Patenty so značkou «kapalným»

Autonomní kryochirurgický nástroj s operační koncovkou chlazenou kapalným dusíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265066

Dátum: 12.09.1989

Autor: Zobač Ladislav

MPK: A61B 17/36

Značky: chlazenou, dusíkem, koncovkou, autonomní, kryochirurgický, nástroj, operační, kapalným

Text:

...nádobky tvoří jednak vnější trubka 3,jejíž konec je ukončen hrdlem 2 a druhý konec je ukončen hrdlem 5 a druhý konec je připojen k základnímu tělesu łła jednak vnitřní trubkou 4, jejíž jeden konec je ukončenhrdlem Ž , které je opatřeno uzávěrem s přetlakovým ventilen tvořeným například ventilovou destičkou lg a víčkem łàmezi nimiž je uspořádána tlačná pružina łâąatímne druhý konec vnitřní trubky Ž je spcjen přes první vlnovec 2 se...

Zařízení pro konzervování drátu kapalným konzervačním prostředkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264866

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dušek Josef, Polok Jiří, Somerlík Jiří

MPK: B05C 3/10

Značky: zařízení, konzervování, prostředkem, drátu, konzervačním, kapalným

Text:

...stolu nezaručuje jeho ustředění V ose otáčení stolu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro konzervování drátu kapalným konzervačním prostředkem. Zařízení podle vynálezu sestává z nádoby opatřené přívodem a odvodem kapalného konzervačního prostředku. uvnitř je nádoba opatřená vřetenem napojeným na zdroj krouticiho momentu. Z vřetena vystupuje válcový unášeč.Opatření vřetena uvášečem umožňuje dokonalé ustředění na sebe naskládaných...

Způsob plnění kontejneru kapalným plynem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259801

Dátum: 15.11.1988

Autori: Proksch Werner, Jirsa Jan, Jirsa Martin

MPK: F17C 5/02

Značky: způsob, tohoto, provádění, kontejneru, kapalným, zařízení, plynem, plnění, způsobu

Text:

...5 zásobníku 1 je přitom propojeno s hlavou zásobníku 1 přes pomocný odpařovač 6 a hlavní regulátor B. Plněný kontejner 10 je k systému odpařovací stanice přtpojen od 411. Plnící potrubí 11 je přípojeno přes plnící ventily 16, 13 se spodním dnem 5 zásobníku 1. Kdežto odplyňovacím potrubím 12 s odtlakovacím ventllem 14 je kontajner 10 propojen bud přes odtlakovací ventil 15 s hlavou zasobníku 1 .anebo přes obtokový ventil 17 a hlavní odpařovač...

Zařízení pro zpracování plošných textilií kapalným čpavkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242439

Dátum: 01.12.1987

Autor: Fedotov Vasilij

MPK: D06B 15/09

Značky: čpavkem, kapalným, textilií, plošných, zařízení, zpracování

Text:

...jejím stoupnutí v důsledku snížení tažnoeti textílie zpomalí tažné válce lg přes neznázorněné regulační zařízení. při poklesu napínací síly je naopak zrychlí. Žádaná napínací síla je nastavitelná. Z komory lg prochází tex tílie těsněným prostupam lg do protíproudného parního odčpavko-vaoího oddílu ll. kde postupuje přes vodící válečky kanálem pro ti proudu páry příváděné tryskamí lg umístěnými před těsněným- . r 242 439 výetupem textílie lg....

Způsob mercerace pásu tkaniny, obsahující celulózu, kapalným amoniakem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241455

Dátum: 15.09.1987

Autori: Alfranseder Josef, Mayer Sigmund

MPK: D06M 1/10

Značky: kapalným, zařízení, tkaniny, pásu, tohoto, mercerace, celulózu, provádění, obsahující, způsob, amoniakem, způsobu

Text:

...chlorovodíkové potřebné pro neutralizaci se stává kvantitativní .mírou pzohlceného barya. Poměr hydroxidu barnatého pohlceneho mercerovaným vzorkem k množství pohlcenému nemercerovaným vzorkem, násobené stem, dává baryové číslo. Hodnoty 100 až 105 udávají, že materiál nebyl mercerován. Číslo nad 150 udáva v podstatě úplnou merceraci. Mezilehlé hlÚdHOÍY obvykle naznačují neůplno-u reakci nebo slabou merceraění lázeň.V typiclkých případech by...

Zařízení pro zpracování tkanin kapalným čpavkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250272

Dátum: 15.04.1987

Autori: Janoušek Jaroslav, Bořek Jiří

MPK: D06B 15/09

Značky: zařízení, kapalným, zpracování, čpavkem, tkanin

Text:

...způsobem nanáší kapalný čpavek,kterým tkanina botná, kontrakčnl síly překonavají rozpínací sílu působící na vodicí prvky a tkanina se zužuje. Po ustálení šíře přichází tkanina v místě 5 do horkého nasyceného vodného roztoku včpaxvlku, který avypuzuje čpavek z tkaniny a v důsledku rychlého poklesu kontrakčních sil je tkanina působením rozpínací síly vložené na upínací prvky 3 rozpínana na šíři vyšší než původ 250272ní, která může být...

Zařízení pro zpracování plošných textilií kapalným čpavkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249806

Dátum: 15.04.1987

Autori: Janoušek Jaroslav, Bořek Jiří

MPK: D06B 15/09

Značky: kapalným, textilií, zpracování, plošných, čpavkem, zařízení

Text:

...zařízení, při poklesu nspínací síly je naopak zrychlí. Žádaná napínací síla je nastavitelná. Z komory lg prochází textílie těeněným prostupem łá do protiproudného parního odčpavkovacího oddílu ll, kde postupuje přes vodicí válečky kanálem proti proudu páry přiváděné tryskami lg umístěnými před těsněným výstupom textílie lg. Tepelný systém komory lg a odšpavkovacího oddílu ll je vzájemně propojen tak, že celkové množství páry potřebné pro...

