Patenty so značkou «kapalinovou»

Pasivní mixer pro mikrokolonovou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 264852

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dlouhý Jan, Podolák Miroslav

MPK: G01N 30/38

Značky: kapalinovou, pasivní, chromatografii, mixer, mikrokolonovou, vysokoúčinnou

Text:

...mixéry pasívni, kde se promiseni dosahuje turbulenci v relativně velkých prostorech. Nevýhodou aktivních mixerů je složitost. paaivnich i aktivnich mixérú relativně velký objem způsobujicí velké dopravní zatiženi v řízeném systému. Pro mikrokolonovou vysokoúčinnou kapąlinovou chromatoqrafii je problém velkého prostoru zvláště citlivý.Pro oblast průtoků používaných pro kolony o průměru cca l mm řeší uvedené nedostatky paaivni mixér podle...

Tlakový snímač s kapalinovou náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263545

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matal Oldřich, Ostřížek Vlastimil, Machala František

MPK: G01L 9/06

Značky: snímač, tlakový, náplní, kapalinovou

Text:

...tvaru plastické oddělovací membrány. Pro uzavření tlakového čídla v pouzdře tlakového snímače s vąkuovanou kapalínovou náplnínejsou nutné nákladné specíální přístroje a přípravky a pracnosts tím spojená je úměrná pracnosti výroby tlakového čidla. Pouzdro tlakového snímače je snadno demontovatelné, což činí opravy snímače rentabilnímí. Utěsnění pouzdra jediným těsnicím elementem, plastickou oddělovací membránou, snižuje poruchovost u tlakových...

Kolona pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261863

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kowalczyk Jerzy, Kamiňski Marian, Klawiter Jan

MPK: B01D 15/08

Značky: chromatografii, kapalinovou, kolona

Text:

...rychlosti pohyblivé fáze.Navíc je kolena velmi těsna i při-použití vysokých tlaků, a to iřadově nad 10,0 MPa. Stírací kroužek umístěný V obvodové dražce převlečné matice čistí dodatečně vnitřní povrch tělesa kolony při vkladaní hlavy.Příklad perovedení kolony pro kaJpůlÍHOVOLl chlrvom-atografii je zobrazen na Výkresech,nia nichž znázorňuje obr. 1 část kolony s horní hlavou v podélném řezu, obr. 2 první des-ku separátoru pohyblivé fáze s...

Zapojení pro grafický záznam gradientového profilu pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261576

Dátum: 10.02.1989

Autori: Podolák Miroslav, Hořánek Ivan

MPK: G01N 30/34

Značky: zapojení, grafický, chromatografii, záznam, kapalinovou, gradientového, profilů

Text:

...frekvence - napětí doposud nákladné. Uvedený nedostatok řeší zapojení pro grafický záznam gradientového profilu pro kepalinovou chromatografii, jehož podstata spočívá v tom, že ke generátoru pulsů pro krokový motorek je připojen monostabilni obvod na jehož výstupu je přes diodu napojentvarovač e filtr.231 575 Na připojeném výkresu je znázorněn realizovaný přikladKe generátoru 1 pulsů pro krokový motorek g je připojen integrovaný...

Náplňový reaktor pro mikrokolonovou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 260896

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žežulka Aleš, Podolák Miroslav

MPK: G01N 30/02

Značky: kapalinovou, vysokoúčinnou, náplňový, chromatografii, mikrokolonovou, reaktor

Text:

...náplňové ~ o Q cca 1 mm naplnené nejčastěji skleněnýmí kuličkami o Q cca 5 um Nevýhodou kapilárních reaktorů je velký tlakový spád. Nevýhodou náplñových je malá chemická odolnost dostupných sklenených kuliček v alkalické oblasti.Uvedené nedostatky částečně řeší náplňový reaktor podle vynálezu, jehož podstatou je, že prostor reaktoru je vytvořen vý 4vrtem v pouzdru vyrobeném z plněného polytetrafluorethylenu a vyplněnêm podélně ortentovanýmí...

