Patenty so značkou «kapilára»

Kapilára pro polarografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 227962

Dátum: 15.04.1986

Autor: Novotný Ladislav

Značky: kapilára, polarografii

Zhrnutie / Anotácia:

Kapilára pro polarografii zvláště při potenciálech mezi -1,5 V a -3,5 V proti nasycené kalomelové elektrodě, vyznačená tím, že uvnitř dutiny (2) vytvořené v tělese kapiláry (1), vymezené v dolní části ústím (6) kapiláry (1) a v horní části zúženým místem (7), je uspořádán elektrický kontakt (3).

Kapilára pro kapkovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223626

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novotný Ladislav

Značky: kapilára, kapkovou, elektrodu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru elektrochemie a týká se zejména polarografických a odvozených analytických metod. Řeší problém konstrukce kapiláry, zejména pro obnovovanou kapkovou elektrodu, např. stacionární, u které by byly omezeny nebo odstraněny poruchy související se zanášením horní části vnitřního průběžného otvoru a s nereprodukovatelnostmi v přívodu elektrického kontaktu. Popsaná kapilára je bezprostředně u horního ústí nálevkovitě rozšířena do...

Kapilára pro měření mezifázových napětí kapalina-plyn nebo kapalina-kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 220369

Dátum: 15.11.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: kapilára, měření, kapalina-plyn, napětí, kapalina-kapalina, mezifázových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru fyzikální chemie mezifázových rozhraní, zejména aparaturních otázek měření mezifázových napětí. Řeší problém konstrukce čidla pro měření povrchových napětí kapalin a mezifázových napětí kapalina-kapalina na principu vytláčení jedné fáze do druhé. Podstatou řešení je kapilární čidlo, s výhodou monolitní, u něhož je spodní část průběžného otvoru rozšířena do tvaru válcovité nebo alespoň zčásti zaoblené dutiny. Přitom se může...

Kapilára, zejména pro polarografickou analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217724

Dátum: 15.02.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: polarografickou, zejména, analýzu, kapilára

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce kapiláry, zejména pro polarografickou analýzu, kde nejméně část průběžného souosého otvoru v tělese kapiláry je rozšířena v dutinu. Podstatou vynálezu je konstrukční úprava vyznačená tím, že je vnitřní průběžný otvor kapiláry nad rozšířenou dutinou ve zvoleném úseku zúžen, přičemž toto zúžení přechází s výhodou na válcovitý tvar. Při tom je výhodné, obsahuje-li průběžný otvor kapiláry nad rozšířenou dutinou více než...