Patenty so značkou «kapalné»

Způsob nanášení stacionární kapalné fáze do skleněné nebo křemenné kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 268710

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mistrjukov Elektron, Rozprávka Jaroslav

MPK: G01N 30/56

Značky: chromatografické, kapiláry, fáze, skleněné, způsob, křemenné, kolony, nanášení, kapalné, stacionární

Text:

...mm . s 1 najprve předehřívací zőňou s teplotou 350 až 400 °C po dobu zdržaní 2 až 5 s a poté temperovenou zőnou s teplotou 150 až 200 °C po dobu zdržení 10 min. až 1,5 hod.cílem vynálezu je snížení kolísáni pracovních parametrů a možnost určité stendardizace, snížení časová náročnosti, snížení procente ručních operací a zvýšení efektívnosti vyráběných kapilárních ko 1 onVýhodou je zejména provedení procesu odpaření a odstranění rozpouštědla,...

Způsob převádění kapalné fáze aerosolu do roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267622

Dátum: 12.02.1990

Autori: Roušalová Blanka, Hrubeš Martin, Koubík Petr

MPK: B01D 47/02

Značky: převádění, fáze, roztoku, kapalné, aerosolů, způsob

Text:

...vláken od 30 do 100 kg/m 3 a tlouštce vláken od l 5 do 30 um.Tato druha vrstva převñdí kapalnou fázi eerosolu do mčrněho roztoku.Hlavní výhodou způsobu provádění kapalné fáze aerosolu do roztoku podle vynâlezu je,že aerosol Je veden do roztoku s nízkou tlakovou ztrátou a to se současně vysokou účinností pohlcení kapalnć fáze polydisperzního aerosolu do roztoku. Další velkou A průmyslovä využítelnou výhodou je, že tímto způsobem se převádí...

Kapalné detergenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266744

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hrdina Pavel, Haumer Jaroslav, Procházka Karel, Klecan Václav, Vanča Josef, Bareš Milan

MPK: C11D 3/50

Značky: detergenty, kapalné

Text:

...koncentraci Z 10,5 alkylbenzensulfonátu sodného, 7,4 mýdla, 22,4 trífosforečnanu sodného, 2,6 diethanolamidu kyseliny olejové,1 monoothanolamidu kyseliny kokosového tuku, 0,2 formalinu, 55,6 vody a 0,3 kapalné směsi tvořenć 3 hmot. pentaerytritftalátu o molekulové hmotnosti 3 300 a čísle kyselosti 195 mg KOH/g, 3 hmot. ethanolu a 94 i hmot. parfému na bázi geranylacetátu, amylskořicovéPo 12 měsíčním skladování byl zaznamenán pouze...

Čiré kapalné dusíkaté hnojivo se zinkem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265672

Dátum: 14.11.1989

Autori: Maťátko Jaroslav, Čampulková Jarmila, Galia Milan

MPK: C05C 13/00, C05D 9/02

Značky: způsob, zinkem, výroby, hnojivo, čiré, dusíkaté, kapalné

Text:

...náročnějšii plodíny se u hnojiv s nižším obsahem obtižněi zajišłuje určená dávka základních živín a zinku. Při použití koncentrátu typu ZINKOVIT je naopak obvykle nutné biogenníprvky dodávat rostlinám odděleně.Nedostatky těchto hnojiv jsou odstraněny při použití nového typu čirého kapalného dusikatého hnojiva se zinkempnüě vynálezu, určeného k přímé aplikaci do půdy. Hnojivo se vyznačuje tím, že obsahuje 22 až 29,5 , s výhodou 25 celkového...

Zařízení pro zpracovávání proudu kapalného kovu nebo kapalné slitiny na bázi hliníku nebo hořčíku v průběhu jeho postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264309

Dátum: 12.07.1989

Autori: Mairet Serge, Hicker Jean-marie, Le Scoul Thierry

MPK: C22B 21/06

Značky: proudu, hliníku, hořčíku, průběhu, slitiny, kapalného, zpracovávání, zařízení, kapalné, bázi, postupu

Text:

...vykyvování. Obr. 3 je pohled shora na pánev a na zařízení pro dvojité vykyvování.obr. 4 je v částečném řezu pohled se strany.Obr. 5 a 6 znázorňují otáčivý injektoz, ktezého lze použít jako ústrojí pro vstřiknvání zpracovávacího činidla.Na obr. 1 jsou znázorněny různé prvky tvořící celek zařízení. Další vyobrazení znúzorñují podrobnosti konstrukce.Plošinu ł je nepoddajný člen, ktorý tvoří pevný hlavní rám. S výhodou obsahuje seřizovací šrouby g...

