Patenty so značkou «kalibrace»

Způsob kalibrace analyzátorů pro stanovení kyslíku a dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257512

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 21/27

Značky: dusíku, stanovení, způsob, kalibrace, kyslíku, analyzátorů

Text:

...s ověřeným nízkym obsahom kyslíku a dusíku, nejlépe menším než 10 ppm.Výzkumem chování systému alkalický dusičnan-kovový nosič-grafit za vysokých teplot v inertní atmosféře, tj. za reakčních podmínek obvyklých V používaných analyzátcrech, bylo metodou kvadrupôlové hmotnostní spektrometrie zjištěno, že redukce dusičnanu probíhá kvantitativně, přičemž jedinými plýnnými reakčnímí produkty obsahujícími kyslík a dusík jsou oxid uhelnatý,resp....

Způsob kalibrace membránového vakuoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256292

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 27/00

Značky: způsob, kalibrace, membránového, vakuoměru

Text:

...membránového vakuoměru.Výhodou způsobu kalibrace membřánového vakuoměru podle vynálezu jsou podstatně snížené nároky na vybavení kalibračního praooviště, nebot zcela odpadá potřeba udržovat konstantní tlak a konstantní teplotu po dobu měření a v důsledku toho i potřeba přesného termostatu a zařízení pro nastavení přesného tlakuNa přiloženém výkresu jsou graficky znázorněny v závislos~ ti na času t průběh teploty 8 a průběh tlaku...

Způsob kalibrace e přezkoušení impulsních zařízení na magnetickou kontrolu fyzikálně-mechanických parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245466

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jauch Werner, Manz Arnold, Reimann Klaus

MPK: G01N 27/90

Značky: zařízení, parametrů, magnetickou, impulsních, kalibrace, fyzikálně-mechanických, kontrolu, přezkoušení, způsob

Text:

...,Km ocymecruema npemaraenoro cnocoda.Icq-pozorne m Kannóponm n nonepxn nunymcnnx ycrpeñcu w uarxnvrnoro xoarpom conepnr Kanóponanny» ummnennyn xamymxy I, nunyncnnm nonruerp 2,. x 3 uepnren 3 mwennocvm nnynoon, pacuozoxemm 3.110.115 odme een cmmerpnn ne tepu 4 n 5 rpamenvra martina-izoro nou, noanmnenmm n reueparopy 6 xanóponaannx no aummryne n nurmaocn 3141137113003. Baron alwmmonnoi xarymn I uoncoennnen no sxony mnyncaoro noJss-nnerpa...

Zařízení pro vytvoření podmínek k bezdotykovému měření teploty bez nutnosti kalibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 235744

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jiřík Jaromír, Bořek Jiří

MPK: G01K 17/20

Značky: nutnosti, vytvoření, zařízení, bezdotykovému, kalibrace, měření, podmínek, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje výrobu bezdotykových teploměrů k měrení povrchových teplot pohybujících se těles například válců. Přednost tohoto zařízení je v tom, že odpadá nutnost kalibrace, protože podmínky přenosu tepla na obě strany plochého čidla jsou stejné. Zařízení je možne pouzít na teploměry pro měření teploty rotujících válců az do teploty 200 °C.

Způsob kalibrace přírub hlubokých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227486

Dátum: 15.04.1986

Autori: Strašák Tomáš, Špaček Jindřich, Tomášek Jiří

Značky: hlubokých, výtažků, kalibrace, způsob, přírub

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kalibrace přírub hlubokých výtažků, u nichž po tažných operacích vznikají na přírubě v důsledku plošné anisotropie plechu cípy, vyznačený tím, že se silovým působením na mezikružní oblast příruby, vymezenou vnitřním průměrem výtažku a nejmenším průměrem příruby mezi jejími cípy, příruby postupně zkalibruje do požadovaného tvaru.

Způsob kalibrace vnitřního profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218544

Dátum: 15.03.1985

Autor: Braun Václav

Značky: vnitřního, způsob, kalibrace, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kalibrování vnitřního profilu třískově obráběných součástí přesným, rychlým a kvalitním způsobem tím, že přídavek na obrábění je vtlačen do nefunkční části profilu, při tlakovém oddělení přídavku a částečné plastické deformaci kalibrované plochy.

Způsob kalibrace měřicího systému akustické emise pro hodnocení vzniku a rozvoje trhlin v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221638

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čermák František, Hron Jaroslav, Svoboda Václav

Značky: způsob, emise, kovových, materiálech, systému, trhlin, kalibrace, rozvoje, vzniku, měřicího, akustické, hodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkoušení kovových materiálů, zejména hodnocení vzniku a rozvoje trhlin v těchto materiálech. Řeší způsob kalibrace měřicího systému akustické emise, ve kterém je jako zdroje akustické emise využito iniciace trhliny v návaru vytvořeném na základním materiálu, na jehož povrchu je umístěn snímač akustické emise, a naměřené charakteristické hodnoty spektra akustické emise jsou přiřazeny odpovídajícím charakteristickým parametrům...

Způsob kontinuálního válcování I profilů a systém kalibrace k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230959

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bespalov Vladimir Nikolajevič, Šilov Vladislav Alexandrovič, Melnikov Boris Michajlovič, Labeckij Jurij Osipovič, Smirnov Vitalij Kuzmin, Kugušin Alexandr Andrejevič

MPK: B21B 1/08

Značky: kontinuálního, tohoto, systém, kalibrace, válcování, profilů, provádění, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti tvarového válcování a může být realizován na kontinuálních válcovacích tratích vybavených návratnými horizontálními, vertikálními a univerzálními stolicemi. Cílem vynálezu je vypracování způsobu válcování I profilů na kontinuální tratí bez "jazyku" na přední části polotovaru, což ztěžuje podmínky vstupu polotovaru do válců a odběr pásu vyváděcím zařízením a vede k deformaci válců pásem. K dosažení tohoto cíle se...

Způsob kalibrace dvoupaprskového absorpčního analyzátoru pro měření diference koncentrací dvou analyzovaných vzorků stejného druhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239252

Dátum: 14.12.1984

Autor: Neeas Miroslav

MPK: G01N 21/17

Značky: druhu, diference, absorpčního, analyzátorů, dvoupaprskového, měření, vzorků, analyzovaných, stejného, způsob, koncentrací, kalibrace

Text:

...koncentrací srovnávacího a měřeného vzorku plynů a je po zesílení zesilovačem Q měřen měřicím přístrojem 1.Pro funkci analyzâtoru při měření je podstatné shodnost absorpční dráhy srovnávací kyvety §,a měrné kyvety łł. Funkce analyzátoru při kalibraci nuly podle vynälezu na obr. 1 spočíva v tom, že nejprve je srovnävací vzorek veden srovanavací kyvetou § přes přívod g a odvod łg, pak je přiveden do měrné kyvety łł přes přívod lg, odvod li a...

Zařízení pro udržení kalibrace termočlánku v trysce k tažení skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 214782

Dátum: 15.09.1984

Autor: Nitto Boseki

Značky: trysce, kalibrace, vláken, udržení, tažení, sklenených, zařízení, termočlánku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ošetřování a/nebo zavlačování uzavřených skleníků, zejména fóliových skleníků kapalnými látkami. Závlahový rám (7) nesoucí závlahový systém je zavěšen na pohyblivé nosné hlavici (4), jež pojíždí na visuté jízdní dráze (2) uložené na vrcholu nosných oblouků (11) skleníku (1). K závlahovému rámu (7) je připojen trubkový had (61), který je zavěšen pod vrcholem nosných oblouků (11) skleníku (1) ve směru jeho podélné osy. Trubkový had...