Patenty so značkou «kapalinový»

Kontinuální kapalinový analyzátor stopových koncentrací chloridových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269643

Dátum: 11.04.1990

Autori: Volf Radko, Horejš Jan, Doležal Bohuslav, Jedináková Věra, Kolář Milan, Veselý Vladimír

MPK: G01N 21/01

Značky: stopových, analyzátor, iontů, chloridových, kapalinový, kontinuální, koncentrací

Text:

...druhého směšovacího T-kusu łł, který je rovněž propojen s prvním směšovacím T-kusem Z. výstup druhého směšovacího T-kusu Ai je spojen s průtočnou kyvetou łg, jejíž jeden výstup je spojen s odpodem łg a která je dále.napojeno na ovládací a vyhodnocovocí zařízení 51. výstupy ovládacího a vyhodnocovacího zařízení łz jsou elektrickými vodiči propojeny s třetím elektronicky řiditelným kapalinovým kohoutem łg, s druhým elektronicky řiditelným...

Kapalinový chladič, zejména pro moduly složené z většího počtu výkonových polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264581

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kamenický Jan, Janče Jiří, Ryant Jiří, Kratochvíl Arnošt, Casanova Rudolf

MPK: H01L 23/34

Značky: složené, většího, zejména, počtu, chladič, polovodičových, výkonových, kapalinový, prvků, moduly

Text:

...chladiča sestává nsjméně ze dvou, vzájemně na sebe přiléhajících částí, V základní části tělasa je při obvodu vytvořena nejméně jedna soustřednáodmojioeakruhových drážek. . Drážky jsou vzájemné propojeny přapouštěcím kanálkem a pŕívod do 5 jedné poloviny drážek i výtok z druhé poloviny drážek chladící kapaliny je umístěn na protilehlé straně od přepouštěoího kanálku.U modulů pm) velké výkony, kde ohladičlmá větší množství kruhových drážek na...

Protiproudý kapalinový výměník tepla pro zpracování kašovitých zadinových výrobků získávaných v cukrovarech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262659

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bakonyi János, Lichtenstein József

MPK: F28D 11/04

Značky: zpracování, výrobků, zadinových, cukrovarech, tepla, výměník, protiproudý, kapalinový, kašovitých, získávaných

Text:

...podepřeny a podpěrná konstrukce, která podpírá mřížovitě vždy jednu odboču-jící skupinu, strhává rovněž jednu část kaše s sebou. Tento jev je zvýšen ještě tím, že se kaše na trubkových hadech značně usazuje, čímž se otáčejíci se plochy trubkových hadü a setrvačnost společného otáčení kaší zvyšuje. Podpěrná konstrukce vede -dále ke zvětšení váhy a nákladů na zařízení.Úkol vynálezu spočíva v odstranění nedostatku výše uvedených řešení a...

Řídicí kapalinový solenoidový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262436

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bayliss John

MPK: F16K 31/06

Značky: solenoidový, kapalinový, ventil, řídící

Text:

...který je V záberu. s. nema-gnetickou deskou 9. Kolem středního sloupku 17 je navinuta civka 15. Druhá část jadra 14 sestává z válcového členu 18 obklopujicího civku 15 a vybíhajícího v prstencovou přírubu 19, která je ve styku s nemagnetickou deskou 9. Ke kruhové desce 16 je připojen kolíky 21 prviní izolační blok 20 se vzhüru vybíhajicím výčnělkem 22 opatřeným dvojici koncových koliků 23. Elektrické vedení 24 k solenoiduG prochází otvory v...

Kapalinový uzávěr patra absorpční kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 261714

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vejvoda Vojtěch, Kopecký Ladislav, Štěpán Josef

MPK: B01D 47/14

Značky: absorpční, uzáver, patra, kapalinový, kolony

Text:

...uzàvěr.Nevýhodou tohoto pro vedení je to,že absorpční medium je zavedeno do horní částí chladícího systému,čímž je snížena absorpční účinnost patra a pří uvádění zařízení do provozu obtížné plnění kapalínových uzávěrů.Tyto nedostatky jsou odstraněny kapalínovym uzávěrem podle vynáLezu,jehož podstata spočívá v tom,že v místě pod přepadovou stěnou vyššího patra je v nížším patru provedena prohlubeňdo které zasahuje konec přepadové stěny.Stěna...

