinimidester, ftalimidester, benzotriazolester, 2-pyrrolidon-1-yl-este), azidy kyselín a amidy kyselín (například imidazolamid, 4-substituovaný imidazolamid, triazolamid).Jako rozpouštědla se hodí dioxan, tetrahydrofuran, acetonitril, chloroform, metylenchlorid, dimetylformamid,...

Pomocné sušidlo na bázi solí baria karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239773

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Ryšavý Drahomír

MPK: C09F 9/00

Značky: pomocné, solí, karboxylové, bázi, sušidlo, kyseliny, baria

Text:

...moly karboxylové kyseliny, připravit soli, V kterých na jeden mel baria připadá nejméně 2,8 molu, s výhodou však 3,0 až 3,1 molu príslušné kyseliny.Předmětem tohoto vynálezu je pomocné sušidlo na bázi solí baria, vyznačující se tím,že na jeden mal baria připadá nejméně 2,8 molu, s výhodou 3,0 až 3,1 molu karboxylové kyseliny s šesti až osmnácti atomy uhlíku, s rozvětveným řetězcem anebo s pěti nebo šestičlenným kruhem v řetězci.Složení a...

Způsob výroby 1-etyl nebo vinyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naftyridin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235502

Dátum: 15.11.1986

Autori: Takase Yoshiyuki, Matsumoto Junichi, Nishimura Yoshiro

MPK: C07D 295/10

Značky: kyseliny, karboxylové, vinyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naftyridin-3, způsob, výroby, 1-etyl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká derivátů 1,8-naftyridin-3-karboxylové kyseliny obecného vzorce I, v němž X znamená atom fluoru nebo chloru, R1 znamená etylovou skupinu nebo vinylovou skupinu a jejích netoxických a farmacentricky přijatelných solí a jejich způsobů výroby. 1,8-naftyridinové sloučeniny a jejich soli jsou užitečné jako antibakteriální činidla a jejich meziprodukty.

Hydrofilní latexové částice nesoucí karboxylové skupiny s chelatizující schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 229571

Dátum: 15.09.1986

Autori: Žůrková Eva, Kálal Jaroslav, Švec František, Bouchal Karel, Labský Jiří

MPK: C08F 20/32, C08F 8/10

Značky: schopnosti, chelatizující, částice, nesoucí, skupiny, karboxylové, hydrofilní, latexové

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice nesoucí karboxylové skupiny s chelatizující schopností vyznačené tím, že obsahují na polymerní matrici sestávající ze zpolymerizovaných jednotek glycidylmethakrylátu, methakrylaldehydu či jejich kopolymerů ve tvaru pravidelných částic o rozměru 0,1 - 1,5 (m modifikovaných amoniakem, či polyaminy na vázané skupiny obecného vzorce I, kde X je skupina NH, ( je kyslík, či skupina N-CH2COOH a n=0-4 v množství 0,01 - 2,5...

Způsob výroby amoniových solí substituované karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227038

Dátum: 15.06.1986

Autor: Eckert Theodor

Značky: kyseliny, způsob, výroby, substituované, amoniových, karboxylové, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby amoniových solí substituované karboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R1 znamená tri-(hydroxymethyl)methylovou skupinu a R2 a R3 znamenají vodík, nebo oba zbytky R1 a R2 znamenají vždy ethylovou skupinu, 2-hydroxyethylovou skupinu nebo 2-hydroxypropylovou skupinu a R3 znamená vodík, nebo R1 a R2 znamenají společně 3-oxa-1,5-pentylenovou skupinu a R3 znamená vodík, nebo R1 znamená 2,3,4,5,6-pentahydraxy-n-hexylovou skupinu,...

Způsob zesíťování kapalných polymerů, obsahujících koncové karboxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229007

Dátum: 15.03.1986

Autori: Griehl Volker, Hube Harry, Stubenrauch Dieter, Antonová Elisabeth

MPK: C08J 3/24

Značky: polymerů, obsahujících, koncové, kapalných, zesíťování, způsob, karboxylové, skupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zesíťování kapalných polymerů, obsahujících koncové karboxylové skupiny, pomocí poly(aziridinylových) sloučenin v přítomnosti katalyzátoru a za teplot 25 až 150 °C vyznačený tím, že se jako katalyzátor použije 2-(dimetylanino)-4-metylfenol v množství 1 - 20, s výhodou 5 - 10 hmot. %, vztaženo na poly(aziridinylovou) sloučeninu.

Způsob výroby krystalického hydrochloridu nebo hydrobromidu pivaloyloxymethylesteru 7ß-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219851

Dátum: 15.09.1985

Autor: Scartazzini Riccardo

Značky: 7ß-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-cefem-4, pivaloyloxymethylesteru, hydrochloridu, způsob, výroby, krystalického, kyseliny, hydrobromidu, karboxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby krystalického hydrochloridu nebo hydrobromidu pivaloyloxymethylesteru 7ß-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny, vyznačující se tím, že se pivaloyl-oxymethylester 7ß-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny převede působením chlorovodíku nebo bromovodíku při teplotě -10 až +40°C na hydrochlorid nebo hydrobromid a ten se přivede ke krystalizaci....

Způsob výroby derivátů 2-penem-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222279

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lang Marc, Woodward Robert Burns, Ernest Ivan, Gosteli Jacques

Značky: derivátů, způsob, 2-penem-3, kyseliny, výroby, karboxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby derivátů 2-penem-3-karboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž Ra, R1 mají význam uvedený v opisné části a R2 znamená hydroxyskupinu nebo zbytek R2A s až 19 atomy uhlíku tvořící společně s karbonylovým seskupením -C(=O)- esterifikací, amidací nebo hydroximací chráněnou karboxylovou skupinu, jakož i solí takových sloučenin se solitvornými skupinami, kterého podstata spočívá v tom, že se cyklizuje ylidový derivát obecného...

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-oxo-5-halogenbicyklo/2,2,1/heptan-7- karboxylové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225987

Dátum: 01.07.1985

Autori: Votava Vladimír, Stibor Ivan, Dolanský Vladimír, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Veselý Ivan, Mostecký Jiří, Paleček Jaroslav, Ježek Karel, Dědek Václav

Značky: výroby, alkylestery, opticky, jejich, aktivní, kyseliny, karboxylové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-oxo-5-halogenbicyklo/2,2,1/heptan-7 karboxylové obecného vzorce I a II, kde R značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku a X značí chlor nebo brom.