Patenty so značkou «karbidu»

Kovový prút jadrového paliva obsahujúci opláštenie z priadze alebo vlákna vyrobeného z karbidu kremíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18032

Dátum: 04.10.2011

Autor: Mazaudier Fabrice

MPK: G21C 3/07, G21C 3/60

Značky: vlákna, obsahujúci, paliva, kremíka, opláštenie, jadrového, kovový, priadze, vyrobeného, karbidu, prút

Text:

...proti taveniu a tým umožniť zväčšenie tolerancií. Bohužiaľ, pod neutrónovým tokom V reaktore Zr palivo migruje do stredu tyče, čo zároveň ochudobní o tento prvok jeho0006 Namiesto hélia na vyplnenie vôli a priestorov medzi palivom a obalom (He-bonding) je možné použiť sodík (Nabonding), ktorý výrazne zlepšuje termiku systému. To umožní obmedziť gradient teploty medzi stredom paliva a obalom a uvoľniť významné rozpätia bezpečnosti voči...

Razidlo zo spekaného karbidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15995

Dátum: 07.10.2010

Autori: Smith Jane, Carpenter Michael

MPK: C22C 29/08, C22C 1/10

Značky: razidlo, karbidu, spekaného

Text:

...plechoviek, ako napríklad sú plechovky z hliníka alebo oceli, zospekaného karbidu, ktorý obsahuje tvrdú fázu obsahujúcu WC a fázu spojiva, kde u z 439 294 B 1 E-SBU/ltł-ľšspekaný karbid obsahuje 50 až menej ako 70 hmotn WC, 15 až 30 hmotn TiC,a 12 až 20 hmotn Co Ni.0012 Mikroštruktúra spekaného karbidu obsahuje prítomný WC ako jednotlivú fázu. Vhodný WC je tiež rozpustený vTiC, takže tvorí kubickú (Ti, W)C fázu.0013 Na...

Spôsob výroby hutnej keramiky na báze karbidu kremíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287118

Dátum: 23.11.2009

Autori: Sedláček Jaroslav, Šajgalík Pavol, Lenčéš Zoltán

MPK: C01B 31/00, C04B 35/565

Značky: báze, kremíka, spôsob, hutnej, keramiky, výroby, karbidu

Zhrnutie / Anotácia:

Keramika z karbidu kremíka, ktorá sa vyznačuje vysokou hutnosťou a dobrými mechanickými vlastnosťami, sa pripraví granuláciou prášku beta-karbidu kremíka. Následne sa granulát kalcinuje a tlakovo speká. Postup výroby rieši problémy zhutňovania karbidu kremíka do vysokého stupňa hutnosti bez prítomnosti spekacích prísad pri súčasnom znížení teploty spekania a v prípade tlakového spekania aj pri znížení tlaku. Výsledná hutná keramika s hustotou...

Materiál na povlaky odolné proti opotrebovaniu, erózii a korózii z karbidu volfrámu, povlaky, substrát potiahnutý viacvrstvovým povlakom, konštrukčný materiál a postupy na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286721

Dátum: 11.03.2009

Autori: Kuzmin Vladimir Petrovich, Lakhotkin Jury Viktorovich

MPK: C23C 16/32, B23B 15/00, C23C 16/448...

Značky: erózii, proti, substrát, volfrámu, odolné, postupy, materiál, potiahnutý, opotrebovaniu, korózii, povlaky, výrobu, viacvrstvovým, karbidu, konštrukčný, povlakom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa karbidy volfrámu legované fluórom v množstvách do 0,5 % hmotnostných a prípadne fluorokarbónovými kompozíciami. Možno ich vyrábať pomocou postupov chemického nanášania pár, v ktorých sa používa fluorid volfrámový, vodík a plyn obsahujúci uhlík. Špecifickou črtou postupu je predbežná tepelná aktivácia plynu obsahujúceho uhlík. Povlaky z karbidov volfrámu sa nanášajú na konštrukčné materiály a predmety z nich vyrobené. Majú zlepšenú...

Spôsob výroby karbidu vápenatého v priemyselnom meradle v elektrickej nízkošachtovej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13164

Dátum: 14.11.2008

Autori: Baumann Leonhard, Weigand Maren, Möller Roland, Wieneke Michael

MPK: C04B 35/56, C01C 3/18, C01B 31/32...