Uspořádání ultrazvukového rozprašovače v topném tělese na kapalné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262671

Dátum: 14.03.1989

Autori: Götz Dieter, Hilbert Jakob, Gaysert Gerhard

MPK: F23D 11/34

Značky: topném, ultrazvukového, tělese, kapalné, rozprašovače, palivo, uspořádání

Text:

...elementu prochazejí hlavou hořáku průchodkcou, která je s Výhodou tvořena pružnou, z obou stran promáčknutou ploškou.Do hlavy hořáku se zavádí spalovaoí Vzduch ve směru proudění paliva nahoře,to znamená před ultrazvukovým rozprašovačem, proudí kolem něho a zavádí se do zapalovací zóny. Aby průřez proudění byl co největší, je nosné těleso spojene s hlavou hořáku nejméně jednou stojinou, V níž je uspořádáno radiální vrtání, do něhož ústí...

Řídicí ventil pro tlakové prostředí plynné nebo kapalné

Načítavanie...

Číslo patentu: 261615

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kučera Jiří, Sedláček Jan

MPK: F16K 41/10

Značky: řídící, prostředí, plynné, tlakově, kapalné, ventil

Text:

...výľukovým potrubím 32,přes škrticí clonu 4 do výfuku a zároveň impulsním potrubím 31 s pracovním prosto rem ovládaného zařízení.V alternativirin příkladu provedení řídícího Ventilu, znázorněném na obr. 3, je Větší vlnovec 19 a menší vlnovec 20 z obr. 1 nahrazeu Větší membránou 4 G a menší membránou 4.7. Toto provedení je jednodušší a použije se tam, kde Větší membrána 46 a menší nicmhráíia 47 Vyhoví požadavkům na zdvih kuželky 24 a tepelnému...

Způsob zpěňování horké kapalné asfaltové živice a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 257800

Dátum: 15.06.1988

Autori: Wentzel Jarle, Aune Einar

MPK: E01C 19/08

Značky: způsob, zpěňování, asfaltové, zařízení, kapalné, provádění, horké, živice

Text:

...být i vyšší, je-li třeba přiznivých výsledků bylo dosaženo při obsahu vody až 30 .Podle v-ýhoclného .pnovedení vynálezu se amln vpřiclává k vodě před vodním čerpadlem 5 pomocí dávukovacíhuo čerpadla 9.Použitý amln bude Íýjpll, jakého se obvykle používá pro takovéto účely, například diamin, a v ~obvyklém množství, například 0,2 až 1,5 9/0, vztaženo na hmotnostní množství živice.Ze směšovacího ústrojí se směs živice, vody a ami-nu vede do...

Zařízení pro styk pevné a kapalné fáze zejména pro biokatalysy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257307

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křovák Přemysl, Salvet Miroslav

MPK: B01J 8/02

Značky: zejména, pevně, zařízení, fáze, biokatalysy, kapalné

Text:

...částečně vyčnívat nad hladinu média. Tímto způsobem může být pevná fáze,nacházející se v kazetě nad hladinou média, zkrápěna kapalným médiem např. ve vzduchovém prostoru (zařízení může mít např. funkci zkrápěné kolony, viz obr. 1). Přitom spodní část kazety a bezlopatkového míchadla zůstává pod hladinou média. Např. u aeračních biokonverzí se tím zvýší přístup 02 do častíc pevné fáze, které se nacházejí nad hladinou média.Uvedené...

Zařízení pro styk pevné a kapalné fáze zejména pro biokonverze

Načítavanie...

Číslo patentu: 257306

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křovák Přemysl, Salvet Miroslav

MPK: B01J 8/10

Značky: kapalné, zejména, zařízení, pevně, fáze, biokonverze

Text:

...míchadla, kde je zafixována.Výhodou je, že pro nasávání kapalné fáze do válcovité trubice s náplní pevné fáze tak,aby kupalná fáze procházela skrze pevnou fázi, může být použito každé válcové mechanické míchodlo, které způsobuje sání v pripojené válcové trubici, např. turbínové míchadlo. za tím účelem může být toto mechanické míchadlo umístěno v kterékolív části rotující trubice,dole, nahoře, nebo uprostřed této trubice. Kazeta s náplní...

