Patenty so značkou «kapilární»

Zařízení pro nástřik koncentrátu z obohacování kolonky do kapilární kolony plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260535

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vodáková Zdenka, Vejrosta Jiří, Drozd Josef, Opletal Václav

MPK: G01N 30/04

Značky: kapilární, zařízení, koncentrátů, kolonky, chromatografu, nástřik, obohacování, plynového, kolony

Text:

...zvenčí k nástřikovému bloku libovolného chromatoqrafu. Výhodou zařízení je, že jednoduchým uspořádáním umožňuje velmi rychlý ohřev kovové kapiláry s nárůstem větším než 70 K 5-1 a dostatečnou pžesnost nastavení konečné teploty ohřevu. zařízení je energeticky velmi účinné, poněvadž se ohřívá přímo kapilára bez dalších pŕídavnýehzařízení jako jsou výměníky tepla. topná tělesa, snímače apod. Také bezpečnost obsluhy je zajlštěna jednoduše...

Vložka dávkovače vzorku pro kapilární chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 269173

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ledvinka Karel, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 30/16

Značky: vložka, vzorků, chromatografii, kapilární, dávkovače

Text:

...Další výhoda spočívâ v dosaženě reprodukovatelnosti dávkování. Směrodatná odchylka je nižší než 1.Vložka dávkovače vzorku podle vynálezu je dále objasněna na výkresoch. Na obr. 1 je znázornčna vložka dávkovače vzorku pro kapllární chromatografli, obr. 2 znázorňufe vložku dávkovače vzorku s koncovkou a dčllčem plynnê fáze, na obr. 3 Je znázorněna vložka dávkovače vzorku opatřená zůžením a dutlnou. vložka dávkovače vzorku je tvořena...

Průtokový kapilární viskozimetr s měrnou kapilárou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268541

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kössler Ivo, Kössler Miloš

MPK: G01N 11/04

Značky: kapilárou, kapilární, viskozimetr, průtokový, mernou

Text:

...výkresoch jsou znázorněny dva příklady provedení viskczimetru podle vynálezu. Na obr. 1. je znázorněno provedení viskozimetru plněného zeshora nebo nasátím kapaliny kapilárou, se třemí měrnými baníčkami. Na obr. 2 je provedení viskozimetru s visící h 1 adínouse dvěma měrnými baničkami plněnými z rezervoáru trubicí ustící mezi spodní měrnou baničku a měrnou kapiláru.Nad měrnou kapílárou l (obr. 1.) je umístěna trubka 3 se značkou na...

Zařízení pro nanášení kapalinové fáze na kapilární chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 267993

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mistrjukov Eletron, Rozprávka Jaroslav

MPK: G01N 30/56

Značky: kapilární, kapalinové, nanášení, fáze, kolony, chromatografické, zařízení

Text:

...trubky pro vedení kapiláry, jejíž vstup, opatření zásobníkem mazaoüo média je upevněn v předehřívaoí zőnä. Podávací kazeta a smärovací trubka jscu spolu apojeny spojovací tyčí.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost nanášení stacionární fáze jak na skleněné kapiláry se stálym polomärem zskřivení, tak i na ohebné H-emenně kapiléry,přičemž pravdäpodobnost jejich poškození je minimální.Na přiloženém výkrasu je v řezu znázornäno jedno z...

Kapilární struktura tepelné trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264030

Dátum: 12.05.1989

Autori: Antonenko Vladimir, Antonenko Alla, Tolubinskij Vsevolod, Ostrovskij Jurij

MPK: F28D 15/00

Značky: tepelně, kapilární, trubky, struktura

Text:

...aepaneucwna 0,1 r»cos 0/R 1,0, rue R - nonoanna mpnnu nepůopannn n cnery, Q - yron cuaqnuanua axpaua 1. Meny skpanou 1 u çweuxoň 2 rpýñu paauen men cnoň 3 wennonocnmenn. Yron~Q coornewcmayew rpannne Menucxa panycou R na saxpyrnennux yqacrxax nepůopaunn skpaua 1, Kannnnnpaax cmpykwypa Tennonoň Tpyóu paöowaew cnenymmnn o 6 pasoMHpn non BOÄG H OTHOHG rerma B COOTBGTCTBYIOIEHX 301181( TGIIHOBOŘ rpyüu ~TEHHDHOCHTEJIIIanxercn no xannnñapnoü...