Kolona pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259190

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rosol Jaroslav, Porsch Bedřich, Voslář Jaroslav, Kubánek Vladimír

MPK: G01N 30/60

Značky: kapalinovou, kolona, preparativní, chromatografii

Text:

...dovnitř sorbentového lože na hlavě kolony awto bud centrál něo (E. Katz, R.P.w. Scott J. Chromatography ° 2 h 6,~ 191 (1982 nebo z boku kolony (Molnar I., Huhn A., Lamer W. International LaěV. 259190boratory 14, Nr. 3 10 (198 h. Zařízení tohoto typu jsou opět složitá, citlivá na manipulaci a přívody vzorku se snadno ucpávají. Kromě toho vyžadují vesměs použití dvou čerpadel, z nichž Jedno přivádí mobilní fázi na hlavu kolony a druhé...

Kolona pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 258056

Dátum: 15.07.1988

Autori: Svoboda Vratislav, Sluka Martin, Pešl Jaroslav, Kleinmann Imrich

MPK: G01N 30/60, B01D 15/08

Značky: chromatografii, kapalinovou, kolona

Text:

...pro preparativní kapalinovou chromatografii.Kolona se skládá z těla kolony, které je tvořeno silnostěnnou nerezovou trubkou i opatřenou na obou koncích závity,jdo které je nalisována a vlepena titanová trubka g, jejíž vnitřÁní válcový povrch je vyleštěn. Na obouçkoncích těla kolony.jeízahloubení pro těsnění. Kolona je na obou koncích uzavžena kuželovými distributory g, které zabežpečují rozvod kapaliny na povrch sorbentu a svod kapaliny ze...

Hlavice preparativní kolony pro vysokotlakou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 257212

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vaněk Tomáš, Kalousek Jan, Rosenberg Ivan

MPK: G01N 30/60

Značky: hlavice, kolony, vysokotlakou, chromatografii, preparativní, kapalinovou

Text:

...naplně mimo kolony do šroubového spoje a nebezpečí zsdření tohoto spoje.Mnohé z těchto nevýhod ostraňuje hlavice pzeparativní kolony pro vysokotlakou kapalinovou chromatoqrafií podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vnější závit pro upnutí je vytvožen na vnějším povrchu tělesa hlavice jako levotočivý a na něm je našroubována horní část pravolevé matice 5 vnitřním levým závitem, jejíž dolní část je opatřena vnitřním pravým...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256751

Dátum: 15.04.1988

Autori: Moravec Vladimír, Kříž Josef, Březina Milan, Vodička Luděk

MPK: G01N 30/06

Značky: vysokoúčinnou, chromatografii, měrná, kapalinovou, preparativní

Text:

...velikost cely a vzhledemk umístění kapilár do tohoto tělesa není možno celu zkrátit.Uvedené nedostatky odstraňuje měrná cela pro preparativnívysokotlakou kapálinovou chromatografii podle vyñálezu opatře 256751- 3 ná kapilárami pro přívod 9 odvod mobilní fáze. Cela je opatřena křemennýmí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Jeho podstata spočívá v tom, že vstupní kapílára a výstupní kapilára jsou zeústěny do tělesa...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256342

Dátum: 15.04.1988

Autori: Moravec Vladimír, Vodička Luděk, Kříž Josef, Březina Milan

MPK: G01N 30/62

Značky: preparativní, vysokoúčinnou, chromatografii, měrná, kapalinovou

Text:

...opatrené přívodem a2 258 342 odvodem mobilní fáze podle vynálezu. Cela je opatřena křemennymí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Podstata spočívá V tom, že vstupní kapilára a výstupní kapílára jsou zavedeny do desky rovnoběžně s osou měrného paprsku a zaústěny do prostoru cely, tvořeného eliptíckým otvoreunupraveným v těsnění mezi křemenným sK 1 em a druhým křemenným sklem.Základní výhoda měrně cely podle vynálezu...

Distributor pro kolonu pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 255420

Dátum: 15.03.1988

Autori: Svoboda Vratislav, Kleinmann Imrich, Sluka Martin

MPK: G01N 30/60

Značky: chromatografii, distributor, kolonu, kapalinovou

Text:

...ktoré jsou od sorbentu odděleny tenkou diskovou fritou nebo sítkem. Rozdělením jednoho vtokového místa na několik dojde k podstatnému zlepšení rozdělení vzorku na celý průřez lože sorbentu. zhotovenítohoto zařízení je však technologicky Velmi náročné.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny distributorem pro kolonu pro kapalinovou chromatografii podle vynálezu. Jeho podstatou je systém rozvodů toku kapaliny pomocí nejméně jedné destičky s...

