Patenty so značkou «kapalný»

Kapalný přenášeč tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267732

Dátum: 12.02.1990

Autori: Růžek Josef, Řehák Jindřich, Vymětal Jan

MPK: C09K 5/00

Značky: kapalný, tepla, přenášeč

Text:

...nového knpclněho přenn~ šeče teple je srovnetalnš a dosud známýmí teplonoanými kopolinomi. Nízká teplote tuhnutíe nízká vískozíta umožňují nový přenašeč tepla použít pro chlazení i ohřev e to í ve venkovnícb zařízeních v zimních měsících. Kapalina se vyznačuje nulovou tvorbou used i při dlouhodoběm tepelněm nsmáhâní. Z hygíenickěbo a ekologického hlediska je významná 3 výhodná skutečnost, že se jedná o rnfinovanou kapalinu, neobsehující...

Sanitační kapalný prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267625

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bareš Milan, Husník Stanislav

MPK: C11D 1/83, C11D 3/48

Značky: prostředek, sanitační, kapalný

Text:

...schopnosti enčsí aktivnčních přísad tvořenýni polykarbonovýni kyselinomi, případně jejich deriváty, s hydtogensíranem drnselnýn vytvářet ve vodnéu roztoku kysele reagující puľrovený systém, jehož pH se pohybuje v rozmezí 2,0 až 2,5 a umožnuje Anorganické složky nečistot, nerozpustnó ve vodě, zejména oxidy železa, vípníku a hořčíku převâdět do vo vadi rozpuetnć formy. Doohàzí tak k porušení struktury původní vrstvy nečistoty typické pro...

Zařízení k trojnásobnému tříštění kapaliny v kapalný aerosol

Načítavanie...

Číslo patentu: 260867

Dátum: 12.01.1989

Autori: Holbein Milan, Nehyba Václav

MPK: B05B 7/08

Značky: aerosol, kapalný, tříštění, trojnásobnému, zařízení, kapaliny

Text:

...kalíšek má průměr větší než je průměr otvoru pro výstup kapaliny.Výhody, dosahované tříštěním kapaliny v kapalný aerosol zařízením podle vynálezu, spočívají v tom, že kapalina se rozprostře do svazku kapalinových paprsků, následně se kapalinové paprsky tříští tlako 4vým plynem a dále ultrazvukovým efektem na kalíšku, což dává velké množství jemných kapiček kapaliny V aerosolu, při poměrně malé spotřebě kapaliny a plynu.Na přiloženém...

Kapalný přípravek pro zvýšení stálosti barviv na vlákně a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260712

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chlumecký Jan, Brůžek Josef, Votápek Václav

MPK: D06M 13/46

Značky: výroby, způsob, zvýšení, přípravek, kapalný, stálosti, vlákně, barviv

Text:

...schůdnosti provozní technologie, tak i v kvalitě a účinnosti přípríavku..Tak například při použití uhličitanu .amoného lze dosáhnout srovnatelných výsledků, jako s amoniakem, avšak v reakčním procesu dochází k prudkému výronu kysličníku uhličitého, který způsobuje silné pěnění i při pozvolném dávkoväní. Vznikla pěna těžko uorpadává, a proto tato sůl pro průmyslovou výrobu prípravku není vhodna, Při použití hexsamethylentetraminu anebo...

Kapalný isekticidní a akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258491

Dátum: 16.08.1988

Autor: Webb Michael

MPK: A01N 25/22

Značky: isekticidní, prostředek, akaricidní, kapalný

Text:

...nebo smési neionogenníeh a anionických povrchovů aktivních činidil.nosi neionogenní povrchové aktivní činidla néležejí například ethoxylované alkylfenolyg jako popžípadě v koncové poloze blokované ethoxylované alkylfenoly, ethoxylované alifatické alkoholy, ethoxylovaná aminy, ethoxylované mastné kyseliny a estery mastných kyeelin,ethoxylované alkylolamidy, blokové polymory nebo kopolymery etylenoxidu a pzopylonoxidu,alkylolamidy a...

Kapalný herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257018

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šafař Josef, Lichevníková Zdena, Frgala Jiří

MPK: A01N 25/02

Značky: herbicidní, kapalný, prostředek

Text:

...glykolů nebo nižších alkoholu mísitelnýoh s vodou příznivé ovlivňuje bod tuhnutí prostředku, který je zvláště u agropřipravků významný z hlediska skladovatelnosti v průběhu zimních měsíců. Kapalný herbicidni prostředek podle vynálezu plně vyhovuje požadavku zemědělské praxe na stálost do -5 °C. Z glykolü je nejvýhodnějši použití etylenglykolů nebo propylenglykolů, 2 nižších alkoholu pak metanol, etanol a isopropanol.Obsah komplexonu nebo...