Způsob směšování štěrkového materiálu a kapalné živice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257297

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wentzel Jarle

MPK: E01C 19/10

Značky: tohoto, zařízení, živice, směšování, materiálů, štěrkového, způsobu, provádění, způsob, kapalné

Text:

...od jemného štěrku g.Když padají ze síta lg, tak se jemné štěrkové částice g a hrubé štěrkové částice Q postřijkují živicí z oddělených souprav stříkacich trysek lg, lg namontovaných na příčných trubkách ä 17 ~Jemné štěrkové částice 5 padají v podstatě vertikálně dolů na skloněnou přepážku lg. jejížjeden konec spočívá na konci další skloněné přepážky gg. Hrubé štěrkové částice § na svécestě dopadají na třetí přepážku 33, která je opačně...

Způsob zvýšení produkce olefinů, zejména ethylenu, při pyrolýze uhlovodíků v kapalné a/nebo plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256887

Dátum: 15.04.1988

Autori: Illés Vendel, Simon Jolán, Karl Béla, Ottó Antal

MPK: C10G 47/32

Značky: ethylenu, způsob, uhlovodíku, plynné, zejména, kapalné, fázi, produkce, zvýšení, pyrolýze, olefinu

Text:

...7 aváděno za hodinu 2,7 až 2,8 kg benzínu a tolik vodní páry a vodíku a/nebo methanu, aby byl celkový molární poměr zřečovacích látek vztaženc k benzínu přibližně konstantní (2,7 až 2,8). V tomto rozmezí byl volen molární poměr vodíku, vztaženo k benzínu,v hodnotách 0,22, 0,45, 0,90 a 1,85, což ve stejně řadě odpovídá hmotnostním poměrům 0,0048,0,0098, 0,0 l 91 a 0,0399 kg/kg. Bylo vidět, že během pyrolýzy vzniká vodík také z uhlovodiků,a...

Růstová kazeta na produktivní přípravu epitaxních vrstev z kapalné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 255939

Dátum: 15.03.1988

Autori: Nohavica Dušan, Nguyen Ngoc

MPK: C30B 19/06

Značky: růstová, epitaxních, fáze, produktivní, přípravu, kazeta, kapalné, vrstev

Text:

...horn 1 část 1 zásobníku pro taveninu otvorom pre nrůchod plynné fáze vnitřním orostorem růstové kazety lze její aplisz«A kační možnostírozšjřit o př 1 pravustruktur vyžadujícich redukčni atmosféru nebo tzv. plynné legování.jRealjzace této růstové kazety je ooněkud jednoduššj než u jiných známých »e.u šení. É.Na přtloženém výkresu je znázorněna konstrukce růstcvékazety podle vynálezue, Růstova kazeta se~sklàdà ztělesa 1 a víka 3. Těleso...

Zařízení pro styk pevné a kapalné fáze v odstředivém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 255257

Dátum: 15.02.1988

Autori: Křovák Přemysl, Vojtíšek Vladimír, Salvet Miroslav, Hasal Pavel, Běhůnek Vladimír

MPK: B01J 8/00

Značky: pevně, kapalné, zařízení, fáze, odstředivém

Text:

...v pravidelných cyklech mnohokrát za sebou a vlivem odstředivého zrychlení je prosazeni několikrát vyšší než u-gravitačního zrychlení. iPrůtok média skrz pevnou fázi lze zvýšit a regulovat počtem otáček rotoru. Tim se zvýši i odstředivý tlak a dojde i.ke zvýšení průtoku kapalné fáze pevnou fází. To umožňuje úsporukatalyzátoru co do množství, zvýšení reakční rychlosti, snížení reakční doby a celkové zvýšení produktivity práce, úsporu provozních...

Tryska na kapalné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254102

Dátum: 15.01.1988

Autori: Penske Werner, Pnick Dieter, Schattenberg Frank, Grundlach Hans

MPK: F23D 11/36

Značky: kapalné, tryska, palivo

Text:

...ŘTOÉ cnom oqepens óöecšj neqnäaeT paöpry B xoaxäcraeanocrexHoMeTpuqecKoM oruomennn. Ho 3 ecMoTpa.na sro, B ycnenuàx uacwo Hnu Heananuopnsnenammnxcn ycnoànů oan He npnmeúu Mu, r.x. rpéőyercn nocwoanąag pyunaa KoppeKTHp 0 BRa. Kpoe woro akcunyawanna.CJIHĽIKOM TDYJIOEMKE H HMEGTCH OBHCHOCTB DQBDEPYHHDOBBÍMÄ Hsoőpewarenscxu nponsnonnwcn nonaqa úacTnnep 3 Hqnoro aosyxa B KaMepýľČŕopa Hma qepes CMGCHTBHBHOG ycwpoñcrao, unemmee Taareauuanbnme...

