Patenty so značkou «kalů»

Jednotka na riadenie pohybu a reguláciu činnosti zariadenia na odber kalu, najmä z nádrží úpravní a čistiarní odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4255

Dátum: 08.09.2005

Autori: Gabriel Petr, Kopecký Petr, Ház Stanislav

MPK: C02F 11/00

Značky: pohybu, čistiarní, najmä, jednotka, reguláciu, úpravní, kalů, odber, zariadenia, nádrží, činnosti, riadenie, odpadových

Text:

...kruhových nádržiach 1 otočným upevnením na stredovom stlpe ll a podvozkom na homom okraji 12 nádrže 1, ako vyplýva z obr. 2 a 4 a pri nádržiach 1 pravouhlého pôdorysu, napríklad obdĺžnikových, podvozkom po homom okraji 12 ich protiľahlých stien, ako vyplýva z obr. 1 a 3. Vlastný pohyb podvozkového mosta 2 je pritom realizovaný bežnými neznázomenými prostriedkami, a to bud kolesami odvaľujúcimi sa na koľajnici, prípadne priamo na homom okraji...

Zariadenie na čistenie kalu, zeminy a podobných materiálov, obsahujúcich ťažké kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281902

Dátum: 02.07.2001

Autori: Jensen Joergen Birger, Villumsen Arne

MPK: B09C 1/00, A62D 3/00

Značky: obsahujúcich, ťažké, kalů, zeminy, zariadenie, podobných, čistenie, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Využíva sa elektrický prúd na unášanie ťažkých kovov smerom k elektródam, kde môžu byť koncentrované v roztoku elektrolytu a potom odstraňované. Zemina je oddelená od elektród v komorách, pričom použitá membrána meniča katiónov bráni aniónom z komory so zápornou elektródou presakovať von do zeminy a súčasne umožňuje prechod pozitívnym iónom ťažkého kovu zo zeminy a von v komore so zápornou elektródou. Druhá membrána meniča iónov bráni prechodu...

Způsob separace amoniaku, fenolu nebo formaldehydu ze vzorku kalu, průmyslové vody nebo/a pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270385

Dátum: 13.06.1990

Autori: Roušalová Blanka, Beranová Marie, Kutý Václav, Staňková Oldřiška

MPK: C02F 1/04

Značky: způsob, průmyslové, odpadů, separace, kalů, fenolů, formaldehydu, amoniaku, vzorků, pevného

Text:

...eiolky pohl cuje uvedeným absorpčnlm roztokom. Vlastní stanovení se potom provádí pravidla bůžnými íotometrlckými motodamí. V případl íenolu nebo tormaldehydu obsahuje absorpční roztok v Goeckol-contatovä uzaväru s výhodou i vybarvovací činidlo. elouäící do jako uvedonő analytickć činldlo pro stanovovanou látku.Nový způsob využití -Goeckol-Contatova uzáver umožňuje náhradu klasické dostilační motody absorpcí plynno íáze. Způsob podle...

Způsob zpracování fosfatizačních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270362

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bahenský Vladimír, Franče Pavel

MPK: C02F 1/42

Značky: kalů, způsob, zpracování, fosfatizačních

Text:

...e podstatné menší množství kelů, která obsahují pouze dve kovy, se nechá odeadit.Postupom podle vynálezu se podetotně eníží objemy závadných kalů po foefatizaci a ziská so značné množství foefátů, využitelných v zemědělství jako hnojívo. Jelikož se kovové ionty vyloučí separátně v podobne hydretovenýoh oxidů, bylo by možná je využívat v hutnictví. Způsob podle vynálezu nevyžaduje investiční náklady na vývoj ne bo výstavbu nových zařízení....

Zařízení pro shrnování kalů v usazovacích, dosazovacích a podobných nádržích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269484

Dátum: 11.04.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 21/04, B01D 21/18, C02F 3/00...

Značky: usazovacích, nádržích, podobných, kalů, zařízení, shrnování, dosazovacích

Text:

...obr. l je dále zndzornčna uoazovací nádrž Ř, přívodní potrubí E, ložisko Ľ,na kterőm jo otočnl uložon jeden konoo ehrnevacího zařízení a pojezdový meehanismue 15, na kterćm je uložen druhí koneciehrnovacího zařízení a ktorý pojíždí po obvodu usazovací nádrže g.Zařízení podle vynálezu pracuje tak, že pojezdový meehaniemue l 8 otdčí shrnevacím ramenom kolem ložiska E, kterl je uleženo ve středu usazovací nádrže ä, a ehrnovací lepatky lg,...