Stabilizovaný kapalný herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254350

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bertrand Albert

MPK: A01N 25/30

Značky: herbicidní, prostředek, kapalný, stabilizovaný

Text:

...o hodnotě mezi 1 a 80, Ar představuje l-fenylethylový zbytek obsahující s výhodou 8 až 16 atomů uhlíku,poprípade substituovaný, Bz je celé číslo o hodnotě 1, 2 nebo 3 a Y znamená hydroxylovou skupinu neb zbytek vzorce-ocHz-cHzjm-owcóHaąArjz ve kterém m, Ar a z mají shora uvedený význam.Tímto povrchové aktivním činidlem je s výhodou monoester nebo diester kyselinys bis- nebo tris(l-monoľenylethyljfenolem. Monoester polykondenzátu ethylenoxidu...

Kapalný katalytický komplex chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247366

Dátum: 16.11.1987

Autor: Polanský Václav

MPK: C01F 7/56

Značky: komplex, chloridů, katalytický, hlinitého, kapalný

Text:

...Vyrobené pryskyřice jsou sice kvalitní, ale náklady na ketalyzátor,na likvidaci odpadů, ne epareturní vybavení e celé řízení technologického procesu jsou vzhledem k charakteru používaných substancí neúměrně vysoké.Uvedené nevýhody odstraňuje tepelný ketelýticlqł komplet chloridu hlinitého podle vynálezu. Je tvořen předevlím nákladní smlsí eestćvajíoí s 5 a 90 ü hmotnosti, s výhodou s 4575( WAhmotnosti, bezvodého chloridu hlinitého s z 10 až 95...

Kapalný změkcovací prostředek s antistatickou a antimikrobiální účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 238545

Dátum: 01.11.1987

Autori: Raif Zdeněk, Kršňák František

MPK: C11D 1/62

Značky: účinnosti, antistatickou, změkcovací, kapalný, antimikrobiální, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem je formulace změkčovacího prostředku s antistatickou a antimikobiální účinností, vhodného zejména do poslední máchací lázně. Tohoto cíle se dosáhne podle vynálezu kapalným změkčovacím prostředkem, který obsahuje hmotnostně 2 až 30 % kationaktivního tenzidu I obecného vzorce (I), kde R značí alkyl s 8 až 22 atomy uhlíku v řetězci, X je ze 60 až 95 % vodík a z 5 až 40 % skupina (II), kde m značí 1 až 3, R1,2,3 je alkyl s počtem uhlíku 1 až...

Perorální kapalný alergenový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238046

Dátum: 15.10.1987

Autori: Stodola Jiří, Běhounková Lidia

MPK: A61K 39/35

Značky: alergenový, perorální, kapalný, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Perorální kapalný alergenový přípravek, obsahující alergenový extrakt s přísadou glycerolu jako stabilizátoru, který může být popřípadě kombinován s některým dalším o sobě známým stabilizátorem, například sorbitolem, aldopentósami nebo aldohexósami .

Kapalný dezinfekční detergent

Načítavanie...

Číslo patentu: 238946

Dátum: 16.03.1987

Autori: Prachař Otakar, Raif Zdeněk, Kršňák František, Šimek Stanislav

Značky: kapalný, dezinfekční, detergent

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem je dezinfekční prostředek, vhodný zejména pro zdravotnická zařízení, komunální hygienu, případně dezifekční namáčení. Tohoto cíle se dosáhne podle vynálezu kapalným dezinfekčním detergentem, který obsahuje hmotnostně 2 až 20 % kationaktivního tenzidu vzorce I případně jejich směsi, kde R značí alkyl se 4 až 22 atomy uhlíku v řetězci, n značí 2 až 10, X je z 60 až 95 % vodík a z 5 až 40 % skupina, kde m značí 1 až 3, R1,2,3 je alkyl s...

Kapalný změkčovací prostředek s antistatickou a antimikrobiální účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 238945

Dátum: 16.03.1987

Autori: Raif Zdeněk, Kršňák František

MPK: C11D 1/835

Značky: účinnosti, prostředek, antimikrobiální, kapalný, antistatickou, změkcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný změkčovací prostředek s antistatickou a antimikrobiální účinností, vhodný zejména do poslední máchací lázně. Cíle se dosáhne kapalným změkčovacím prostředkem, který obsahuje hmotnostně 2 až 30 % kationaktivního tenzidu I obecného vzorce kde R značí alkyl s 8 až 22 atomy uhlíku v řetězci, n značí 2 až 10, X je ze 60 až 95 % vodík a z 5 až 40 % skupina II, kde m značí 1 až 3, R1,2,3 je alkyl s počtem uhlíku 1 až 4 anebo hydroxyalkyl se 2...

Kapalný, vodu obsahující barvivový přípravek reaktivních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235021

Dátum: 15.02.1987

Autor: Opitz Konrad

MPK: C09B 67/26

Značky: reaktivních, barvivový, obsahující, přípravek, barviv, kapalný

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný, vodu obsahující barvivový přípravek reaktivních barviv o pH 3 až 7, vyznačující se tím, že obsahuje hmotnostně 5 až 35 % alespoň jednoho barviva, které ve formě volné kyseliny odpovídá obecnému vzorci I ve kterém znamená F barvivový chromofor známého anthrachinonového barviva, mono- nebo disazobarviva, m celé číslo o hodnotě 1 až 4, n celé číslo o hodnotě 1 nebo 2 a Z s vláknem reagující skupinu vinylsulfonylové,...

