Patenty so značkou «kapalině»

Cesle na zachycování hrubých látek v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 266549

Dátum: 12.01.1990

Autor: Korejs Jaroslav

MPK: E02B 5/08

Značky: hrubých, zachycování, česle, látek, kapalině

Text:

...má větší rozměr než je průměrná velikost rozteče jednotlivých průtokových cest. Uvedené uspořádání příčného profilu česlí zvyšuje několikanásobně jejich průtočnou plochu a při tom není třeba rozšiřovat přítokový prostor, tedy česle lze jednoduše vyměniti ve starých objektech. Dále snížené zanášení česlí způsobuje i jen nátokovâ strana s prolomy,které působí jako hrubší česle a ochrañují jednotlivé průtokové cesty uvnitř prolomu. Česle jsou...

Způsob měření koncentrace složek v proudící kapalině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260057

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štikarovský Jiří, Šlais Karel

MPK: G01N 30/64

Značky: kapalině, složek, zařízení, způsobu, způsob, provádění, měření, proudící, koncentrace, tohoto

Text:

...s invertujícím vstupem zesílovačem 3 střídavé složky a jednak přes cívku g s invertujícím vstupem zesilovače lg stejnosměrné složky. Zesilovač 5 střídavé složky je přemostěn prvním zpětnovazebným rezistorem 5. Ne invertujícím vstupem je spojen se zdrojem É střídavého napětí a svým výstupem je spojen přes vyhodnocovací zařízení 1 střídavé složky proudu s výstupní svorkou g napětí úměrného střídavé složce proudu. Zesilovač lg stejnosměrné...

Způsob snižování obsahu plynu v kapalině a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259880

Dátum: 15.11.1988

Autor: Roffelsen Franciscus

MPK: B01D 19/00

Značky: zařízení, tohoto, kapalině, provádění, plynů, snižování, obsahu, způsobu, způsob

Text:

...využít dílčí proud kapaliny opouštějící uklidñovací prostor, například pro procesy, které vyžadují nenasycené kapaliny.Rozdělování proudu kapaliny dopravovta 259880ného odstředivým čerpadlem na hlavní proud Chudý .na mikrobublinky a na dílčí proíud bohatý na mikrobublinky je podle dalšího provedení vynálezu zdokonalen tak,že kupalina se před odstředivým čerpadlem uvede do spirálovité ro-tace. Míkrobublinky se v důsledku toho shromažďují ve...

Zařízení pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav se zvýšeným smykovým napětím v míchané kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 256102

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hruban Konstantin, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/18

Značky: zvýšeným, kapalině, napětím, míchaní, vícefázových, kapalných, soustav, kapalin, smykovým, míchané, zařízení

Text:

...k hřídelí mĺchadla, se mĺchadlo výrobně zjednoduší a zlevnĺ. Zkušenosti z praxe dále prokázaly, že ve srovnání s uspořádánim míchacího zařízení podle čs. A 0 249 746 je V některých případech výhodnějšĺ umístit kotoučovou stěnu, ohraničujicí prostor vymezený pevnými lopatkami statoru, do horní části tohoto prostoru. Volbou spodní nebo horní polohy kotoučové stěny se totiž alternativně posílí axiálni tok mĺchanč kapaliny u stěny nádoby...

Zařízení pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav se sníženým smykovým napětím v míchané kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 255161

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hruban Konstantin, Šrámek Milan, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/16

Značky: soustav, míchaní, smykovým, míchané, kapalině, zařízení, kapalných, sníženým, vícefázových, kapalin, napětím

Text:

...a směrovými změnami toku v zájmu maximálního snížení turbulentních fluktuací rychlostí kapaliny a tím i smykových rychlostí a smykových napětí v míchané kapalině.Přeatavením úhlu sklonu lopatek nebo vhodnou volbou jejich počtu je přitom možno nastavit optimální provozní podmínky míchadla, kdy průtok kapaliny oblastí vnitřních šikmých lopatek bude shodný s průtokem kapaliny oblastí šikmých lopatek na dutém válci. Volbou počtu lopatek míchadla...

Zařízení pro zpracování usní a podobných výrobků, zejména v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 243457

Dátum: 15.07.1987

Autor: Stubbs John

MPK: C14B 1/42

Značky: usní, zpracování, zařízení, podobných, kapalině, výrobků, zejména

Text:

...obr. 8 pohled ehora na čáet nařízení podle jeho deldí alternaWv u řízení unie pracovat zcela eutonetioky, příčeni ne tento obrázku jsou ddřk Minimalne v uaavŕenč poloze.-ľłdlotlive obrázky nejsou znáeornląy ve stejné nlŕítku, HUN JC V 010 Víhłčnł l 0111040 ml enedne pochopení konstrukce zařízení podle vyndleeu.T 057 JI petrne z obr. l, 2 a 3,zahruuje eeŕíeení buben L velcovitćho tveru, jehož OUVOČOVIÍ PHI l g koncové atv b jeou...