Způsob výroby oxichloridu zirkonia z odpadních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268091

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jakeš Dušan, Matouš Václav, Tympl Milan

MPK: C22B 34/12

Značky: výroby, způsob, zirkonia, oxichloridu, odpadních, kalů

Text:

...spodem, takže se produkt promývá ve vznosu,a to tak dlouho, že obsah iontů 50,2 klesne na hodnotu obvyklou u užitkové vody. To se dá nejlépe zjistit obćasnou kontrolou během promývání. V tomto stadiu postupu má získaná pevná fáze, oddelená zo směsi ľillrací nebo odstřoděním, složení Zr 02.×H 20, ćili jde o hydratovaný oxid zirkonlćitý. Ten se na konečný produkt oxichlorid zirkonia převede postupem podle autorského osvědčeni 255 ASB nebo...

Zařízení pro přípravu biologických kalů pro separační postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268075

Dátum: 14.03.1990

Autori: Maixner Jiří, Barta Jiří, Havlín Vladimír, Čižinská Simona

MPK: C02F 11/14

Značky: kalů, postupy, přípravu, biologických, zařízení, separační

Text:

...iá propojen s oosazovacím reaktorem łg. Ddsazovací reaktor 39 je ve sve horní části propojen potrubím 22 s hydrocyklonem ll a ve své dolní části je spojen armaturou 31 přes kohout 15 s dekantační odstředivkou lg, přes kohout 11 s íiltraćním prvkem 31, oŕes kohout lg s kalolísem 22 a potrubím Ži přes kohout gg s dolní částí nydrocyklonu ll. Horní část hydrocyklonu li je pak spojene potrubím 22 přes průtokoměr 12 s výměníkem tepla łł....

Způsob přípravy uhelných kalů pro spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 267749

Dátum: 12.02.1990

Autor: Smola Josef

MPK: C10B 49/02

Značky: spalování, kalů, způsob, přípravy, uhelných

Text:

...zejména pro vysokou pracnost, nákladná zařízení a vysokou energetickou náročnost, nebot uhelné kaly je nutno intenzivně sušit, vzniklý výrobek má krátkodobou soudržnost a vyžaduje suché skladování.Tyto nedostatky odstraňuje způsob podle vynalezu, jehož podstatou je, že způsob přípravy uhelnýeh kalů pro spalování přednostně ve fluidních ohništích vyznačený tím, že uhelné kaly se smísí v min. poměru 1 1 jejích hmotnosti s dřevnými...

Zařízení ke shrnování kalů v usazovacích nádržích kruhového půdorysu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267735

Dátum: 12.02.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 21/06

Značky: nádržích, zařízení, shrnování, kruhového, kalů, půdorysu, usazovacích

Text:

...ktoré zvyšují těsnicí účinek. Nastavení potřebného přítleku spodního třecího kroužku gg na horní třecí kroužek 31 zprostředkuje seřizovscí matice s tčsněním 39.Horní konec ložiskově trubky ll je - jak pstrno z obr. 5 - uložen no vddvén rsdišlně-exiálním ložisku êł, uchyceném pomocí upevnovací notice s těsněním 32 ke středovému nosnému sloupu lg. Vůle v ložisku gl je vymezena pomocí seřizovací matice s těsnčním 33. Ložiskovú trubka LL je dále...

Zařízení na oddělování okují ze sedimentovaných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266927

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Vladislav, Kordač Zdeněk

MPK: B01D 21/00

Značky: oddělování, kalů, okují, sedimentovaných, zařízení

Text:

...těchto kalů až do sypkého stavu a zamezení úniku vody s obsahem ropných látek do okolí.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na obr., které tvoří válcová nebo čtvercová nádoba 1 s kónickým dnem 2. Uzáver kónického dna tvoří plochý vodotěsný uzávěr 3. Ve spodní části kónického dna jsou vestavěny odvod CS 266 927 Bl 2ňovací elementy 4, které jsou chráněny kovovými kapsami 5. Do stěn kónické části jsou ve vhodných místech osazeny vzduchové...