Anorganický kapalný scintilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231086

Dátum: 01.03.1986

Autori: Pavlíček Zdeněk, Jursová Ljuba, Barta Čestmír

MPK: G01T 1/204

Značky: scintilátor, kapalný, anorganický

Zhrnutie / Anotácia:

Základní aktivní složkou anorganického kapalného scintilátoru podle vynálezu tvoří anorganická molekulární látka obsahující kationt s vyšším atomovým číslem než je 47 a halogen, která se rozpouští ve formě nedissociovaných molekul a nebo v roztoku vytváří autokomplexy, ve kterých zůstává zachována vazba mezi kationtovou a aniontovou složkou. Světelný výtěžek anorganických kapalných scintilátorů podle vynálezu se pohybuje od 70 % do 150 %...

Kapalný přípravek organických barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226366

Dátum: 01.11.1985

Autori: Lorenc Josef, Přídalová Meda, Růžička Karel

Značky: přípravek, organických, barviv, kapalný

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný přípravek organických barviv určený, pro textilní tisk vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 15 až 50 % disperzního organického barviva nebo pigmentu, 1 až 10 % neionogenního dispergátoru na bázi oxyetylovaných alifatických karboxylových kyselin s počtem atomů uhlíku 6 až l8, popřípadě jejich triglyceridů, 0,5 až 5 % anionaktivního dispergátoru na bázi kondenzačních produktů naftalenmonosulfokyselin s formaldehydem nebo dispergátoru na...

Kapalný herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 218596

Dátum: 15.03.1985

Autori: Frensch Heinz, Albrecht Konrad

Značky: kapalný, herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný herbicidní prostředek ve formě vodného suspenzního koncentrátu obsahující 4-isopropylfenyldimethylmočovinu, popřípadě ve směsi s 4-hydroxy-3,5-dijodbenzonitrilem, 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilem, 2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propionovou kyselinou nebo jejich solemi, dále alkalickou sůl kondenzačního produktu fenolu a formaldehydu, přičemž tento kondenzační produkt obsahuje sulfoskupiny, a další pomocné formulační činidlo na bázi derivátů...

Kapalný herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216225

Dátum: 15.12.1984

Autori: Surgant John Melvin, Le Clair Francis Joseph

Značky: kapalný, prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný herbicidní prostředek na bázi 2-chlor-N-isopropylacetanilidového herbicidu a popřípadě obsahující 2-chlor-4-(ethylamino)-6-isopropylamino-1,3,5-triazinový herbicid, mající velikost částic tuhých složek 95 % méně než 4,5 mikrometru, 75 % méně než 2,8 mikrometru, 50 % méně než 2,4 mikrometru a 25 % méně než 1,9 mikrometru, vyznačující se tím, že je složen hmotnostně z (a) 25 až 50 % 2-chlor-N-isopropylacetanilidového herbicidu, (b) až 15...

Vyměnitelná pracovní nádobka na kapalný dusík pro kryochirurgické nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215780

Dátum: 01.10.1984

Autor: Zobač Ladislav

Značky: nádobka, nástroje, pracovní, vymeniteľná, kapalný, kryochirurgické, dusík

Zhrnutie / Anotácia:

Vyměnitelná pracovní nádobka na kapalný dusík pro kryochirurgické nástroje s výfukovým a pojistným ventilkem. Nádobka je určena pro autonomní kryochirurgické přístroje k přímému připojení ke kryochirurgickému nástroji. Podstatou konstrukce je to, že vnitřní trubka hrdla nádobky, upravená pro zasunutí vstupní odbočky kryochirurgického nástroje a utěsněná k nástroji způsobem, který dovoluje otáčení nádobky kolem osy, je ohnutím prodloužena do...

Způsob zhotovení elektricky vodivého vinutí na keramické trubici hladinoměru pro kapalný kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214359

Dátum: 01.06.1984

Autori: Plíhak Karel, Urbančík Libor, Bár Jaromír

Značky: hladinoměru, vodivého, elektricky, způsob, kapalný, vinutí, zhotovení, keramické, trubici

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovení elektricky vodivého vinutí na keramické trubici hladinoměru pro kapalný kov, vyznačený tím, že na povrch keramické trubice se nanese nátěr suspenze, sestávající z kysličníku stříbrného a organického rozpouštědla a keramická trubice s tímto nátěrem se zahřívá na teplotu od 100 až 500 °C tak dlouho,až se na keramické trubici vytvoří souvislý bělavý povlak vyredukovaného stříbra, načež se v povrchové vrstvě keramické trubice...