Kapalinový U manometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 261498

Dátum: 10.02.1989

Autori: Valenta Svatopluk, Kára Jan

MPK: G01L 7/18

Značky: kapalinový, manometr

Text:

...manometrem podle vyná lezu, sestávajícím z dvojice navzájem rovnoběžných trubic s kapa linou, spojených navzájem na spodním konci propojovacím kanálkem, 261 498-řádána nejméně jedna měrná stupnice a nejméně jeden posuvný jezdecpodstata vynálezu spočívá V tom, že trubice s kapalinou jsou nasvých horních koncích připojeny na vyrovnávací nádobku, do nížje nad úrovní nejvyšší hladiny vytlačené kapaliny zaústěn připo jovací kanálek, napojený u...

Kapalinový uzávěr na nádrže s inertní atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257040

Dátum: 15.04.1988

Autori: Havlíček Milan, Pelikán Eduard

MPK: B65D 51/00, B65D 39/00

Značky: inertní, uzáver, atmosférou, nádrže, kapalinový

Text:

...médium nebo hrdly, která slouží k pomocným funkcím např. plnění, odkalení a podobně.Hydraulický uzáver podle vynálezu se vyznačuje 5 polehlivoufunkcí s nízkou pravděpodobností poruchy, nebot neobsahuje žádné mechanické, pohyblivé součástí. Oproti běžným uspořádá ním hydraulických pojistných armatur je zajištěn dlouhodobě definovaný stav kapaliny v uzávěru.V případě kondenzace par z připojené nádrže je zabráněno přeplnění uzávěru...

Kapalinový termoregulátor s hydraulickými tlumiči kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246258

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lalov Vitalij Viktorovie

MPK: F01P 7/16

Značky: termoregulátor, kapalinový, kmitů, hydraulickými, tlumící

Text:

...připojeném obrázku je znázorněn kapalinový termoregulátor s hydraulickými tlumiči kmitů podle vynálezu, kde na obr. 1 je vyobrazen ustavený termoregulátor při studeném chladivu a na obr. 2 je zachycen termoregulátor při prohřátém chladivu.Skříň 2 je opatřena vstupem 3 chladiva do vnitřního prostoru a výstupem 4 vnitřního okruhu. Skříň 2 má uvnitř opracovanou dosedací rovinu 11 s otvorem 15 k uzavírání a otevíraní průtoku chladiva. Otvor 15...

Kapalinový chladič vysokonapěťových tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244643

Dátum: 14.10.1987

Autori: Fajfrik Imre, Lopusioski Andrzej, Michalski Jan

MPK: H02K 9/24

Značky: měničů, kapalinový, tyristorových, vysokonapěťových, chladič

Text:

...průtokomčrem. Podstatou vynelezuddle je, že na průsvitná trubici je umíetäno kontrolní čídlo.Hlavní výhody kepalinového chladiče podle vynálezu spočívají v tom, že u něj nemůže dojít k zavzdušnění nejvýše položené základní chlezene jednotky ani k nekontrolovanému úniku chladiva nebo nekontrolovanému zastavení průtoku chladiva, t.j. prakticky k ldná le eituací, které mohou vest k havárii chlezeného zarízení, způsobené selháním chladícího...

Automatický dávkovač pro kapalinový chromatograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 247123

Dátum: 28.09.1987

Autori: Morávek Josef, Kaláb Jioí, Vokál Antonín

MPK: G01N 30/24

Značky: automatický, kapalinový, chromatograf, dávkovač

Text:

...nonyqaew npameune or npnaoa 11. . .Ysen 7 (mur. 3) np 0 MHBaHMH Keana Kannnnapa 2 cocronr na Kopnyca 52, B KOTOPOM Haxourcs rneao (oTBepcTne) 53, nnamewp KOTODOPO na HBKOTOPYD Benuquuy öonbme amerpa Kouua Kannnapa 2.B HMHEĚ qacru Kopnyca 52 Haxoumcn KonnaK 54,-Kowopmñ nonnpymňueu npymnuoü S 5, xomopan 5 csom oqepeb onupaercu 5 rueao 56. Konnax 54 cuaőxen rnesnom non Topeu Konua Kanunnnpa 2 H oraepcmneu 57. Kanan 58 npenycMoTpeH aux nonaqn...