Způsob zpracování jemných dehtových kalů z procesu zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266688

Dátum: 12.01.1990

Autori: Půža Julius, Lancingr Josef, Buryan Petr, Říha Jaroslav, Rak Pavel

MPK: C10J 3/64

Značky: zpracování, kalů, procesu, uhlí, způsob, jemných, zplyňování, dehtových

Text:

...složky destilátu je možno využít jako suroviny v chemickém průmyslu /možnost zpracování jako lehkých dehtů tlakových plynáren/. Vodní složku destilátuje možno zpracovat v technologickém procesu odfenolování odpadních vod, který je nezbytnou součástí každého provozu zplyňování uhlí. Zařízení ke zpracování jemných dehtových kalú musí splňovat tyto podmínky Destilační nádoba je jednoduchá, bez vnitřní výplně. Uvnitř nádoby je míchadlo, které...

Způsob zpracování odpadních olejových kalů s obsahem mědi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266508

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sedláček Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Sýkora Stanislav

MPK: C22B 7/00

Značky: způsobu, tohoto, provádění, zařízení, zpracování, odpadních, obsahem, způsob, mědi, kalů, olejových

Text:

...odstředěním,či kombinací obou složek a po vysušení předává přes sklad k dalšimu hutnickému či chemickémuvyužití, způsob zpracování odpadního kalu i zařízení k jeho provádění podle vynálezu objasňují příklady a obrázky dále uvedené. Přítom obr. 1 a příklad l popisuje minimálně náročné maloprovozní zařízení zkušebního a vývojového charakteru a příklad 2 a obr. 2 větší zařízení, určené pro provozní zpracování kalů z několika provozoven hutní...

Způsob výroby aglomerátu z vodných uhelných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266318

Dátum: 13.12.1989

Autori: Keszler Ágnes, Kuslits Tibor, Németh András, Móger Galina, Gál Dezsö, Kovács László, Nemes István, Répasi Gellérrt, Botár László, Héberger Károly, Kroó Erik, Geling Béla, Szabó Ferenc, Kerekes András

MPK: C10L 9/00

Značky: kalů, způsob, vodných, uhelných, aglomerátu, výroby

Text:

...způsobu podle vynálezu je znázorněn na výkrese schematickým diagramem. Uhelnýkal obsahující asi 30 E hmotnosti sušíny a asi 35 až 40 hmotnosti hlušiny, vztaženok sušině, se přečerpává z usazovaci nádrže l čerpadlem lg přes tepelný výměník 5 do míchačky §. V míchačce É se případně přidává práškové uhlí ze zásobníku g a/nebo aglomerát za zásobníku gl. Uhelný kal se aglomeruje v míchacím reaktoru É, do kterého se jednak zavádi tečnýmsměrem pára...

Zapojení pro nastřikování dehtů nebo dehtových kalů do tlakového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265408

Dátum: 13.10.1989

Autori: Straka František, Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10J 3/66

Značky: kalů, dehtových, zapojení, tlakového, dehtu, generátoru, nastřikování

Text:

...přívody tlakové páry 0,2-6 MPa.Výhodou zapojení podle vynálezu je, že odpadá nutnost použití jakýchkoli čerpadel i nutnost mletí dehtu nebo dehtových kalů.Další výhodou je to, že po vyprázdnění každého monžiku je potrubí dehtu neho dehtových kalü automaticky propláchnuto dopravní párou.Jinou výhodou je to, že vtláčení dehtu nebo dehtových kalü je možno jednoduše časově synohronizovat s periodou nasýpání paliva do renerátoru, čímž se zajistí...

Způsob zpracování kalů hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264270

Dátum: 13.06.1989

Autori: Nemes István, Kovács László, Gál Deszö, Palósz László, Monos Rudolf, Kubó Sándor, Korcyl Béla, Szabó Katalin

MPK: C10L 9/00, C10L 9/02

Značky: způsob, uhlí, zpracování, hnědého, kalů

Text:

...reaktoru se zajišťuje žádarný konečný poměr obsahu uhlí a oleje, a to. obsah oleje V koncentraci 5 .až 20 0/0 hmot. Může být použit pouze jediný mísicí reaktor nebo i Celý kaskádový systém reaktorü. V dále popsaný-ch príkladoch byl ipoužit kaskádový systém reaktorů, který je výhodnejší. V případě jediného mísi-cího reaktoru by musela být separovaná emulze recyklovana, což není třeba. u kaskád-onvého systému.Po prvním kroku se při separaci...

