Patenty so značkou «kapacitný»

Kapacitný snímač s trojnásobným kapacitorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287771

Dátum: 17.08.2011

Autor: Malý Petr

MPK: G01N 27/22, G01R 27/26

Značky: kapacitný, kapacitorom, trojnásobným, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupné svorky (11) a (12) generátora (1) sú pripojené na prvé vstupné svorky (21) a (22) kvázi syntetického rezonátora FC (2). Na druhé vstupné svorky (23) a (24) kvázi syntetického rezonátora FC (2) sú pripojené prvé výstupné svorky (51) a (52) všeobecného impedančného konvertora (5). Na kompenzačné svorky (25) a (26) kvázi syntetického rezonátora FC (2) sú pripojené výstupné svorky (31) a (32) kompenzátora (3). Vstupné svorky (41) a (42)...

Kapacitný snímač s násobením kapacity a kompenzáciou strát

Načítavanie...

Číslo patentu: 285082

Dátum: 18.05.2006

Autori: Malý Petr, Mališ Jiří

MPK: G01R 27/26, G01R 15/14, G01N 27/00...

Značky: snímač, kompenzáciou, kapacitný, násobením, kapacity, strát

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstupné svorky (11) a (12) kapacitného senzora (1) sú pripojené vstupné svorky (21) a (22) násobiča kapacity (2). Na výstupné svorky (23) a (24) násobiča kapacity (2) sú pripojené vstupné svorky (31) a (32) komplexného konvertora (3). Na kompenzačné svorky (35) a (36) komplexného konvertora (3) sú pripojené výstupné svorky (41) a (42) kompenzátora (4). Výstupné svorky (33) a (34) komplexného konvertora (3) sú výstupnými svorkami kapacitného...

Kapacitný senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1036

Dátum: 03.12.1995

Autori: Sághy Jozef, Čičmanec Pavol, Krasula Luboš

MPK: H01B 11/18, G01R 15/00

Značky: senzor, kapacitný

Text:

...neuzemnených predmetov V snímanom priestore a v obtiažnostiUvedené nedostatky odstraňuje použitie koaxiálneho káb la ako kapacitného senzora v zabezpečovacej technike.Kapacitný senzor na báze koaxiálneho kábla má pomerne vysokú odolnosť proti vonkajším vplyvom. Vyznačuje sa jednoduchou konštrukciou, pomerne jednoduchou montážou a možnos ťou použitia v interiéroch i V exteriéroch.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom obr.1 je v reze...

Kapacitný snímač tlaku s frekvenčným výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261062

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skákala Jozef, Pilárik Stanislav, Chudý Vladimír

MPK: G01L 7/08

Značky: výstupom, snímač, kapacitný, tlaku, frekvenčným

Text:

...je ukončené prírubou a prítlačnou maticou opatrenou kužeľovou zvierkou.Vyšší účinok zariadenia spočíva v tom,že kapacitný snímač tlaku s frekvenčným výstupom má lineárnu charakteristiku, jednoduchü konštrukciu, malé časové konštanty, ďalej sa vyznačuje odolnosťou voči vibráclám, nepotrebuje prídavnú vyhodnocova 4clu elektronickú aparatúru a je priamo prípojitelný k automatizačným prostriedkom.Na obrázku je znázornený príklad prevedenia...

Polymérový kapacitný analyzátor vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 243923

Dátum: 15.11.1987

Autori: Schober Reiner, Kajer Stanislav

MPK: G01N 27/60

Značky: kapacitný, polymerový, vlhkosti, analyzátor

Text:

...výhodou je okamžité stanovenie vlhkosti meraného materiálu. V prípade priemyselného použitia je možnost pripojetnia. na zapisovací alebo číslicový prístroj, ktorý môže byť prenosný alebo pevne inštalovaný v blizkosti meraného materiálu.Bližšie objasnenie zapojenia pomerovéhokapacitného analyzátora vlhkosti podla výkresu je objasnene na priloženo-m výkrese. Na tomto výkrese na obr. 1 je konkrétne zapojenie pomerového kapacitného analyzátora...

Kapacitný membránový barometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238419

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 7/08

Značky: barometer, membránový, kapacitný

Zhrnutie / Anotácia:

Kapacitný membránový barometer je určený pre meteorologické merania. Podstata barometra spočíva v tom, že na polymérovej membráne, upevnenej v telese, z oboch strán protismerne stlačenej pružinami, ktoré sa opierajú o nastaviteľné pružinové sedlá je upevnený vodivý krúžok, ktorý je vodivo spojený špirálou s kolíkom, vsadeným v izolačnom puzdre a v izolačnom krúžku. Nastaviteľná kondenzátorová doska, zaskrutkovaná v závitovom puzdre je vodivo...