Kapalné a pastovité detergenty s dekontaminační účinností pro toxické a radioaktivní kovy a jejich sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253984

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dřízal Zdeněk, Tejnecký Miloslav, Moravcová Želmíra, Tolman Jiří, Procházka Karel, Kaufman Karel, Vaňura Petr, Vaněk Karel, Novák Jan, Veselý Jiří, Klecan Václav, Fidler Josef, Vavřín Jan, Gála Jan, Konečný Ctirad

MPK: C11D 3/33, C11D 3/32

Značky: detergenty, toxické, účinnosti, dekontaminační, kapalné, pastovité, rádioaktivní, jejich, sloučeniny

Text:

...sloučenin, kterépzvyšují chelatační tenzidy účinnost suspenzních typů detergentůvlivem svého působení ve formě přenašeče iontů. Chelatační látky aplikované v nových detergentech jsou tenzídy betainového typu, po kterých je známe, že jsou podstatné inertnější k pokožce než běžné typy tenzidů. To potvrdily 1 klinické testy sledování dráždivos ti a zásahu do fyziologie kůže, kde např. aplikace šamponu se 4hmot.kokosamidu kyseliny...

Kapalné vehikulum pro anthelmintické přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241101

Dátum: 15.12.1987

Autori: Švooava Marian, Marek Tibor

MPK: A61K 47/00

Značky: kapalné, anthelmintické, přípravky, vehikulum

Text:

...obsahující 4 až 30 tetramisolu a/neho levamisol ve vehikulu s jednímnebo více alkoholy obecného vzorce I jsou jako takové velice vhodné k perkutánní aplikaci,uvedené přípravky mohou případně obsahovat v menším množství přídavné látky jakéhokoliv charakteru, pokud tyto přídavné látky nevyvolávají signifikantní škodlivé účinky na kůži. Taková přídavné látky mohou usnadñovat aplikaci na kůži zviřete a/nebo mohou napomáhat při přípravě...

Kapalné homogenizační pojidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252436

Dátum: 17.09.1987

Autor: Březinová Helena

MPK: G01N 23/223, G01N 1/28

Značky: homogenizační, kapalné, pojidlo

Text:

...ní pojidlo pro práěkově vzorky lisované do tablet před násled-.nou rentgenospektrální analýzou a podstata vynálezu spočívá v tom, že obeahujosuspenzi škrobovéhotsirúph o měrné hmotnosti 1,46 až 1,48 g.cm 3 B vodou vobjemovém~poměru 5 kull,8 až 2,2, která je konzervována přídaykem kyseliny áorbo~vé, jejíž množství ční 0,l g na 100 ml suspenzé.~Výhody tohoto homogenizačňího pojidla soočívají v tom,že úplně eliminuje potřebu používání...

Kapalné tvrdidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242020

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tobiášek Juraj

MPK: C08G 59/50

Značky: kapalné, tvrdidlo

Text:

...až 1 hmot. 0/0, zejména kreslolu, kyseliny salicylové, chelátu kyseliny salicylové s kyselinou boritou a podobné.Z biguanidů se běžně používají zejména fenyl~ a omolylbiguanid, s dobrými výsledky však lze použít l další, zejména etylfenylą propylfenyb, izopropy 1 feny 1-, n-buty 1 fenyl-,sec.butylfenyl~, terebutylfenyl- nebo izobu~ tylfenylbiguanid. Druhou složkou kapalného tvrdidla podle vynálezu jsou alifatické 13 | 0 lyetylénpolyaminy,...