Rozhazovací ústrojí, zejména pro rozmetadla chlévské mrvy, kalů a podobných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263346

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hunal František, Houdek Bohuslav, Topič Jiří, Kocián Miloslav

MPK: A01C 3/06

Značky: chlévské, podobných, mrvy, ústrojí, kalů, rozmetadla, rozhazovací, zejména

Text:

...která částice hmoty rozhazuje. Vysokých účinků z výrobního i funkčního hlediska je dosahováno,jestliže průsečnice, oddělující dopravní prostorovou plochu od náběžné rovinné plochy i usměrňovací rovinné plochy, se protínají s nosičem ve styčném bodě.Podle dalších význaků je výhodné takové rozmístění tvarovaných lopatek po obvodu nosiůą aby přední hrana náběžnérovinné plochy jedné lopatky pňesahovala zadní hranu usměrňovací rovinné plochy...

Způsob likvidace louhových kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263212

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lešek František, Pavlusik Peter, Glasser Vladimír, Balcar Miroslav, Blažková Dana

MPK: C02F 11/18

Značky: likvidace, způsob, kalů, louhových

Text:

...p 1 niva na likvidaci 1 mšodpadních louhových kalů. Teplo uvclněné při spalování se však nedá energeticky využít, protože vysoký obsah popela ve spalovanem materiálu vede ke vzniku nánosů, resp. inkrustaci na teplo stěnných plochách, a tím k neúměrnému snížení intenzity převodu tepla.Obsah anorganických podílů v odpadních louhových kalech vede ke zvýšení úhrad při jejich vypouštění do veřejných toků. Dále nemůže být na závadu, že kaly...

Způsob stabilizace neutralizačních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262458

Dátum: 14.03.1989

Autor: Weiss Miloš

MPK: C02F 11/00, B09B 3/00

Značky: stabilizace, kalů, způsob, neutralizačních

Text:

...dá do míchačky na beton a za neustálého míchání se přileje 20 l roztaveného asfaltu. Během stabilizace se do míchačky vhání horký vzduch 120 °C až 150 °C a to za pomocí hořáku na plynné nebo kapalná palivo, který je umístěn u ústí míchačky a je možno jej dle potřeby odklonit. Stahilizace je u konce pokud se vizuálně zjistí, že celý povrch neutralizačního kalu je černý. Po té se prestane do míchačky vhánět horký vzduch a směs se z míohačky...

Způsob zpracování surových kalů, zejména uhelných

Načítavanie...

Číslo patentu: 262331

Dátum: 14.03.1989

Autor: Baumann Otto

MPK: B03D 1/08

Značky: uhelných, zpracování, způsob, zejména, surových, kalů

Text:

...Následná odvodnění probíhá jak v plnopláščových odstředivkách tak v diskových filtrech. Nevýhodou tohoto řešení je, že fugát neustále obíhá v procesu rozdružování i odvodňování,neboř plnopláščové odstředivky nezajistí účinné zpracování fugátu. Dochází k zahuščování a k snížení účinnosti odvodñování.Podstata vynálezu spočíva v tom, že surové kaly jsou rozdělovány do dvou samostatných tokü. První tok je po rozdružování odvodňovân v...

Zařízení pro usazování kalů v bubnu kotle s třístupňovým odpařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262051

Dátum: 10.02.1989

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/48

Značky: třístupňovým, bubnu, usazování, kotle, zařízení, kalů, odpařováním

Text:

...znázorněn na přiloženém výkresu bubnu parního kotle v nárysněm řezu.Buben 1 parního kotle s třístupñovým odpařováním je r-ozdělen dvěma příěnými pře 262051pážkami 2, 3 na první odpařovací stupeň 4 umístěný uprostřed bubnu 1 mezi oběma příčnýml přepažkami 2, 3 na druhý odpařovací stupeň 5, umístěný mezi první příčnou přepážkou 2 a prvním dnem 8 bubnu 1 a na třetí odpařovvací stupeň 7, umístěný mezi druhou příčnou přepážkou 3 a druhým dnem 8...

Zařízení pro odvodnění a zkusovění ocelárenských kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261704

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pětroš Jaroslav, Wildmann Stanislav, Pleva Milan, Melecký Jan

MPK: B01J 2/00

Značky: zařízení, kalů, ocelárenských, odvodnění, zkusovění

Text:

...lehce rozpustný produkt je možno přímo použít jako struskotvornou přísadu nebo ředidlo strusky ve vlastním ocelárenskémVynález bude dále podrobněji objasněn pomocí přiloženého výkresu, na němž je sohematicky nakresleno uspořádání celéhoDle tohoto vyobrazení sestává zařízení pro zpracování oce~ lárenských kalů ze zásobníku ł kalů opatřeného míchadlem g, který jo napojen na vstupní stranu ležatého dvojitého mísiče 2, kam je...

Zařízení pro usazování kalů ve druhém odpařovacím stupni

Načítavanie...

