Patenty so značkou «kalibraci»

Zařízení pro kalibraci termoelektrických článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269209

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baroch Mirko, Černý Miloš

MPK: G01K 15/00

Značky: článků, termoelektrických, zařízení, kalibraci

Text:

...a obalí měřicí apoj nebo větve ternoelektrickeho článku. Při kalibreci ee eleduje okanžik tání kovu. Nevýhodou kelinkove metody je nutnoat používat poměrně velke nnožetvi kovu a relativně velke pickypro zajištěni požadovaných parametrů při práci, t. 3 ą« maleho teplotního gradíentu a pomalého zvyěování nebo anižování teploty pece. Je to tedy metoda finančně značne nákladná.Nevýhodou aetod maleho nnožetvi je skutečnost, že roztavený kov obalí...

Etalon radionuklidů pro energetickou a účinnostní kalibraci přístrojů a jeho výroba

Načítavanie...

Číslo patentu: 265130

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dryák Pavel, Dutková Vladimíra, Škrabálek Petr, Šuráň Jiří

MPK: G01T 1/163

Značky: etalón, účinnostní, kalibraci, výroba, přístrojů, energetickou, radionuklidu

Text:

...vzduchových bublin plněna do měřicí nádoby, v níž dojde k vytvrzení. Měrnou hmotnost polymerní náplně je možné v průběhu přípravy dle potřeby v šírokém rozmezí ovlivnit přidáním vhodných plnidel.Vzhledem k tomu, že radionuklidy vstupují do náplně jako etalonové roztoky, je možné přímé a přesné navázání na státní etalon jednotky radioaktivity. Při použití časové stálého polymeru je zaručená dlouhodobá platnost certifikovaných...

Syntetický referenční materiál pro kalibraci analyzátorů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264513

Dátum: 14.08.1989

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: analyzátorů, syntetický, materiál, kalibraci, referenční, přípravy, způsob

Text:

...10 mg. Podstata způsobu připravy syntetického referenčního materiálu, při kterémse do kovového kelímku - nosiče přidá 10 až 2. 10 procent hmotnostních síry ve formě roztoku síranu draselného definované sloučeniny síry a roztok se vysuší, spočívá v tom, že po vysušení roztoku se přidá do kelímku kovová tavicí přísada, například železo, cín nebo měď,s nízkým obsahem síry 0,1 až 0,5 ppm v množství 0,5 až 2 g a kelímek se uzavře.Při použití...

Autooperátor se samočinnou kalibrací ke kontrolní stanici pro měření kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261335

Dátum: 12.01.1989

Autori: Václavík Leoš, Kůr Jan, Klein František, Kolář Karel, Lorenc Zdeněk, Štícha Jiří

MPK: G01B 5/00

Značky: kuličkových, kontrolní, samočinnou, měření, kroužků, autooperátor, dvouřadých, kalibraci, speciálních, ložisek, stanici

Text:

...v periodicky se opakujícím, předem určeném intervalu, nevyžaduje obsluhu a je výrobně značné jednoduché.Autooperátor podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresoch, kdeobr. 1 a 2 představují jeho uspořádání s otočným ramenem v krajních polohách a obr. 3 detailníprovedení zařízení pro uchopení a přenos etalonu.Na základovém rámu l je uchycen gravitační dopravník 3, opatřený v horní části zarážkou Q, zadržující měřené součástí...

Referenční materiál pro kalibraci analyzátorů pro stanovení vodíku v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259066

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: materiál, stanovení, analyzátorů, referenční, vodíku, kalibraci, materiálech, kovových

Text:

...odstraňuje referenční materiál pro kalibra-jci analyzátorů pro stanovení vodíku v kovových materiálech na bázi výsokoteplotní redukce hydridických fézí v grafitovém kelím ku, termické extrakce atomárního vodíku a následné detekce mole kulárního vodíku, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva vsahu vodíku 0,1 až OQS ppm je opatřen mikrovrstvou alkalickěho.j teriál, vytvořený syntetickou cestou, se za podmínek analýzy chová jako reálný...

Zařízení pro kalibraci teplotních sond v proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256330

Dátum: 15.04.1988

Autori: Goldšmíd Ivan, Anděra Vratislav, Nožička Jiří

MPK: G01K 15/00

Značky: proudu, teplotních, kalibraci, zařízení, plynů

Text:

...je nosič kontrolního teplotního čidla umístěnêho ve vyrovnávací komoře uchycen na vnitřní válcovê stě ně nâstavce.Hlavní výhoda zařízení podle vynálezu spočívâ v tom, že snížení tepelné kapacity proudu plynu při poklesu tlaku, které je v obvyklých zařízeních příčinou značných systematických chyb při měření teploty je naopak využito k praktické eliminaci nežâdoucího teplotního rozdílu mezi kapalinou a plynem ve výměníku a dále k dokonalěmu...