Zařízení k dispergaci plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 243188

Dátum: 15.07.1987

Autori: Nešpůrek Stanislav, Vinkler Milan, Ba?ka Josef, Langpaul Josef

MPK: B01F 3/04

Značky: plynů, dispergaci, zařízení, kapalině

Text:

...k následným škodâm poškození rozvodů kapalinou, nebo jejich ucpání nečistotami z kapaliny apod. Napínáním pružné membrány dochází k roztažení její perforace jemných bublin plynu, které jsou předpokladem dobrého přestupu plynu do kapaliny.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno ve dvou provedeních na připojených výkresech, které znázorňujíobr. 1 a 2 řez a pohled na zařízení v provedení I obr. 3 a 4 řez a pohled na zařízení v...

Zařízení na rozptylování plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 250728

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vykopal Alois, Trejtnar Jan

MPK: B01F 13/02

Značky: kapalině, plynů, zařízení, rozptylování

Text:

...a na své obvodové válcové ploše zatmelena tmelemoŘešení podle vynálezu umožňuje použít rozptylové des~ ky i S podstatné větší tolerancí rovinnosti stykové plochy,konstrukce je jednoduchá, přináší úsporu nerezového materi- álu a vestavěnou plynulou regulací lze seřĺdit stejnoměrný průtok plynu pro jednotlivé směšovací hlavice, které budou v paralelním provoze. Regulace dále umožňuje využití rozpty lových desek s nestejnoměrnou kvalitou...

Zařízení pro rozmíchávání suspenze s nízkou pádovou rychlostí částic v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 250550

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krátký Jiří, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/00

Značky: suspenze, nízkou, zařízení, částic, rychlostí, kapalině, rozmíchávání, pádovou

Text:

...kde pádová rychlost partikulární fáze v kapalině je nízká a za dobupotřebnou k rozmíchání všech míst v nádrži se nevytvoří nový sediment.Další prednosti nového řešení podle vynálezu je, že míchadlo může být rychloběžneho typu, to znamená o malém průměru, vysoké frekvenci otáček a s nízkym příkonem. V důsledku nízkého kroutícího momentu bude Iníchací ústrojí pevnostně nenáročné a tím i levné. Pro velkoobjemovqu nádrž vyhoví jen jedno Iníchací...

Zařízení k čištění skleněných předmětů rotačních tvarů v kapalině pomocí ultrazvukových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250539

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jeřábek Radovan, Šilhánek Václav, Šmíd Rudolf

MPK: C03C 23/00

Značky: tvaru, ultrazvukových, předmětů, zařízení, rotačních, čištění, sklenených, pomocí, kapalině, kmitů

Text:

...zdroje 8, 9, 10 na druhé polovině mycí vany 2, přičemž zdroje 7 a 10 jsou instalovány navzájem na protilehlých bočních stěnách 4. V mycí vaně 2 je svou dolní částí, téměř polovinou, uloženo oběžné kolo 11, napojené na pohonnou jednotku 12.Oběžně kolo 11 je na obvodu opatřeno řadou ponořovacích košů 13. Každý ponořovací koš 13 (obr. 4 má tvar dutého válce,jehož plášť 14 je opatřen řadou otvorů 15 a čelní strana 16 směrem ke středu je opatřena...

Zařízení k čištění dutých skleněných předmětů v kapalině pomocí ultrazvukových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232185

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rezek Jaroslav, Veselý Karel

MPK: C03C 23/00, B08B 3/12

Značky: kmitů, pomocí, ultrazvukových, zařízení, dutých, kapalině, předmětů, sklenených, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká odvětví výroby skla, zejména kalíškoviny, odlívek, váz apod. předmětů a řeší problém odstraňování nečistot z předmětů, zejména po jejich zušlechtění broušením a pod. technologiemi mechanizovaným způsobem. Zařízení zahrnuje dopravník (8), nad nímž je otočný stůl (6) a v řadě uspořádané předmáčecí vany (4), oplachové vany (5) a mycí vany (2) se zdroji (3) ultrazvukových kmitů. Výrobky se ukládají do ponořovacích košů (21) mezi...

Zařízení k homogenizaci přípravků v kapalině ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248805

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrdlička Milan, Muška Jaroslav, Prokeš Antonín

MPK: B01F 11/02

Značky: přípravků, zařízení, homogenizaci, kapalině, ultrazvukem

Text:

...v rovině B-Bçmdk obr. 2 a na obr. 4 je zvětšený řez detailu Q znázornující uspořádání hrdla trysky rezonančního elementu.Jak vyplývá z priložených obrázků je v těleee l euvně uloženpracovní váleo 5,vazujících válcových a kuželových ploch. V pracovní komoře à je v každé ze dvou rovin kolmých na osu Q pracovního válce g přidržo vánanejméně třemi stavěcími šrouby i rezonanční trubka 5 opatřenájehož pracovní komora Ž je vytvořena z na sebe na...