Lisovaný uzávěr z termoplastického pryskyřičného materiálu pro nádoby na kapalné látky a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241490

Dátum: 15.09.1987

Autori: Scheer Martin, Berschauer Friedrich, Meyer Willy

MPK: E29C 45/00

Značky: uzáver, pryskyřičného, termoplastického, způsob, lisovaný, látky, výroby, materiálů, nádoby, kapalné

Text:

...a fáze napěnění se dosáhne několika úpravami způsobu vstřikování a zařízení v. souhlasu s vynálezem, kterými jsoutlaku a vstřikovací rychlosti s odpovídající minimalizací odvzdušňování .každé z několika dutín formy, což má za následok přeChodné natlakoirání všech dutín formy během vstřiku, způsobené prudkým- nárůstemmnožství nadouvatelnéłio polymeru a po malým unikáním uzavřeného plynu, které omeznjí nadouvání termoplastického polymeru...

Kapalné tenzidy na bázi acyletanolamidesterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240367

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eermák Jioí, Tomášek Vladimír, Sasín Miroslav, Šinkora Oldoich, Pudil František

MPK: C11D 1/28

Značky: acyletanolamidesterů, kapalné, tenzidy, bázi, sulfojantarové, kyseliny

Text:

...složení, ale jeho přebytek má, jak bylo nyní zjištěno, prokazatelně významný vlív na reologické vlastnosti kapalných tenzidů na bázi alkanolamldů mastných kyselin.200 hmot. dílü monoetanolamidu olejové kyseliny 0,625 molu při průměrnéýmole kulové hmotnosti oleyletanolamidu 320 zre agovalo se 65 hmot. díly maleinanhydridu molekul-ová hmotnost 98) při 6 9/0 mol. přebytku ma, leinanhydridu. Vzniklý monoester maleino vé kyseliny byl...

Zařízení pro automatické oddělování kapalné a pevné báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252167

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krchňák Viktor, Juříček Bedřich, Flegel Martin, Krojidlo Milan, Kolínský Jiří

MPK: B01D 29/38

Značky: zařízení, kapalné, báze, automatické, pevně, oddělování

Text:

...která dosahuje až k fritě 2 a její vnější konec je zaveden do odpadní nádoby 11. Hadička 4 je před odpadní nádobou 11 opatřena ventilem 7. Ventily 8 a 9 slouží pro přívod a odvod inertního plynu, kterým lze plně nahradit promíchávání reakční směsi bez použití mechanického michadla. Ze zásobni nádoby 13 je mož 4no plynule dávikovíat reakční komponenty,které po zreagování v nádobé 1 pro aktivaci se jednak použijí pro další reakciv nádobě 12...

Zařízení pro výrobu vrstevnatých struktur metodou kapalné epitaxe

Načítavanie...

Číslo patentu: 239204

Dátum: 01.08.1987

Autori: Nohavica Dušan, Herrmann Frank Peter

MPK: C30B 9/00

Značky: zařízení, vrstevnatých, výrobu, metodou, epitaxe, kapalné, struktur

Zhrnutie / Anotácia:

Dosavadní zařízení neumožňovala reprodukovatelnou přípravu supertenkých vrstev v počtu řádově 10 .sup.2.n. bez změny jejich složení. Podstata zařízení spočívá v tom, že jedna komora pro prvou výchozí taveninu je spojena s druhou komorou pro druhou výchozí taveninu, ve vybrání spojovacího kanálku je uložena zárodečná destička, přičemž v každé komoře je upraven tlakový píst. Mezi oběma výchozími taveninami je těsnicí kluzné tělísko. Těsnicí...

Způsob přípravy obalů pro kapalné chemikálie zvláštní čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251403

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kalusová Drahomíra, Rous Bedřich, Kunert Ivan, Hejtmánek Ivan, Kurka Petr, Holemý Karel

MPK: B65D 1/00

Značky: čistoty, přípravy, chemikálie, kapalné, způsob, obalů, zvláštní

Text:

...obalů pro kdpulné chemikálie zvláštní čistoty, jehož podstata spočívi v ton, že se obal nejprve propláchne demineralizovanou vodou získnnou s výh hodou reverzní osmôzou a mikrofiltrací přes Iiltr s maximální velikostí pâů 1 /u, mající specirický odpor ençoň 10 Mohm.cn l a obsahjící smáčedlo za působení ultrazvuku, nčež se obal propláchne výše uvedenou vodou bez smáčedla. Demineralizovaná vodu . obsahuje minimálně 0,05 hmotnostních...

