Patenty so značkou «kapaliny»

Patro kolon pro uskutečňování pochodů se stykem kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260511

Dátum: 15.12.1998

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/18

Značky: kapaliny, pochodů, kolon, plynů, patro, uskutečňování, stykem

Text:

...1 n 2, muläàä na každé patro gkolony ve zvoleném příkladě za dvou segmentu l se žlábky 5. smäřujíuĺus vo nátoku lg k přepadu lg pater 3. Patra l jsou připevněna ke stěně l kolony prontŕeąaichvím nosné konstrukce ll, na kterou dosedají příčné nosníky lg, upravené na boćních stranách segmentů l. Mezi jednotlivými patry 3 jsou upraveny přepadové plechy l. Jak je detailné znazorněno na obr. 3 a 4, skládají se aegmenty Q z jednotlivých äílců ve...

Zařízení pro filtraci kapaliny, zejména vody s nepřetržitým proplachováním filtračních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268675

Dátum: 11.04.1990

Autori: Palócz László, Bornemissza Endre, Lukonits Ottó, Tóth Mihály

MPK: B01D 27/00

Značky: proplachováním, filtračních, nepretržitým, zařízení, filtrací, zejména, ploch, kapaliny

Text:

...Provozní náklady jsou nízke, jelikož filtrační zařízení podle vynálezu nevyžaduje trvalý dozor, zvláštní odborné znalosti obsluhy a rozsáhlou údržbu.vynález je dále popsán s odvoláním na výkresy na nichž jsou znázorněna jednotlivé provedení filtračního zařízení s. kde značí obr. 1 podélný řez jedním provedením filtračniho zařízení obr. 2 podálný řez jiným provedením tiltračního zařízení obr. 3 část řezu III - III na obr. l obr. 4 pohled shore...

Vertikální odlučovač kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268244

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 53/26

Značky: vertikální, odlučovač, plynů, kapaliny

Text:

...výhoda vertikálního odlučovače kapaliny podle tohoto vynálezu spočívá v tou, že před vstupom do agloneračních prvků prochází plyn impakčním separačním arvkem,ve kterém se podstatné sníží koncentrace kapaliny a tuhých nečistot. ľím se snižuje kapalinová zátěž aglooeračních prvků a zpomaluje se zanášení aglomeračních vrstev tuhýni nečistotamí. To vede ke snížení tlakové ztráty aglomeračních prvků a k prodloužení jejich životnosti. Ve...

Zařízení pro vytvoření rovnoměrné vrstvy kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268130

Dátum: 14.03.1990

Autor: Slavíček Ladislav

MPK: F28D 3/04

Značky: vrstvy, kapaliny, zařízení, rovnoměrné, vytvoření

Text:

...nečistotami pŕiváděné kapaliny.Uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spoćívá v tom, že průtoćné vložky jsou opatřeny nejmšně dvěma šikmými výřezy, souměrnýmí podle osy průtočné vložky a svírajícími s touto osou úhel 23 ° až S 50. Ramena úhlu jsou směrována od vrcholu nahoru. Minimální tlouštka šikmých výřezů je 2 až S mm. Hloubka šíkmých výřezů je zvolena u průtočné vložky se dvěma šikmými výfezy tak, aby...

Způsob kontinuálního míchání kapaliny s plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268086

Dátum: 14.03.1990

Autor: Svoboda Petr

MPK: B01F 3/04

Značky: plynem, míchaní, způsob, kapaliny, kontinuálního

Text:

...uspořádání a při ° vhodných rozměrech reaktorů a průtocích kapaliny čerpat do trysky prvního reaktom stále výchozí (tj. dosud s plynem nesmíšenou) kapalinu. V případě, že se jako tryska použije Venturiho tryską, je její difuzor apojen s vrchní částí reaktoru. Plyn lze také přetlaken vhánět do trysky nebo k trysce. stejné množství kapaliny, jaké je vstřikováno do trysky prvního reaktor-u je. tohoto reaktoru odváděno do trysky druhého...

Zařízení pro kontinuální regulaci tlaku a měření množství kapaliny v regulované soustavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 267404

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horvát Ivan, Varga Alexander, Almássy Stanislav, Fussgänger Egon, Siviček Pavel

MPK: G01F 11/04

Značky: regulované, množství, soustavě, kapaliny, měření, tlaku, regulaci, zařízení, kontinuální

Text:

...dávkovací čerpadlo 4 s prvním pohybovým šroubem 2.K druhé regulované soustavě g je hydraulický připojeno přes druhý trojcestný ventil Z a druhé dávkovací potrubí QQ druhé dávkovací čerpadlo § s druhým pohybovým šroubem lg. Ubě dávkovací potrubí 22. gg jsou spojena přes trojcestné ventily Q. Z se sacím potrubím gl. vedeným z kapallnového zásobníku §. První dávkovací čer~ padlo 4 je poháněno prvním hnacím motorem 11. jehož první převodové...

Zařízení pro odvod kapaliny ze separační vestavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266690

Dátum: 12.01.1990

Autor: Beránek František

MPK: B01D 46/24

Značky: kapaliny, vestavby, zařízení, odvod, separační

Text:

...prouděni plynu mezi nad sebou unistěnými sekcemi a umožňuje průtok kapaliny ze sběrného kanálu přislušné sekce do odpadni trubky. Tak lze kondenzát z celé vertikální řady sekci vestavby odlučovače odvést do zásobni nádrže menšim počtem odpadnich trubek, jejichž průřez, případně počet, je dán objemovým průtokem kondenzátu. Výstupní i odpadní trubky mohou být umistěny v nejvýhodnějši poloze z hlediska koncepce uspo řádání vestavby.Na...