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 229280

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kaštánek František, Havlín Vladimír Ing, Kratochvíl Jan, Zahradník Jindřich, Rylek Milan, Čermák Ján, Masák Vladimír

MPK: B01F 3/04

Značky: tvorbu, kapalině, plynů, disperze, zařízení, homogenní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze plynu v kapalině s velkou mezifázovou plochou, které je tvořeno ejektorem, sestává jícím z trysky, sací části, směšovací trubice a difusoru. Na výstupu z difusoru, tj. ve vstupní části reaktoru, je ve vzdálenosti 0 až 2D, kde D je průměr zařízení, zabudována různě tvarovaná přepážka umístěná symetricky v ose ejektoru ve tvaru různě profilovaného komolého kužele. Přepážka je umístěna na svislé hřídeli, což...

Zařízení pro samonasávání a dispergaci plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 229035

Dátum: 15.03.1986

Autori: Trejtnar Jan, Seichter Pavel, Šamal Oldřich

MPK: B01F 13/02

Značky: dispergaci, plynů, kapalině, zařízení, samonasávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu slouží pro dispergaci plynu v kapalině, zejména u vodohospodářských zařízení. Zařízení sestává z nádoby, ve které je umístěna samonasávací jednotka, která se skládá z pohonu a míchadla tvořeného dutým kotoučem s dutými lopatkami. Míchadlo je obklopeno narážkovou klecí a usměrňovací vestavbou a současně na sací hrdlo míchadla je přivedena sací trubka plynu. U zařízení podle vynálezu se dosáhne intenzivního přívodu plynu a...

Způsob zvýšení stupně využití rozpouštěného plynu v kapalině a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223313

Dátum: 15.03.1986

Autor: Haindl Karel

Značky: kapalině, způsobu, využití, plynů, stupně, způsob, rozpouštěného, zařízení, provádění, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení ke zvýšení stupně využití rozpouštěného plynu v kapalině. Týká se technologie chemického, potravinářského a jiného průmyslu, vodního hospodářství, zejména čištění odpadních vod. Stupeň využití rozpouštěného plynu v kapalině lze zvýšit přivedením směsi kapaliny a plynné složky do krytého kanálu sekundárního mísení, umístěného s výhodou v oběhovém žlabu, kde při zachování průtočných rychlostí v oběhovém žlabu, vyvolaných energií...

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze bublin v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 228250

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rylek Milan, Havlín Vladimír, Masák Vladimír, Kratochvíl Jan, Čermák Ján, Kaštánek František, Zahradník Jindřich

Značky: disperze, tvorbu, zařízení, kapalině, homogenní, bublin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze bublin v kapalině s velkou mezifázovou plochou, tvořené tryskou, směšovací trubicí a difusorem. Sací komora má stejný průměr jako trubka tvořící těleso ejektoru a ve stěně prostoru omezeného tělesem trysky a vstupem do směšovací trubice je zabudována trubka pro přívod přisávaného plynu, která je případně umístěna ve vlastní směšovací trubici. Zařízení je jednodušší konstrukce než zařízení dosud používaná a...

Míchací zařízení, zejména pro homogenizaci koncentrovaných suspenzí tuhých částic v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 221440

Dátum: 15.02.1986

Autori: Rieger František, Novák Václav, Tesák Emil, Ditl Pavel, Klohna Josef, Buček Miroslav

Značky: zařízení, koncentrovaných, homogenizaci, tuhých, zejména, kapalině, míchací, částic, suspenzí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je míchací zařízení, určené zejména pro homogenizaci koncentrovaných suspenzí tuhých částic v kapalině. Zařízení se skládá nejméně z dvoupatrového vertikálního míchadla, umístěného ve válcové nádrži, kde na vertikální hřídeli jsou ve více patrech upevněna dvoulopatková míchadla o průměru větším než 0,4 průměru nádrže se stupňovitě tvarovanými lopatkami rozdělenými po délce na nejméně dva rovné díly s různým sklonem, jejichž...

Detektor k měření koncentrace složek v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 220042

Dátum: 15.10.1985

Autor: Šlais Karel

Značky: koncentrace, detektor, složek, měření, kapalině

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká detektoru, který umožní měření koncentrace složek v kapalině, například pro registraci změny složení efluentu z chromatografické kolony. Detektor umožňuje zmenšit měrný prostor v objemu pod 1 µl při vysoké citlivosti a minimální detekovatelné koncentraci. Podstatou detektoru jsou dvě koaxiálně v sobě nasunuté kapiláry, kde vnější kapilára je v trubce spojené s pomocnou elektrodou s mezerou a ve vnitřní kapiláře je provlečena...

Způsob dělení částic fluidizovaných v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 233347

Dátum: 15.08.1985

Autori: Penner Valerij Mojsejevič, Jepov Anatolij Vasiljevič, Lajdinenova Alina Michajlovna, Bazarov Vladimir Georgijevič, Jegorov Vladimir Ivanovič

MPK: C02F 1/24

Značky: způsob, dělení, kapalině, částic, fluidizovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky dělení suspenzí, zejména při čištění průmyslových odpadních vod. Způsob spočívá v tom, že se k suspenzi nasycené plynem přimíchává voda o teplotě 65 až 85 oC a usazenina, která vyplave, se po odstranění zpracuje akustickým vlněním. Tato organizace způsobu umožňuje několikanásobně zkrátit dobu dělení, zvýšit procento oddělených částic, snížit energetickou náročnost dělení.