Značky: vápenatého, nízkošachtovej, meradle, výroby, elektrickej, karbidu, priemyselnom, spôsob

Text:

...odpady s obsahom PVC tu môžu vykazovať obsah chlóru v rozsahu od 5 do 56 hmotu. a v inej forme uskutočnenia od 5 do 56,8 hmotn., výhodnejšie od 10 do 56,8 hmotn., zvlášť výhodnejšie od 10 do 30 hmotu. apriemer častíc až 100 mm,výhodnejšie až 80 mm, zvlášť výhodnejšie od 5 do 50 mm, najvýhodnejšie od 10 do 50 mm.Výhodné je vspôsobe podľa vynálezu použiť plastové odpady sobsahom PVC, ktoré sú eventuálne znečistené s organickými alebo...

Odsírovacia zmes na báze karbidu vápnika

Načítavanie...

Číslo patentu: 283419

Dátum: 20.06.2003

Autor: Nussbaum Gilles

MPK: C21C 1/02

Značky: báze, odsírovacia, karbidu, vápnika

Zhrnutie / Anotácia:

Odsírovacia zmes na rafinované surové železo je tvorená najmenej 50 % hmotnostnými práškového karbidu vápnika s granulometriou < 0,2 mm, 1 až 20 % hmotnostnými horčíka vo forme prášku alebo granúl s granulometriou < 0,8 mm a 5 až 15 % hmotnostnými hliníka vo forme prášku alebo granúl s granulometriou < 0,8 mm, prípadne ďalšími práškovými aditívami, napríklad vápnom, uhličitanom vápenatým, uhlíkatými produktmi a/alebo obaľovacími...

Spôsob výroby karbidu molybdénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 265

Dátum: 09.10.2002

Autori: Khan Mohamed, Taube Joel

MPK: C01B 31/34, F27B 7/00, B01J 27/22...

Značky: výroby, spôsob, molybdenu, karbidu

Text:

...obrázkov na výkresochPredložené obrázky ilustrujú výhodné uskutočnenia vynálezu. v ktorýchObr. 1 je prierez schematickým znázomením jedného uskutočnenia zariadenia naObr. 2 je prierez tromi úsekmi reakčnej komory ilustrujúci výrobu karbidu molybdénu.Obr. 3 je prietoková schéma znázorñujúca uskutočnenie spôsobu výroby karbiduJe tu uvedené a opísané zariadenie 10 (obr. 1), ktoré je možné použit na výrobu karbidu molybdénu 12. Stručne...

Odsírovacia zmes na báze zŕn horčíka povlečených minerálnou látkou a zŕn karbidu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 280870

Dátum: 11.07.1995

Autori: Rebiere Michel, Galvin Paul Henri

MPK: C21C 1/02

Značky: báze, látkou, karbidu, povlečených, horčíka, vápenatého, minerálnou, odsírovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Odsírovacia zmes na báze zŕn horčíka povlečených minerálnou látkou alebo zlúčeninou a zŕn karbidu vápenatého je charakterizovaná tým, že stredné rozmery (D1 + 2e) zŕn horčíka povlečených minerálnou látkou alebo zlúčeninou a rozmery (D3) zŕn karbidu vápenatého sú úmerné stredným objemovým hmotnostiam (d, d3) týchto zŕn tak, že: (D1 + 2e)/D3 = d/d3.

Břitová destička ze slinutého karbidu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268508

Dátum: 14.03.1990

Autori: Häberle Friedrich, Kress Dieter

MPK: B23B 27/16

Značky: způsob, slinutého, výroby, karbidu, její, destička, břitová

Text:

...k hlavnímu ostří, obrousí. Dílčí povlékání rezné destičky lze totiž realizovat pouze velmi obtížně e mimo to při něm nelze vytvořit poloměr vedlejšího ostří s dostatečně malou hodnotou. Způsob podle vynálezu odstraňuje tyto nedostatky a umožnuje vyrobit břitovou destičku s velmi dobrými řeznými vlastnostmi.Vynález je sohematicky znázorněn na výkrese, kde značí obr. 1 bokorys nožové hlavy výstružníku se vsazenou břitovou destičkou, obr. 2...