Detektor pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 246827

Dátum: 01.03.1988

Autori: Lojka Jaroslav, Stejskal Alois, Borovcová Želmíra

MPK: G01N 30/62

Značky: kapalinovou, chromatografii, detektor

Text:

...navíc aenepodařilo enížit efektivní mrtvý objem pod několik /ul. ÁPopsané nedostatky odsträňuje detektor pro kspalinovon chromatograrii podle vynálezu, jehož podstatou je, že pracovní elektrode, izolovaná elektricky od tělesa kolonya tvořená vláknem nebo vlákny, navíc opatřená kontektem,je vloženo do trubičky, přičemž trubička je jedním koncem nasazena na výstun kolony a vyústěna do nádobky se základním elektrolytem, do kterého jsou zavedený...

Elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 245993

Dátum: 01.03.1988

Autori: Mancovie Milan, Ochodnický Vladimír, Baráni Vladimír

MPK: G01N 30/64

Značky: elektrochemický, chromatografii, kapalinovou, detektor

Text:

...diodoua regulačním potenoiometrem ve zpětně vazbě,připojen zdroj napětí a výstup integračníno zesilovače je přiveden na vstup spínacího trenzistoru s vinutím relé, zapojeným mezi kolektor e zdroj napájeoíňo napětí. Vč Na připojenézzxjvýkruuj je znázorněn realizovaný příklad detektoru.Ke sčítacímu zesilovačig, který má v záporné zpětné vazbě zapojen zesilovač 5, s vysokým vstupnímiodporem, je pomocí kontaktu 1 relé Jj připojen buč zdroj...

Způsob preparativní izolace (methyl-3H)thyminu eluční vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254823

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kölbl Jan

MPK: G01N 30/00

Značky: izolace, způsob, chromatografii, methyl-3h)thyminu, preparativní, vysokoúčinnou, eluční, kapalinovou

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že se směs sloučenin, vznikajícich při přípravě radioaktivního/methy 1-3 H/ thyminu delí na sloupci hydrofobního sféríckého sorbentu za použití vodného roztoku čistého etanolu o objemové koncentraci 15 33 k° ° 19 ľ 2254 U 23 Povrch silikagelu (kyselina tetrahydrokřemičitá HąSiU 4) je pokryt oktadecylovými skupinami a zbytkové silanoly jsou blokovány methylovými skupinami. Eluovaný radioaktivní /methyl-3 H/...

Zařízení pro upnutí sloupců pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 241127

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chromický Karol, Országh Peter, Vyjídak Oldoich, Vážny Emil

MPK: G01N 30/02

Značky: sloupců, kapalinovou, zařízení, chromatografii, upnutí

Text:

...mezivrstvou 3 § a tlakovým kroužkem ii k upevnění mezivrstvy 2 §. sloupec je fixován upínacím a těsnicím prvkem 33 s pístem gâ,pružinovým prvkem gg a kapilárou 2.Také na obr. 7 se použijí komerční běžné sloupce, přičemž se mohou použít jak kartuše podle obr. 3 nebo sloupce se šroubením podle obr. 4 tak i jiné sloupce, přičemž je nutné podle zvoleného tvaru sloupce pouze zvolit upínací a těsnicí prvky.Jak je již zřejmě z příkladů...

Kolona pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 236184

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rosol Jaroslav, Porsch Bedřich, Voslář Jaroslav

MPK: B01D 15/08

Značky: kolona, chromatografii, kapalinovou

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona pro kapalinovou chromatografii sestává ze skleněné trubice vložené do kovové trubky, která má na vnitřní straně na obou koncích vybrání, do nichž jsou spolu s kuželovými kovovými stahovacími kroužky vsazena kuželová obvodová těsnění z plastu, s výhodou z polytetrafluorethylenu, a čelních těsnění z plastu, s výhodou polytetrafluorethylenu, v jejichž vybráních jsou nalisovány síťky nebo frity a tato těsnění jsou stažena kovovými koncovkami...