Kapalinový uzávěr z plastické fólie pro nádoby s okrajovým profilováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241352

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koe Lubomír, Wedlich Wojfgang

MPK: B65D 41/02

Značky: plastické, nádoby, profilováním, uzáver, fólie, kapalinový, okrajovým

Text:

...kovovým uzávěrům nedochází u kapalinových uzávěrů podle vynálezu k narušování povrchů chemickým faktory.vynález je dále podrobněji popsán podle Jřipojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 řez ve zvětšeném měřítku jednoduchýní uzávěrem obvyklé mléčné láhve, obr. 2 pohled shora na uzávěr, obr. 3 řez uzávěrem z několikavrstvé fólie, a obr. 4 řez jednoduchým uzávěrem obvyklé mléčné láhve, jenž může být na zvláštní praní přetažen až pod...

Dvoutaktní kapalinový dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245566

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eechová Marie

MPK: A61M 31/00

Značky: dávkovač, dvoutaktní, kapalinový

Text:

...3,přičemž levý vstupní ventil l je připojen na začátek řídicího válce 2, na jehož konci je připojen levý výstupní ventil Ä, pravý vstupní ventil 3 je připojen na začátek řízeného válce lg, na jehož konci je připojen pravý výstupní ventil 5, přičemž řídící válec 3 s řízeným válcem gg jsou spojený spojkou lg pro vzduch a levý výstupní ventil 3 s pravým výstupním ventilem A jsou spojeny výstupní spojkou g, na řídícím válci 2 je uchycen horní...

Automatický dávkovač pro kapalinový chromatograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 245292

Dátum: 15.06.1987

Autori: Horáeek František, Brejška Jioí, Habada Oldoich

MPK: G01N 30/16

Značky: kapalinový, chromatograf, dávkovač, automatický

Text:

...naenuounnuaap I uepeuemeHna Kanunnapaoñ rpyönn, npunon I 8 Ann nonopoma aacnouKH 3 yane 4 nnona, npuno I 9 nan nonopora nounenepa c npoóaun, ónox ynpanneana 20 Äoaawopom, ocaonaaue ZI. Bcacuaamenn I coçmoum na unnuuxpa 22, naympm Komoporo pacnonomes mmqn 23. nnnua xona mmoka 23 onpeenaemca nonomenuem Mnupouempmqecnoro nnara 24. mmox 23 nepmmmca 3 Hnxaeu nonomeanu npu nomomn npymnam 25 H nunonaea nepeuemammnucs nnepx npn nonaqe cmworo raaa or...

Dávkovač vzorků pro kapalinový chromatograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 245265

Dátum: 15.06.1987

Autori: Watanabe Takaji, Eilamo Unto

MPK: G01N 30/24

Značky: dávkovač, vzorků, kapalinový, chromatograf

Text:

...Kannnnzpgoñ rpyóxn 0 n suenrponponona 31, oópaaynmnmm conmecmao rndnnñ mnyp.Hruny I npennoqmremnee Bcero nuuomamn n sme K 8 nnnnapnoñ Tpyóxu 4 (Kannnnapa) co cymeHHHM KOHOM. Hanna.mpnax Tpyóxa 4 ,nome om ropua HPJIH I .no BcacHnau-em 7 HMGTL mamy ľ , npenumamwn Ha onpenenemtym nenmzmny nnnuy Ě, (®nr.3), Koropaa coornemcrnyer MBKCHMBĽLHOMN o 0 eMw nosnpyemoü npoóu. Sro Heoöxonnmo B cnnsu c nepememermem rrpoóu 1101 ,uamermeu B cncreme...

Kapalinový teploměr pro měření teploty prostředí s vyšší teplotou než teplota okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237690

Dátum: 01.06.1987

Autor: Horváth Ladislav

MPK: G01K 5/08

Značky: teplotou, prostředí, vyšší, měření, teploměr, teploty, okolí, teplota, kapalinový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kapalinových teploměrů, u nichž se řeší vyrovnávání teploty podél celé měřicí kapiláry s teplotou měřeného prostředí, nezávislé na hloubce ponoření kapalinového teploměru do měřeného prostředí. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že k povrchu tělesa kapiláry, která přechází v nádobku s teploměrnou kapalinou, je po její celé délce připojena tepelná trubice svým pláštěm. Plášť tepelné trubice obklopuje částečně nebo zcela těleso...