Tepelné zpracování břitových destiček ze slinutého karbidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265173

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bína Ladislav, Preiszler Miroslav, Sýkora Jiří

MPK: C22F 1/00

Značky: zpracování, slinutého, břitových, destiček, karbidu, tepelně

Text:

...břitových destićek ze slinutěho karbidu tkví v tom,že zvyšuje odolnost proti opotřebení při obrábění. Vlastní tepelné zpracování je velmi jednoduché a nenákladné. Za určitých řezných podmínek může zvýšit životnost nástroje až čtyř násobně.Příkladné tepelné zpracování podle vynálezu se realizuje tak, že dohotovené břitové destičky ze slinutého karbidu, které mohou být V individuálních obalech, jsou umístěny v koši, který je postupně zasouván...

Způsob výroby slinutého karbidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257582

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bielik Anton

MPK: B22F 3/12

Značky: karbidu, způsob, výroby, slinutého

Text:

...nástrojů k obrábění dřeva, konglomerovaných dřevovláknitých, dřevopilinových a jiných těžkoobrobitelných materiálů, užívaných V dřevařském, nábytkářském a v jiných průmyslových odvětvích, zpracovávajícich převážně nekovové materiály, majíciho výslednou hodnotu koercitivní intenzity magnetického pole 12 až 14,90 kAm-l podstata spočívá v tom, že jako výchozi materiál pro výrobu karbidu wolframu se použije wolfra a hodnotu měrné nasycené...

Řezná nepřetáčivá destička ze slinutého karbidu se stupňovitým odváděním třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256909

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schmidt Günter, Flämig Barbara, Wagner Manfred

MPK: B23B 27/16

Značky: destička, karbidu, nepřetáčivá, odváděním, rezná, slinutého, třísek, stupňovitým

Text:

...yuacrke npunannemameň pemymeü xpomxn Hueer yrooöpasnue, nocpenernou no onuoñ Hamnonennoü K cepenune penymeä nnacruuu npoxonmeä no noü nnbcxocru, oöpaaonanmme Bmeuxn, u qro na önccexwpuce yrna Kaxnoro pexy merqyronKa pacnonoxeua crpyxxoornonau Kananxa, npepunammaa sannne nnocxocTH CTDVXKOOTBOJIHBIK (KEHEBOK, TBKIG H 110111716 IIHOCEOCTH uenecooöpaauo Tax oúopMñnTh nnarouanbnue crpymxoowuoné xananxn, qroñu um ceqeune nnnnnocb orpesxou...

Způsob kontinuálního samočinného oddělování vrstev amorfu z kusovitého SiC při výrobě karbidu křemíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254865

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zíma Miroslav, Matas Josef, Subík Petr

MPK: C01B 31/36

Značky: kontinuálního, křemíku, oddělování, způsobu, amorfu, vrstev, kusovitého, způsob, karbidu, provádění, samočinného, výrobe, tohoto, zařízení

Text:

...a zabráni možnosti vzniku nemooí z povolání odsáváním prašnýoh částio v místě jejich zdrojů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k provádění způsobu kontinuálního samočinného oddělování kusového sic od amorfu, kde obr. 1 představuje püdoryaný pohled a obr. 2 pohled čelní na dané zařízení.Hřeblový dopravník g vybavený regulací rychlosti posuvu je uložen na podstavné konstruk ci g a je opatřen na...

Sposob prípravy oteruvzdornej tenkej vrstvy karbidu titánu na elektricky vodivom pevnom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 254656

Dátum: 15.01.1988

Autori: Král Jozef, Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Pecár Ivan

MPK: C23C 14/30, C23C 14/48

Značky: oteruvzdornej, spôsob, přípravy, vrstvy, titanu, substráte, karbidu, vodivom, pevnom, tenkej, elektricky

Text:

...uhľovodíka plynule zvyšuje V intervale pomerov k titánu od 0,2 do 0,7 a za tým v intervale od 0,7 do 1,0.Ďalej je podľa vynálezu účelne, aby povrch pevného elektricky vodivého substrátu bol bombardovaný iónmi inertného plynu, čo» spôsobuje odprašovanie adsorbovaných vrstiev z jeho povrchu a súčasne ohrev substrátu na požadovanú teplotu.Vrstvy na báze karbldu titánu pripravené podľa vynálezu sa vyznačujú požadovanou adhéziou k povliekanêmu...