Elektroda na indikaci volných ropných látek s kapilární úpravou snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263072

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kohout Jindřich

MPK: G01N 27/07

Značky: kapilární, látek, ropných, úpravou, elektroda, volných, snímače, indikaci

Text:

...obtížně indíkování tenkých olejovítých podílů na vodní hladině a za druhé snímač je povrchové namáhán agresivními složkamí balastních vod.Podstata elektrody s kovovým snímačem a kapílární drážkou podle tohoto vynálezu spočíva v tom, že kovová část snímače l , která je posuvná ve svislém směrupo držákuz nevodivého a nenásákavého materíálą je spojena ve spodní částí s kroužkem 2 rovněž z nevodívého a nenasákavého materiá lu,na kterém je šikmá...

Zařízení k dávkování vzorků do kapilární kolony plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257684

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kameníková Irena, Rezl Vlastimil

MPK: G01N 30/16

Značky: kolony, vzorků, zařízení, kapilární, dávkování, chromatografu, plynového

Text:

...se zdrojem inertního p 1 ynu,přičemž vstup kapiláry je připojen k vícecestnému ventilu s dávkovecí smyčkou, jehož jeden vstup je spojen se zdrojem vodíku s regulátorem tlaku, zatímcovýstup kapiláry je napojen na vstup kapilární kolony plynového ohromatografu.Výhodou popisovaného zařízení je že dovoluje analyzovat velké dbjemy vzorků (1 - 100 ml) kapilární plynovou chromatografiíy což má význam především pro stopovou analýzu a tak zvanou...

Kapilární viskozimetr pro měření tokových křivek nenewtonských kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255132

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mikulášek Petr, Macháč Ivan, Cakl Jiří

MPK: G01N 11/04

Značky: nenewtonských, kapalin, kapilární, tokových, křivek, měření, viskozimetr

Text:

...zpět do zásobní nádrže.Uvedené nevýhody odstraňuje kapilární viskozimetr pro měření tokových křivek nenewtonských kapalin, sestávajíci z měřicího tělesa, opatřeného pístem a tlakovým snímačem a 2 měrné kapiláry, jehož podstata podle vynálezu spočíva v tom, že sestava z měřicího tělesa opatřeného tlakovým snímačem, s výhodou tenzometrickým a pístem ovládaným mikrometrickým šroubem a z měrné kapiláry, jejíž poměr délky ku vnitřnímu průměru je...

Zařízení k vytváření filmu stacionární fáze v chromatografické kapilární koloně

Načítavanie...

Číslo patentu: 252408

Dátum: 17.09.1987

Autori: Horká Marie, Vejrosta Jiří, Tesařík Karel, Janák Karel

MPK: G01N 30/50

Značky: filmu, koloně, stacionární, chromatografické, fáze, vytváření, kapilární, zařízení

Text:

...stacionární fáąe v rozpouštědľe v nadkritickém stavu a na .tobr. lb část pro smáčení chromatografické kolony.První část zařízení na obr. 1 a sestává ze zásobníku 1 výstupem spojeného přes první ventil g, druhý ventil 3 3 plnicí nádobkou 3 obsahující stacionární fázi Ž a rozpouštědlo Š. Plnící nádobka 3 je ponořena do Dewarovy nádoby 3 s kapalným dusíkem udržujícím chladící teplotu v hodnotě cca 180 °C. Druhé část zařízení na obr. 1 b sestává z...

Způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 241699

Dátum: 15.09.1987

Autor: Honzák Jaroslav

MPK: G01N 30/56

Značky: způsob, kolony, chromatografické, kapilární, impregnace, statické

Text:

...uprostřed své délky uzavře.je-li požadovana kolena s neimpregnovanými manipulačními konci, vyplní se manipulační konce kapilární chromatografické kolony plynem.Výhodou způsobu statické impregnace kapllární chromatografické k-olony podle. vynálezu je podstatné snížení rizika neúspěšné impregnace, snížení zmetkovitostla urychlení procesu impregnace. Odpadá pracně a znehodnocování kolony často způsobující plynotěsné uzavírání...

