Patenty so značkou «kapsúl»

Zariadenie a ústrojenstvo na spájanie najmenej dvoch liekových kapsúl lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18392

Dátum: 12.07.2011

Autori: El Glaoui Guillaume, Hoffelt Jean, Fontaine Jean-pierre, El Glaoui Mehdi

MPK: A61J 3/07, A61K 9/48

Značky: zariadenie, spájanie, liekových, ústrojenstvo, dvoch, kapsúl, najmenej, lepením

Text:

...prechádza z nedeformovanej konfigurácie jej telesa 11, znázornenej na obrázku 1, v ktorej má vybranie 15 naproti svojmu dnu 151 dostatočne veľký otvor, aby se kapsuly A a B dostali dovnútra tohto vybrania, do deformovanej konfigurácie jej telesa 11, znázornenej na obrázku 2, v ktorej je stena 14 pružne deíormovaná, aby na jednej strane tejto steny 14 umožnila rozšírenie nafúknutim komory 16 a aby na jej opačnej strane umožnila zúženie vybrania...

Vytváranie kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8862

Dátum: 17.10.2007

Autori: De Bock Jan Juilen Irma, Sinnaeve Jan Donaat, Vanquickenborne Stefaan Jaak

MPK: A61J 3/07

Značky: vytváranie, kapsúl

Text:

...a tlakov v súčastiach. To potom spôsobí zlú kvalitu súčasti kapsúl, ktoré často obsahujú trhliny alebo praskliny.0009 Udržovaním teploty a relativnej vlhkosti v prvej časti vo vyššie uvedenýchrozsahoch sa môžu získať súčasti kapsúl vyhovujúcej kvality.0010 Termín relatívna vlhkosť sa tu používa na označenie pomeru skutočného tlaku vodných pár v určitom okamžiku k tlaku vodných pár, ktorý by nastal, ak by bol vzduch pri rovnakej okolitej...

Spôsob a zariadenie na uzavieranie kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8446

Dátum: 19.07.2007

Autori: Mccutcheon Gabriel Maclain, Van Goolen Gunther, Vanquickenborne Stefaan Jaak

MPK: A61J 3/07

Značky: spôsob, zariadenie, kapsúl, uzavieranie

Text:

...množstva kvapaliny po kapsule.0008 Pri použití kapsúl, ktoré sú pri zavádzaní do taviacej jednotky vpodstate suché, nieje nutné, aby v tejto taviacej jednotke dochádzalo, za účelom zabránenia bud vzájomnému zlepovaniu kapsúl alebo ich prilipnutia na povrchu taviacej jednotky, k ich natriasaniu a prevaIovaniu sa. Počas tohto stavu môže byt teda vytvrdzovanie uzatvorenia kapsuly uskutočňované pri minimálnom vystavení pôsobenia mechanických...

Zariadenie na balenie a vydávanie pevných tvarových telies, najmä perorálnych tabliet a/alebo kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10281

Dátum: 26.09.2006

Autori: Bencz Zoltán, Erdelyi Zoltán, Mezei János

MPK: B65D 83/04

Značky: vydávanie, zariadenie, telies, pevných, tabliet, perorálnych, kapsúl, balenie, najmä, tvarových

Text:

...odstraňuje riziko neúmyselného otvorenia zariadenia a zabraňuje všetkým možnostiam, aby sa kontajner po jeho otvorení dal naplniť nevhodným materiálom odlišnej kvality alebo povahy, ako aj ktoré sa môže ľahko používať, je šetrné voči životnému prostrediu a jeho výroba je z hľadiska nákladov hospodáma. Ďalej v porovnani sdoteraz známymi podobnými riešeniami je potrebné, aby zariadenie bolo účinnejšie utesnené proti vzduchu a vlhkosti, aj ked sa...

Zariadenie plnené kapsulami na plnenie stroja na podávanie kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3579

Dátum: 22.04.2005

Autori: Jarisch Christian, Yoakim Alfred

MPK: A47F 1/00

Značky: zariadenie, kapsulami, plnenie, stroja, kapsúl, plněné, podávanie

Text:

...aby sa zachovalo relatívne kompaktné zariadenie.Konštrukčne prostriedky na vedenie pri nakláňaní výhodne zahrnujú nosič rúry, do ktorého sa rúra vloží. Je teda ľahké dosiahnuť zmenu polohy rúry V jej nosiči, aby sa potom uskutočnilo plnenie s naklonením. Nosič sa potom namontuje otočne okolo osi otáčania na základňu nastavovacích prostriedkov, ktoré môžu byť vytvorené z dvoch bočných krídel, umiestnených na každej strane pridržiavacieho...