Spôsob vytvárania tenkých vrstiev karbidu wolfrámu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252860

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Král Jozef, Czajlík Mikuláš

MPK: C23C 14/48, C23C 14/16

Značky: tenkých, elektricky, substráte, vytvárania, vodivom, spôsob, karbidu, wolframu, vrstiev

Text:

...ipľĺľ-ľliälVé, dosahujú ipožaudsovainú »čisrtotu, ~s možnosťou dosiąachinruitiwai vysokej rýcihluoxslti paletu vrstvy počars inalrnášamila, krtorá závisí na rvohllositi islurblimecile ih 1 exva 1 kierbvonyuliu~ wolfrámu, ikrtorú možrno regulovať intenzitou jeho orhreviu. Ďalšou výhxodiou vsrpôswobu podľa vymálezu je možnost ovplyvňovať zloženie,šnruikrtüunu, a -mechenicilvě vlaetnnoeti ivmstvy, 4a to veľlkosifou tlaku vo nváikoovewj...

Spôsob prípravy karbidu titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238307

Dátum: 01.10.1987

Autor: Czajlík Mikuláš

MPK: C01B 31/30

Značky: přípravy, titanu, spôsob, karbidu

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob prípravy karbidu titanu vyznačujúcí sa tým, že syntézna zmes práškový titan - práškový uhlík o stechiometrickom zložení pred spekaním v intertnej atmosfére pri teplotách 700 - 900 °C sa podrobí mechanickej aktivácii.

Spôsob prípravy karbidu wolfrámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238306

Dátum: 01.10.1987

Autor: Czajlík Mikuláš

MPK: C01B 31/34

Značky: wolframu, karbidu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob syntézy karbidu wolfrámu vyznačujúci sa tým, že syntézna zmes wolfrám - uhlík o stechiometrickom zložení sa podrobí pred spekaniem v redukčnom alebo inertnom prostredí pri teplotách 1000 - 1200 °C mechanickej aktivácii.

Způsob povrchové úpravy průvlaků ze slinutých karbidů k tažení drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252417

Dátum: 17.09.1987

Autori: Slíva Václav, Macháček Miroslav, Koziorek Jiří

MPK: C23C 8/68

Značky: povrchové, průvlaků, způsob, slinutých, drátu, úpravy, karbidu, tažení

Text:

...se v atmosféře vodíku boridují za teploty 880 až 950 °C po dobu 1 až 3.h.Výhodou pov chová úpravy průvlaků ze slinutyoh karbidů k tažení drátů, zejména kordových a hadiçovjoh drátů je že se podstątně zvýšila životnost průvlaků ze slinutýon karbidú, jakož seFunkční část průvlaxů ze slinutjch karbidů se po odxmštění vyplní boridačnim zásypem o složení 90 oxidu hlinitého, 7,33 karbidu boru a 2,67 be vodého boraxu, podle hmotnosti....

Zařízení pro získávání slinutých karbidů ze železných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243825

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šebela Bedoich, Eunek Richard, Kooaoík Jaroslav, Urban Milan

MPK: C22C 7/00

Značky: získavání, karbidu, železných, odpadů, zařízení, slinutých

Text:

...ohřevem nepotřebných částí železných odpadů jsou minimální.Jsou také minimální ztráty tepla povrchem vnějších ohraničujících elementů pracovního prostoru pece, zvláště použitím vláknitých izolačních materiálů na bázi A 12 O 3.nále bude h jednoduchá oprava topného systému a vyzdívky pece, prováděná vyzdvihnutím pracovního prostoru pece.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podleťpřiloženého výkresu,...

Způsob úpravy vsázky pro výrobu karbidu vápníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249768

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wundes Horst, Scholz Günter, Schkommodau Fritz, Trommer Dietmar, Krug Herbert, Naundorf Wolfgang, Knauth Berthold

MPK: C01B 31/32

Značky: úpravy, způsob, vápníku, vsázky, výrobu, karbidu

Text:

...Mxrxuň öypuñ yronb~c Bnamnocwbm WĚĺ 1 Ž H SEDHHCTOCTBM oxono 1/Ú MM, T 0 onvcwnnan nana Ca/OH/2 B Koxconanuom öpuxewe onmna cocwannxwb TOHBKO 45. Bmo öuno onncano KPYFOM n HAYHĽOP 00 M 3 paöqme cnasannnm KOKC na Her cnexammuxcn nnn cnaőocnexammnxca KEMQHHHM nnn ôypux ýrneä, ůpeñôeppcxnknoswouy, no nsnecmuouy B Hacronmee BDGMH yponnm snannü na usnecwn H yrnáf HeĽb 3 HHOHyHHTb npoqumü cnnaaunmň KOKC, KOTODH HMEET peaxranwu Cao u C 3...