Kolona pro kapalinovou chromatografii a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253567

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kasai Masao, Noguchi Kohji

MPK: G01N 30/60

Značky: kapalinovou, přípravy, kolona, její, způsob, chromatografii

Text:

...záření, kterýžto chromatogram se vztahuje na směs komerčniho thyroglobulinu, albuminu, myoglobinu a fenylalaninu (detekce absorpcí ultrafialového záření při 254 nm) byl získán použitím kolony pro kapalinovou rozdělovací chromatografii, jakpopsáno v dále uvedeném přikladu 1,- na obr. 3 (a) a lb) jsou znázorněny chromatogramy, kde na ose X je vynesena retenční doba a na ose Y absorbance ultrafialového záření byly získány rozdělenim lidského...

Dávkovací kohout pro kapalinovou a plynovou chromatografii se stupňovitě měnitelnou dávkou.

Načítavanie...

Číslo patentu: 235262

Dátum: 01.10.1987

Autori: Masák Vladimír, Havlín Vladimír

MPK: G01N 31/08

Značky: dávkovací, chromatografii, měnitelnou, plynovou, kohout, dávkou, stupňovité, kapalinovou

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii se stupňovitě měnitelnou dávkou s čelními rovinnými těsnicími plochami, bez spojovacích kanálků, spočívající v tom, že obsahuje alespoň dvě rotačně pohyblivé součásti obsahující alespoň čtyři vrtání ležící na roztečné kružnici s osou, která je osou rotace rotačně pohyblivých součástí, přičemž tato vrtání jsou s osou rovnoběžná a každá z alespoň dvou rotačně pohyblivých součástí jich...

Způsob úpravy kolon pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 246221

Dátum: 15.09.1987

Autori: Levickij Valerij Jevgeojevie, Gileenok Boris Davidovie, Barkman Viktor Chanaanovie

MPK: G01N 30/50

Značky: kapalinovou, chromatografii, úpravy, způsob, kolon

Text:

...kolony, kdy tlačnou kapalinou jeroztok kyselina solí podle vynálezu, dále kolonu, kterou již protekla tlačná kapalina nebo akolonu v libovolném stadiu její kondicionace, tedy i kolonu s procesem plnění ukončeným, například kolonu komerční. Jedinou podmínkou, která musí být splněna, je mísitelnost kapaliny v koloně s roztokem použitým k stabilizaci lože adsorbentu podle Vynálezu.Pro dosažení účinku na náplň kolony podle vynálezu postačuje...

Způsob získávání uranu a/nebo vzácných zemin kapalinovou extrakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252226

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuča Libor, Baran Václav

MPK: C01G 43/00

Značky: uranu, získavání, extrakci, vzácných, způsob, kapalinovou, zemin

Text:

...se dosáhne izolace uranu a/nebo vzácnych zemin z výchozí suroviny, která takto slouží nejen k výrobě průmyslových hnojiv, ale i jako uvedených prvků. Vedle příznivých ekonomických důsledků má tento postup také příznivé důsledky ekologické, a to tím, že přispívá značnou měrou k ochraně životního prostředí, jmenovitě k ozdravění potravinářského řetězce, protože odstraňuje nevratné vnašení radioaktivníhoV příkladech jsou uvedeny některé...

Pohon lineárneho dávkovače pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251355

Dátum: 16.07.1987

Autori: Žežulka Aleš, Hořánek Ivan, Podolák Miroslav, Poláček Bohdan

MPK: G01N 30/16

Značky: kapalinovou, pohon, lineárneho, vysokoúčinnou, dávkovače, chromatografii

Text:

...stejnosnčrndnu zdroji přes dvoupólový spínač a konatační spínač.He připojendn výkreeu je echenatichv andzornčn realizovaný pohon podle vyndlezu. K eznhendnu převodu § je připejen krokový notor 1 a kolektorový notor g. Krokový notor l je připojen ke zdroji 1 pulsů přee epínač 1.Ľňlektorevý notor z je připojen 15 a etejnoenlrndnu zdroji. á přee dvoupôlový spínač i a konutační spínač 1. Při nepautdn spínači j, (tj. praoovnín zdvihla) je krokový...