Zařízení pro kapilární izotachoforézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250712

Dátum: 14.05.1987

Autori: Stránský Zdeněk, Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr, Lukáš Břetislav

MPK: G01N 27/26

Značky: zařízení, izotachoforézu, kapilární

Text:

...zdroje konstantního proudu je zapojen obvod nadproudové ochrany a to tak, že jeden výstup z násobiče napětí zdroje konstantního prou~ du je uzemněn přes převodník proud-napětí, který je zapojen na vstupu obvodu nadproudové ochrany. Blokovací zařízení přepětové ochrany je tvořeno dvěma oddělenými částmi, a to po řadě blokem přepětové ochrany a blokovacím obvodem. Mezi výstup bloku přepětové ochrany a vstup blokovacího obvodu je zapojen logický...

Kapilární závlaha rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238736

Dátum: 16.03.1987

Autor: Syrovátka Tomáš

MPK: A01G 29/00

Značky: rostlin, kapilární, závlaha

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zcela novým způsobem trvalé zavlažování větších rostlin, hlavně stromů a to především ovocných. Uplatnění se jeví ekonomicky výhodné v našich podmínkách ale hlavně v podmínkách jižních na vodní bilanci chudých zemí. Při vysazování například stromu se umístí pod jeho kořeny nádrž na vodu, ze které vystupují nasávací vlákna. Voda do nádrže se plní trubkou z povrchu půdy. Nasávací vlákna šíří nepřetržité vodu do oblasti kořenů. Celý...

Průtokový kapilární viskozimetr s temperačním pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 248307

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kule Miroslav, Janoušek Vladimír

MPK: G01N 11/00

Značky: pláštěm, temperačním, kapilární, průtokový, viskozimetr

Text:

...průtokového kapilárního viskozimetru pomocíí uzavřeného temperačního pléště, který tak stabilizuje teplotu měřené kapaliny vůči vnějšímu okolí, je možné měření viskozity bez nutnostipoužití termostatu k temperování. Teplota kapaliny zůstává vlivem temperačního pláště po celou dobu měření stálá, tudíž lze viskozimetr aplikovat V běžných provozních podmínkách.Na připojeném výkres je znázorněn príklad provedení kapilárního viskozimetru s...

Galeta s kapilární strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240415

Dátum: 15.12.1986

Autori: Štursa Jioí, Nikl Stanislav, Koprna Miroslav, Mergl Zdenik, Dubnieka Milan, Hell Jioí

MPK: D01H 13/28, D02J 13/00

Značky: strukturou, galeta, kapilární

Text:

...0 Bnywpn Hanpaauennoro Tenmnmsmyqena, B yaxnx rpaamuax. Honocws Memny BHyTpeHHM n Hapymnum Komyxamm qacwnqao sar nonnena mnnxnm TGHĽOHOCMTBHEM, Kowopuñ ncnapaeTcH B KannanHpHoñ cwpykmype. Hpnqswom, MOPYT Bo 3 HMKHyTL oqeHL BHCOKEB naaxenma. Ľna npenowspamenma B 3 puBa raneru nonocms sanpuwaMaoópewene odaacaaemca Ha cnenymmeM npumepe m Ha npnna~ raemux qepmemax noapoóneezönr. Í npononbnnñ paspes rahemu c nsoñnwm Komyxom c BHYTpu nemamen...

Kovová tepelná kapilární trubice a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228855

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tyburec Milan, Štulc Petr, Zbořil Vladimír, Jindříšek Bohuslav

MPK: B21C 37/20

Značky: způsob, kovová, trubice, tepelná, výroby, kapilární, její

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová tepelná kapilární trubice, vyznačující se tím, že je vyrobena jako tenkostěnná trubice (2 ) s vnitřním drážkováním ( 3 ) rybinového tvaru z plochého páskového kovového materiálu (1) a je opatřena podélným svarem a uvnitř je částečně naplněna chladicím odpařovacím médiem, přičemž na obou koncích je uzavřena například dalším svarem.