Řezná vložka z kovokeramické tvrdé slitiny s obsahem karbidu tantalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248281

Dátum: 12.02.1987

Autori: Voigt Klaus, Westphal Hartmut, Heinrich Jörg, Weitz Wolfgang

MPK: C22C 29/00

Značky: vložka, obsahem, rezná, karbidu, slitiny, kovokeramické, tvrdé, tantalu

Text:

...H EFO TEDMOCTOĚKOCTB.Cornacno naoőpereuu, ara aanaua pemaewca c HOMÓmbm TOPO, qTo Kpaesąasona pemymeñ ncranxu cocrour H 3 ocuonuoro MeTannoxepaMHqecKoro Taeporo cxmana, Heuameuuorjo no cnoeü KpHcTannuv-xecxoň cTpyKType, c JIQPHDOBaHłIbM Kap 6 HoM TaHTana B npouecce noccwauonneann npn oőpasonaunu Tseporo pac mBopa.Ho npnqunam craôunhuocrn pemymeñ xpoMKn uenecooöpašno, qwoöu wonmuna Kpaesoü soHmns Merannoxepauuqecxoro Tneporo...

Způsob úpravy výrobku ze slinutých karbidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237555

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rogo Štefan, Zahálka Jindřich

MPK: C22F 3/00

Značky: slinutých, úpravy, způsob, karbidu, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy výrobků ze slinutých karbidů mechanicky vytvarovaných a podrobených tepelnému zpracování, vyznačený tím, že se výrobky podrobí ozařování paprsky gama úhrnnou absorbovanou dávkou 2,0.105 až 2,5.107 Gy při teplotě 20 až 80°C.

Způsob výroby karbidů bóru a karbidu křemíku pro boridovací zásypy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229848

Dátum: 15.09.1986

Autori: Brožek Vlastimil, Schejbal Tomáš

MPK: C01B 31/36

Značky: výroby, karbidu, bóru, způsob, boridovací, křemíku, zásypy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby karbidu bóru a karbidu křemíku pro boridovací zásypy vyznačený tím, že se karboredukci podrobí současně směs oxidu boritého nebo kyseliny borité a oxidu křemičitého.

Způsob výroby karbidu vanadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234024

Dátum: 15.09.1986

Autor: Gardner Harry Eugene

MPK: C01B 31/30

Značky: vanadu, výroby, způsob, karbidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby karbidu vanadu spočívající v tom, že se připraví vodný roztok obsahující vanadičnanový iont, do tohoto vodného roztoku se přidá oxid siřičitý a neoxidující kyselina k dosažení redukce vanadičnanového iontu na vanadylový iont, vanadylový iont se extrahuje z vodného roztoku organickým rozpouštědlem, a z organického rozpouštědla se vanadylový iont izoluje přidáním hydroxidu amonného za vzniku sraženiny vanadylhydrátu, načež se pevný...

Způsob využití tepla ze syntézy karbidu křemíku k výrobě karbidu boru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232287

Dátum: 15.06.1986

Autori: Brožek Vlastimil, Schejbal Tomáš

MPK: C01B 31/36

Značky: způsob, tepla, využití, karbidu, výrobe, syntézy, křemíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že při výrobě karbidu křemíku podle Achesonova postupu se nejdříve vytvoří grafitové topné jádro, které se obalí zavážkou směsi kysličníku křemičitého a uhlíku ve stechiometrickém poměru pro vznik karbidu křemíku a ve vzdálenosti od jádra, kde se podle rozměru pece dosahují maximální teploty 2 200° C se vytvoří systém stěnových zábran rovnoběžných s grafitovým jádrem, nejlépe z grafitových desek a tento prostor se zaplní...

Způsob ochrany žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku proti korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221256

Dátum: 15.01.1986

Autori: Morys Zygmunt, Biolik Felicjan

Značky: ochrany, proti, výrobků, žárovzdorných, způsob, korozi, karbidu, křemíku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku proti korozi v oxidačním prostředí vyznačující se tím, že při omezení pronikání kyslíku do pórů uvnitř výrobků se vnější povrch výrobků chrání dokonale těsným krytem před vytvořením kysličníku uhelnatého v pórech výrobků.