Kapalinový chladič s jednostranným i oboustranným vstupem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250381

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kratochvíl Arnošt, Brožovský Miroslav, Kamenický Jan, Ibl Stanislav, Casanova Rudolf, Janče Jiří, Dvořák Miroslav

MPK: H01L 23/34

Značky: oboustranným, kapalinový, chladič, vstupem, tepla, jednostranným

Text:

...sobě nejen po obvodě, ale i mezi kanály ve střední části chladiče. Celek je dostatečně tuhý a tvarově stálý při mechaníckém í tepelném zatížení. Tvwanrem drážek v deskách lze přitom vytvořit opti 4mální kanál co do průřezu, teplosměnné plochy í turbulence chladiva. Tím je možno dosáhnout dobrého tepelného odporu při vhodném průtokovém množství chladiva .a ooosném hydraulíckém odporu chladiče. Kanály lze provést s malou silou žeber mezi...

Automatický mechanický kapalinový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238081

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šantora Jaroslav, Šenk Jaromír

MPK: B01D 35/16

Značky: filtr, kapalinový, automatický, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti čistoty životního prostředí a řeší automatickou filtraci vzorků povrchových, odpadních a technologických vod přiváděných k fyzikálně-chemickým analyzátorům. Podstatou vynálezu je duté těleso, v jehož vnitřní prostoře je uspořádáná přítoková a filtrační komora. Ve filtrační komoře je uspořádán filtrační systém elektromagneticky ovládaný, umožňující periodické proplachování filtrační vložky zpětným tokem vyfiltrované...

Kapalinový chladicí systém polovodičových měničů, zejména elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249176

Dátum: 12.03.1987

Autori: Štekl Miloslav, Hampl Václav

MPK: H01L 23/34

Značky: systém, elektrických, trakčních, zejména, vozidel, polovodičových, chladicí, kapalinový, měničů

Text:

...celý obsah chladící kapaĺĺnľ V BY stému nad úrovní vypouětěcí nádrže 1. Dále pak pomocný kon v 3 2 c 91 nn zervátor 2 5 plovákovou signalizací Q hladiny kapaliny konzervá-, toru Ž. Spojení jednotlivých obvodů chladícího systému je zřejmě z přiloženého schemetu.Při plnění chledícího systému kapalinou se k napouštěcímu kohoutu ll připojí plnící hadice. Plnící kohout ll, uzavírací kohout čerpadla ll,-uzavírací kohout chladiče lga pomocný...

Kapalinový termostat pro ověřování teploměrů při teplotě tajícího ledu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249030

Dátum: 12.03.1987

Autor: Vitáček Jiří

MPK: G01K 15/00, G05D 23/30

Značky: teplotě, termostat, kapalinový, ověřování, tajícího, teploměru

Text:

...prostoru s ve kterém jsou v jímkách částečně neplněných rtutí umíštěny ověřovsné teploměry, homogenní teplotní pole. Takovou homogenitu teplotního pole v ověřovscím prostoru při teplotě tajícího ledu nedosahují žádné známé termostaty určené pro tyto účely.Na připojeném výkrese je v řezu znázorněno provedení ks- pelínového termoststu podle vynélezu.Mezi vnitřním pláštěm l e vnějším pláštěm g termostatu jeumístěna tepelná izolace l....

Kapalinový nádobkový tlakoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 248910

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sedliský Otakar, Bechyně Milan, Švarcbach Sláva, Preisler Vlastimil

MPK: G01L 7/18

Značky: tlakomer, kapalinový, nádobkový

Text:

...926 057 je známo zařízení s pevně umístěným Válcem,na kterém je navinuta spirálově měřicí trubice, spojená s nádobkou umístěnou ve válci. Nevýhodou zařízení je, že obsluha se musí při odečítání pohybovat kolem zařízení, čímžjsou způsobeny náhodné chyby a prodlužuje se doba měření.Uvedené nedostatky odstraňuje kapalinový nádobkový tlakoměr, sestávající z nádobky s tlakqněrnou kapalinou, která je umístěna v dutém válci, na jehož vnější straně...