Válec s plunžrem pro lineární mikročerpadlo mobilní fáze pro mikrokolonovou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251181

Dátum: 11.06.1987

Autori: Podolák Miroslav, Žežulka Aleš, Poláček Bohdan

MPK: G01N 30/60

Značky: kapalinovou, lineární, válec, mikrokolonovou, mikročerpadlo, plunžrem, fáze, chromatografii, mobilní

Text:

...podstata SgOČÍVá v tom, že skleněný plunžr je utěsněn ve válci polytetrafluoretylenovou ucpávkou, sevřenou mezi přítužným šroubem a plochou ve tvaru mezíkruží, vytvořenou osazením na vitřní straně válce s kuželovým zakončením pouzdra,vyrobeného z polytetrafluoretylenu, které je zalisováno do válce.Na přiloženém výkresu je znázorněn realizovaný príklad válce s plunžrem podle výkresu.Na obr. 1 je podélný řez válcem s plunžrem, na obr. 2...

Zapojení k automatickému ovládání elektricky řízeného ventilu pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250955

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: elektricky, ventilu, řízeného, automatickému, kapalinovou, ovládání, zapojení, chromatografii

Text:

...obvodem vnějšího ovladání.startu.Hlavní výhodou vynálezu je možnost kombinovaného ovládání, tj. při chodu ve stavu manual lze ručním startem analýzu ínioializovat a po jejím ukončení se ventil automaticky vrací do výchozí polohy on-line signálom. Další výhodou tohoto způsobu je funkční propojení mikroprocesorově řízeného detektoru, což vede ke snížení nároků na obsluhu a k omezení možnosti vzniku chyby při obsluze.Vynález bude vysvětlen...

Jehlový ventil pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250308

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hořánek Ivan, Poláček Bohdan, Podolák Miroslav, Žežulka Aleš

MPK: G01N 30/20

Značky: vysokoúčinnou, chromatografii, jehlový, kapalinovou, ventil

Text:

...motorek připojen přes přepínanč a první žárovlku ke zdroji jedné fpolarlty a přes týž přepinač a druhou žárovku ke zdroji opačnê polari-ty.-Na připojeném výkresu je znázorněn realizovaný jehlový ventil pro vysokoúčinnou kapalinovou ohromatografii podle vynálezu. ehla 1 ventilu je spojene se šroubem 2 s upevněným ozubeným lkolem 3, které je součástí ozubeného převodu 4, stejně alkopastorek 5 na hřídeli ,kovlektorového motorku 6. Mezi šroubem 2...

Převod pro lineární dávkovač pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250307

Dátum: 15.04.1987

Autor: Podolák Miroslav

MPK: G01N 30/16

Značky: chromatografii, převod, lineární, vysokoúčinnou, kapalinovou, dávkovač

Text:

...Chromatografii dodáva-né množství 0,02 až 5 xl/S s vrtánizn válců cca 10 mm kvome-ruční kuličkové šrowby nevy hovuii, PĽOIOŽÍÄr-ŤĚJOLI. příliš. rozměnné a. dra-Konstrukce epraavidla ekonomicky neúnosná.Uvedené nedostatky řeší převod podle .vynálezu, jehož podstata spočŕvá v tom, že motor je -spojen prostřednictvím tozulbených převodu s hnacIm hřidelem, na kterém jsou navinuąty a zakotveny 2 tažné plenžety, nesoucí unąšeč jednoho z...

Vícesmyčkový dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 236804

Dátum: 15.03.1987

Autori: Havlín Vladimír, Masák Vladimír

MPK: G01N 31/08

Značky: kohout, kapalinovou, chromatografii, plynovou, vícesmyčkový, dávkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vícesmyčkový dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii je opatřen jednou rotačně pohyblivou součástí, která je sevřena mezi dvě pevné součásti. V rotačně pohyblivé součásti jsou na roztečné kružnici, jejíž střed souhlasí s osou otáčení rotačně pohyblivé součásti v pravidelných roztečích se středovým úhlem 90, 72 nebo 60° vytvořená po obvodě místa, jejichž počet je čtyři., pět nebo šest. V těchto místech je buď jenom vrtání...