Trubicový potravinový obal upravený kapalným kouřem ochuceným o dehet a způsob výroby tohoto obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249125

Dátum: 12.03.1987

Autor: Shin-gee Chiu

MPK: A22C 13/00

Značky: kouřem, kapalným, výroby, dehet, potravinový, trubicový, obalů, tohoto, upravený, ochuceným, způsob

Text:

...obal upravený kapalným kouřem ochuzeným o dehet,který pochází z kapalného kouře obsahujíCĺho dehet, a který se používá na povrchu obalu v dostačujícím množství pro získání absorpčního indexu alespoň při 0,2 při vlnovédélce 340 nm, přičemž tento povlak opatřený kapalným kouření ochuzeným 0 dehet poskytuje extrakt obalu o absorbanci při vlnové délce 210 nm, která není větší než asi 60 0/0 absorbance pro podobný extrakt za stejného obalu...

Zařízení k temperování s kapalným teplonosným médiem, zejména pro stroje ke zpracování plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 237962

Dátum: 15.09.1986

Autor: Döke Rolf

MPK: B29C 47/78

Značky: zařízení, kapalným, stroje, temperování, zpracování, teplonosným, zejména, médiem, plastických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká temperovacího zařízení s kapalným teplonosným médiem, použitelného zejména pro regulaci teploty u strojů na zpracování plastických hmot. Účelem vynálezu je vytvořit temperovací zařízení, které nevyžaduje velkou montážní plochu, vykazuje vysokou provozní spolehlivost a udržuje teplotu teplonosného média na stanovené hodnotě nezávisle na změnách pracovních podmínek, přičemž není nutné použití příliš nákladné technické aparatury....

Kondenzátor s kapalným dielektrikem s kapacitou řiditelnou elektrickým napětím a nebo magnetickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226756

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pospíšil Milan

Značky: magnetickým, kondenzátor, elektrickým, kapacitou, polem, kapalným, napětím, řiditelnou, dielektrikem

Zhrnutie / Anotácia:

Kondenzátor s kapalným dielektrikem s kapacitou řiditelnou elektrickým napětím a/nebo magnetickým polem, vyznačený tím, že mezi jeho elektrody (5,6), op třené přívody (7, 8), je jako dielektrikum vložen kapalný krystal (1) antizotropní permitivity a měrného odporu většího než 1010 ohm . m opatřený orientujícími vrstvami (3, 4) vytvořenými buď úpravou povrchu elektrod v místě styku s kapalným krystalem a/nebo přidáním příměsy do kapalného...

Způsob zvýšení tepelné účinnosti sklářského tavicího agregátu otápěného plynným nebo kapalným palivem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225799

Dátum: 01.07.1985

Autori: Dědek Miloslav, Beneš Josef

Značky: sklárského, agregátu, kapalným, palivem, tavicího, zvýšení, plynným, provádění, tepelně, otápěného, způsobu, zařízení, tohoto, způsob, účinnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení tepelné účinnosti sklářského tavicího agregátu otápěného plynným nebo kapalným palivem, vyznačený tím, že vzduch s okolí vrchní stavby tavicího agregátu, ohřátý teplem unikajícím stěnami této vrchní stavby, se jako spalovací vzduch vhání do topného systému sklářského tavicího agregátu.

Hasící přístroj s kapalným hasícím médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231574

Dátum: 05.06.1985

Autori: Kwiatkowski Helmut, Pubanz Marion, Meitsch Ulrich, Budek Reiner

MPK: A62C 13/28

Značky: hasicím, médiem, kapalným, prístroj, hasicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká systému automatického přechodu od celisťového proudu na proud aerosolového typu pro hasící přístroje, zejména pro hasicí přístroje na bázi halogenových uhlovodíku. Cílem vynálezu je vytvoření proudu hasícího media, který automaticky přechází po určitá době z celistvého na aerosolový. Úkolem vynálezu je vypracování automatického systému hašení požáru, který zaručuje velký dosah působnosti, ekonomickou spotřebu hasícího média a...

Způsob rozdělování zpětných proudů a kondenzátů při praní plynu kapalným dusíkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218406

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vinš Luděk, Vinš Martin

Značky: rozdělování, praní, provádění, zařízení, plynů, kondenzátu, způsob, tohoto, kapalným, zpětných, proudu, způsobu, dusíkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozdělování zpětných proudů a kondenzátů pro ochlazování výchozího plynu a dusíku při praní plynu kapalným dusíkem při molárním obsahu metanu ve výchozím plynu 0,2 až 12 proc., s expanzí odpadního plynu v expanzní turbíně, za účelem výroby dusíkovodíkové směsi pro syntézu čpavku a zařízení k provádění tohoto způsobu. Kapalný dusík se přidává zvlášť do dusíkovodíkové směsi ochlazující výchozí plyn a zvlášť do...

Optoelektronický zobrazovač souřadnic s kapalným krystalem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217587

Dátum: 15.09.1984

Autori: Michalička Jan, Doubek Jan, Pokorný Vladimír

Značky: krystalem, kapalným, zobrazovač, optoelektronický, souřadnic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optoelektronického zobrazovače souřadnic s kapalným krystalem zejména maticového typu, u kterého je překročen kritický počet řádků a sloupců. Pro zobrazování například souřadné soustavy je využito křížového jevu. Při připojení pracovního napětí na i-tý řádek a j-tý sloupec se zobrazí bod v průsečíku těchto elektrod a dále body v průsečících ostatních elektrod s i-tým řádkem a j-tým sloupcem tvořící ramena kříže vycházející z...