Patenty so značkou «kalibráciu»

Spôsob a zariadenie na skúšanie a kalibráciu plavákových hladinomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6864

Dátum: 05.08.2014

Autor: Chren Ivan

MPK: G01F 23/42, B65D 90/48

Značky: kalibráciu, hladinomerov, skúšanie, plavákových, zariadenie, spôsob

Text:

...so zariadením na meranie dĺžky lanka.Zariadením na meranie dĺžky lanka môže byť výhodne kalibrovaný odmerný mechanizmus iného hladinomera.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude opísané na príklade uskutočnenia spôsobu a podľa priložených výkresov, na ktorýchje znázomené zariadenie na skúšanie a kalibráciu plavákových hladínomerov.Na priložených výkresoch je na obr. l znázomené zariadenie na skúšanie a kalibráciu...

Elektronický systém na riadenie, kalibráciu a diagnostiku generátorov medicinálnych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5583

Dátum: 07.10.2010

Autor: Chamraz Jozef

MPK: A61M 16/10, C01B 13/02, G05D 7/00...

Značky: kalibráciu, diagnostiku, elektronický, generátorov, medicinálnych, plynov, riadenie, systém

Text:

...senzor 181, ktorý je pripojený pomocou vedenia 89 na generátor akustického signálu 182, a pomocou vedenia 69 na ovládač ventilátora 17. Vo finálnej výrobnej etape alebo počas servisného úkonu je blok riadiacej elektroniky 1 pomocou vedenia 1111 pripojený ON LINE do systému bloku diagnostiky 2, v ktorom programové vybavenie zaistí digitálnu kalibráciu, diagnostiku mechanického systému a pomocou štatistickej analýzy automatický zmeraných...

Zariadenie na kalibráciu v polohe neutrálu riadiacej páky prevodovky automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8083

Dátum: 31.10.2008

Autor: Pradier Philippe

MPK: F16H 59/04

Značky: automobilů, neutrálu, převodovky, riadiacej, zariadenie, kalibráciu, páky, polohe

Text:

...alebo chodník.0010 Vychádzajúc zo súčasnej techniky rieši vynález problém kalibrácie V polohe neutrálu radiacej páky prevodovky s vnútorným radenim tejto prevodovky pomocou inej koncepcie0011 Podľa vynálezu má kalibračné zariadenie prípravok,ktorý môže byť priamo namontovaný na vratnú pružinu, aby0012 Ak uvážime tvar vratnej pružiny, prípravok je nasunutý na dve vetvy pružiny namontované na otočný čap, pričom uvedenévetvy sa opierajú o palec...

Kalibračné teleso pre kalibráciu mierky zobrazenia kamery a spôsob kalibrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7748

Dátum: 25.01.2008

Autor: Bössmann Hartmut

MPK: H04N 17/00

Značky: spôsob, kalibračné, kamery, kalibrácie, zobrazenia, těleso, mierky, kalibráciu

Text:

...zmena mierky zobrazenia potom udáva požadovanú závislosť od hrúbky objektu,takže týmto spôsobom je kalibrované mierka zobrazenia kamerového obrazu v závislosti od okamžitej hrúbky objektu. V zásade sa myslí aj na to, aby sa mierka zobrazenia stanovila ako funkcia miesta v zornom poli kamery, aby sas kamerou mohli vykonávať pokial možno presné geometrické merania.0006 Pri snímaní kalibračného telesa kamerou existuje základný problém, že...

Zariadenie na uloženie náradia na kalibráciu obrobkov a lis s takým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2218

Dátum: 28.10.2004

Autori: Rauch Peter, Good Hermann

MPK: B22F 3/03

Značky: takým, zariadenie, obrobkov, uloženie, kalibráciu, zariadením, náradia

Text:

...na uloženie centrálneho čapu, ktorý môže zasahovať do centrálneho otvoru obrobku, ak obsahuje obrobok takýto otvor. 0009 Príslušné ovládacie zariadenie môže byť výhodne ovládateľné hydraulický, napríklad hydraulickým valcom.0010 Jedno uskutočnenie zariadenia sa vyznačuje tým, že oporná doska lisovnice je podopretá tyčami, ktoré sú axiálne pohyblivév základnej doske, a tým, že horná poloha každej tyče jeobmedzená zarážkou. Tieto tyče môžu byť...

Spôsob a zariadenie na kalibráciu pozičného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3458

Dátum: 30.07.2004

Autor: Govari Assaf

MPK: A61B 5/06, A61B 5/07, A61B 19/00...