Membránový kapacitný rýchlomer toku kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 233237

Dátum: 17.04.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01P 5/16

Značky: kapacitný, kvapalín, membránový, rýchlomer

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový kapacitný rýchlomer je určený na meranie okamžitej rýchlosti toku kvapalín. Podstata rýchlomera spočíva v tom, že na profilovanej polymérovej membráne, upevnenej v membránovom telese, stlačenej predpätou pružinou a opretej o nastaviteľné pružinové sedlo je nalepená pohyblivá doska kondenzátora a pevná doska kondenzátora upevnená v izolačnom krúžku s vývodmi a na rúrke zalisovanej v membránovom telese je nasunutá hadica s tesniacim...

Dvojmembránový kapacitný barometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 236836

Dátum: 15.03.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 7/08

Značky: dvojmembránový, barometer, kapacitný

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojmembránový kapacitný barometer je určený na meteorologické meranie. Podstata barometra spočíva v tom, že priestor medzi polymérovými membránami upevnenými v telese a vložke je vyplnený antidifúznou kvapalinou, pričom v jednej polymérovej membráne je zalisovaná strediacia vložka s kužeľovitým otvorom, do ktorého zapadá prítlačná guľôčka, ktorá sa opiera o pružinové sedlo s mernou direkčnou pružinou, upevnenou v nastaviteľnom závitovom sedle...

Dvojmembránový kapacitný akcelerometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 235241

Dátum: 15.02.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01P 15/125

Značky: kapacitný, dvojmembránový, akcelerometer

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález dvojmembránového kapacitného akcelerometra je určený pre pohybujúce a zrýchľujúce sa zariadenia a dopravné prostriedky. Podstata akcelerometra spočíva v tom, že medzi dvojicou polymérových membrán, na ktorých sú nalepené pohyblivé kondenzátorové dosky a ktoré sú upevnené v dištančnej vložke osadenej vo valcovom telese je kvapalné dielektrikum a z vonkajšej strany od polymérových memrán sú upevnené pevné kondenzátorové dosky zafixované...

Kapacitný merný člen silových snímačov na doskách s dvojstrannými plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 248075

Dátum: 15.01.1987

Autori: Floch Jozef, Bulla Pavol

MPK: G01L 1/14

Značky: doskách, snímačov, kapacitný, silových, dvojstrannými, spojmi, člen, měrný, plošnými

Text:

...snímačov na doskách s dvojstrannými pl-ošnými spojmi V pozdlžnom reze, na obr. 2 je znázornený V pôdorysnom pohľade kapacitný merný člen silových sní 4mačov na doskách s dvojstrarrnými gplošnými spojmi.Kapacitný merný člen silovýoh snímačov na doskách s -dvojstrannými plošnými spojmi pozostáva z prvej pevnej elektródy 4,ktorá je umiestnená na vnútornej strane zá-kladnej dosky s dvojstrannými plošnými spojmi 1, na ktorej sú umiestnené aj...

Membránový kapacitný hĺbkomer kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232149

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01F 23/26

Značky: kvapalín, hĺbkomer, membránový, kapacitný

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový kapacitný hĺbkomer kvapalín je určený pre meranie hĺbky vodných hladín, resp. iných kvapalín v stojatých alebo tekutých médiach. Podstata hĺbkomera spočíva v tom, že v komore je upevnená polymérová membrána stlačená predpätou pružinou, ktorá je opretá o nastaviteľné pružinové sedlo, pričom na polymérovej membráne je nalepená pohyblivá doska kondenzátora s vývodom a pevná doska kondenzátora upevnená i izolačnom krúžku s vývodom,...

Dvojmembránový kapacitný hĺbkomer kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232148

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01F 23/26

Značky: dvojmembránový, hĺbkomer, kvapalín, kapacitný

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojmembránový kapacitný hĺbkomer je určený na meranie hĺbok kvapalín v stojatých alebo tečúcich médiach. Podstata hĺbkomera spočíva v tom, že v telese sú upevnené dve polymérové membrány, medzi ktorými je kvapalné dielektrikum, pričom jedna membrána je opretá o predpätú pružinu umiestnenú v nastaviteľnom sedle a druhá membrána má nalepenú pohyblivú dosku kondenzátora s vývodom, pritom pevná doska kondenzátora je osadená v izolačnom krúžku s...