Patenty so značkou «kapalinového»

Pojistná komora kapalinového manometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265458

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: G01L 7/20

Značky: kapalinového, pojistná, komora, manometru

Text:

...komorou. na obr. 3 je vodorovný řez pojístnou komorou z obr. 1, na obr. 4 je boční pohled na natrubek pro vytvoření připojovacího kanalku vcelku se žlabkovou clonou a obr. 5 znázorňuje pohled na celkové uspořádání kapalinového manometru s U-trubicí.Pojistná komora podle vynálezu sestava ze dna l, bočních stěn 3 a víka 3 a je připojena prostřednictvím tělesa Q manometru na otevřene konce U-trubice Q, obsahující vodu nebo rtuč pro měření...

Systém kapalinového chlazení měničové sestavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241869

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kyllar Evžen, Reitermann Jan, Lyer Pavel

MPK: H01L 23/34

Značky: kapalinového, chlazení, sestavy, měničové, systém

Text:

...tak, že první přívodní odbočnice je na vnšj 4 äín okraji první krajní sekce a druhá přívodníodbočnice na rozą hraní mezi prostřední sekcí a druhou krajní sekcí, první odvodní odbočnice je na rozhraní mezi první krajní sekcí a prostřední W sekcí, kdeíto druhá odvodní odbočnice je na vnšjäfn okraji druhê krajní sekce.S ohledem na potřebu tlumení vibrací vznikajíbích při provozu anodovêho reaktoru je výhodné, jestliže první 1 druhá pří vodní...

Způsob ovládání periferních jednotek mikroprocesorem řízeného kapalinového chromatografu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250451

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: způsobu, periférních, řízeného, jednotek, chromatografu, provedení, tohoto, mikroprocesorem, kapalinového, ovládání, způsob, zapojení

Text:

...parametrů a synchronizace Spuštění periiferních jednotek systému .kapalinové Chromatografia okamžikem nástřiku vzorku na kolonu. Další výhodou tohot-o zapojení je skutečnost, že umožňuje ovládání periťerníoh jednotek nezávisle na režimu čerpadla a přitom zachovává plně všechny oibvyikle užívané funkcemikroprocesoru v řízení a kontrole gradientu. Kromě toho zapojení podle vynálezu vede ke snížení nároku na obsluhu a k omezení možnosti vzniku...

Způsob kapalinového vyvíjení diazografického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239452

Dátum: 15.04.1987

Autori: Snížek Jioí, Vlasák Roman, Kanderal Fratišek

MPK: G03C 5/34

Značky: diazografického, způsob, kapalinového, materiálů, vyvíjení

Text:

...například dalěí barvotvorne sloln, jednotlive nebo emlend diasosloučeniny, purračríi latky, látky antihalaöní, smáčecí, další metalizující prísady, mikrokoloidní prísady, mikrokoloidní křeniöitarw a kyeličnik křemitý spod. a pro vývojkový syetdm regulátor-d pH, etabilieatorů,reduküních pŕísad, emdčedel apod. Je pochopitelnó, ie pro zvýlení stability systému material- vývojka lze v případ převdlnl kapalinovdho vyvolavdní vyloučit nebo sníäit...

Zařízení pro zavádění vzorku do kapalinového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237798

Dátum: 15.09.1986

Autori: Vejsserik Jurij Arturovič, Symer Toomas Edgarovič, Kaljurand Endel Teetovič

MPK: G01N 30/16

Značky: kapalinového, zavádění, zařízení, chromatografu, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro zavádění vzorku do kolony kapalinového chromatografu. Předložené řešení spočívá v tom, že na hřídeli clony zakrývající přímou cestu vstřikovací jehly do kolony jsou vůči sobě vzájemně upevněny pod úhlem 90° omezovače osového mísení vstřiku pro zavedení vzorku, přičemž jeden z nich upevňuje přesnou polohu konce vstřikovací jehly nad clonou před kanálem do kolony a druhý ohraničuje výstup jehly upevněním do závěsu...

Uspořádání kapalinového chlazení výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230434

Dátum: 01.04.1986

Autori: Pivrnec Miroslav, Mučalová Marie, Petrů Ctibor

MPK: H01L 23/44

Značky: uspořádání, polovodičových, chlazení, výkonových, kapalinového, součástek

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání kapalinového chlazení výkonových polovodičových součástek opatřených teplosměnnými plochami a ponořených i s jejich příslušenstvím v nádobě s izolační chlacící kapalinou, vyznačené tím, že nádoba (1), v níž jsou u dna umístěny. s výhodou v jedné rovině, výkonové polovodičové součástky (2) opatřené teplosměnnými plochami (3) a příslušenstvím, je otvorem ve víku spojena stoupacím potrubím (6) se vstupem nad ní umístěného chladiče (5),...

Konstrukce kapalinového chlazení polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229358

Dátum: 01.04.1986

Autori: Štekl Miloslav, Štěrba Ladislav

MPK: H01L 23/34

Značky: konstrukce, měničů, kapalinového, chlazení, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce chlazení polovodičových měničů, které zaujímá minimální prostor a je minimální hmotnosti a proto je zvláště vhodné pro trakční vozidla. Podstatou konstrukce kapalinového chlazení polovodičových měničů podle vynálezu je, že ve stahovací konstrukci jsou vytvořeny dutiny hydraulicky spojené s chladiči polovodičových měničů. Je výhodné, aby mezi staženými polovodičovými měniči byla umístěna alespoň jedna pružina, ve které...

Přerušovací ventil kapalinového retarderu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228956

Dátum: 01.02.1986

Autor: Dostál Jan

MPK: F16H 57/00

Značky: kapalinového, ventil, retarderu, přerušovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přerušovací ventil pro krátkodobé vypínání kapalinového retarderu hydromechanické převodovky pro motorová vozidla a stavební stroje, při řešení převodových stupňů. Podstatou vanálezu je, že změnou tlaku v kanálu řídícího tlaku se přestavuje přerušovací šoupátko do krajních poloh. V jedné krajní poloze je propojen odpadní kanál s kanálem zapínacího tlaku retarderu a retarder je vypnut. V druhé krajní poloze je odpadní kanál uzavřen...

Uspořádání vytápěcího kapalinového okruhu v chladicím systému motoru vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226385

Dátum: 01.11.1985

Autor: Novák Jaroslav

Značky: vytápěcího, chladicím, uspořádání, okruhu, motorů, kapalinového, vozidla, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání vytápěcího kapalinového okruhu v chladicím systému motoru vozidla vytvořeném z vnitřního okruhu, uzavřeného vodním čerpadlem, a z vnějšího okruhu, doplněného tělesem termoregulátoru chladicího okruhu s neřízeným obtokem, přivedeným do vedení sacího vstupu vodního čerpadla vyznačené tím, že do tělesa (3) je vedle termoregulátoru (13) chladicí ho okruhu usazen termoregulátor (7) vytápění, nad nímž je vy vedeno z tělesa (3) samostatně...

Systém kapalinového chlazení deskového vinutí transformátorů nebo tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217316

Dátum: 01.08.1985

Autor: Málek Karel

Značky: deskového, transformátoru, tlumivek, kapalinového, vinutí, chlazení, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro chlazení transformátorů nebo tlumivek velkých výkonů. Řeší chlazení deskového vinutí, kde chladicí prostor vinutí, který je vytvořen mezi dvěma axiálními chladicími kanály, je rozdělen nejméně do dvou sekcí, z nichž každá je opatřena samostatným přívodem a samostatným odvodem chladicí kapaliny. Samostatné přívody do druhé a každé další sekce jsou tvořeny samostatnými axiálními přídavnými kanály.