Dělicí sloupec pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249113

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gunkel Werner

MPK: B01D 15/08

Značky: dělicí, sloupec, chromatografii, kapalinovou

Text:

...frita 4. Na fritu 4 dosedá pružná membrána 5, která je připojena dvojdílným přlpojovacím kuželem 6, 7 k pístu 8 a upevněna na trubkovém tělese 1 sloupce upínacím kroužkem 13. Horní příruba 10 upínacího zařízení dělicího sloupce je uohycena upínacímí šrouby 11. Ke zdvihání pístu B od trubkového tělesa 1 slouží závitové vřeteno 12, na kterém je nasunuta tlačná pružina 9. Přívodním kanálem 14 se do sloupce přivádí eluční čmidlo.ako materiálu...

Amperometrický detektor s tuhými elektrodami pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249343

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kovář Pavel

MPK: G01N 30/62

Značky: amperometrický, chromatografii, tuhými, kapalinovou, detektor, elektródami

Text:

...polohu. Tímto uspořádáním lze zmenšit efektivní objem detekční cely ve spojení s chromatografickou mikrokolonou napojenou na vstupní kapiláru o vnitřním průměru 0,25 mm áž na hodnotu O,o 2 ol. Elektricky nevodivé těleso detektoru zamezuje vzniku elektrických svodů a umožňuje instalaci přídavně referenční elektrody. Zapojení vkládaného napětí proti prídavné referentní elektrodě, např. elektrodě druhého druhu, vylučuje výskyt nekontrolovaných...

Zapojení k cyklizaci chodu mikroprocesoru řízeného čerpadla pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249290

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: zapojení, chodu, kapalinovou, čerpadla, řízeného, mikroprocesoru, chromatografii, cyklizaci

Text:

...připojeny na vstupní segment dvoupôlového přepínače, jehož jedním segmentem jsou nezměněně ovládány periferní jednotky systému a druhým segmentem vstup ní ovládací jednotka čerpadla.Hlavní výhodou uvedeného zapojení je jednoduchost vlastního provedení, možnost dlouholeté stabilizace systému při maximální úspoře rozpouštědel i času tím, že je možno nastavit optimální parametry qradientu několik hodin před začátkem vlastní pracovní doby,...

Sorbent pro kapalinovou chromatografii na bázi modifikovaného silikagelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238690

Dátum: 15.01.1987

Autor: Porsch Bedřich

MPK: G01N 30/50

Značky: modifikovaného, silikagelu, bázi, kapalinovou, chromatografii, sorbent

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je sorbent pro kapalinovou chromatografii na bázi modifikovaného silikagelu, jehož povrch obsahuje chemicky vázané alifatické řetězce o počtu atomů 12 až 24 atomů uhlíku, přičemž obsah uhlíku v alifatických řetězcích je 5 až 30 % hmot., vztaženo na 1 g základního silikagelu, a chemicky vázané primární aminoskupiny, například skupinu aminopropylovou v množství 0,1 mmolu až 2,5 mmolu vztaženo na gram sorbentu, přičemž v...

Kolona pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 237531

Dátum: 15.12.1986

Autori: Strejc Bořivoj, Vozka Stanislav

MPK: G01N 30/60

Značky: kapalinovou, kolona, chromatografii, preparativní

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona pro preparativní kapalinovou chromatografii, vyznačená tím, že v trubici kolony je mezi vstupní koncovku a sloupec sorbentu umístěn volně pohyblivý píst s přívodem mobilní fáze a prostor mezi volně pohyblivým pístem a vstupní koncovkou je utěsněn a propojen s přívodem mobilní fáze z tlakového zdroje. Kolonu je možno použít pro plnění částicemi sorbentu menšími než 20 (m, dosahuje vysokých účinností a je na ní možno dělit například...

Vstupní část kolony pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231895

Dátum: 15.12.1986

Autori: Adamcová Eva, Březina Milan, Moravec Vladimír, Vodička Luděk, Kříž Josef

MPK: G01N 31/08

Značky: vstupní, kapalinovou, kolony, chromatografii, preparativní, část

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalina přiváděná do chromatografické kolony je vedena kuželovitě se rozšiřujícím prostorem hlavy kolony, která je vyplněna kuličkami z inertního materiálu. Podle vynalezu je v širší části kuželového prostoru hlavy umístěna přepážka, výhodně sítko, průchozí pro kapalinu a neprůchozí pro kuličky z inertního materiálu.