Třídicí zařízení s poloautomatickou kalibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243130

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vavrovie Ján, Kubina Peter

MPK: G01B 7/00

Značky: zařízení, kalibraci, poloautomatickou, třídicí

Text:

...měřicí stanici LL je propojen s měřicí částí |, jsi je propojena na signálový vstup A provozní pamäti 3. Provozní výstup 3 provozní paměti š je spojen s provozním vstupom 3 L vyhodnocovací části 3 a pomocný výstup 31 provozní paměti g je připojen na pamětový vstup jj, etalonová pamäti j. Hlavní výstup u, vyhodnocovscí části 3. je spojsn s prscovním třídičem g s etalonový výstup j vyhodnocovací části j, je spojsn s etslonovým třídičsm...

Tvářecí nástroj pro výrobu výkovků a kalibraci velkorozměrných den

Načítavanie...

Číslo patentu: 240703

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Eichoo Viktor

MPK: B21J 9/12

Značky: nástroj, výkovků, velkorozměrných, kalibraci, výrobu, tvářecí

Text:

...tvářecího nástroje podle vynálezu je jeho unitverzálvnost, nebot ho lze použít jedntavkpro výrobu širokého sortimentu výkovků kruhové-ho průřezu a jednak ho lze použít i pro kallibraci velkorozměrných tlustostěnných den kruho.vého ioválnéhoprůřezu, čímž se snižuje celkový počet potřebných nástrojů.Další jeho výhodou je, že po opotřebení jeho úhlové pracovní plochy lze provést snadno její opravu strojním obráběním a dále ho po-užívat...

Vyhodnocovací zařízení pro třídičky s poloautomatickou kalibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251120

Dátum: 11.06.1987

Autori: Růžička Miroslav, Psutka Petr

MPK: G01B 21/00

Značky: třídičky, vyhodnocovací, kalibraci, zařízení, poloautomatickou

Text:

...gg. Tím je určeno, že se na výstupu provozní paměti 3 objeví signál odpovídající měřenému rozměru.od ukončení signálu na úrovñovém vstupu lg nebo měřicím vstupu ll se odvozuje ukončení signálu na klíčovacím vstupu 33. současně se v tomto okamžiku aktivizuje dvoufázový převodník É signálem přivedeným na časovací vstup gg. Dvoufázový převodník 5 odpoví signálem s časovým překrytím, který je zveden na přerušovací vstup łgg. Časové překrytí je...

Zařízení pro dálkovou kalibrací a diagnózu systému měření průtoků tekutiny v rozvodném potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242941

Dátum: 15.04.1987

Autori: Barták Slavomír, Chládek Jaroslav

MPK: G01F 25/00

Značky: měření, diagnózu, rozvodném, systému, kalibraci, tekutiny, průtoku, zařízení, potrubí, dálkovou

Text:

...odběru teplé vody přístpným pro uživetle z obytného prostoru. Každý kontrolní blok tvoří samostatnou jednotku uzevřenou ve skříni 33, která jepro uživatele nepŕístupná.Na vstupu do celé potrubní soustavy je celkový uzavírací ventil 33, měřidlo j celkového prütoku a na paralelní vstupní větvi Q etalon ga průtoku s uzavíracími ventily g). Pro případ metrologické kontroly se průtok kapaliny paralelní větví m uskutočňuje otevřením ventilů g e...

Lisovací přípravek pro montáž a kalibraci zejména oddělovací vložky a držáku ložiska ponorného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250460

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kozák Jan, Novák Jan, Kinter Jiří, Rulfová Lenka

MPK: B30B 15/00

Značky: držáku, montáž, motorů, přípravek, zejména, vložky, oddeľovací, ložiska, ponorného, kalibraci, lisovací

Text:

...12,k jehož horní ploše je rozebíratelně připojeho vedení 13 tažnice 11, která je součástí tělesa 15 rozebíratelně spojeného s neznázorněným beranem lisu, kupříkladu šrouby. Tažník 4 je opatřen stredovým vybraním 16, ve kterém je -suvně uložen-o středicí pouzdro 17, v jehož dutině 18 je uložená pružina 19 opírající se svým spodním koncern o vyhazovač 2. Horní část střevdicího pouzdra 17 je opatřena osazením 34 pro nasazení držáku 20...

Zařízení pro kalibraci trubkového přířezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247860

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kudlík Metoděj

MPK: G01B 3/34

Značky: přířezu, kalibraci, trubkového, zařízení

Text:

...přířez ł na obou čelech 0 r 0 Vná e na vnějším průměru se provede zkosení hrany pod úhlmndüv rozmezí 15 až 25 ° do hloubky.přib 1 ížně jednoho milimetru. Takto upravený trubkový přířez 1 se uloží na podložku g, která je opatřena na své horní ploše zápiéohem 1, jehož průměr odpovídá vnějšímu průměru trubkového přířezu l, a souy středným kruhovým vybráním A odpovídajíoím menšímu průměru kuželového kalibrovacího trnu 2. Do trubkového...