Přímočtoucí kapilární magnetický analyzátor částic v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233813

Dátum: 01.07.1986

Autori: Otto Karel, Kůs Josef, Kovář Jiří

MPK: G01N 27/00

Značky: přímočtoucí, analyzátor, kapalinách, kapilární, magnetický, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přímočtoucího kapilárního magnetického analyzátoru částic v kapalinách, opatřeného supermagnetem s pólovými nástavci vytvářejícími štěrbinu, umožňujícího kvantifikovat velikost a koncentraci otěrových částic v exploatovaných olejích či solubilizovaných plastických mazivech či v jiných kapalinách, které jsou součástí tribosystému nejen stroje, ale i živého systému, např. synoviálního mazu kloubních systémů člověka. Jeho podstata...

Způsob fotometrické nebo spektrofotometrické detekce složek rozdělovaných kapilární elektroforézou, zejména kapliární vytěsňovací elektroforézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230517

Dátum: 15.05.1986

Autor: Ryšlavý Zbyněk

MPK: G01N 27/26

Značky: detekce, elektroforézou, rozdělovaných, fotometrické, způsob, kapliární, spektrofotometrické, zejména, kapilární, vytěsňovací, složek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fotometrické nebo spektrofotometrické detekce složek rozdělovaných kapilární elektroforézou, zejména kapilární vytěsňovací elektroforézou měřením absorpce procházejícího světla, vyznačený tím, že se na rozdělované složky vzorku působí v separační kapiláře během separačního procesu barvotvornou složkou, tvořící se složkami vzorku sloučeniny, jejichž absorpce světla se liší od absorpce světle samotnou barvotvornou složkou.

Způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223386

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: trubici, způsobu, způsob, kapilární, posunu, tohoto, provádění, kapalin, zařízení, podle, jejich, měrné, objemu, odměřování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici, který spočívá v tom, že se objem kapaliny, který projde měrnou kapilární trubicí, indikuje posunem rtuťového sloupce uzavřeného z obou stran měřenou kapalinou. Zařízení k provádění způsobu sestává z měrné kapilární trubice opatřené stupnicí podle objemu měrné kapilární trubice, která je u ústí spojena se vstupní rozšířenou komůrkou umístěnou...

Kapilární přepínací kohout

Načítavanie...

Číslo patentu: 217345

Dátum: 01.08.1985

Autor: Kocanda Vladimír

Značky: kapilární, přepínací, kohout

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapilárního přepínacího kohoutu,obzvlášť vhodného pro přepínání nebo uzavírání kapilárních cest. Účelem vynálezu je odstranění vad dosavadních kohoutů,které spočívají v tom, že malé odchylky v rozměrech při výrobě, nebo odchylky v důsledku opotřebení nebo dilatací způsobují poměrně značné změny průřezu přepínané kapiláry na styčné ploše. Pro přepínací kohout podle vynálezu se používá tělesa kohoutu s kuželovým sedlem, v němž je...

Transkutánní dvojelektroda k měření tenze kyslíku v kapilární krvi povrchových tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 226255

Dátum: 15.04.1985

Autor: Vacek Antonín

Značky: dvojelektroda, tenze, kapilární, transkutánní, kyslíku, měření, tkání, povrchových

Zhrnutie / Anotácia:

Transkutánní dvojelektroda pro měření tenze kyslíku v kapilární krvi povrchových tkání zalitá pryskyřicí v pouzdře z izolační hmoty, vyznačení tím, že anodu tvoří kotouček (1) ze stříbrného plechu se symetricky, k okraji uspořádanými otvory, ve kterých jsou kolmo na vnější povrch kotoučku (1) izolovaně upevněny kolíky (2 a 3) z platiny nebo zlata, tvořící dvě elektricky oddělené katody, mezi kterými je upevněno vyhřívací těleso (4) a za ním...

Zařízení pro nanášení kapalné fáze na kapilární kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 223571

Dátum: 01.09.1984

Autori: Gladyšev Vjačeslav Valentinovič, Savičev Lev Sergějevič, Gavrilov Viktor Vasiljevič, Mistrjukov Elektron Alexandrovič

Značky: nanášení, kapalné, kapilární, zařízení, kolony, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nanášení kapalné fáze na kapilární kolony se týká plynové chromatografie, zejména kapilární plynové chromatografie. Zařízení obsahuje termostat s ohřívačem, a dále podávací válečky a pohon. Novým prvkem zařízení je vibrátor s podávací kazetou umístěnou na jeho kotvě a proporcionální regulátor, přičem vibrátor je uspořádán ve svislé poloze. Zařízení slouží pro plynovou chromatografii.