Modifikovaný silikagel pro kapalinovou chromatografii a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233990

Dátum: 01.12.1986

Autor: Nondek Lubomír

MPK: C01B 33/157

Značky: způsob, modifikovaný, silikagel, kapalinovou, chromatografii, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný silikagel pro kapalinovou chromatografii obecného vzorce kde rl = H, alkyl, n = 1 až 4 a m = 1 až 3. Způsob výroby modifikovaného silikagelu výše uvedeného složení, při kterém se silikagel původně modifikovaný chemicky vázaným alifatickým primárním nebo sekundárním aminem převede působením nitrovaných benzensulfohalogenidů na příslušný chemicky vázaný nitrovaný benzensulfonamid. Modifikovaný silikagel podle tohoto vynálezu nebyl...

Způsob výroby náplně pro rychlou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 228510

Dátum: 15.08.1986

Autori: Yanagihara Yuzo, Noguchi Kohji, Honda Makoto

Značky: náplne, rychlou, způsob, výroby, kapalinovou, chromatografii

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby náplně pro rychlou kapalinovou chromatografii vyznačující se tím, že se monomerní směs alespoň jedné jednotky vinylesteru karboxylové kyseliny se 2 až 5 atomy uhlíku a alespoň jedné jednotky zesíťujícího monomeru obecného vzorce ve kterém R1, R2 a R3 jsou stejné nebo rozdílné a náleží do skupiny tvořené při molárním poměru vinylesteru karboxylové kyseliny k zesíťujícímu monomeru 1:0,08 až 1:0,22, s výhodou 1:0,11 až 1:0,18 nechá...

Zařízení k programování kapalné směsi, zejména pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 233727

Dátum: 15.08.1986

Autori: Klawiter Jan, Kowalczyk Jerzy, Szyrszyng Wieslaw, Kamiňski Marian

MPK: G01N 1/18

Značky: zejména, programování, chromatografii, kapalné, směsi, kapalinovou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z mísicí komory s elektromagnetickými ventily spojenými s nádržemi na kapaliny. Podle vynálezu jsou ve směšovači ve stěně mísicí komory nehybně upevněna sedla nejméně dvou elektromagnetických, a výhodou dvojcestných ventilů, jejichž závěrné díly mají tvar obrácených komolých kuželů, jejichž širší základna spolu s přední plochou sedla tvoří v uzavřené poloze elektromagnetických ventilů součást stěny mísicí komory.

Způsob dělení oligosacharidů kapalinovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 230943

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vrátný Petr, Vozka Stanislav, Čoupek Jiří

MPK: C07H 3/06, G01N 31/08

Značky: chromatografii, oligosacharidů, kapalinovou, dělení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení oligosacharidů kapalinovou chromatografií, vyznačující se tím, že se směs oligosacharidů, která je určena k dělení, zavádí na vrchol sloupce silikagelu s měrným objemem pórů 1,0 až 2,0 ml/g, měrným povrchem 350 až 500 m2/g, středním objemem pórů 10 až 20 nm který obsahuje kovalentně vázanou alkalickou stacionární fázi s obsahem uhlíku alespoň 20 % hmotnostních s alkylem obsahujícím 12 až 24 atomů uhlíku s metylovanými zbytkovými...

Kolona pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 223732

Dátum: 15.04.1986

Autori: Špaček Pavel, Čoupek Jiří, Vozka Stanislav, Porsch Bedřich, Kubín Miroslav, Voslář Jaroslav

Značky: kapalinovou, kolona, zejména, vysokotlakou, chromatografii

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolony pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografii s vysokou účinností dělení. Podstata kolony podle vynálezu spočívá v tom, že sestává ze skleněné trubice, popřípadě vytvrzené povrchovou vrstvou draselných iontů, naplněné sorbentem, který je v ní uzavřen uzávěry opatřenými přepážkami z porézního materiálu nebo síťky a vložené do pláště z kovu nebo plastu, v němž je upevněna a utěsněna koncovkami pro připojení ke...