Elektrická pícka pro kalibraci teploměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230351

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šourek Jan

MPK: G05D 23/30

Značky: teploměru, elektrická, pícka, kalibraci

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická pícka pro kalibraci teploměrů, sestávající z homogenizačního kovového bloku, opatřeného topným vinutím, vyznačená tím, že kovový blok (1) z dobře tepelně vodivého materiálu, například hliníku, tvaru koule nebo mnohostěnu, jehož nejmenší průměr se liší od koule maximálně o 10 % jejího průměru, opatřený rovnoměrnou vrstvou tepelné izolace (2) a v horizontální rovně vstupními otvory (3) pro kontrolní a kontrolované teploměry a průběžným...

Zařízení pro statickou kalibraci a ověřování dynamických vlastností extenzometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234076

Dátum: 01.10.1986

Autori: Felbáb Ladislav, Vrána Jan

MPK: G01M 19/00

Značky: kalibraci, statickou, dynamických, vlastností, ověřování, extenzometru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení pro statickou kalibraci a ověřování dynamických vlastností extenzometrů je zvýšení spolehlivosti a rozšíření rozsahu sledování měřených hodnot. V prstencovém rámu jsou souose umístěny dvě tyče, z nichž pevná má uvnitř pružinu, o níž se opírá kolík vyčnívající směrem k druhé, posuvné tyči, na jejímž vnějším konci je připevněna aparatura např. mikrometrický šroub, jímž se řídí žádaný zdvih této posuvné tyče. Extenzometr se upevní...

Děrovací stolice s kalibrací válců přizpůsobenou válcování nad osou stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233035

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kotrbatý Jiří, Bár Josef

MPK: B21B 13/10, B21B 31/00

Značky: přizpůsobenou, válců, kalibraci, stolice, děrovací, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kalibrace pracovních válců dvouválcové děrovací stolice s rovnoběžnými válci ve vodorovné rovině a s osou válcování nad osou stolice. Řeší problém zajištění souososti trnu a trnové tyče s válcovaným provalkem. Účelu je dosaženo zajištěním symetrických vzdáleností osy válcování k povrchu levého i pravého válce pomocí rozdílných poloměrů pracovních válců v příslušných řezech. Výhodou použití je snížení vibrací a dynamického...

Hladicí stolice s kalibrací válců respektující sníženou osu válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 233840

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kotrbatý Jiří, Bár Josef

MPK: B21B 19/12, B21B 31/00

Značky: respektující, válců, hladicí, stolice, kalibraci, válcování, sníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kalibrace pracovních válců dvouválcové hladicí stolice se sníženou osou válcování při rovnoběžných osách válců v horizontální rovině a řeší problém zajištění souososti trnu s trnové tyče s válcovanou trubkou. Účelu je dosaženo zajištěním symetrických vzdáleností osy válcování k povrchu levého i pravého válce pomocí rozdílných úhlů povrchových přímek kuželů pracovních válců. Výhodou použití je snížení vibrací a dynamického...

Zařízení ke kalibraci sondy pro snímání akustických tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235655

Dátum: 01.06.1986

Autor: Kubát Luboš

MPK: G01H 11/00

Značky: sondy, zařízení, akustických, snímání, tlaku, kalibraci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřící techniky a řeší problém rychlé a přesné kalibrace měřících sond s dvěma proti sobě uspořádanými mikrofony. Podstata řešení spočívá ve vytvoření dělené tlakové komůrky uzpůsobené k nasazení na mikrofony smontované sondy a opatřené kalibrátorem akustického tlaku.

Elektrostatický měnič pro tlakovou kalibraci snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228185

Dátum: 15.05.1986

Autor: Škvor Zdeněk

Značky: snímačů, elektrostaticky, kalibraci, tlakovou, měnič, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrostatický měnič pro tlakovou kalibraci snímačů tlaku tvořený nejméně dvěma elektrodami, z nichž alespoň jedna je pevná, vyznačující se tím, že v alespoň jedné pevné elektrodě (4, 44) je vytvořen nejméně jeden průchozí otvor (5, 55).

Zařízení pro kalibraci pracovních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223717

Dátum: 15.04.1986

Autor: Oždian Bedřich

Značky: kalibraci, pracovních, zařízení, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kalibraci pracovních plynů zejména pro termické odjehlování je tvořeno kloubovým kalibračním mechanismem. Pomocí kloubové soustavy, která je prostorově kotvena třemi čepy a sestává z kalibračních válců, hydraulického válce a ojnice, propojených vzájemně společným středovým čepem, se přenáší potřebná síla, která odpovídá vzrůstajícímu tlaku pracovních plynů při jejich vytlačování.

Zařízení ke zkoušení funkce a ke kalibraci analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 228626

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bár Jaromír, Blažková Jaroslava, Červinka Jiří, Šrůtek Josef

MPK: G01N 7/10

Značky: tekutině, zařízení, kalibraci, zkoušení, funkce, vodíku, analyzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nejen snadné a rychlé prověřování správnosti, ale zároveň v závislosti na teplotě i kalibrování analyzátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že kovová difúzní membrána bude tvořit alespoň část stěny komory opatřené topením, teploměrem, termostatem a také odvodem směsi plynů a přitom bude komora napojena přívodem směsi plynů na dávkovač jednotku, na kterou se napojí přívod vodíku. Tohoto zařízení lze použít všude tam, kde pracují...