Způsob výroby polotovaru pro výrobu křemíku a/nebo karbidu křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225844

Dátum: 15.01.1986

Autor: Lask Gert-wilhelm

Značky: výrobu, polotovarů, výroby, způsob, karbidu, křemíku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polotovaru pro výrobu křemíku a/neb° karbidu křemíku, obsahujícího kysličník křemičitý a uhlovodík, vyznačený tím, že se ze zrn křemenného písku připraví s udržuje fluidní lože za pomoci vodní páry a plynů, jehož teplota leží v rozmezí 500 až 700 °C, do tohoto fluidního lože se zavádějí horké kapalné uhlovodíky o teplotě vyšší než 250 °C a do fluidního lože se dále stále zavádějí čerstvá, popř. již uhlíkem potažená zrna křemenného...

Způsob zaoblování funkčních hran břitových destiček ze slinutých karbidů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220096

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mužík Vítězslav, Opluštil Petr

Značky: karbidu, způsobu, slinutých, způsob, funkčních, provádění, tohoto, zaoblování, destiček, břitových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zaoblování funkčních hran břitových destiček ze slinutých karbidů pro třískové opracování kovových i nekovových materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu, které sestává ze základu stroje, unášeče s pohonem, pohybové vazby tvořené satelity a pevným věncem, dále z otočných třmenů s unášecí klecí, rektifikačního bubnu a krytu zařízení. Podstatou vynálezu je, že břitové destičky jsou jednotlivě uloženy v uzavřeném prostoru...

Způsob výroby jemně zrněných práškových karbidů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222212

Dátum: 15.09.1985

Autor: Gortsema Frank Peter

Značky: karbidu, výroby, způsob, práškových, kovů, jemné, zrněných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby jemně zrněných práškových karbidů kovů, kde kovem je tantal nebo směs wolframu a kobaltu. Vynález řeší problém, jak připravit jemně zrněné práškové karbidy kovů, které lze spékat za vzniku předmětů z karbidů kovů s hustotou, jež se blíží teoretické hustotě karbidu kovu jako takového. Tento problém je podle vynálezu vyřešen tím, že se celulóze, viskóza, škrob nebo sacharid uvede do styku s roztokem šťavelanu...

Způsob nanášení povlaků z karbidu titanu nebo karbonitridu titanu, vzdorujících opotřebení, na výrobky ze slinutých tvrdých slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217645

Dátum: 15.09.1984

Autori: Tone Ella Robertovna, Zacharov Boris Vladimirovič, Pikunov Dimitrij Valentinovič, Minkevič Anatolij Nikolajevič

Značky: slitin, povlaků, tvrdých, karbonitridu, vzdorujících, opotřebení, slinutých, karbidu, způsob, výrobky, titanu, nanášení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemicko-tepelné úpravy kovů a slitin, jež se používá ve strojírenství a obrábění kovů za účelem zvýšení životnosti kovových výrobků, zejména způsobu nanášení povlaků z karbidu titanu nebo karbonitridu titanu na výrobky ze slinutých tvrdých slitin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v předmětném způsobu podle vynálezu upravují uvedené výrobky v uzavřeném prostor u za tlaku 133.10-2 až 133 Pa a při teplotě 1100 až 1250 °C....

Způsob výroby řezné destičky ze slinutého karbidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213535

Dátum: 01.03.1984

Autor: Hofmann Jaroslav Zábřeh Na Moravě

Značky: výroby, slinutého, destičky, karbidu, řezné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby řezné destičky ze slinutého karbidu s difuzní boridovanou vrstvou o tlošťce 1 až 100 (m a otěruvzdornými povlaky z karbidu a/nebo nitridu a/nebo karbonitridu titanu, zirkonia nebo hafnia o tloušťce 2 až 30 (m. Podstatou vynálezu je, že difuzní boridování povrchu destičky se provede při teplotě 800 až 1300 (C v časovém rozmezí 0,25 až 10 hod. po nanesení otěruvzdorných povlaků v jednom teplotním cyklu z plynné fáze.

Způsob a zařízení pro kontinuální výrobu karbidu křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226204

Dátum: 29.07.1983

Autor: Novák Karel

Značky: karbidu, způsob, kontinuální, zařízení, výrobu, křemíku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální výroby karbidu křemíku ve svislé šachtové peci s nuceným oběhem kychtových plynů, vyznačující se tím, že homogenní směs výrobních surovin se ve vstupní a předehřívací části pece heterogenizuje tak, že se vetší a těžší zrna směsi hromadí při obvodu zavážky, kdežto jemnější zůstávají blíže svislé osy za vážky, přičemž se do osy zavážky výrobní směsi zavádí oxidační médium, kterým se podstatná část uhlíkaté složky výrobní směsi...