Meracie zariadenie na nedeštruktívne netto-odváženie kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 751

Dátum: 22.05.2004

Autor: Mueller Hanns-walter

MPK: G01G 17/00, G01G 9/00, G01N 22/00...

Značky: nedeštruktívne, kapsúl, meracie, zariadenie, netto-odváženie

Text:

...pri rezonančnej frekvencii f(O) aplikátora usporiadaného v účinnom spojení s meranou vzorkou, pričont tento spôsob je charakterizovaný tým, že materiál vzorky sa uvedie do spojenia s rezonátorom tak, že elektrické pole rezonátora pri prechode materiálu vzorky prebieha vo všeobecnosti paralelne k povrchu a že z primárnych meraných veličín b(0) a f(0) sa dajú získatpričom F a B znamenajú mikrovlnové merané signály rozladeniakonštantné...

Spôsob a zariadenie na tesné uzatvorenie kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7573

Dátum: 10.03.2004

Autori: Hoehn Frederic, Cade Dominique Nicolas, Scott Robert Anthony, Peter Philippe Charles

MPK: A61J 3/07

Značky: zariadenie, uzatvorenie, kapsúl, těsné, spôsob

Text:

...dýzami.0007 Skoršle, zo stavu techniky známe systémy na tesné uzatváraníe kapsúl sú, čo sa týka kvality tesného uzatvárania a kontrolovatelnosti parametrov procesu túto kvalitu tesného uzatvárania ovplyvňujúcich, čiastočne nedokonalé.0008 Predložený vynález je zameraný na poskytnutie zdokonaleného spôsobu azariadenia na tesné uzatváraníe kapsúl so zásuvne Spojenými súosovými čiastočne sa prekrývajúcimi telovými dielmi prostredníctvom...

Enterická kompozícia na výrobu mäkkého obalu kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17071

Dátum: 27.06.2003

Autori: Chidambaram Nachiappan, Hassan Emadeldin, Fatmi Aqeel

MPK: A61K 31/4402, A61K 31/355, A61K 31/00...

Značky: kompozícia, enterická, mäkkého, výrobu, kapsúl, obalů

Text:

...kapsúl, V ideálnom prípade bez poťahovania. Enterické poťahy (prípravné poťahy a následnépoťahy) a enterické polyméry sú opísané alebo navrhnuté v US patentoch č. 4 518 433, 4816 259 a 5 330 759. V žiadnej z týchto publikácií sa však neuvádza alebo nenavrhnuje predložený vynález.0008 V publikácii W 0 Ol/24780 sa opisuje farmaceutické kompozícia vo forme mäkkej gélovej kapsuly rezistentnej voči tráviacim šťavám. Kompozícia sa...

Spôsob pevného zvarovania medicínskych kapsúl na inhaláciu a zariadenie na zvarovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1800

Dátum: 05.07.2002

Autori: Hochrainer Dieter, Wachtel Herbert

MPK: A61J 3/07, B29C 65/10, B29C 65/14...

Značky: medicínskych, zvarovanie, zvarovania, pevného, inhaláciu, zariadenie, kapsúl, spôsob

Text:

...v oblasti, vktorej sa prekrývajú steny obidvoch navzájom spájaných dielov. Okrem nich sú tu oblasti, pri ktorých takéto prekrývanie nie je. Vtýchto oblastiach sa môžu kapsule zvarovaním míeme poškodiť. Navyše tu jestvuje nebezpečenstvo, že pri príliš hrubých stenách kapsúl sa nevytvorí kontinuálny zvarový spoj.Pomocou predloženého vynálezu sa môžu pripraviť kapsule zo syntetických látok, ktoré obsahujú farmaceutickú formuláciu. Tieto...

Spôsob prípravy kapsúl s aromatickým olejom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281384

Dátum: 07.06.1995

Autori: Soper Jon, Pearl Theodore, Wampler Daniel

MPK: A23L 1/22, B01J 13/08

Značky: přípravy, aromatickým, spôsob, olejom, kapsúl

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy kapsúl s aromatickým olejom, rozdrviteľných až pri pôsobení strižných síl, napríklad zubov v ústach spotrebiteľa, zahrnujúci vytvorenie emulzie z kvapiek aromatického oleja vo vode, vytvorenie polymérneho povlaku koacerváciou okolo kvapiek oleja v emulzii a následné spevnenie, ktorý spočíva v tom, že po polymérnom spevnení sa do vodnej zmesi pridá sušiace činidlo, následne sa uskutoční odparenie vody a kapsuly sa...