Číslo patentu: 261182

Dátum: 12.01.1989

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/54

Značky: usazování, druhém, stupni, zařízení, kalů, odpařovacím

Text:

...při odstavce kotle. Při pouhém usazování pevných nečistot v usazovacím-prostoru bez instalace trubky odkalu je třeba zajistit odstraňovaní nashromáždě ných kalů z bubnu při odstávkách kotle. Těchto odstávek i množství usazenin v bubnu bude nejvíce po prvním najetí kotle, v pozdějším provozu při průměrném chemickém režimu by měly stačit odstavky pro plánované garanční opravy k odstranění usazených kalů při výšce usazovacích přepážek do 200...

Zahušťovací zařízení kalů naplavovacího filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260813

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois

MPK: B01D 33/14

Značky: filtru, zahušťovací, naplavovacího, zařízení, kalů

Text:

...v její spodní třetině. je vytvořen automa-stícký omezovač tlaku. který zabraňuje. aby došlo k úplnému nadzvednutí filtrační textílie s kalem a určuje stále stejné zatěževací podmínky pri krokování hrablového vyhrnovače s filtrační textílií a usazeným kalem.Príklad provedení zahušřovacího zařízení kalů naplavovacího filtru podle vynálezu je příkladně.schematícky znázorněn na přípojeném výkresu.Zahušřovací zařízení je tvořeno kalovou...

Způsob úpravy ocelárenských kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258937

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pětroš Jaroslav, Wildmann Stanislav, Melecký Jan, Pleva Milan

MPK: C02F 11/14

Značky: kalů, způsob, ocelárenských, úpravy

Text:

...jako struskotvorná surovina při výrobě oceli,neboč je pro vysoký obsah oxidů železa lehce rozpustný i v kyselých ocelářských struskách. Ocelářské kaly se tak vracejí zpět do technologického procesu.vynález bude dále podrobněji objasněn na příkladu jejích praktického využití. P ř I k 1 a d 1K ocelárenskému kalu s obsahem 435 až 500 g sušiny v 1 litru bylo přidáváno vápno v množství 0,85 dílu kalů na l díl vápna. získaný železitý hydrát...

Způsob zpracování odpadních olejových kalů s obsahem kovů, zejména mědi, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258840

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sedláček Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Sýkora Stanislav

MPK: C22B 7/00

Značky: obsahem, zejména, mědi, provádění, způsobu, tohoto, kalů, kovů, odpadních, zařízení, zpracování, způsob, olejových

Text:

...separátorem g. Zásobník 1 extrahovaného kalu je propojen s přívodním potrubím 3 na kal a odvod tekuté fáze ze separátoru g je napojen na přívodní potrubí 1 na rozpouätědlo.Na obr. 2 je schematicky znúzorněno zařízení, které sestává rovněž ze zásobníku ł kalu a zásobníku 3 rozpouštědla, který je pžívodním potrubím 1 propojen s reaktorem à, promývaoím zásobníkem lg a separétorem 2. Zásobník keluje propojen přívodním potrubím Q s reaktorem g....

Rozmetadlo polotuhých, kašovitých, práškovitých hmot, např. chlévské mrvy, cukrovarnických kalů apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244372

Dátum: 11.06.1988

Autori: Zavadil Milan, Jung Ludvík, Cimpl Zdenik, Kosek František

MPK: A01C 3/06

Značky: napr, polotuhých, apod, hmot, kašovitých, mrvy, cukrovarnických, kalů, rozmetadlo, práškovitých, chlévské

Text:

...vzpěrami 33 druhé konce noeníků 3 aAvzpěr gg jsou spojeny dorazy gâ. majícími tvar opěrných líšt, o které se opírá uzavírací atěna 35 korby l ve své zvednuté poloze, jak je znázorněno na obr. 1.Korba ł je dále opatřena alespoň jedním vodítkem g§ v danóm případě dvěma - o které se v části své horní polohy a v průběhu pohybu ve spodní poloze opírá uzavírací stěna gg prostřednictvím lyžín gg a je jiní vedena.Výkyvný rámový držák 2 a uzavírací...

Způsob termické likvidace anorganických kalů z galvanizoven

Načítavanie...