Značky: zariadenie, snímača, pozičného, kalibráciu, spôsob

Text:

...Jackson et al. Také použitie monitorovacích kódov typicky poskytuje indikáciu reprezentujúcu, koľko krátbolo zariadenie použité, alebo po aký čas bolo zariadeniePatent US Patent 6,370,41, autori Osadchy et al., opisuje katétrovú zostavu obsahujúcu katéter s minimálnou komplexitou a spojovací kábel, ktorý spája. proximálny koniec katétra ku konzole. Katéter obsahuje mikroobvod, ktorý prenáša iba informácie týkajúce sa špecificky katétra, ako...

Zariadenie a spôsob na kalibráciu valcovej rovnačky inštrumentačnou tyčou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3420

Dátum: 03.03.2004

Autori: Madelaine-dupuich Olivier, Tondo Fabrice, Petig Gilbert, Rossi Stéphane, Hoff Christian, Kircher Dominique, Fouratier Alain, Vasseur Eric, Wallendorf Philippe, Bourgon Jacques-yves

MPK: B21D 1/00

Značky: valcovej, kalibráciu, tyčou, rovnačky, spôsob, inštrumentačnou, zariadenie

Text:

...modifikácie vzájomného zanorenia valcov, najmä v závislosti od charakteristík pásu, ktorý je určený na vyrovnanie.Obr. 3 schematicky znázorňuje klasickú rovnačku v čelnom pohľade, na ktorom súzjavné prostriedky, ktorými rovnačka disponuje na kompenzovanie priehybu valcov podzaťažením. Reakčné sily pôsobiace pri rovnaní pásu sa totiž prejavujú deformáciami valcov.Aby sa tieto deformácie kompenzovali, sú rovnacíe valce podopreté valcovými...

Prístroj na chladenie a kalibráciu plastových profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2658

Dátum: 30.10.2003

Autor: Schwaiger Meinhard

MPK: B29C 47/90

Značky: profilov, kalibráciu, plášťových, chladenie, prístroj

Text:

...úlohou vynálezu je dosiahnutie čo najväčšej pružnosti v prevádzke a vysokej nákladovej efektívnosti.Vynález rieši tieto úlohy charakteristickými znakmi patentového nároku 1.Podstatné u predloženého vynálezu je to, že na jednej strane je možné dosiahnuť podstatné zjednodušenie oproti známym suchým kalibračným prístrojom a na druhej strane výrazne rýchlejšie ochladenie. Ako už bolo uvedené, technicky ide o suchý kalibračný prístroj, ktorý je...

Zariadenie na kalibráciu hladinomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3454

Dátum: 04.03.2003

Autor: Igor Peter

MPK: G01F 25/00

Značky: kalibráciu, zariadenie, hladinomerov

Text:

...je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je znázornené zariadenie na kalibráciu hladinomerov s polohovateľnou plavákovou nádobou v zdvihnutej meracej polohe, na obr, 2 je znázornené zariadenie na kalibráciu hladinomerov s polohovateľnou plavákovou nádobou v najnižšej polohe plaváka a na obr. 3 je zariadenie na kalibráciu hladinomerov s polohovaním hladinomera.Zariadenie na kalibráciu hladinomerov podľa obr. 1 obsahuje plavákovú...

Zariadenie pre kalibráciu membránových barometrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239829

Dátum: 15.06.1987

Autor: Ambrož Vladimír

MPK: G01L 27/00

Značky: zariadenie, membránových, kalibráciu, barometrov

Text:

...je v reze znázornená na pripoenolm výkrese. .Kalibrarčná poiymérova membrána 1, na ktorej je zaliusovaný kovový krfržołk 2 je upevnená v» telese B. Na kovový krúžok 2 pritláxča regulačná skru-tka 3, zaskrutlkovaná v závltovom puzdreä. Regulačná slkrutka 3 je zakrytá ochranným krytom 4 nasunutým na závitovom puzdre 5, ktoré je naskrutíko 4vané n-a telese 6. Merná komora, t. j. priestor medzi kalíbračnou polymérovou membránou 1 a mernou...

Zapojenie pre testovanie a kalibráciu číslicových integrátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232102

Dátum: 15.12.1986

Autor: Štofka Marian

MPK: G06G 7/18

Značky: číslicových, testovanie, integrátorov, kalibráciu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a rieši zapojenie pre testovanie a kalibráciu číslicových integrátorov. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z číslicového integrátora, ku ktorému je na prvú vstupnú svorku a druhú vstupnú svorku paralelne pripojený číslicový voltmeter a nastaviteľný jednosmerný zdroj napätia a na kľúčovaciu svorku je pripojený generátor impulzov. Ďalej číslicový integrátor je opatrený nulovacou svorkou a výstupným konektorom.