Kapalné anionaktivní tenzidy s vysokou detergenční schopností na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250977

Dátum: 14.05.1987

Autori: Peterka Vlastimil, Petrus Tibor, Bareš Milan, Haumer Jaroslav, Kepl Jiří, Nikl Stanislav, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/12

Značky: bázi, esterů, kyseliny, vysokou, schopnosti, sulfojantarové, anionaktivní, detergenční, solí, tenzidy, kapalné

Text:

...na 1 mol alkoholu. Po skončení esterifikace se směs neutralizuje hydroxidem alkalického kovu,amoniakem či aminem. Zneutralizovaný maleát se ve vodném roztoku sulfituje hydrogensiřičitanem,dvojsiřičitanem a/nebo siřičitanem alkalickáho kovu nebo amonia.Tenzid dále obsahuje 49 až 79 t vody a zbytek do 100 jsou produkty vedlejších reakcí. Snížení bodu zákalu a viskozity lze dosáhnout přídavkem alkoholu, glykolu či hydrotropního...

Kapalné startovací hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 237728

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vokřál Václav, Kordik Eugen, Homola Václav

MPK: C05D 11/00

Značky: hnojivo, kapalné, startovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo vyvinout vysoce činné, komplexní startovací hnojivo. Tento cíl splňuje startovací hnojivo roztokového typu, které obsahuje H, P, Mg, Ca a případně K. Veškerý dusík je přítomen ve formě N0-3, fosfor převážně ve formě N2P0-4 . Molový poměr N + P : K + Mg/2 + Ca/2 = 1,2 až 1,8 a molový poměr P:N je větší než 1. Měrná hmotnost kapalného startovacího hnojiva je nad 1 400 kg/m3.

Kapalné přípravky s liposolubilními vitaminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238789

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šrajer Rajmund, Stuchlík Milan

MPK: A61K 47/00

Značky: kapalné, liposolubilními, přípravky, vitaminy

Zhrnutie / Anotácia:

Složení kapalných přípravků s liposolubilními vitaminy, které se upravují v čase potřeby na profylaktickou či terapeutickou dávku, určenou k vnitřnímu užití nebo jinému upotřebení. Účelem řešení je zlepšit dispergovatelnost fyziologicky aktivních látek ze skupin vitaminů A, D, E a K ve vodném prostředí a docílit jejich dlouhodobé chemické i biologické stability v koncentrovaných přípravcích. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že liposolubilní...

Kapalné pojivo formovacích nebo jádrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238058

Dátum: 01.04.1987

Autori: Cihlář Jaroslav, Štefek Jaroslav, Čermák Bohumil, Doškář Josef Gottwaldov, Macášek Igor, Souček Oldřich

MPK: B22C 1/16, B22C 1/20

Značky: pojivo, formovacích, kapalné, jadrových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit životnost pojiva při zachování technologických vlastností. Dosahuje se toho tím, že poměr objemu primární dávky etylsilikátu 40 a druhé dávky této látky se pohybuje mezi 1 až 1,8 a že jako kyselý hydrolysační katalyzátor se používá kyselina sírová spolu s organickou jí rozložitelnou kyselinou mravenčí nebo šťavelovou, přičemž hmotový poměr organická kyselina - jako mravenčí nebo šťavelová ku kyselině sírové se pohybuje...

Zařízení pro přípravu kapalné polymerní reaktivní kompozice a její kontinuální nanášení na plynule se pohybující polotovar

Načítavanie...

Číslo patentu: 233391

Dátum: 01.01.1987

Autori: Veselý Rudolf, Vilím Otakar, Šimoník Josef

MPK: C08G 18/10, B01J 19/00

Značky: plynule, nanášení, polymerní, pohybující, její, zařízení, kompozice, reaktivní, přípravu, kapalné, polotovar, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přípravu kapalné polymerní reaktivní kompozice a její kontinální nanášení na plynule se pohybující polotovar, především pak na kostru vyztužené hadice nebo jiného výrobku podobného charakteru. Podstata vynálezu spočivá v tom, že toto zařízení je tvořeno reaktorem a zásobníkem, vzájemně oddělenými přepážkou s automaticky ovládanou záklopkou a opatřenými společným pásovým míchadlem, přičemž ve spodní části zásobníku...

Kapalné tenzidy na bázi sulfojantaranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232660

Dátum: 15.12.1986

Autori: Nikl Stanislav, Řepka Jan

MPK: C11D 1/28

Značky: sulfojantaranů, kapalné, tenzidy, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalných tenzidů na bázi sulfojantaranů obecného vzorce I nebo II obsahujících jako ztekucovadlo 1 až 15 % hmotnostních glykolů a 1 až 20 % hmot. alkoholů C1 až C4. Tyto tenzidy mají nižší viskozitu a sníženou hořlavost.