Číslo patentu: 257162

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petřík Milan, Krčma Ladislav

MPK: C02F 11/06

Značky: anorganických, způsob, galvanizoven, likvidace, kalů, termické

Text:

...křemičitany.způsobem podle vynálezu se provede termická likvidace kalů z galvanizoven snadněji tak, že vlhké kaly se mísí nejdříve s tekutým nebo práškovým vodorozpustným alkalickým křemičitanem, známým pod označením vodní sklo. V plné shodě s fyzikálněchemickými zákony směs kalů s vodním sklem ve vodném prostředí vykazuje největší entropii a tudíž chemická reakce probíhá také nejsnadněji, již za obyčejné teploty za vzniku...

Způsob výroby oxichloridu zirkonia z odpadních kalů pro zpracování uranových rud extrakcí kyselinou sírovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255488

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tympl Milan, Matouš Václav, Pecák Václav

MPK: C22B 34/12

Značky: odpadních, sírovou, oxichloridu, uranových, extrakci, kalů, zpracování, výroby, způsob, kyselinou, zirkonia

Text:

...kal, V podstatěsměs kyselého a zásaditého fosforečnanu zirkoničitého. Zneškodnění kalu se obvykle provádí jeho alkalizací hydroxidem vápenatým a uložením v předepsanýoh skládkách.Zmíněné nedostatky odstraňuje technologické zpracování zmíněného kalu způsobem preparace oxidu zirkonia podle vynálezu.Podstatou vynálezu je způsob výroby oxychlorídu zirkonia z odpadních kalů, po zpracování uranových rud extrakcí kyselinou sírovou a dalším...

Zařízení pro dopravu odpadních kalů k termické likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 242580

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bubník Vladimír

MPK: C02F 11/06

Značky: termické, likvidaci, zařízení, odpadních, kalů, dopravu

Text:

...kalů se provádí přímo v nádobě,která je součástí tohoto zařízení, odpadá tím nutnost budovánívytápěných skladových a manipulačních prostnnů se specielnim zařízením pro shromaždování a dopravu kalů. Při provozu je od založení kalů do misící nádoby celé zařízení ovládáno dálkověz místa obsluhy kotlů poloautomaticky, přičemž dávkování do kotle se děàe pomocí upraveného dávkovacího čerpadla. Dávkování je rovnoměrné v množství, ktoré...

Způsob zpracování těžkých dehťových kalů z procesu zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255053

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lancingr Josef, Půža Julius, Rak Pavel, Říha Jaroslav

MPK: C02F 11/18

Značky: uhlí, těžkých, zpracování, dehtových, zplyňování, způsob, kalů, procesu

Text:

...uhlí obsahuje vyráběný plyn také vodní páru, páry dehtu a drobné částice uhelné vsázky, případně popeloviny. Při následném ochlazení vyrobeného plynu vzniká kondenzát, který se rozděluje na jednotlivé složky - dehet, fenolové vodyTěžké dehtové kaly obsahují vodu, mechanické částice a v průmyslu použitelné organické látky.složení těžkýoh dehtových kalů udáva jako příklad tabulka 1.T a b u l k a l - Složení těžkých dehtových kalů /příklad z...

Způsob vyvločkování a odvodňování uhelných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239974

Dátum: 01.02.1988

Autori: Eekal Stanislav, Hick Zdenik

MPK: B03D 3/06

Značky: kalů, vyvločkování, odvodňování, způsob, uhelných

Text:

...vysychání uhelných kalů odstraňuje způsob podle vynálezu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že jenmé uhelné kaly,,jejichž granulometrické složení zrn je u 90 až 96 é do 0,05 mm a podíl popela činí 40 až 60 96 hmotnosti v sušině, sepolyakrylemid a odvodění zvločkpvatělých, volné vody zbavených kalů so provede aítopásovým kalolisem, na němž se ply nula zvyšuje tlak do 0,35 MP 3.Způsobem podle vynálezu se dosáhne rychlého vyvločkováni a...

Způsob separace kovů z odpadních vod polymetalických kalů v kovoprůmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254463

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Grüner Karel

MPK: C02F 11/00, C02F 1/46

Značky: odpadních, polymetalických, způsob, kovoprůmyslu, kovů, separace, kalů

Text:

...Úprava pH do rozmezí 4 až 10 se provádí pH-statem.V katodovém prostoru se vylučují kovy v elementární formě neho sumárně ve formě slitin,v kompaktním nebo práškovém stavu podle podmínek elektrolýzy.V anodovém prostoru se oxiduje chrom na chroman.Anody mohou být uhlíkové, titan-platinové, nerezové apod. Jako katody lze použít všechny běžně kovy používané v galvanostegii.Postup umožňuje separovat kovy přímo ze suspenze bez předchozí úpravy...