Kapalinový odlučovač prachových částic z plynu, zejména částic prachu o vysoké měrné a sypné hmotnosti, s kontinuálním odplavováním kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233121

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bečvář Josef, Kolář Jiří

MPK: B01D 47/02

Značky: vysoké, prachu, kontinuálním, odlučovač, zejména, měrné, částic, kapalinový, plynů, hmotnosti, prachových, odplavováním, sypné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinového odlučovače prachových částic z plynu, zejména částic prachu o vysoké měrné a sypné hmotnosti, s kontinuálním odplavováním kalu. Vynálezem se řeší úkol snížení spotřeby odlučovací kapaliny a zjednodušení konstrukce kapalinového odlučovače. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přívod odlučovací kapaliny je tvořen přívodní trubkou (3) probíhající ve skříni (11) souběžně s jejím dnem, ve kterém je vytvořen nejméně jeden...

Kapalinový odlučovač prachových částic z plynu, zejména částic prachu o vysoké měrné a sypné hmotnosti, s kontinuálním odplavováním kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233120

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bečvář Josef, Kolář Jiří

MPK: B01D 47/02

Značky: odlučovač, prachových, sypné, zejména, kapalinový, hmotnosti, měrné, vysoké, odplavováním, prachu, kontinuálním, plynů, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinového odlučovače prachových částic z plynu, zejména částic prachu o vysoké měrné a sypné hmotnosti, s kontinuálním odplavováním kalu. Vynálezem se řeší úkol dosažení vyšší koncentrace prachu v odváděné odlučovací kapalině, čímž se snižují provozní a investiční náklady. Dalším úkolem vynálezu je zvýšení provozní spolehlivosti kapalinového odlučovače. Podstata vynálezu spočívá v tom, že odvod je tvořen kalovým potrubím, ve...

Kapalinový chladič pro chlazení výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233062

Dátum: 01.01.1987

Autori: Laňka Jiří, Šimko Timotěj, Smrček Karel, Motyčka Vladimír, Ramajzl Karel, Pellant Michal

MPK: H01L 23/34

Značky: polovodičových, výkonových, chladič, chlazení, součástek, kapalinový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinového chladiče pro chlazení výkonových polovodičových součástek, sestávajícího z komory protékané chladicím médiem od vstupního k výstupnímu otvoru, přičemž oba otvory leží v jedné rovině a svírají vzájemně libovolný úhel a komora chladiče je ve styku s aspoň jednou teplosměnnou plochou součástky generující teplo. Komora sestává z nejméně dvou vík a alespoň jedné spirálovité přepážky, tvořící spolu s víky kanál pro...

Kapalinový teploměr s vyrovnanou teplotou měřicí kapiláry

Načítavanie...

Číslo patentu: 235500

Dátum: 15.11.1986

Autor: Horváth Ladislav

MPK: G01K 5/08

Značky: vyrovnanou, teploměr, teplotou, kapalinový, měřicí, kapiláry

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká kapalinových teploměrů u kterých se řeší vyrovnání teploty podél celé měřicí kapiláry, popřípadě i teploměrné stupnice, nezávisle na poloze a hloubce ponoření kapalinového teploměru. Teploměr je vytvořen tak, že vnitřní prostor 8 tepelné trubice je tvořen tělesem 1 kapiláry a částí nádobky 2 s teploměrnou kapalinou 3 a vnějším pláštěm 4. Na povrchu tělesa 1 kapiláry, mimo mezery 11 pro odečet, je vytvořena kapilární soustava 8....

Koalescentní kapalinový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 223641

Dátum: 15.03.1986

Autor: Huser Karel

Značky: filtr, kapalinový, koalescentní

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o zařízení řešící odstraňování nežádoucích příměsí z odpadních kapalných látek průnikem těchto látek filtračním prostředím s charakterem kapaliny. Průnik odpadní látky filtrační náplní je umožněn rozšířením průtočného profilu tělesa filtru směrem průtoku, a tím dosažení nulové relativní rychlosti filtrační náplně vůči filtru.

Kapalinový vypínač zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 224140

Dátum: 01.11.1984

Autori: Walsberger Jan, Král Josef, Rovenský Jan, Kratochvíl Jan, Ježek Petr

Značky: kapalinový, vypinač, zátěže

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalinový vypínač zátěže, zejména pro vypínání střídavých proudů řádově desítek ampérů o vysokém napětí, tvořený nádobou, v jejíž spodní zhášecí části naplněné kapalinou je umístěn pevný kontakt, přičemž pohyblivý kontakt je umístěn na spodním konci vypínacího roubíku, vyznačující se tím, že vypínací roubík (7) je opatřen vybráním (9) a je suvně uložen jednak ve vodicí vložce (2), oddělující zhášecí část (3) od expanzní části (4) nádoby (1), a...