Axiální míchadlo pro homogenizační míchání vícefázové kapalné směsi v chemických a biolochemických reaktorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237504

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pešl Luboš, Kvasnička Jan, Sláma Vladimír

MPK: B01F 7/18

Značky: kapalné, vícefázové, chemických, míchadlo, reaktorech, biolochemických, axiální, směsi, míchaní, homogenizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká axiálního míchadla pro homogenizační míchání kapaliny s plynem a případně i tuhou fází, které je vhodné zejména pro použití v chemických a biochemických reaktorech - fermentorech. Zařízení podle vynálezu sestává z náboje a nejméně dvou lopatek, které jsou provedeny z obdélníkového nebo kosodélníkového profilu, a to ve tvaru šroubové plochy. Stoupání šroubové plochy je určeno poměrem požadované axiální rychlosti proudění k...

Odstředivý separátor s odděleným prouděním plynné a kapalné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235818

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mašek Václav, Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/48

Značky: odstredivý, fáze, prouděním, separátor, odděleným, plynné, kapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je oddělit v kritickém průřezu, kde je největší nebezpečí strhávání vlhkosti do proudu vysušené páry proud odloučené vody nebo jiné kapaliny od proudu plynné složky. Účelu vynálezu je dosaženo tím, že v prostoru změny směru proudění páry je umístěna válcová vestavba tak, že její náběhová hrana leží nad rovinou spodního okraje středové trubky, avšak vždy pod úrovní vstupního prvku, a výtoková hrana válcové vestavby leží nad...

Zařízení k programování kapalné směsi, zejména pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 233727

Dátum: 15.08.1986

Autori: Klawiter Jan, Szyrszyng Wieslaw, Kamiňski Marian, Kowalczyk Jerzy

MPK: G01N 1/18

Značky: programování, zařízení, zejména, kapalné, kapalinovou, směsi, chromatografii

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z mísicí komory s elektromagnetickými ventily spojenými s nádržemi na kapaliny. Podle vynálezu jsou ve směšovači ve stěně mísicí komory nehybně upevněna sedla nejméně dvou elektromagnetických, a výhodou dvojcestných ventilů, jejichž závěrné díly mají tvar obrácených komolých kuželů, jejichž širší základna spolu s přední plochou sedla tvoří v uzavřené poloze elektromagnetických ventilů součást stěny mísicí komory.

Způsob úpravy kapalné uhlovodíkové suroviny pro pyrolýzu na plynné nenasycené uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231730

Dátum: 15.07.1986

Autori: Švajgl Oldřich, Vitvar Milan, Kadlec Vlastimil

MPK: C10G 39/00, C04C 15/02

Značky: uhlovodíkové, plynné, pyrolýzu, kapalné, suroviny, uhlovodíky, způsob, nenasycené, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšení kvality kapalné uhlovodíkové suroviny pro pyrolýzu na plynné nenasycené uhlovodíky kombinací katalytické hydrogenační rafinace na katalyzátoru obsahujícím sirníky kovu na alumině a katalytickou dearomatizaci na katalyzátorech obsahujících platinu, případně rhenium na alumině s obsahem chloru a titaniumdioxidu. Získá se surovina pro pyrolýzu, poskytující vysoký výtěžek nenasycených plynných uhlovodíků.

Způsob výroby kapalné fosforečné a dusikaté přísady pro minerální výživu zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 231122

Dátum: 01.06.1986

Autori: Scholle Stanislav, Pokorná Zdenka, Doležalová Ludmila

MPK: C01B 25/28, A23K 1/175

Značky: dusíkaté, přísady, fosforečné, výroby, kapalné, výživu, minerální, způsob, zvířat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje technologii výroby minerální kapalné krmné přísady s nízkým obsahem arsenu a fluoru rafinací hnojivářského amofosu, nečisté směsi soli s převažujícím podílem NH4H2PO4. Amofos se rozvaří ve vodě, případně prooxiduje a vzniklý arseničnan se případným přídavkem železité solí koprecipituje s basickým fosforečnanem železitým. Fluor ve výluhu obsažený se přídavkem hlinité soli převede na hexafluorhlinitan, který se sodnou solí nebo...