Zapojení pro zjišťování diference hladin kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265819

Dátum: 14.11.1989

Autor: Vobořil Jiří

MPK: G01F 23/26

Značky: hladin, zjišťování, diference, zapojení, kapaliny

Text:

...v místě měření neníNa připojeném výkresu je znázorněné příkladné zapojení pro zjištování diference hladin kapaliny podle vynálezu.Na první větvi zahnuté trubice l naplnéné kapalinou je nasunuta první tvarovaná koatřička 5 s první cívkou §. Na druhé větvi zahnuté trubice l jenasunuta druhá tvarovaná kostřička 5 a druhou cívkou I. Vstup první cívky § je společně se vstupem druhé cívky Z připojen na výstup oscilátoru §. Výstup první...

Zařízení k automatickému měření výšky hladiny kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265470

Dátum: 13.10.1989

Autori: Veselý Miroslav, Poláčková Eliška, Boháč Zdeněk

MPK: G01F 23/18

Značky: automatickému, kapaliny, výšky, hladiny, měření, zařízení

Text:

...je určován pouze druhem, resp. vlastnotmi odměřovaných kapalin.Na přiložených výkresoch obr. 1 až 4 jsou znázorněna příkladná provedení zařízení podle vynálezu, která však předmět tohoto vynálezu nikterak nevymezují ani neomezují a představují pouze některé varianty jeho realizace. Na obr. 1 je znázorněno zařízení podle vynálezu včetně nádoby s kapalinou.Na obr. 2 je znázorněna ochranná trubka, na obr. 3 je znázorněno zařízení s lomenými...

Nátokový element se vtokovými otvory k rozvádění kapaliny na vnitřní stěny technologických trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265372

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dočkal Miloslav, Hodek Jiří

MPK: F28D 3/04

Značky: element, technologických, stěny, kapaliny, nátokový, rozvádění, vtokovými, vnitřní, otvory, trubek

Text:

...kapolina vytókala na vnitřní tónu technologickú trubky. ~Toto řoioni nozojiůřujo dokonalú rozvodcni kapaliny, trubičko snižuje průtoćny průřoz pro plyn proudici tochnologickou trubkou vzhůru. Pracnoot tohoto řoioni Jo značná. přičemž lze těžko zajistit Jodnotnó provodoni u viooh kuoů nútokových olononto. Dàlo Jo nooo řoäoni oo optrúlou zocunutou do nútokovàho olonontu. Novýhody Jsou ctojnó Jako u řołoni o trubičkou malého prončru,Znúnó...

Zařízení pro rozdělování zahušťované kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265157

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vozáb Jan, Novák Jiří

MPK: B01D 1/30

Značky: rozdělování, zahušťované, zařízení, kapaliny

Text:

...k tvorbě inkrustací, které je potom nutno mechanicky odvrtávat.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořeno prodlouženým koncem varné trubky, zasahujícím do expanzního prostoru,který je opatřen po obvodu v úrovni vrchní plochy horní trubkovnice otvory, tvarovanými v závislosti na charakteru zahuščované kapaliny a na rozměru varné trubky.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom,...

Sací koš čerpadla pro dopravu řezné kapaliny nebo vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264527

Dátum: 14.08.1989

Autor: Prochazka Josef

MPK: F16L 55/24, F04D 29/70

Značky: čerpadla, řezné, sací, kapaliny, dopravu

Text:

...provozu čerpadla. Při opětovném zahájení provozu dochází pak nejprve k naplnění dekontaminátorů a teprve potom ke stabilizaci dodávky řezné kapaliny k obrobku. Přechodný nedostatek řezné kapaliny u obrobku způsobuje nadmerné opotřebování řezného nástroje zejména diamantových brusných kotoučů. Vyč 7 kání na rovnoměrnou dodávku řezné kapalinyk obrobku působí naopak ztráty v produktivitě výroby.Nedostatky současného stavu odstraňuje zařízení...

Zařízení pro uskutečnění styku kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264426

Dátum: 14.08.1989

Autori: Chocholouš Jaroslav, Sákra Tomáš, Kubový Otto, Dus Karel

MPK: B01D 3/32

Značky: uskutečnění, plynů, zařízení, kapaliny, styku

Text:

...4, vyrobeného z materiálu nepropustného pro plyn, který je upevněn v přičném průřezu stávající kolony l podél jejího vnitřního obvodu. Rámeček A je umístěn vodorovně nebo je směrem k ose kolony 1 odkloněn od vodorovné roviny nahoru nebo s výhodou dolů pod úhlem mezi 5 až 80 °. Tento rámeček A nepokrývá celý průřez kolony l, ale její střední část zůstává nezakryta, přičemž volný prostor zaujímá 5 až 90 z celkové plochy průřezu....

Zařízení pro uskutečnění styku kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264425

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sákra Tomáš, Dus Karel, Kubový Otto, Chocholouš Jaroslav

MPK: B01D 3/32

Značky: kapaliny, zařízení, plynů, styku, uskutečnění

Text:

...celou plochu patra§, ale část průřezu kolony l v jejím středu dústává nezakryta. obvod této nezakryté části plochy je zároveň,obvodem tělesa Q ve tvaru válce nebo hranolu kolmého k ploše patra Ž. Ňezakrytá část patra Ě tvoří spodní nebo horní základnu tělesa 3 ve tvaru válce nebo hranolu, které je opatřeno propustnou základnou g a které je tvořeno sítem nebo materiálem neprupustným pro plyn, zejména trubkou. Uvnitŕ takto vytvořeného tělesa Š...